Святослав Мазур: Как ЦРУ планировало разрушить Русскую и Молдавскую православную церковь

(Об искусственном интеллекте, о православных роботах-священниках)

Когда я говорю о Русской православной церкви, я в свою очередь имею в виду и Молдавскую православную церковь, которая входит в состав Русской Православной церкви.

Разрушение Молдавской православной церкви планировалось с помощью Румынии. Ибо Русская православная церковь и румынская отделены между собой качественным барьером. Этот барьер называется присутствие государства.

Румынские священнослужители получают свою зарплату из рук государственной власти. А, как известно, государственная власть в Румынии полностью и однозначно подчинена своему хозяину из Вашингтонского обкома. Вот этот Вашингтонский обком в лице ЦРУ и разработал новую программу по введению в Молдавскую православную церковь через Румынию главного новшества на планете — искусственного интеллекта. И когда об этом новшестве узнал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, он немедленно выехал в Румынию (26 октября), якобы на празднование 10-летия интронизации Блаженнейшего патриарха румынского Даниила.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Ce principiu va prevala pe Pămînt: sexul sau Sfîntul Duh?

Aceste două energii, contrare în sens și conținutul său, în spațiu cosmic permanent se luptă unul cu altult. Mai exact, se poate zice, că concurează. Când vorbim despre începutul vieții pe planetă, îi avem în vedere Adam și Eva, atunci ne amintim aceste două principii — ispititorul șarpele și împărăția lui Dumnezeu. Numai după ce ispititorul șarpele a biruit omul și femeia, ei au fost alungați din Paradis, adică din locul unde domnește Duhul Sfînt.

Cei, care direct, nu de zgomote, dar practic se ocupă cu ezoterismul și înțeleg cum funcționează sistemele umane, ce reprezintă roți de informație energetică sau chakre, știu despre un astfel de concept, ca kundalini. În est, această energie sexuală concentrată o reprezintă sub forma unei spirale răsucite a unui șarpe, localizat într-un om între cel de-al doilea și al treilea centru. Astfel, persoana, care a reușit să oprească acest șarpe interior și l-a făcut să se ridice la nivelul al șaselea și să devină impregnat cu Duhul Sfânt și devine iluminat.
(далее…)

Святослав Мазур: Какой принцип восторжествует на Земле: секс или Святой Дух?

         Эти две противоположные по смыслу и содержанию энергии в космосе постоянно враждуют между собой. Точнее можно сказать конкурируют. Когда мы говорим о начале жизни на планете и подразумеваем Адама и Еву, то вспоминаем эти два принципа – змей искуситель и царствие Божие. Только после того, как змей искуситель возобладал над мужчиной и женщиной они были изгнаны из Рая, то есть с места, где главенствует Святой Дух.

Те, кто напрямую, не понаслышке, а практически занимаются эзотерикой и понимают, как действуют системы человека, что такое энергоинформационные колеса или чакры, знают о таком понятии как кундалини. На востоке эту концентрированную сексуальную энергию изображают в виде скрученной спирали змея, находящегося в человеке между вторым и третьим центрами. Таким образом, человек сумевший обуздать этого внутреннего змея и заставившие его подняться на шестой уровень и оплодотвориться со Святым Духом и становится просветленным.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Cine va câștiga: Duhul Sfânt sau sexul necontenit

Eu am decis să scriu acest articol pentru a explica semnificația fundamentală a luptei pentru viitorul întregii omeniri.

Oricare, cine citește ziare, privește televizorul, se folosește de Internet, poate realiza astfel de fapt, pe care îl impun sataniștii tuturor omenirii că viitorul întregii omeniri este necontestat. Este o monedă cripto, este o inteligență artificială, un robot uman și, în final, un spațiu transhumanist digital. Toate aceste concepte sunt legate de lumea satanei, pentru că ei personifică o nouă lume artificială, care emană din lumea consumului de animale, în care noi toți ajungem astăzi împreună cu voi.

Ei și cel mai important, că în această privință, este necesar, ca fiecare persoană sănătoasă să înțeleagă , că calitatea principală și unificatoare a lumii animalelor este un reflex necondiționat legat de înmulțirea corpurilor fizice ale lumii animalelor. Așa cum se spune la noi la vest — cu sex.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Cel mai înalt titlu de putere absolută pe planetă aparține mie și altcuiva nimănui

La Moscova, la Catedrala lui Cristos Mântuitorul, din 29 noiembrie până în 3 decembrie 2017, se petrece consiliul episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, la care se realizează planul evreilor și al papei pentru noua încheiere a Rusiei cu calea falsă a construcției celei de-a treia Roma. Rusia încearcă din nou să o ducă pe calea blestemului a Sophiei Palaeolog.

Lucrarea se desfășoară sistematic, începând cu încercarea de a organiza Consiliul Ecumenic în 2016, eliberarea filmului «Sophia» (despre Sophia Paleolog) și, în cele din urmă, întoarcerea la uciderea familiei regale. Toate aceste evenimente sunt, fără îndoială, o încercare a iudaismului mondial de a prelua controlul asupra titlului magic suprem al moștenitorilor tronului bizantin, care nu aparținea niciodată tronului rus. Acest titlu, prin intermediul nunții canonice legitime a domnitorului moldovean Ștefan cel de-al treilea și singura moștenitoare a tronului bizantin, Maria Mangupska (Palaeolog), a fost transferată în mâinile poporului moldovenesc și apoi în mâinile Ordinului nostru de Cavaleri ai mesei rotunde, căci Stefan cel Mare era unul dintre participanți.
(далее…)

Святослав Мазур: Кто победит: Святой Дух или необузданный секс

         Я решил написать эту статью для того, чтобы объяснить фундаментальный смысл борьбы за будущее всего человечества.

Тот, кто читает газеты, смотрит телевизор, заглядывает в интернет может осознать такой факт, который всему человечеству пытаются навязать сатанисты, что будущее всего человечества безальтернативно. Это криптовалюта, это искусственный интеллект, робот человек и, наконец, цифровое трансгуманистическое пространство. Все эти понятия связаны с миром сатаны, ибо они олицетворяют новый искусственный мир исходящий из мира животного потребления, в котором мы сегодня все с вами прибываем.

Ну и самое главное, что в этой связи необходимо понять каждому здравомыслящему человеку, что главное и единое объединяющее качество животного мира — это безусловный рефлекс, связанный с размножением физических тел животного мира. Как у нас говоря на западе – с сексом.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: cum cu ajutorul lui V. V. Putin va fi reformată comunitatea mondială /Partea 2/

Partea 1

Probabil, mulți au văzut fotografiile, cum V.V. Putin, undeva în Siberia în vacanță prinde știucă mari. Se pare că instinctul de vânător în el stă adânc, în caz contrar el nu ar fi cu atîta restrîngere și emoții să tachineze tigrul mondial, chemîndu-l să-l atace.

Mulți strategi nu au înțeles funcționarea lui V.Putin în Siria și Osetia de Sud și în multe alte puncte fierbinți. Se pare că Putin, ca și Kipling Mowgli, îl trage în mod constant pe Sherkhan de mustață, pentru ca acela deja să facă saltul principal și final în abis, în nicăieri.

Eu personal, nu am nici o îndoială că Sherkhan va face acest salt. Dar la cine va sări?
(далее…)

Святослав Мазур: Высший титул абсолютной власти на планете принадлежит мне и никому более

В Москве, в Храме Христа Спасителя с 29 ноября по 3 декабря 2017 года проходит Архиерейский Собор Русской Православной церкви, на котором реализуется план иудеев и Папы Римского по новому выводу России на ложный путь строительства Третьего Рима. Россию снова пытаются вывести на путь проклятия Софьи Палеолог.

Работа проводится системно, начиная с попытки проведения в 2016 году Вселенского Собора, выпуска фильма «Софья» (о Софье Палеолог) и, наконец, возвращения к убийству царской семьи. Все эти события, несомненно, являются попыткой мирового иудейства взять под контроль высший магический титул Наследников Византийского престола, который никогда российскому престолу не принадлежал. Этот титул через законное каноническое венчание молдавского господаря Штефана Третьего и единственно действующей в тот момент наследницы Византийского престола Марии Мангупской (Палеолог) был передан в руки молдавского народа, а затем, и в руки нашего Ордена Рыцарей Круглого стола, ибо Штефан Великий был одним из его участников.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Сum cu ajutorul lui V. V. Putin va fi reformată comunitatea mondială /Partea 1/

Acest titlu reflectă concret evenimentele viitoare ale lumii. După cum știți, în martie 2018, în Federația Rusă vor avea loc alegeri prezidențiale. Și unii reprezentanți ai societății ruse deja au început să-și înregistreze participarea la acest eveniment important pentru Rusia și întreaga lume.

În acest sens, SUA au creat informații financiare pentru a elimina depozitele ruse achiziționate ilegal și create de oligarhii Federației Ruse.

http://nv.ua/opinion/piontkovskiy/kak-sanktsii-ssha-udarjat-lichno-po-putinu-1583825.html

Astfel, conducerea Statelor Unite a lansat procesul de instigare a lui Putin în topul oligarhiei interne a Rusiei. Și, în plus, o opoziție globală a puterilor lumii împotriva Rusiei lui Putin.

Înaintea noastră se află concentrarea forțelor externe și interne împotriva unei singure persoane — un protector al forțelor necunoscute. La prima vedere, soarta lui Putin este predeterminată. La urma urmei, pe scara istoriei, se află banii întregii comunități mondiale. Dacă Putin va câștiga, atunci se va prăbuși sistemul financiar și economic din întreaga lume, pentru că întreaga omenire va înțelege că nu are nici o putere reală, chiar dacă fără cunoașterea Dumnezeului și a armatei Sale acest întreg sistem oligarhic al diavolului va cădea cu voința unei singuri persoane, care a fost trădată de poporul său, de cei mai apropiați asociați și chiar de unii aliați.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Ce valori vor fi folosite în lumea noastră în loc de bani?

Întrebarea prețului de bani și de putere este cea mai importantă la nivelul elitelor globale. În esență, acestea sunt singurele instrumente care le permit acestor elite să paraziteze trupul întregii omeniri.

Și cum se întâmplă la paraziți, atunci când se schimbă compoziția planetei și paraziții își pierd instrumentele sau argumentele principale, ei pleacă pentru totdeauna, pentru că nu pot să se descurce singuri. Lucrul lor este de a suge sânge.

Deci, în viitorul apropiat astfel de calități și instrumente precum banii, divertismentul și forța brută vor fi eliminate pentru totdeauna. În schimbul lor vor veni calități noi și instrumente noi — dragostea, adevărul (informație veridică) și spiritualitatea (puterea Duhului Sfânt).
(далее…)