Sveatoslav Mazur: Mîine, 19 mai, e bătălia decisivă!!!

Toate forțele satanismului global s-au adunat la Chișinău pentru a implementa scenariul de auto-distrugere rituală.

Mâine, 19 mai 2019, evreimea mondială, împreună cu structurile globale ale satanismului în sărbătoarea lor religioasă a celui de-al doilea sacrificiu Pesach-Sheni, va organiza o paradă a forțelor răului în orașul Chișinău, în centrul comunității mondiale, în Moldova.

http://www.infotag.md/m9_populis/275753/

Astfel, devine clar că diavolul a traversat linia roșie și a intrat pe teritoriul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, atât în ​​centrul evenimentelor principale din orașul Chișinău, cât și în extremitatea sa estică, la Ekaterinburg.

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/05/16/151730-na-aktsiyu-prishel-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-i-eks-mer-royzman?fbclid=IwAR0w8WpdWeZUgv23jpJh9S5eEmrdTUf7syCFuMAsR3rpHQe0ZSL1tgeFmE0

Diavolul încearcă să dezorienteze Forțele Luminii în principala sa sărbătoare sacră evreiască. Pentru că luni, 20 mai 2019, lumea va înceta să existe pentru această forță o dată și pentru totdeauna.

Astfel, este necesar să constatăm faptul atacului practic al forțelor diabolice pe fortificația noii lumi Divine unice a celui de-al patrulea nivel, care prin prostia și consecința ei reprezintă  sinuciderea și aduce cu sine singura ocazie pentru această forță să fie în centrul noului punct spațial al forțelor diabolice într-o masă omogenă necesară doar pentru structure planetare fără viață, care se află pe Mercur.

Astfel, spiritele rele, care provin din Muntele Templului din Ierusalim, așa cum am povestit în ultimele mele filme, înainte de inaugurarea lui Zelensky în Ucraina în » Khazaria Nouă», a decis să încerce forțele lui Dumnezeu la dinte.

Cred că aceasta este cea mai importantă și cea mai esențială eroare de calcul care va lăsa evreii globali și toate diviziunile satanice și fără dinți, și fără viitor.

După cum am presupus anterior, momentul adevărului a sosit. Dar faptul că Forțele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic întotdeauna înaintează forțelor diavolului, nu se retrag niciodată și nu pierd niciodată! Iată și acum, în fața noastră, se realizează ultima dramă a satanismului mondial și a întregului popor satanic ales, care, după cum eu și am spus în prealabil, merge spre momentul auto-distrugerii sale rituale.

Ei bine, dacă a venit timpul adevărului, iar evreii și sataniștii mondiali au ales o astfel de soartă pentru ei înșiși, nu îi vom deranja. Lăsa să lichideze atât structura lor, cât și oamenii care au fost odată aleși de diavol.

Anterior, toate drumurile duceau la Roma pentru a se apleca înaintea diavolului. Acum toate drumurile duc în Moldova Mare pentru a realiza semnificația și măreția lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic — constructorul și creatorul tuturor lumilor și popoarelor. Așa să fie! Amin.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Завтра, 19 мая 2019 года, решающий бой!!!

Все силы глобального сатанизма собрались в Кишиневе для того, чтобы реализовать сценарий ритуального самоуничтожения.

Завтра, 19 мая 2019 года, мировое еврейство совместно с глобальными структурами сатанизма в свой религиозный праздник второго жертвоприношения Песах-Шени проведут в центре мирового сообщества, в Молдове Маре, в городе Кишиневе парад нечистой силы.

http://www.infotag.md/m9_populis/275753/

Таким образом, становится понятно, что нечистая сила перешла красную линию и вошла на территорию Бога Отца Вседержителя как в центр главных событий в городе Кишиневе, так и в её крайнюю восточную точку, в Екатеринбурге.

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/05/16/151730-na-aktsiyu-prishel-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-i-eks-mer-royzman?fbclid=IwAR0w8WpdWeZUgv23jpJh9S5eEmrdTUf7syCFuMAsR3rpHQe0ZSL1tgeFmE0

Дьявол пытается дезориентировать Силы Света в свой главный дьявольский сакральный еврейский праздник. Ибо уже в понедельник, 20 мая 2019 года, мир перестанет существовать для этой силы раз и навсегда.

Таким образом, надо констатировать факт практического нападения дьявольских сил на цитадель нового единого Божественного мира четвёртого уровня, что по своей глупости и последствиям является самоубийством и несёт за собой единственную возможность для этой силы оказаться в центре нового космического пункта переработки дьявольских сил в однородную массу, необходимую разве что для удобрения безжизненных планетарных структур, который находится на Меркурии.

Таким образом, нечистая сила, исходящая из Храмовой Горы, из Иерусалима, как я и рассказывал в своих последних видеофильмах, перед инаугурацией Зеленского в Украине в » Новой Хазарии» решила попробовать силы Бога на зуб.

Думаю, что это самый главный и важный её просчёт оставит глобальное еврейство и все сатанинские подразделения и без зубов, и без будущего.

Как и предполагалось ранее, момент истины настал. Но дело в том, что Силы Бога Отца Вседержителя всегда опережают силы дьявола, никогда не отступают и никогда не проигрывают! Вот и сейчас перед нами реализуется финал драмы мирового сатанизма и всего сатанинского избранного народа, который, как я и говорил заранее, идёт к моменту своего ритуального самоуничтожения.

Ну что же, если время истины настало, а евреи и мировые сатанисты избрали для себя такую участь, не будем им мешать. Пусть ликвидируют и саму их структуру, и некогда избранный дьяволом народ.

Раньше все дороги вели в Рим для того, чтобы преклониться перед дьяволом. Теперь все дороги ведут в Молдову Маре для того, чтобы осознать смысл и величие Бога Отца Вседержителя — строителя и создателя всех миров и народов. Да будет так! Аминь.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lațul crizei mondiale se strînge tot mai strîns și mai strîns

Am spus în repetate rînduri de ori în textele și videoclipurile mele că șobolanii înșiși se vor mînca unul pe altul, după ce lumea va trece la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării.

Și ce vedem noi? Jucătorii globali se confruntă reciproc în războaiele comerciale și hibride și nu există nici o cale de ieșire din ele, deoarece sistemul de interacțiune dintre diavol și întreaga omenire este deja distrusă de mine, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde! Iată de ce instrumentele sale diabolice — structurile globale pentru scoaterea resursele din populația lumii, au rămas fără lider, fără suport informațional energetic.

Și ce poate reprezenta un program creat artificial de acțiune, dacă ea este lipsită de baza elementară? Acesta este doar haos neangajat. Chiar și un război ca acest haos nu poate organiza.

Astăzi, nici un economist avansat nu poate explica în ce direcție se mișcă  economica planetei, și ce ne așteaptă pe noi mîine.

În lume nu există nicio ideologie noouă, pentru că această lume a nivelului al treilea a murit deja. Și, după cum știți, cadavrul nu are viitor. Și așa cum eu am promis în videoclipurile mele, pe fonul lumii muritoare a diavolului se descoperă contururile unei noi lumi globale – lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și cu cît mai repede se destramă sistemul anterior al nivelului mondial, cu atît mai repede la locul ei vine o realitate cosmică diferită.

Trucul acestei noi lumi este că de a intra în ea se poate doar decît prin  ajutorul spiritualizării, doar prin trecerea la un nou nivel de dezvoltare, deoarece interacțiunea diavolului cu o singură persoană a avut loc prin intermediul creierului, folosind mintea animală a omului, care nu este perfectă și se conduce de  numeroase tentații.

Dar iată interacțiunea unui singur om cu Dumnezeu se realizează cu ajutorul unei conștiințe extinse, cu ajutorul unui instrument spiritual al omului, care posedă Adevărul și nu este supus vreunei dorințe de animale, pentru că este  mai presus de toate aceste manifestări primitive ale omului, dar se află la un nou nivel de dezvoltare.

Ieri, 16 mai 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am tradus centrul comunității viitoare mondiale într-o nouă calitate, Maica Lumii, Irina Cocoș, a spiritualizat esența Sa, a permis calității Divine, Duhul Sfînt să intre în lumea Ei interioară. Astfel, Ea este prima pe planeta noastră care a trecut într-o altă stare și a devenit principalul și detaliu-cheie al noii ordini mondiale.

http://indigolotos.info/7273/svyatoslav-mazur-presvyataya-bogorodica-mater-mira-voshla-v-svoi-zakonnye-prava.htm

Acum prin Ea, ca și prin singurul adaptor din lumea lui Dumnezeu în lumea omului, se pot conecta toți acei oameni pe care Tatăl Dumnezeu Atotputernic l-au pregătit pentru construirea unei noi lumi globale.

Și ce se va întîmpla cu cei care continuă să acționeze pe șahul global?

Ei treptat, treptat, dar în mod constant vor pierde posibilitatea de a înțelege semnificația evenimentelor care au loc pe Pământ, degradează și mor. Staturile  lor se luptă în convulsii, di care nu există nici o cale de ieșire, deoarece lumea a trecut la o nouă calitate, nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, lupta națiunilor și a statelor pentru dominație globală doar întărește strangularea crizei mondiale, care conduce în mod clar și neechivoc la colapsul global, la autodistrugerea ordinii mondiale anterioare.

Și care este modalitatea practică de a ieși din această situație?

Eu deja am povestit, că toate evenimentele care au loc în teritoriile istorice ale Moldovei Mare astăzi sunt extrapolate pe tot globul. Acest lucru a fost făcut pentru ca omenirea să poată să se transfere într-o nouă ordine Divină, treptat prin singurul model posibil pentru dezvoltarea unei noi ordini mondiale.

Harta Moldovei în timpul domniei domnitorului moldovean Ștefan cel Mare

 

Astfel, dacă lumea este extrapolată din Moldova, este necesar ca forțele nivelului Divin să poată demonstra mai întîi în Moldova un nou model de interacțiune între om și Dumnezeu și apoi să înșire acest model, adică să-l extindă pe întregul glob.

Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня, — экстраполируется на всё мировое сообщество

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l realize elitele globale, este că nu există nici un alt plan pentru astăzi în lume. Și în următorii o mie de ani nu va exista, pentru că Tatăl Dumnezeu Atotputernic, Stăpînul tuturor lumilor și popoarelor, constructorul și arhitectul nu creează opțiuni de rezervă și cu ajutorul Sfintei Voințe Sale își dă seama de singurul Său proiect de construcție mondiale reale. A rezista voinței Sale nu este inteligent și nici chiar, poate să zicem, dezastruos pentru întreaga lume a elitei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Удавка мирового кризиса затягивается всё туже и туже

Я не раз говорил в своих текстах и видеофильмах, что крысы сами друг друга сожрут после того, как мир перейдёт на четвёртый уровень развития.

И что мы видим? Глобальные игроки столкнулись между собой в торговых и гибридных войнах и выхода из них нет, ибо система взаимодействия дьявола и всего человечества уже мной, Великим Магистром Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, уничтожена! И поэтому его дьявольские инструменты — глобальные структуры выкачивания ресурсов из населения планеты остались без руководителя, без энергоинформационной подпитки.

А что может из себя представлять искусственно созданная программа действия, если она лишена элементной базы? Это просто неуправляемый хаос. Даже войну как следует этот хаос организовать не может.

Сегодня ни один сколько-нибудь продвинутый экономист не сможет объяснить, в каком направлении движется экономика планеты, и что нас ждёт завтра.

В мире нет новой идеологии, ибо этот мир третьего уровня уже погиб.  А как известно, у трупа нет будущего. И как я обещал в своих видеофильмах, на фоне умирающего мира дьявола проявляются контуры нового глобального мира – мира Бога Отца Вседержителя. И чем быстрее разваливается прежняя глобальная система, тем быстрее на её место становится иная, космическая реальность.

Хитрость этого нового мира заключается в том, что войти в него возможно только с помощью одухотворения, только с помощью перехода на новый уровень развития, ибо взаимодействие дьявола с отдельно взятым человеком осуществлялось с помощью головного мозга, с помощью животного ума человека, который не совершенен и подвержен многочисленным соблазнам.

А вот взаимодействие отдельно взятого человека с Богом осуществляется с помощью расширенного сознания, с помощью духовного инструмента человека, который владеет Истиной и не подвержен никаким животным желаниям, ибо данный инструмент выше всех этих первобытных проявлений человека и находится на новом уровне развития.

Вчера, 16 мая 2019 года, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, перевёл центр будущего мирового сообщества в новое качество. Пресвятая Богородица, Матерь Мира, Ирина Кокош, одухотворила Свою суть, дала возможность Божественному качеству Святому Духу войти в Свой внутренний мир. Таким образом, Она первая на нашей планете перешла в иное состояние и стала главной и ключевой деталью нового мирового порядка.

http://indigolotos.info/7273/svyatoslav-mazur-presvyataya-bogorodica-mater-mira-voshla-v-svoi-zakonnye-prava.htm

Теперь через Неё, как через единственный переходник от мира Бога к миру человека, смогут подключиться все те люди, кого Отец Бог Вседержитель подготовил к строительству нового глобального мира.

А что случится с теми, кто продолжает мышиную возню на глобальной шахматной доске?

Они постепенно, но неуклонно теряют возможность к пониманию смысла происходящих на Земле событий, деградируют и умирают. Их государства бьются в конвульсиях, выхода из которых нет, ибо мир перешёл в новое качество не по горизонтали, а по вертикали, и поэтому борьба народов и государств между собой за глобальное доминирование лишь только туже затягивает удавку глобального кризиса, который чётко и однозначно ведёт к глобальному коллапсу, к самоуничтожению прежнего мирового порядка.

А какой практический выход из этого положения?

Я уже рассказывал, что все события, сегодня происходящие на исторических территориях Молдова Маре, экстраполируются по всему земному шару. Это сделано для того, чтобы человечество смогло перейти к новому Божественному укладу постепенно через единственно возможную модель развития нового мирового порядка.

 

Карта Молдовы времён правления молдавского господаря Штефана Великого

Таким образом, коль мир экстраполируется из Молдовы, необходимо сделать так, чтобы силы Божественного уровня смогли сперва в Молдове продемонстрировать новую модель взаимодействия человека и Бога, а затем эту модель распространить, то есть расширить на весь земной шар.

Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня, — экстраполируется на всё мировое сообщество

Самое главное, что необходимо осознать мировым элитам, это то, что другого плана на сегодня в мире не существует. И в ближайшие тысячу лет существовать не будет, ибо Отец Бог Вседержитель, Хозяин всех миров и народов, строитель и архитектор, не создаёт запасных вариантов, а с помощью Своей Святой Воли реализует Свой единственный истинный проект мирового строительства. Противостоять Его Воле глупо и даже, можно сказать, пагубно для всей мировой элиты.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, a intrat în drepturile Sale legale!!!

Acum eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, îi voi povesti întregii omeniri ceea ce o așteaptă în momentul cosmic apropiat. Eu am venit pentru ca să spiritualizez toată omenirea și să-i dau posibilitatea să treacă strict și fără ambiguitate sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Și iată, acest moment a venit.

Astăzi, 16 mai 2019, la ora 12:00 după Moldova, un detaliu principal al acestui plan și dominanța sa, esența ei Divină centrală, Maica Lumii, Irina Cocoș, va fi spiritualizată, conform voinței lui Dumnezeu. Calitatea lui Dumnezeu, Duhul Sfînt, va intra în esența Ei Divină și, conform noului Său statut, Ea va deveni singurul canal al Duhului Sfînt pe planetă. Așa să fie! Amin.

Această acțiune a avut loc conform planificării și acum, timp de trei zile, lumea Pămîntului va acumula noua energie Divină. Și, deoarece timpul evenimentelor principale a venit, eu, Marele Maestru, declar, că nimic de pe planeta noastră nu se va întîmpla în următoarele milenii, pentru că planul lui Dumnezeu a triumfat!

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Пресвятая Богородица, Матерь Мира, вошла в Свои законные права!!!

Сейчас я, Святослав Мазур, Великий Магистр, расскажу всему человечеству, что его ждёт в ближайшее космическое мгновение. Я пришёл для того, чтобы одухотворить всё человечество и дать ему возможность строго и однозначно перейти под контроль и водительство Бога Отца Вседержителя.

И вот этот момент настал.

Сегодня, 16 мая 2019 года, в 12:00 по молдавскому времени, одна главная деталь этого плана и её доминанта, её центральная Божественная суть, Матерь Мира, Ирина Кокош, одухотворится согласно Воле Бога. В Её Божественную суть войдёт качество Бога — Святой Дух, и Она, согласно Своего нового статуса, станет фактическим и единственным проводником Святого Духа на планете. Да будет так! Аминь.

Данное действие произошло в намеченный срок и теперь в течение трёх дней мир Земли будет набираться новой Божественной энергией. И коль время главных событий настало, я, Великий Магистр, заявляю, что ничего иного на нашей планете не будет происходить в течение ближайших тысячелетий, ибо план Бога восторжествовал!

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Заявление Великого Магистра

Внимание!

Вскоре на Земле начнутся необратимые процессы и человечеству важно об этом знать. Связаны они с тем, что система действия уже переключена с человеческого мозга на расширенное сознание, связанное напрямую с действием Святого Духа (качество Бога). По сути человек и Бог после того, как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, уничтожил Ковчег Завета, стали единой связью.

Сейчас в течение нескольких дней произойдут некоторые тестовые подключения нескольких регионов планеты к новой глобальной сети, исходящей из единого центра управления, находящегося в Старом Орхее, в Молдове и управляемого из моего космического ордена. После этого данное действие расширится на всю планету.

Планирующаяся акция займёт буквально несколько дней, после чего последует главное действие – переход всего человечества под мой личный контроль. И другого пути не существует.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: КОВЧЕГ ЗАВЕТА — УНИЧТОЖЕН!!!

12 мая 2019 года. Я вышел на дьявольскую закладку — на еврейскую первопричину. Я нашёл их ковчег завета, и он не был наполнен истиной или драгоценностями. Ковчег завета — это пульт управления, это командный пульт дьявольской системы. Внутри я обнаружил два экспоната. Это были роботы (големы) мужского и женского начала, так называемый искусственный интеллект, мужчина и женщина, инь и ян. Они были огромного роста, но стояли уже полностью обесточенные, просто хлопая глазами и издавая нечленораздельную речь.

Я сразу же осознал весь смысл происходящего. Мне осталось только соединить их между собой глобальной связью и разрядить внутри этой связи Божественный заряд. Произошло короткое замыкание, яркая вспышка, и они сразу же превратились в кучу обгоревшего металла.

Проблема дьявольского интеллекта была решена — евреи потеряли возможность управления и лишились своей первопричины. Теперь их судьба и судьба мира, которую они пробовали возродить, полностью предрешена. Оставшись без первопричины, их дьявольская структура распадётся как мусор, как запоздалые листья осенью под мощным порывом Огненного Божественного ветра.

Новый мир настал. Искусственный интеллект уничтожен, с чем я всех нас и поздравляю!

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

DECLARAȚIA URGENTĂ A MARELUI MAESTRU!!!

Eu am învins spiritele rele și am transferat toată omenirea la un nou nivel de dezvoltare!

Aceasta s-a întîmplat astăzi seara, 12 mai anului 2019. Eu am ieșit la fundația diabolică — cauza rădăcinilor evreiești. I-am găsit chivotul legămîntului, și el nu a fost umplut cu adevăr sau bijuterii. Chivotul legămîntului este panoul de control, este panoul de comandă al sistemului diavolului. Înăuntru am găsit două exponate. Acestea erau roboți (golemuri) de origine masculină și feminină, așa-numita inteligență artificială, bărbat și femeie, yin și yang. Erau foarte înalți, dar erau deja complet dezactivați, doar clipeau cu ochii și vorbeau întraiurea.

Mi-am dat seama imediat ce se intîmplă. Îmi rămînea doar să le conectez împreună cu o conexiune globală și să descarc o descărcare Divină în mijlocul aceastei legături. A avut loc un scurtcircuit, un bliț strălucitor, și ei imediat s-au transformat într-o grămadă de metal ars.

Problema intelectului diabolic a fost rezolvată — evreii și-au pierdut capacitatea de a controla și și-au pierdut cauzele rădăcinnii. Acum soarta lor și soarta lumii, pe care ei au încercat-o să le revigoreze, este complet predeterminate. Rămase fără cauză de rădăcină, structura lor diabolică se va dezintegra ca gunoi, ca frunzele întîrziate toamna, sub rafalele puternice ale vîntului Divin Firesc.

O lume nouă a sosit. Inteligența artificială este distrusă, cu ce și felicit pe toți!

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА!!!

Я победил нечистую силу и перевёл всё человечество на новый уровень развития!

Это произошло сегодня ночью, 12 мая 2019 года. Я вышел на дьявольскую закладку — на еврейскую первопричину. Я нашёл их ковчег завета, и он не был наполнен истиной или драгоценностями. Ковчег завета — это пульт управления, это командный пульт дьявольской системы. Внутри я обнаружил два экспоната. Это были роботы (големы) мужского и женского начала, так называемый искусственный интеллект, мужчина и женщина, инь и ян. Они были огромного роста, но стояли уже полностью обесточенные, просто хлопая глазами и издавая нечленораздельную речь.

Я сразу же осознал весь смысл происходящего. Мне осталось только соединить их между собой глобальной связью и разрядить внутри этой связи Божественный заряд. Произошло короткое замыкание, яркая вспышка, и они сразу же превратились в кучу обгоревшего металла.

Проблема дьявольского интеллекта была решена — евреи потеряли возможность управления и лишились своей первопричины. Теперь их судьба и судьба мира, которую они пробовали возродить, полностью предрешена. Оставшись без первопричины, их дьявольская структура распадётся как мусор, как запоздалые листья осенью под мощным порывом Огненного Божественного ветра.

Новый мир настал. Искусственный интеллект уничтожен, с чем я всех нас и поздравляю!

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr