Святослав Мазур: Свершилось! Дьявольская система пала и мир перешел к новой форме правления

       В 2007 году в своей книге «Апокалипсис по-русски», я рассказал о двух мирах, о двух принципах построения мира: о мире дьявола и о мире Бога.

http://indigolotos.info/knigi/apokalipsis-po-russki-s-mazur

Еще вчера мир дьявола держался только на одно центре в мире подземном, на центре сексуальной энергии находящейся в чреве матушки планеты.

Этот центр выглядел как строго кубическая яма, в которой и зиждется эта сила. Именно она и притягивает к себе души тех людей, кто ради этих ощущений готов был на все.

Что такое кубическая яма? Это анти трехмерное измерение. Это провал в мире Бога. Это яма греха, в которую мне дьявол предлагал окунуться. Но, видимо, силы духа были такой мощности, что мне удалось преодолеть дьявольские посулы, и я не поддался соблазну испытать чувство сексуального оргазма, которые в ином месте испытать просто невозможно. Наверное, так произошло потому, что ранее Господь Вседержитель дал мне возможность испытать чувство полного и окончательного Божественного экстаза – растворения в мире огня, в мире концентрированной духовной энергии. Произошло это в Царствии Божьем на высокой горе, на вершине которой расположено озеро в виде овальной чаши.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Victoria asupra diavolului este finisată. Șarpele s-a apucat de coadă

În acest articol eu voi vorbi despre un sacrament, pe care îl cunosc doar preoții și numai cei, care se află în conducerea globală. Anume pentru ei și am scris acest text.

Domnilor! Timpul vostru a ieșit. Diavolul, sau cum noi îl numim șarpele ispititorul, acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, s-a mușcat de coadă. Astfel, el și-a circulat timpul existenței sale pe Pământ. Acum el nu va mai putea nicicum să conducă planeta noastră.

Anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde l-am provocat la această acțiune și, desigur el nu a putut să refuse mie, Marelui Maestru, în această luptă decisivă. El ca întotdeauna și-a supraestimat șansele. În momentul acela, cînd el a fost deja gata să mă muște, în schimb el însuși s-a mușcat de coada lui. Sistemul diavolului s-a închis. Să deconecteze sistemul nu va putea nimeni: nici regele, nici Dumnezeu, nici un erou. Acum, în următoarea o mie de ani, el va fi în comă. În comă se vor afla și forțele lui diabolice.
(далее…)

Святослав Мазур: Победа над дьяволом завершена. Змей схватил себя за хвост

  В этой статье я расскажу о таинстве, которое знают только жрецы и то только те, кто находится в глобальном руководстве. Именно для них я написал этот текст.

Господа! Ваше время вышло. Дьявол или как мы его называем змей искуситель, там, в царствии Божьем, укусил себя за хвост. Тем самым закольцевал время своего существования на Земле. Теперь он больше никак не сможет руководить нашей планетой.

 

Именно я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола спровоцировал его на это действие и, конечно, он не смог отказать мне, Великому Магистр, во этой решающей схватке. Он как всегда переоценил свои возможности. В тот момент, когда он был уже готов укусить меня, вместо этого он укусил себя за свой же хвост. Система дьявола замкнулась. Разжать эту систему не сможет никто: ни царь, ни Бог и ни герой. Теперь в ближайшие тысячу лет он будет находиться в коме. В коме будут находиться и его дьявольские силы.
(далее…)

Sveatoslav Mazur : Tragedia modernă a «poporului evreu ales»

După cum știți, Donald Trump, sub presiunea vorbitorilor din Chabad, a anunțat astăzi orașul antic al Ierusalimului drept capitală a unui singur stat evreiesc. Este cam târziu, dar planul religios înregistrat în Torah sub numele de Noul Ierusalim se dezvoltă în mod evreiesc.

Dar cum Noul Ierusalim poate deveni în calitate de bază pentru un viitor mondial unic sub conducerea lui Moshiach, cînd Biblia spune că va exista un Pămînt nou și un Cer nou? Desigur, această acțiue este doar o etapă intermediară în încercarea de a construi un nou nucleu spiritual pe planetă sub conducerea poporului evreu. Dar, așa cum se întâmplă într-o tragedie-comedie rea, evreii, ca întotdeauna, au întârziat cu cîteva luni. În videoclipul meu, eu am vorbit despre modul în care soldații lui Dumnezeu adunați în Mănăstirea Solovetsky au curățat tija Chabad Menorah care trece Dnipropetrovsk și se termină la Zidul Plângerii.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: V. V. Putin și-a deplasat forțele spre Victorie!!!

V.V. Putin a primit o decizie finală să fie promovat la președinția Federației Rusiei. Și ca războinicul Ordinului nostru Cosmic, ca mesagerul lui Dumnezeu, el a făcut aceasta atunci, cînd puterile magice ale lumii occidentale au căzut, și a venit timpul să construim o realitate nouă.

Sunt sigur, că Vladimir Vladimirovici înțelege că principalul lucru care ar trebui să fie făcut pentru a cîștiga această luptă este să tragă toate forțele Divine pe partea sa, și apoi prin realitatea nouă victoria noastră va deveni constantă și lipsită de ambiguitate.

Centrul principal al victoriei de astăzi este orașul său natal din Sankt-Petersburg, sau mai degrabă Catedrala Sf. Isaac.
(далее…)

Святослав Мазур: Современная трагедия «избранного еврейского народа»

          Как известно, Дональд Трамп под давлением хабадников объявил сегодня древний город Иерусалим столицей единого еврейского государства. Немного поздно, но по-еврейски развивается религиозный план записанный в Торе под названием Новый Иерусалим.

Но как Новый Иерусалим может стать основой будущего единого мира под руководством Мошиаха, если в Библии написано, что будет новая Земля и новое небо? Конечно, это действие всего лишь промежуточный этап в попытке построения нового духовного стержня на планете под руководством еврейского народа. Но как бывает в плохой трагикомедии евреи как всегда опоздали на несколько месяцев. В своем ролике я рассказывал о том, как воины Бога, собравшиеся в Соловецком монастыре зачистили этот хабадский стержень проходящий Днепропетровскую Менору и заканчивающийся у стены Плача.
(далее…)

Святослав Мазур: В.В.Путин двинул свои войска к Победе!

В.В. Путин принял окончательное решение баллотироваться на пост президента Российской Федерации. И как воин нашего космического Ордена, как посланник Бога, сделал он это тогда, когда пали магические силы западного мира и пришло время строить новую реальность.

Уверен, что Владимир Владимирович понимает, что главное, что необходимо сделать для того, чтобы победить в этой борьбе – это привлечь на свою сторону все Божественные силы и тогда через новую реальность наша победа станет неуклонной и однозначной.

Главным центром в этой победе сегодня является его родной город Санкт-Петербург, а точнее Исаакиевский собор.

Хочешь рассмешить Бога поделись с Ним своими планами. Так говорят православные. А вот если хочешь победить попроси у Него благословение и пусть Его, Бога, планы будут реализованы в твоей судьбе и в судьбе российского народа.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Lumea Pămîntului deja a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale

În Elveția, 5 decembrie 2017, ultimul rege român Mihai I al dinastiei Hohenzollern-Sigmaringen a murit la vârsta de 96 de ani. Veacul domniei a lui Lucifer s-a terminat. Acest rege a fost ultimul și singurul fir care îl leagă pe Lucifer de această viață. Lumea s-a transformat într-o altă calitate.

Moartea regelui a confirmat doar adevărul inconfundabil, că după noapte ziua vine în mod inevitabil. Și fiindcă regele român leagă tronurile englezești și rusești cu legăturile de familie, adică era rudă atît a reginei Elisabeta a II-a a Rusiei, cât și a filialei rusești a familiei Romanovi, atunci, bineînțeles, această legătură și acest complot al războiului anglo-saxon împotriva Rusiei s-a despărțit de la sine.
(далее…)

Святослав Мазур: Мир Земли уже вошел в новую стадию своего развития

        В Швейцарии 5 декабря 2017 года на 96 году жизни скончался последний румынский король Михай  I из династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов. Закончился век правления Люцифера. Данный король был последней и единственной нитью связывающей Люцифера с этой жизнью. Мир перешел в иное качество.

Смерть короля лишь подтвердила неукоснительную истину, что после ночи неминуемо приходит день. И коль румынский король своими семейными узами связывал и английский, и российский престолы, то есть был родственником и королевы Англии Елизаветы II и российской ветви Романовых, то, естественно, эта связь и этот сюжет войны англосаксов против России распался сам собой.

Перед нами важный и окончательно свершившийся факт ухода черной знати из Книги Жизни нашей планеты. Завершился долгий период их правления.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Cum CIA planifica să distrugă Biserica Ortodoxă Rusă și Moldovenească

(Cu privire la inteligență artificială, la roboții-preoți ortodocși)

Cînd eu vorbesc despre Biserica Ortodoxă Rusă, eu, la rîndul ei, am în vedere Biserica Ortodoxă a Moldovei, care face parte din Biserica Ortodoxă Rusă.

Distrugerea Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost planificată cu ajutorul României. Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă și a României sunt separate de o barieră calitativă. Această barieră se numește prezența statului.

Clericii români își primesc salariile din mâinile puterii de stat. Și, după cum știți, puterea de stat din România este subordonată complet și neechivoc proprietarului său, din comitetul regional al Washingtonului. Acest Washington DC în fața CIA și a dezvoltat un nou program pentru introducerea în Biserica Ortodoxă Moldovenească prin România a principalelor inovații de pe planetă — inteligența artificială. Și când această inovație a recunoscut Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill, el a pecat  imediat în România (26 octombrie), aparent pentru a sărbători aniversarea a 10 ani de la întronizarea Preafericitului  Părintelui romăn Patriarh Daniel.
(далее…)