Interacțiunea directă cu Dumnezeu este posibilă numai prin inima Preasfintei Fecioare

De ce fluxul informațional energetic al lui Dumnezeu la om vine prin inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irina Cocoș?

Ierarhia cosmică, care provine de la Dumnezeu, are grade sau pași de scădere a intensității tensiunii exact așa, cum o vedem în firele electrice. Există fire de o secțiune transversală mare — acestea sunt necesare pentru linii de înaltă tensiune. Există transformatoare care conduc un curent electric la o anumită valoare, astfel încît aparatele electrice ale consumatorului final al unei secțiuni mici să nu ardă.

Exact așa funcționează și canalul cosmic energetic-informațional de comunicare, de asemenea, în același mod, care Îl conectează pe Dumnezeu — sursa de energie și informații cu utilizatorul final — cu omul.

Astfel, trebuie să înțelegem că secțiunea transversală a acestui canal al nivelului planetar este de 3 cm 8 mm, dar canalul Preasfintei Fecioare, Maica Lumii, furnizează planeta în așa fel încît inima Ei împarte acest canal unic în inima unei singure femei, fete sau copil. Dar cu privire la linerul acestui canal pe planetă, acesta este asigurat de Ordinul nostru Cosmic al Cavalerilor Maselor Rotunde, condus de Marele Maestru.

Este imposibil să comunici direct cu Dumnezeu, făcînd comunicarea de la inimă la inimă, numai pentru că diferența dintre potențialul lui Dumnezeu și om este atît de mare, încît omul poate muri instantaneu dacă atinge direct acest Flux puternic Divin.

De aceea noi și dăm umanității un instrument pregătit pentru interacțiunea cu Dumnezeu prin comunicare directă, adaptîndu-l în prealabil prin sincronizator conectat la Templul lui Dumnezeu Tatăl și prin inima Sfintei Fecioare, Maica Lumii, care interacționează direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și nu există altă cale de a interacționa cu Dumnezeu.

Restul sunt trucuri și profanări diabolice. Acest lucru este valabil mai ales pentru «poporul ales» și pentru Pentateuh lui Moise. Nu avînd posibilitate să comunice cu Dumnezeu cu o singură legătură (din cauza diferenței de potențial), evreii își prezintă legătura cu diavolul ca o legătură cu Dumnezeu, vorbesc despre aceea că sunt aleși și doresc să convingă întreaga comunitate mondială despre asta.

Dar, după cum se știe, oamenii pot fi înșelați de mult timp, dar nu pentru totdeauna, iar timpul evenimentelor principale a venit. A venit timpul ca fiecare persoană de pe planeta noastră să afle cine este cine, și care este adevărul. Acesta este motivul pentru care Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, așa cum a promis acum 100 de ani în orașul Fatima, a venit pe Pămînt pentru a salva de la moarte cît mai mulți posibil oameni pregătiți în prealabil, gata pentru transformare, la conectarea nivelul noul Divin a rețelii al patrulea nivel.

Codul de conectare la această rețea este Rugăciunea Mîntuirii, dată de Sfânta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, în special pentru a salva comunitatea lumii de la moartea în timpul conectării circuitul de putere de la o matrice la alta, de la matricea diavolului la matricea lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Majoritatea omenirii va fi distrusă

Toate planurile de eliminare a umanității ar trebui lansate pînă la sfîrșitul lunii mai, și acestea nu sunt doar cuvinte.

 

Desigur, sistemul diabolic exact aceasta și pregătea pentru întreaga umanitate. De aceea, eu, Sveatoslav Mazur, am creat o nouă matrice și am scris Cartea Vieții, în care am spus în detaliu că în lumea lui Dumnezeu există atît adevărata parte,  Divină, a cărei metodă de construcție nu este cunoscută nimănui, atît și partea publică, în care acum lucrează diavolul  și poporul lui ales.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

Această parte a lumii noastre structura diabolică și a dus la autodistrugere. Diavolul și  este inteligența artificială, dar acționează prin poporul ales, cărora li se promite viața veșnică. Și, bineînțeles, acest popor se tînjește la ea, fără să-și dea seama ce diavolul i-a promis acestui popor, viața în lumea imaginară, iluzorie, iar viața în această lume înseamnă moarte umană.

Dar eu înțelegeam ce se întîmplă. Atunci, cînd am coborît pe Pămînt, eu am creat lumea unui nou nivel exact conform planului lui Dumnezeu, care nu este cunoscut nimănui decît mie și lui Dumnezeu Tatăl. Această lume este închisă și de la poporul ales, și de la diavol cu ​​demonii și diavolii săi.

În lumea mea va intra doar acela, cine mă va da mie, Marele Maestru, un jurămînt de loialitate și care va trece prin sincronizatorul meu care leagă lumea diavolului, al treilea nivel, cu lumea mea, Divină, al patrulea nivel.

Diavolul a făcut tot ce este posibil pentru a distruge lumea Pămîntului, iar poporul ales de diavol la ajutat în această chestiune, pregătind toate instrumentele posibile de lichidare.

Dar un lucru el nu putea să prevadă că eu, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, voi veni și voi fi înaintea lui. Acum timpul lucrează pentru mine. Mașina timpului nu se poate opri. Riderii Apocalipsei și-au început lucrul după ordinul meu. Și, bineînțeles, cea mai mare parte a omenirii vor muri, pentru că nu înțeleg ce fac. Dar acea parte a omenirii care a primit deja șansa de a se salva și a ajuns la un nou nivel de dezvoltare, va putea să continue evoluția omului.

 

Anticipînd în prealabil planul diabolic, eu deja am transferat deja 144.000 de oameni la un nou nivel de dezvoltare și i-am stabilit în lumea mea de adevăr, bunătate și iubire. Toți ei sunt aproape invulnerabili. De aceea nu implor oamenilor să se grăbească să construiască sincronizatori, să transfere lumea în mîinile mele și în mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, fiindcă bine realizez, că foarte curînd această lume va trece în mîinile mele, iar cei, care încă nu au realizat și nu demn de o soartă mai bună decît moartea și inteligența artificială.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cum funcționează aspiratorul global

Eu am povestit în mod repetat în videoclipurile mele că pe Pămînt există două forțe care luptă între ele – diabolică și Divină. Dar acest război nu se întîmplă prin ciocnirile directe ale partidelor, pentru că, în realitate, lupta dintre binele și răul este dată omenirii numai pentru a învăța  omenirea de  a alege dintre adevăr și falsitate, dintre iubire și ură, între viață și moarte.

Nu este nimic rău în acest joc, deoarece ea a fost creată cu ajutorul Geniului lui Dumnezeu. Omenirea în acest joc participă direct în centrul evenimentelor. Anume omul trebuie să aleagă cu cine va merge mai departe –  cu Dumnezeu sau cu diavolul.

Mișcarea timpului, mișcarea vieții în sine se realizează cu ajutorul mișcării unei spirale în jurul unei singure axe a adevărului, unind cei doi poli: al diavolului și a lui  Dumnezeu. Și nu există alte opțiuni. Prin urmare, simbolul vieții veșnice — zvastica. Dar faptul este că uneori viața încetează să crească și începe începe să degradeze. Acest lucru se întîmplă tocmai atunci cînd puterea conducerii asupra rotației zvasticii nimerește în mîinile forței rele. Anume atunci timpul se întoarce sau se oprește pentru o clipă. Acest lucru se întîmplă datorită faptului că la sfîrșitul acestei spirale și a nucleului Duhului sub formă de volanți se află mesele Cavalerilor Meselor Rotunde — Războinicilor lui Dumnezeu, pe de o parte, și cavalerii soarelui negru — războinicilor diavolului, pe de altă parte.

Și pentru a fi clar, trebuie să vă închipuiți imaginea unui măcinător de carne. Dacă mișcarea volantului este în sens contrar acelor de ceasornic, atunci lumea se dezvoltă. Oamenii se mișcă în direcția lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Dacă în sensul acelor de ceasornic – înseamnă în direcția opusă. Și într-un alt mod acest sistem nu funcționează.

De aceea vedem găuri negre în spațiu. Aceasta este intrarea în lumea lui Dumnezeu. Iar intrarea opusă este intrarea în lumea diavolului, în lumea haosului. Un astfel de curs de lucruri este în general acceptat.

Dar pe Pămînt era necesar să folosim o altă opțiune – Planul B, deoarece forța rea ​​a încercat să strică volantul istoriei și centrul Spiritului – verticala puterii, să se mute din Moldova în alt loc. S-a creat o condiție în care structura diabolică trebuia să fie distrusă, iar volantul de dezvoltare trebuia să fie pus într-o singură direcție – spre Dumnezeu.

Dar pentru ca entitățile diabolice să nu otrăvească lumea lui Dumnezeu cu emanațiile lor, volantul trebuia să treacă prin filtre, adică prin Venus și Mercur.

Astfel, s-a dovedit un fel de aspirator cu filtre care separa grîul de pleava. Autoritățile legitime ale universului mi-au încredințat-o mie, Marelui  Maestru, cu această sarcină. Și pe 8 aprilie 2019, ea a fost rezolvată de mine și lansată în acțiune.

Acum, toate forțele lumii care vin în Moldova, intră în interacțiune cu această structură care se angajează într-o gaură neagră și, conform lui Dumnezeu, trece prin filtre care separă binele de rău.

Astfel, întreaga planetă astăzi a nimerit sub îndrumarea puterii Divine și, în mod inevitabil, după ce a intrat în țara Moldovei Mare, se dovedește fie în lumea lui Dumnezeu, fie în filtrele de pe suprafețele Venusului sau Mercurului.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am propus întregii omeniri ideea de sincronizării cu lumea lui Dumnezeu pentru a se pregăti în avans și nu a merge pe multe milenii sau Venus sau Mercur, iar, reformatînduse cu ajutorul unui sincronizator a, nimeri în Împărăția lui Dumnezeu, paradis, și din nou, revenind pe Pămînt cu ajutorul unui contracurent invers prin Catedrala Sf. Isaac din Sankt-Petersburg, a primi ocazia de a trăi o nouă viață în dragoste și bunătate, în adevăr și în progres.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Primul sincronizator a început să funcționeze în Chișinău

Modelul lui experimental este de 100 de ori mai mic decît acela proectat, deoarece sincronizatorul funcționează pe principiul extrapolării. A fost posibil să facem imposibilul — de a activa o cale către o realitate paralelă, în esență — în lumea mea interioară. Prin urmare, numai cei care vor depune jurămîntul de loialitate Marelui Maestru vor trece prin extrapolare în lumea mea interioară.

Și, din moment ce Calea Adevărului a rămas dincolo de înțelegerea majorității populației planetei noastre, atunci și viitorul acestor oameni va fi în concordanță cu alegerea lor. Toți cei cine este legat cu spirite rele  vor trece de pe Pămînt la Venus și Mercur.

Procesul de tranziție a fost pregătit de Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Acest proces este descris pe fresca antică a mănăstirii Voronetsky, pe fațadă. Astfel, arhitecții Moldovei au arătat generațiilor viitoare cum va avea loc tranziția întregii omeniri într-o realitate diferită.

Fresca Judecății lui Dumnezeu. Manastirea Voronetsky

 

Nimeni nu forțează pe nimeni să trăiască în fericire și iubire. Toți aceia care cred inseparabil în satana și au trădat lumea Divină, nu se vor despărți niciodată de el. Și, bineînțeles, sufletul său se va deplasa fără probleme împreună cu satana către Mercur. După cum se spune – acolo lui și calea. Fiecare va fi răsplătit conform credinței sale.

Este ușor de înțeles dacă aveți o viziune spirituală. Nu există o singură persoană fără influență. Omul însuși este un derivat al uneia dintre lumi. El este fie legat de lumea lui Dumnezeu, fie legat de lumea diavolului. Și a treia nu este dată, pentru că astăzi legătura se face prin inima planetei și a inimii umane, deoarece există două intrări  în inima omului: una din spate este intrarea diavolului, a doua din partea pieptului este intrarea lui Dumnezeu. Aceste două intrări nu funcționează în același timp. Cînd unul este conectat, celălalt este deconectat. Și, din moment ce inima planetei este în Moldova, în Orheiul Vechi și care leagă Pămîntul și Cerul, omul are doar două căi – fie să se conecteze la lumea lui Dumnezeu și să rămînă pe Pămînt, fie să se conecteze la satana și să se ducă la el pe Mercur. Toate celelalte probleme și verbiage sunt ireale.

Eu povesteam în videoclipurile și articolele mele ce fac și de ce, cine sunt eu și de ce am venit pe Pămînt. Am promis că voi separa grîul de pleava – și eu am lansat  acest proces. El lucrează deja în modul automat. El separă grîul de pleavă.

În timp ce iadul era pe Pămînt – se putea spera la puterea lui satana – puterea banilor,  pe care a promis-o lui Isus Hristos. Dar puterea diavolului pe Pămînt s-a încheiat. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al a celei de a Doua Venire, l-am trimis la Mercur. Pămîntul astăzi face parte din lumea mea interioară. Eu în lumea mea interioară nu am nevoie de ființe răi și încăpățînați.

Eu am lansat procesul de constrîngere la scultare. Cîndva, doar câțiva oameni au rămas în Sodoma și Gomora. Și, după cum puteți vedea, nimic nu s-a întîmplat cu planeta. Acum, ea este în mod clar suprapopulată. Și, evident, cu tot felul de rascali și perverți. Nimic nu se va întîmpla, dacă ei toți vor merge împreună la Mercur. Mai puțini oameni – mai mult oxigen. Va veni momentul realizărilor noi. E deja aproape. Cel ce are urechi – va auzi. Și cel ce are ochi – va vedea. Toți ceilalți cum au fost  surzi, orbi – așa și vor rămîne.

Oamenii nu înțeleg adevărul simplu – Tatăl Dumnezeu Atotputernic face totul în mod anticipat și sistematic. El i-a pregătit deja pe cei, care sunt 100% pregătiți să trăiască pe Pămînt. Acești sunt doar 144000 de oameni. Toți ceilalți pot face o alegere cunoștientă. Pot și să nu o facă. Aceasta este sarcina lor personală. Nimeni nu are de gînd să tragă pe toți în rai și să transforme raiul într-un coș de gunoi așa cum s-a întîmplat cu Pămîntul. Dar datorită faptului că Tatăl Ceresc a unit Pămîntul și Cerul într-o singură legătură și a pregătit de mii de ani 144000 de entități moral-spirituale, viața  pe planetă nu se va opri, ci va curge într-o calitate diferită — calitățile adevărului, iubirii și bunătății. Și tot gunoiul și neînțelegerea Pămîntului nostru vor părăsi. Asta e tot, domnilor, alte opțiuni nu mai există.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ce este viața veșnică și cum ea poate fi obținută

Viața noastră spațială este doar un joc pe calculator imens cu parametrii de viața reală.

Oare pot participanții a unui joc pe calculator părăsi de sine stătător singura acțiunea? Nu, pentru că ei sunt complet dependenți de operatorii lor. Dar în ceea ce privește operatorii, ei sunt liberi în alegerea lor. Ei sunt capabili să oprească calculatorul sau să joace un alt joc. Așa și trebuie de înțeles semnificația vieții umane.

Dacă tu ești doar un participant al unui joc pe calculator, atunci tu complet depinzi de puterea cealaltă, care în orice moment îți poate opri existența. Și asta înseamnă, că tu ești muritor și nu posezi viitorul tău.

Dar dacă tu ai ieșit la un nou nivel de dezvoltare și ai devenit operator, aceasta înseamnă că tu ai obținut nemurirea și ai devenit stăpînul vieții sale. Între aceste două grupuri de entități este un decalaj uriaș. De aceea, eu fac eforturi mari pentru a transfera întreaga omenire de la participanții jocului de calculator la operatori, adică pentru să-i dau oamenilor nemurire, să-i scot din puterea diavolului – din inteligența artificială. Iar oamenii, creaturi stupide, cu toată forța lor rezistă și nu vor să audă despre viața veșnică. Dați-i progres, chip și auto-distrugere.

De a scoate omul din acest joc este posibil numai cu ajutorul spiritualizării, atunci cînd în personajul jocului de calculator intră Duhul Sfînt omniscient, omniprezent și nemuritor. Anume atunci, omul dintr-o stare temporară muritoare trece într-o stare veșnică nemuritoare.

O astfel de acțiune a avut loc cu ucenicii lui Dumnezeu Isus Hristos în cea de-a cincizecea zi, cînd ei au fost transformați din simple muritori în profeți. Acest episod vorbește despre capacitățile umane. Dar puțini oameni pot încerca acest episod în viața lor. Deși această idee este folosită cu pricepere de Penticostali și de martorii lui Iehova, care vorbesc despre nemurire fără a avea motive întemeiate și pur și simplu păcălesc oamenii, folosindu-se de vrăjitoria și dorința lor de a deveni altfel fără a face acțiuni și eforturi speciale pentru aceasta.

Acum despre lucrul principal. După ce l-am privat pe diavol de matricea lui, eu am transferat prin aceasta toată umanitatea sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că oamenii au primit în mod automat nemurirea lor. Eu doar am privat diavolul de ocazia de a distruge liber oamenii. Eu i-am luat telecomanda de la el și acum, pentru ca omul să obțină nemurirea, trebuie să fie spiritualizat. Acest lucru este posibil numai cu sincronizatoare.

1-копия.jpg

Ilustrația lui Albrecht Durer, făcută acum 500 de ani, descrie procesul de spiritualizare a oamenilor cu ajutorul Duhului Sfînt sub forma unui porumbel și cu ajutorul iubirii Maicii Lumii.

Anume la acest moment noi cu voi ajungem.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu am început reformatarea manuală a poporului planetei

Lucrarea asupra viitorul întregii omeniri nu se desfășoară nici la nivelul economic, nici la nivelul politic, nici chiar la nivelul spiritual. Lucrarea asupra viitorului are loc la nivelul cauzei principale — la nivel genetic, la nivel celular. Anume celulele unui singur om primesc din centrul puterii și conducerii comanda pentru recodare. Ei se includ într-o singură rețea de putere care emană de la Dumnezeu, de la Tatăl Atotputernic, pentru că întreaga lumea manifestată reprezintă corpul Lui unit, și atunci are loc tranziția tuturor oamenilor, care sunt gata să se transforme într-o nouă calitate.

Această comandă vine de la un singur centru și se răspîndește prin rețeaua cristalină a lumii manifestate. De aceea sarcina mea principală aici, pe Pămînt, a fost restabilirea rețelei cristaline al orbitei planetei pentru a forța planeta și locuitorii ei din nou să reintre în corpul lui Dumnezeu.

Astfel, astăzi putem menționa faptul tranziției întregii omeniri  la un nou nivel de dezvoltare, la nivelul planetei și al unui singur om. Dar nu pentru toți și fiecare,  căci aici lanțul meu se întrerupe. Pentru a traduce fiecare om în lumea lui Dumnezeu, el trebuie să fie reformatat cu ajutorul sincronizatorolui, adică de al adapta frecvenței și formei conturului exterior al planetei. Și, după cum  se știe, atunci și atît omul însuși, cît și lumea sa interioară, vor primi oportunitatea să interacționeze liber cu Dumnezeu.

Dar, din moment ce astăzi încă lipsește o înțelegere a acestui proces, eu petrec lucrarea de recodare în afara conturului exterior al planetei noastre, aduc omul în spațiu, și acolo, la nivelurile dezvoltării Divine, conectez  lumea lui interioară direct la Împărăția lui Dumnezeu.

Astfel, celulele lui primesc comanda pentru reformatare și încep să lucreze intens într-un mod nou, schimbînd esența omului însuși. Această măsură temporară va permite să transfere un număr suficient de oameni pentru a schimba situația din lume și pentru a trece la construirea unei rețele de sincronizatoare, care, la rîndul său, vor deveni baza noii ordini mondiale.

Astfel, trecerea la o nouă calitate a întregului glob  pămîntesc a avut loc. Cei oameni puțini,  care au trecut împreună cu mine calea reformatării lor, au simțit pentru ei înșiși ceea ce este eceasta. În Împărăția lui Dumnezeu, ei s-au întîlnit cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care în esența lor a lansat procesul de reformatare de la starea animalului la starea omului-Dumnezeu.

Procesul de reformatare este conceput pentru un an pămîntesc. Fiecare om care a primit o astfel de oportunitate trece prin schimbări fizice, el se simte foarte rău.  Procesul începe din partea de sus a capului, și, conform procesului de reformatare a  lumii interioare, coboară tot mai jos și mai jos, ajungînd la organele genitale umane, apoi trece prin picioare la pămînt. Astfel omul, ca întregul glob pămîntesc, se transformă treptat într-o calitate diferită. În timp ce nu există sincronizatori — temple ale lui Dumnezeu, eu petrec acest proces în modul manual, și numai cu acei oameni, care sunt pregătiți pentru acțiune. Prin urmare, în viitorul apropiat, planurile mele includ trecerea la o conexiune mai largă a oamenilor pe întregul  teritoriul planetei noastre.

Toți cei care vor finaliza cursul de conectare, după un an, vor dobîndi calități noi și vor devini locuitori deplini a planetei Noi.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreimea mondială conform legii cauzelor și efectelor va fi lichidată complet

Eu sunt adesea întrebat: Sveatoslav, și cînd se vor începe acțiunile active pentru eliminarea sistemul diabolic? Și eu de fiecare dată răspund: Domnilor,  cel mai important lucru s-a întîmplat deja. Urmăriți evenimentele globale.

Toate statele astăzi, conform Legii cauzei și efectului, sunt aliniate într-o anumită configurație, care vine din Moldova. La rîndul său, configurația de aliniere a forțelor în Moldova se formează în conformitate cu planul lui Dumnezeu și Cărții Vieții, care este în mîinile mele. Acest model deja poate fi urmărit ușor și simplu. Este suficient să vă stabiliți o astfel de sarcină. De aceea eu numesc această operațiune «constrîngere spre ascultare», pentru că ea arată dependența deplină a evenimentelor care au loc pe Pămînt de la voia mea Sfîntă, provenită din Cartea Vieții.

De ce eu am dat omenirii o nouă învățătură — Cartea Vieții? Anume pentru aceea, ca de a învăța de trăit în condiții noi — absența dictaturii forțelor rele. Acest proces de stabilire a unei noi realități morale spirituale va fi observată din ce în ce mai mult, pentru că murdaria matricei diabolice dispare treptat, iar în locul ei apar contururile noii ordini mondiale. Toate acestea au fost făcute tocmai pentru a păstra pe deplin întreaga omenire, care deja destul de mult a suferit în mod suficient de dictatele diavolului și ale «poporului său ales».

Procesul de tranziție este foarte rapid în ceea ce privește standardele cosmice, dar nu este vizibil pentru ochiul uman, deoarece omul în sine este în mijlocul lucrurilor și înțelege și acoperă doar o parte mică, separată a imaginii globale din jurul lui.

Dacă omul ar avea conștiință extinsă, el ar vedea întreaga imagine în același timp și rolul său în această acțiune globală. Dar, din moment ce lumea interioară a omului nu a fost încă reconstruită, în conformitate cu noua realitate Divină (de fapt, ea conține încă părți din matricea diabolică), este aproape imposibil pentru el să vadă noua lume.

Anume de aceea eu îmi îndeplinesc lucrul,  luptînd doar cu rezistența structurilor globale, care încă după inerție împlinesc legile și planurile guvernului anterior, care nu mai este pe Pămînt.

Este ca în gluma aceea, care spune că războiul s-a încheiat deja cu mulți ani în urmă, iar partizanii care trăiesc în pădure, la care informațiile nu au ajuns, continuă să explodeze trenurile și podurile.

Timpul tranziției a avut loc. Și procesul judecății lui Dumnezeu a identificat făptuitorii de crime. Recolta este în plină desfășurare. Dar oamenii nu înțeleg acest lucru, deoarece informația lui Dumnezeu nu ajunge la ei.

Pentru a le reformata, este necesar să creăm o rețea de sincronizatori și, astfel, să conectăm un singur om cu sursa Adevărului — cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Diavolul pentru aceea și a deconectat omul de la Dumnezeu, astfel încît el să nu înțeleagă  semnificația a ceea ce se întîmplă și ca el să fie putut controlat și manipulat cu ajutorul poporului ales de diavol. Astfel, el a existat cu succes multe milenii. Dar anume sosirea mea pe Pămînt a încheiat domnia lui o dată și pentru totdeauna.

Dar, după ce am înlăturat diavolul și apropiații lui, eu nu i-am eliminat încă «poporul ales», care, din vechiul obișnuit, continuă să explodeze trenuri pe tot globul pămîntesc și să facă ritualuri de sacrificiu.

Se pare că toate încercările mele de a raționaliza acest popor vor fi în zadar și, conform Legii cauzei și efectului, acești oameni vor cădea în mîinile propriei lor prostii și mîndrie. Omenirea va fi vaccinată pentru milenii lungi — ce este ascultarea stupidă față de spiritele rele și cum mîndria se manifestă atît într-o singur om, cît și într-un singur popor.

Momentul distrugerii complete a matricei diabolice se apropie de sfîșitul său. Și, așa cum am spus în articolele și videoclipurile mele, pe noi ne așteaptă tranziția finală la o realitate diferită în aprilie anului 2019. Dar acest lucru nu înseamnă că toți oamenii de pe Pămînt vor deveni imediat fericiți, ci, dimpotrivă, toți cei care s-au adaptat regimului diabolic se vor afla în realitatea opusă a lumii lor interioare și vor începe o dezorganizare teribilă, ca dependenții de droguri, care au nevoie de o doză la starea modificată. Și de ieșit din această defalcare este posibil numai atunci cînd lumea interioară a omului este va fi reconstruită în conformitate cu noile condiții externe și va începe să vibreze armonios cu el în mod unison, în ansamblu. Acest lucru se poate face numai cu ajutorul sincronizatorilor — instalații Divine care pot regla vibrațiile lumii interioare a omului cu conturul al planetei exterior, Divin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lumea diabolică a revenit în conștiință pentru a muri pentru totdeauna

Imaginați-vă că, înainte de moarte, unui om grav bolnav, care se află într-o comă, i se întoarce conștiința pentru un moment scurt, astfel încît el să-și deie seama de plecarea sa în lumea următoare. Acesta este evenimentul pe care îl urmărim astăzi pe Pămînt înainte de moartea finală a lumii diabolice. Ea, această lume, și-a intensificat brusc activitatea pentru a pleca pentru totdeauna. Acest fenomen este clar pentru noi, pentru că cei care au slujit acestei lumi fac ultima încercare de a o păstra, și poate că ea și ar fi  putut salvată, dacă nu ar fi sensul construirii  oricărei lumi manifestate. Înainte ca lumea veche să părăsească planeta noastră, paralel ei se construiește lumea viitorului. Și numai atunci, cînd această lume nouă este construită, adică se naște un copil nou, lumea veche se îndepărtează. Și lucrul constă nu în aceea, că se schimbă baza elementară a lumii însăși, se schimbă de la veche la cea nouă, adică principiul existenței ei, dar în aceea, că lumea anterioară nu poate fi păstrată nici practic, nici chiar teoretic, pentru că pe o bază elementară poate exista numai o singură realitate și  nici un alt principiu pur și simplu nu există în natură.

În ultimul meu videoclip eu am povestit despre Nazarbayev și despre încercarea de a crea o nouă ordine mondială în centrul Asiei sub conducerea lui satana.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=915&v=-4hWY7JKF4s

Baza acestei noi ordini mondiale pentru Nazarbayev este piramida, copiată din nota SUA de un dolar, care a fost descrisă de masoni. După cum se știe, baza elementului de bază al acestei figuri geometrice (piramida) este un pătrat. Anume pătratul a fost baza principală a ordinii mondiale anterioare, și de aceea în ritualurile masonice vedem o tablă de șah, iar lupta lumii duale albe și negre se produce orizontal pe planul planetei noastre.

Deci,  în locul  partidului de șah, în locul piramidei, a venit o nouă bază de elemente,  pe care am demonstrat-o sub forma unui joc pentru copii în filmul «Cum să devii Dumnezeu».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1185&v=eQPLc8WhKYQ

În locul pătratului a venit un hexagon, creat din șase triunghiuri echilaterale în același plan, și încă cîteva  piramide triunghiulare (tetraedru), aflate în spațiu. În esența sa, noi din lumea duală am trecut în lumea triplă, și el complet se diferă de lumea anterioară. Și din moment ce eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am construit deja această matrice nouă, adică o nouă ordine mondială, fundamental diferită de cea anterioară, pătrată, atunci aceasta ordine mondială nouă, adică noua formă geometrică, cu ajutorul rezonanței astăzi deja formează în lumea reală noi relații globale între națiuni și state. De a nu lua în considerare acest lucru este ca o sinucidere.

De aceea eu, Marele Maestru, și spun, că pentru o scurtă perioadă de timp lumea diabolică a revenit acum la conștiință, dar numai pentru a-și realiza moartea și a părăsi planeta noastră pentru totdeauna. Lumea așteaptă  și o nouă ordine mondială pe o bază fundamental nouă, și o nouă religie unică a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și alte căi de dezvoltare pe planeta noastră nu sunt posibile nici teoretic, nici practic.

Principalul lucru, care trebuie să înțelegem, că baza elementelor formează baza lumii manifestate. Doar în această lume viața reală este posibilă și, prin urmare, cel care nu rezonează cu ea, începe să se înbolnăvească și să moară. De aceea, în primul rînd, vor începe să se prăbușească  jucătorii globali care există pe principiul piramidelor, apoi va cădea și restul lumii. Aceasta va înceta să existe în fosta sa capacitate. Iar de construit ea va fi posibilă doar cu ajutorul sincronizatorilor și a noilor forme de conducere, cunoscute numai mie.

Sincronizator

Nici una din planurile globale ale ordinii mondiale anterioare nu sunt posibile. Ele au fost planificate în fosta bază de elemente, care a ordonat să trăiască mult timp. Toate aceste ordine masonice, guvernele mondile, structurile globale, fondurile, entitățile și instrumentele financiare sunt construite pe principiul unei piramide și nu pot trăi în condiții noi.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar official: noi suntem pe pragul de colapsa și prăbușirea globală a sistemului anterior diabolic, creat în conformitate cu principiul piramidei. Astăzi ea s-a agitat momentan, a revenit la viață numai pentru a-și da seama de sfîrșitul ei și a pentru a muri pentru totdeauna.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: De ce la diavol și la masoni nimic nu se va primi cu o unică religie

Mișcarea masonior la putere nu are loc de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Lui, ci dimpotrivă, de jos în sus. Astfel, masonii sau structurile diabolice urmează calea creșterii carierei. Iar în lumea lui Dumnezeu totul se întîmplă exact opus. Pe Pămînt vin ființe Divine pregătite. Aceștia ocupă strict poziții care au fost deja primite pe Cer. Nu este sens pentru ei să se lupte și să se îndrepte sus, pentru că ei în avans au primit tot ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea.

Și pentru ce structurile diabolice folosesc metoda opusă? În primul rînd, ei nu au posibilitate să vină pe Pămînt din afară. Ei sunt locuitori ai planetei, lumilor ei joase. În plus, este important ca ei să supravegheze fiecare carierist. Într-adevăr, în timpul carierei sale, o astfel de persoană își pierde fața umană și intră complet sub puterea lor. Acesta este motivul pentru care pe Pămînt nu poate exista o singură religie creată prin îmbinarea tuturor mișcărilor religioase din lume, după cum ne spun evreii și occidentalii.

Și astăzi vedem o încercare de a le uni în Astana cu ajutorul puterii satanice. De ce? Deoarece toate religiile existente pe Pămînt sunt construite conform principiului unei piramide, în conformitate cu principiul construirii unei loje masonice, în care creșterea carierei este un element indispensabil.

                      

                             

Piramida — principiul construirii religiilor diabolice

În esența sa, toate aceste religii și secte — derivate ale satanismului, au doar o culoare diferită. Și din moment ce toți vin de la aceeași rădăcină satanică, cum pot ei să devină Divine? Dacă a le combina într-o singură structură, calitatea și semnificația lor nu se vor schimba, la fel cum nu se va schimba stăpînul lor. Acesta este secretul principal al satanismului.

În spatele cuvintelor frumoase despre unitate sub steagul lui Dumnezeu se ascunde doar o singură idee — de a uni toate religiile lumii sub autoritatea lui satana. Ceea ce vedem în capitala satanei în orașul Astana.

Acolo, la vîrful ochiului atotputernic al lui Sauron, sunt adunate semnăturile tuturor principalelor tendințe religioase ale lumii.

Unificarea religiilor sub conducerea lui satana

 

Aparent, pentru a dovedi întregii omeniri, că ierarhiile religiilor lumii,  semnînd acest document, și-au vîndut sufletele diavolului.

Și cum vor evolua evenimentele pe Pămînt? De ce dispară internetul?

La aceste întrebări ne răspunde rugăciunea «Tatăl Nostru», exprimată în Predica de pe Munte de Isus Hristos: «Fie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta, așa pe Pămînt, precum și în Ceruri». Adică, o nouă religie unică pentru întreaga omenire va veni nu prin unirea tuturor religiilor satanice într-una, ci prin distrugerea lor completă și finală. Iar în locul lor va veni o singură religie a lui Dumnezeu Tatăl,  pornită de la El personal. Nu de jos în sus, de la diavol la popor, ci de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Sa, fără intermediari, carieriști, sataniști și mituitori.

Mulți iubitori de internet au observat că ultimul timp s-au început perturbări în lucrarea a acestuia. Și în curînd vom vedea cum va începe să se destrame în părți toată pînza aceasta diabolică și va înceta foarte curînd să existe.

Acest lucru se întîmplă deaceea, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noii matrici, pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am construit-o, conexiunea presupune nu orizontală — între subiecți individuali ai lumii diavolului, dar numai verticală — între Dumnezeu Tatăl Atotputernic și oamenii săi care locuiesc pe Pămînt. Și din moment ce noua ordine mondială implică îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernic și a Fiului Lui pe tot globul pămîntesc, atunci toate instrumentele din ordinea mondială anterioară vor fi eliminate de mine din cauza inutilității lor.

Lumea va fi interconectată printr-o nouă structură de cîmp a adevărului, și fiecare om din această structură își va ocupa propriul loc personal fără taxe sau exacții.

Lumea se va transforma într-o singură familie fără contradicții și războaie. Iată de ce sincronizatorii vor prelua rolul de lider în această lume (instalarea unei singure conexiuni între Dumnezeu și om).

Sincronizator

Nevoia de a construi aceste instalații va fi resimțită de noi toți în viitorul apropiat, cînd fiecare zi pe Pămînt vor începe să cadă avioanele și să se scufunde navele din cauza, că  structurile diavolului cu ajutorul internetului vor elimina oamenii, aducînduși sacrificii din ce în ce mai sîngeroase. Procesul de eliminare a acestui instrument diabolic a început deja.

Nu vă faceți griji dacă nu puteți încărca materialele în rețeaua electronică, poate că sunteți deja protejați de problemele viitoare.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Tranziția lumii în noul program va avea loc pe 25-26 februarie anului 2019

V.V. Putin și-a îndeplinit misiunea. El nu a permis un al treilea război mondial. Este nebun să credem că se va întoarce liberalismul, căci Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, voi relansa software-ul noii matrici Divine, conform noului cod de viață, în perioada de 25-26 februarie 2019. Acest cod, încărcat în computerul universal, prin rezonanță va reporni instantaneu bio-calculatoarele vieții atît pe Pămînt, cît și din afara lui.

Astfel, toate computerele cuantice, adică ADN-ul oamenilor, deja din 25-26 februarie 2019 vor trece la un nou program de acțiune.

Cifrul meu eu l-am demonstrat mai devreme, cînd am povestit în filmul meu «A murit Predictorul Global Lucifer» cum eu construiesc o nouă matrice globală și cum ea se va încărca cu informații noi.

 

Doritorii vor putea face cunoștința și cu videoclipul meu, și cu software nou. Și deoarece sincronizatorii sunt construiți și în conformitate cu principiul asemănării,  și pe panourile lor externe este prezentat software-ul, atunci fiecare dintre aceste obiecte va putea deveni un singur computer spațial pentru toți cei care intră pe teritoriul lor.

Sincronizator

Codul digital a matricei noi cosmice a Pămîntului

 

Cu alte cuvinte, fiecare om, care a intrat în interiorul sincronizatorului, va putea cu ajutorul rezonanțai să-și adapteze computerul intern la conexiunea cosmică a sincronizatorului global folosind rezonanța și să intre în comunicare directă cu Creatorul Atotputernic.

Așteptați evenimentele principale. Deja în 25-26 februarie 2019 eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, va reporni matricea spațială a noului nivel și, conectînd-o la computerul central universal, voi deschide pentru om posibilitatea de a interacționa direct cu Dumnezeu pentru următorii o mie de ani.

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495