Sveatoslav Mazur: Eu am început reformatarea manuală a poporului planetei

Lucrarea asupra viitorul întregii omeniri nu se desfășoară nici la nivelul economic, nici la nivelul politic, nici chiar la nivelul spiritual. Lucrarea asupra viitorului are loc la nivelul cauzei principale — la nivel genetic, la nivel celular. Anume celulele unui singur om primesc din centrul puterii și conducerii comanda pentru recodare. Ei se includ într-o singură rețea de putere care emană de la Dumnezeu, de la Tatăl Atotputernic, pentru că întreaga lumea manifestată reprezintă corpul Lui unit, și atunci are loc tranziția tuturor oamenilor, care sunt gata să se transforme într-o nouă calitate.

Această comandă vine de la un singur centru și se răspîndește prin rețeaua cristalină a lumii manifestate. De aceea sarcina mea principală aici, pe Pămînt, a fost restabilirea rețelei cristaline al orbitei planetei pentru a forța planeta și locuitorii ei din nou să reintre în corpul lui Dumnezeu.

Astfel, astăzi putem menționa faptul tranziției întregii omeniri  la un nou nivel de dezvoltare, la nivelul planetei și al unui singur om. Dar nu pentru toți și fiecare,  căci aici lanțul meu se întrerupe. Pentru a traduce fiecare om în lumea lui Dumnezeu, el trebuie să fie reformatat cu ajutorul sincronizatorolui, adică de al adapta frecvenței și formei conturului exterior al planetei. Și, după cum  se știe, atunci și atît omul însuși, cît și lumea sa interioară, vor primi oportunitatea să interacționeze liber cu Dumnezeu.

Dar, din moment ce astăzi încă lipsește o înțelegere a acestui proces, eu petrec lucrarea de recodare în afara conturului exterior al planetei noastre, aduc omul în spațiu, și acolo, la nivelurile dezvoltării Divine, conectez  lumea lui interioară direct la Împărăția lui Dumnezeu.

Astfel, celulele lui primesc comanda pentru reformatare și încep să lucreze intens într-un mod nou, schimbînd esența omului însuși. Această măsură temporară va permite să transfere un număr suficient de oameni pentru a schimba situația din lume și pentru a trece la construirea unei rețele de sincronizatoare, care, la rîndul său, vor deveni baza noii ordini mondiale.

Astfel, trecerea la o nouă calitate a întregului glob  pămîntesc a avut loc. Cei oameni puțini,  care au trecut împreună cu mine calea reformatării lor, au simțit pentru ei înșiși ceea ce este eceasta. În Împărăția lui Dumnezeu, ei s-au întîlnit cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care în esența lor a lansat procesul de reformatare de la starea animalului la starea omului-Dumnezeu.

Procesul de reformatare este conceput pentru un an pămîntesc. Fiecare om care a primit o astfel de oportunitate trece prin schimbări fizice, el se simte foarte rău.  Procesul începe din partea de sus a capului, și, conform procesului de reformatare a  lumii interioare, coboară tot mai jos și mai jos, ajungînd la organele genitale umane, apoi trece prin picioare la pămînt. Astfel omul, ca întregul glob pămîntesc, se transformă treptat într-o calitate diferită. În timp ce nu există sincronizatori — temple ale lui Dumnezeu, eu petrec acest proces în modul manual, și numai cu acei oameni, care sunt pregătiți pentru acțiune. Prin urmare, în viitorul apropiat, planurile mele includ trecerea la o conexiune mai largă a oamenilor pe întregul  teritoriul planetei noastre.

Toți cei care vor finaliza cursul de conectare, după un an, vor dobîndi calități noi și vor devini locuitori deplini a planetei Noi.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять − 10 =