Святослав Мазур: Новый Иерусалим евреи будут строить на Меркурии

         Итак, 20 июля 2018 года, я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, создал условия и перевел человечество на новый уровень развития.

Теперь авраамический проект закрыт, а новый центр развития всего человечества активизирован в Молдове, в Старом Орхее и называется он Молдова Маре.

Что же будет с теми воинствующими евреями, которые населяют нашу планету и которые, согласно Каббале и Ветхому Завету, не оставляют идею строительства третьего храма Соломона и создания нового Иерусалима? Сегодня это новая Хазария на территории Украины и части исторической Молдовы или как его называют евреи Израиль 2.0.

 

http://rezonans.biz.ua/2018/05/04/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D1%82/

 

Согласно воле Бога, которая сегодня довлеет над каждым жителем планеты все воинствующие евреи получат свою возможность построить и новый Иерусалим и третий храм Соломона, но не на Земле, которая им уже не принадлежит, а на Меркурии. И так как Меркурий по сути своей является раскаленной сковородкой, то эти жители планеты, возомнившие себя вершителями судеб, получат и новую Землю, и новое небо, принадлежащее им по праву.
(далее…)

Святослав Мазур: Сегодня, 20 июня 2018г., Мир вошел в новую реальность!!!

Сегодня, 20 июня 2018 года в Старом Орхее состоялось главное Божественное действие – запуск нового мирового порядка.

— Я сложу из камней разбросанных новый Божественный Иерусалим и нареку его именем Молдова Маре. И дам ему возможность притягивать людей со всего земного шара к престолу Божьему небесному и моему трону», — Святослав Мазур.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii

A venit  timpul  nouă, oamenilor, să trecem din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu. În calitate de titlu acestui text am luat o bucată din versetul din Revelația lui Ioan. Și întregul verset sună astfel:

Și am auzit eu din cer un glas tare, spunînd: Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, și El va locui cu ei; ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi Dumnezeul lor cu ei;

Capitolul 21.3 Revelația

Deci, despre ce se spune în capitolul 21. Despre cel mai important, despre venirea lui Dumnezeu pe Pămînt. Tabernacolul este un singur cort al lui Dumnezeu și al omului sau o singură legătura, unde apare un nou Ierusalim pe Pămînt. Și de unde el vine?
(далее…)

Святослав Мазур: Се скиния Бога с человеками

Пришла пора нам, людям, переходить из мира дьявола в мир Бога. Названием этого текста я взял часть стиха из Откровения Иоанна. А весь стих звучит так:

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их;

Глава 21.3 Откровение

Так, о чем говорится в 21 главе. О самом главном, о приходе Бога на Землю. Скиния — это единая палатка Бога и человека или единая связь, где и появляется на земле новый Иерусалим. А откуда он приходит?

И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога;
(далее…)

Sveatoslav Mazur : E greu să fii Dumnezeu

Povestirea cunoscută a fraților Strugațchi “E greu să fii Dumnezeu” absolut transmite pictura, care se desfășoară astăzi pe Pămînt. Iar filmul lui Alexei Gherman “E greu să fii Dumnezeu” transmite și singura atmosfera lumei aceste putrezite.

Veți întreba , de ce putrezite? Probabil, ea va începe foarte curînd să se dezvolte? Căci despre aceasta se vorbește și la vest și la est.

Nu, domnilor, așa scenariu este exclus atunci cînd avem o astfel de putere planetară astăzi. Și pentru ca să vă fie clar sensul, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, Regele regilor și Domnul domnilor, explic nu pe limba Divină, ci pe acea omenească, clară.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Așa eu am spus, Isus Hristos!

Deci, proiectul biblic se apropie la finalul său logic, pentru că a venit la mine tîrfa Babilonului și l-a atacat pe fiul lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că orașul puternic  Babilon (SUA) și toate forțele din spatele lui va cădea. Trump a intrat deja în războiului economic cu China și întreaga lume. El nu va rezista astfel de sarcini, și atunci va zbura în toate marginile lumii vestea despre sosirea pe Pămînt a fiului lui Dumnezeu și morții lumii diabolice cu mizeria lui și cu tîrfa lui. Și noul Ierusalim Ceresc va domni pe Pămînt.

Eu am văzut cum din cer în Orheiul Vechi, în punctul de legătură între cer și pămînt a coborît templul de aur al lui Isus Hristos, și pe porticul templului acesta stătea a doua mea jumătate spirituală, cel care stă în Împărăția lui Dumnezeu pe tronul puterii absolute, și lîngă el încă șase ierarhi —  iererhi principalele Divine.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Tîrfa Babilonului

Bineînțeles, complotul, despre care mereu vă povestesc, provoacă o reacție defensivă.  Cum este posibil, ca o persoană vie care nu se deosebește de noi în nici un fel, să se numească un personaj biblic, Rege al Regilor și Domn al Domnilor.

Oare nu a fost un miracol  prima mea venire pe Pămînt acum două mii de ani în urmă? Și ca și astăzi, chiar și ucenicii mei apropiați nu au recunoscut în mine pe Dumnezeu, mesagerul și fiul Tatălui Ceresc. Deși există o mulțime de coincidențe. Este suficient să te uiți în Biblie, unde este scris numele Lui: Cuvîntul lui Dumnezeu. Numele Sveatoslav oare nu înseamnă cuvîntul lui Dumnezeu?
(далее…)

Святослав Мазур: Трудно быть Богом

Известная повесть братьев Стругацких «Трудно быть Богом» полностью передает картину, творящуюся сегодня на Земле. А фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» передает и саму атмосферу этого разлагающегося мира.

Почему, вы спросите, разлагающегося? А, может быть, он начнет очень скоро развиваться? Ведь, и на западе, и на востоке об этом говорят.

Нет, Господа, такой сценарий исключен при сегодняшней планетарной власти. А для того, чтобы вам был понятен смысл я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, Царь Царей и Господь господствующих, объясню не на Божественном языке, а на языке общедоступном, человеческом.

Наша планета – это единый живой организм. На Западе к ней относятся, как к глобальной корпорации, с помощью которой можно хорошо заработать. И это не случайно, ибо этот живой организм можно взять в плен и использовать как бесплатную, рабскую, то есть рабочую, силу.
(далее…)

Святослав Мазур: Так я сказал, Иисус Христос!

         Итак, библейский проект подходит к своему логическому завершению, ибо пришла ко мне вавилонская блудница и напала на сына Божьего. А это значит, падет крепкий город Вавилон (США) и все силы, стоящие за ним. Уже вступил Трамп в экономическую войну с Китаем и со всем миром. Не выдержит он таких нагрузок и тогда полетит во все концы мира весть о приходе на Землю сына Божьего и гибели мира дьявольского с его нечистотами и его блудницей. И воцарится на Земле новый Иерусалим Небесный.

Видел я, как с неба в Старом Орхее в точке соединения между небом и землей спустился золотой храм Иисуса Христа и на крыльце этого храма стояла моя вторая духовная половина, тот, кто восседает в Царствии Божьем на троне абсолютной власти и рядом с ним еще шесть иерархов – основных Божественных иерархий.
(далее…)

Святослав Мазур: Вавилонская блудница

Конечно, сюжет, о котором я постоянно рассказываю, людьми встречается в штыки. Как это возможно, чтобы живой человек ничем от нас не отличающийся называл бы себя библейским персонажем, Царем Царей и Господом Господствующих.

Но разве не чудо было пришествие мое две тысячи лет тому назад на Землю? И так же, как и сегодня даже близкие мне ученики не распознали во мне Бога, посланца и сына Отца небесного. Хотя совпадений очень много. Достаточно посмотреть в Библию, где написано имя Ему: Слово Божие. Разве имя Святослав не означает слово Божие?

Но и это не важно. Важно то, что все события, связанные с моим втором воплощением и событиями в мире четко можно проследить по откровениям Иоанна. И так как сам сюжет апокалипсиса подходит к своему логическому завершению должна была наравне с матерью Мира появиться и главная дьявольская половинка – вавилонская блудница и все мерзости, которые с ней связаны. И конечно, как и сам дьявол, она должна была войти со мной в прямое противодействие.
(далее…)