Sveatoslav Mazur: De ce nu se începe al treilea război mondial

Cu cîțiva ani în urmă, atît regina Angliei, cît și Papa au declarat simultan, că lumea a ajuns la marginea abisului, ceea ce înseamnă că următorul Crăciun poate să nu vină.

http://www.prezidentpress.ru/news/3741-eho-nashih-publikaciy-koroleva-elizaveta-ii-naslazhdaytes-vashim-poslednim-rozhdestvom.html

Atunci ei erau siguri, că se pune în aplicare un plan global, și că omenirea va suferi pierderi mari.

Anterior, s-au făcut previziuni cu privire la numărul de persoane care trebuie distruse. Lumea se apropia de un conflict militar. Lumea mirosea de praf de pușcă. Urma să se înceapă un al treilea război mondial. Dar deodată, toate aceste momente s-au transformat într-un fel de farsă.

Ne vom reaminti ideea Brexitului, care a apărut brusc în Marea Britanie. Și, bineînțeles, asemenea idei nu apar în Regatul Unit fără participarea reginei.

Și ce vedem astăzi? Această idee s-a blocat. Regina pare să aștepte ceva. Și vedem o mișcare formală — plecăm din Uniunea Europeană sau amînăm ieșirea deja din martie pînă în iunie.

Și de ce anume în iunie? Faptul este că, în mai, conform planului lui Lucifer, ar trebui să aibă loc bătălia finală pe Pămînt, și ea trebuia să determine viitorul întregii omeniri. În noua capitală satanică a lumii, în Astana, urma să aibă loc o messă de satanici, unde și ar fi trebui să fie ales noul dictator al planetei.

Și, bineînțeles, elita planetară a «noii ordini mondiale» spera, că acest dictator îi va duce mai departe spre noul lor viitor «fericit».

Și aici ajungem la momentul principal al conspirației internaționale, la înțelegerea a ceea ce se întîmplă de fapt pe planeta noastră și ce nu-și imaginează  chiar și conducătorii structurilor globale și celor mai semnificative, din punct de vedere financiar și economic, state din lume.

Vorba este despre semnificație. Are această acțiune o semnificație practică sau nu? Dacă într-o acțiune cheie globală nu există nici un sens practic, atunci nu va avea loc niciodată. Și, prin urmare, conștientizînd la ce nivel au loc evenimentele și realizînd cum ele se vor sfîrși, acum un an și jumătate de an în urmă eu am filmat  un videoclip intitulat «Lumea se va tremura de la evenimentele din Moldova», în care a avertizat jucătorii globali despre pericolul jocului lor și despre ca ei să-și vadă simțurile și să vină la mine pentru ajutor.

Dar, aparent, acești jucători singuri nu înțeleg ce fac. Și din moment ce timpul jocului lor s-a terminat, eu voi trebui să-i explic ce se va întîmpla cu ei în continuare.

Lumea diavolului nu radiază energia iubirii, energia vieții, pentru că Dumnezeu este dragoste. Numai Dumnezeu poate fi sursa acestei energii. Doar Dumnezeu este centrul vieții, centrul dragostei manifestate,  prin urmare cei, care se conectează la lumea lui Dumnezeu, devin nemuritori, ca și Dumnezeu, pentru că se hrănesc dintr-o sursă de iubire nesfîrșită.

Dar de ce există împărăția lui satana, și de ce a fost creată în Astana piramida, în care a fost planificată alegerea unui dictator mondial? Tocmai pentru că diavolul, satana, șarpele ispititorul a intrat în acord cu poporul evreu, făcîndu-l un ostatic sau un participant la crima sa. Pe bancnota de un dolar din SUA sau pe piramida construită de Nazarbayev, se vede clar că vîrful piramidei este separat de corpul unic al acestui obiect, astfel încît omenirea nu are tentația de a interacționa cu Dumnezeu.

                            

Înaintea ochilor noștri — un obiect trunchiat de formă geometrică, dar numai partea lui vizibilă, bine, așa, dacă ar avea afacere cu un aisberg. Exact aceeași piramidă, dar răsturnată, se află sub pămînt. Anume ea și este legătura principală în această conspirație.

Astfel, pe partea de sus a piramidei inversate se află satana însuși. El este destinatarul energiei piramidei externe, pentru că aceste două piramide: cea externă și cea internă, sunt de fapt o bază, adică un patrat magic și sunt, în esență, un singur obiect.

Anume de aceea messa în piramida lui satana la Nazarbayev trebuia să aibă loc în teatrul subteran — în piramida diavolului.

Și acum despre lucrul principal. Desigur, diavolul nu se hrănește cu energiile iubirii. El se hrănește cu energiile fricii. Și cînd se radiază aceste energii? Atunci cînd are loc sacrificiul ritualic, cînd ucid și viol. În acest moment, piramida pămîntului se umple de putere, care, după rezonanță, se concentrează pe vîrful piramidei. Și din moment ce o astfel de piramidă se află sub pămînt, toate aceste energii îl hrănesc pe satana și lumea lui interlopă. Acesta este motivul pentru care evreii creează conflicte permanente în care mor oamenii și animalele. Energia celor uciși este concentrată în piramida globală, care o transmite satanei. Pentru aceasta, satana îi acordă poporului ales cu bani și onoruri. Acesta a fost sistemul pe care Isus Hristos a decis să-l rupă cînd a venit pe Pămînt. Dar El însuși a fost răstignit, și forțele diabolice și-au preluat energia.

Cu toate acestea, a venit timpul judecății lui Dumnezeu. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit pe Pămînt pentru a elimina instrumentul de hrănire a forțelor rele și a transfera întreaga omenire din puterea diavolului sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Astfel, prin distrugerea matricei diavolului, eu l-am lipsit de posibilitatea de a se hrăni cu oameni uciși și sacrificii. Adică, toate aceste războaie și sacrificii ale satanismului au devenit lipsite de sens, deoarece nu mai îndeplinesc rolul de a-l umple pe satana și lumea lui cu forța vie a lui Dumnezeu. Și fără această energie vie, ele nu pot exista, deoarece în esența lor sunt paraziți obișnuiți.

Astfel, sistemul diavolului s-a blocat într-o neînțelegere. Diavolul nu primește energie, deci nu are nici un motiv să-i recompenseze poporul ales. Iar această națiune nu costă nimic fără aceste premii.

Așadar, noi am devenit martori, cum în viitorul apropiat întregul sistem se va prăbuși înaintea ochilor noștri, căci contradicția care se dezlănțuie în fața noastră este insolubilă.

Mai multe detalii despre ceea ce ne așteaptă pe toți în viitorul apropiat și despre aceea,  cum funcționează acum noua matrice, eu voi povesti în noul video clip, pe care îl voi filma 20 martie 2019. Acesta este un videoclip care va pune toate punctele asupra “i”.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Святослав Мазур: Почему не начинается третья мировая война

Несколько лет тому назад и английская королева, и Папа Римский одновременно заявили, что мир подошёл к краю пропасти, и значит следующее Рождество может не состояться.

http://www.prezidentpress.ru/news/3741-eho-nashih-publikaciy-koroleva-elizaveta-ii-naslazhdaytes-vashim-poslednim-rozhdestvom.html

Тогда они точно были уверены, что реализуется некий глобальный план, и что человечество понесёт большие потери.

Ранее создавались прогнозы о количестве людей, которых необходимо уничтожить. Мир подходил к военному противостоянию. На глобальном уровне пахло порохом. Вот-вот должна была начаться третья мировая война. Но вдруг неожиданно все эти моменты перешли в какой-то фарс.

Вспомним идею Брексита, которая неожиданно появилась в Великобритании. И, конечно, такие идеи без участия королевы в Великобритании не появляются.

И что мы видим сегодня? Эта идея зависла. Королева будто бы чего-то ждёт. А мы видим формальную движуху – выходим из Евросоюза или переносим выход уже с марта на июнь.

А почему именно на июнь? Дело в том, что в мае, по плану Люцифера, на Земле должна была произойти окончательная схватка, и она должна была определить будущее всего человечества. В новой сатанинской столице мире, в Астане, должна была состояться месса сатанистов, на которой и должен был быть избран новый диктатор планеты.

И, конечно, планетарная элита “нового мирового порядка” надеялась, что этот диктатор поведёт их дальше к их новому “счастливому” будущему.

И тут мы подходим к главному моменту мировой закулисы, к пониманию того, что на самом деле происходит на нашей планете и о чём не догадываются даже руководители глобальных структур и самых значимых, в финансово-экономическом смысле, государств в мире.

Разговор идёт о смысле. Есть ли в этом действии практический смысл или нет?  Если в глобальном ключевом действии нет практического смысла, то оно никогда и не состоится. И поэтому, понимая, на каком уровне происходят события, и осознавая, чем они закончатся, я ещё полтора года тому назад снял ролик под названием “Мир содрогнётся от событий в Молдове”, в котором сам предупредил глобальных игроков об опасности их игры и о том, что им можно было бы одуматься и прийти ко мне за помощью.

Но, видимо, эти игроки сами не понимают, что творят. А так как время их игры закончилось,  придётся мне им объяснить, что их ждёт дальше.

Мир дьявола не излучает энергию любви, энергию жизни, ибо Бог — это любовь. Только Бог может быть источником этой энергии. Только Бог является центром жизни, центром проявленной любви, поэтому те, кто подключаются к миру Бога, те становятся бессмертными, как и Бог, ибо питаются из бесконечного источника любви.

Но почему тогда существует царство сатаны, и почему именно в Астане создана пирамида, в которой и планировался выбор глобального диктатора? Именно потому, что дьявол, сатана, змей искуситель вошёл в сговор с еврейским народом, сделав его заложником или участником своего преступления. На однодолларовой купюре США или на пирамиде, построенной Назарбаевым, хорошо видно, что вершина пирамиды отделена от единого тела этого объекта таким образом, чтобы у человечества не возникло соблазна взаимодействовать с Богом.

 

                 

 

 

Перед нашими глазами – усечённый объект геометрической формы, но только его видимая часть, ну так, если бы мы имели дело с айсбергом. Точно такая же пирамида, но перевёрнутая, находится под землёй. Именно она и является главным звеном этого заговора.

Таким образом, на вершине перевёрнутой пирамиды находится сам сатана. Он и является получателем энергии пирамиды внешней, ибо эти две пирамиды: внешняя и внутренняя соединены между собой основанием, то есть магическим квадратом, и являются по сути единым объектом.

Именно поэтому месса в пирамиде сатаны у Назарбаева должна была произойти в подземном театре — в пирамиде дьявола.

А теперь о главном. Конечно, дьявол не питается энергиями любви. Он питается энергиями страха. А когда эти энергии излучаются? Тогда, когда происходит ритуальное жертвоприношение, когда убивают и насилуют. В этот момент пирамида земная наполняется силой, которая, согласно резонанса, концентрируется на вершине пирамиды. А так как такая пирамида находится под землёй, все эти энергии питают сатану и его подземный мир. Именно для этого евреи и создают постоянные конфликты, в которых погибают люди и животные. Энергия убиенных концентрируется в глобальной пирамиде, которая и передает её сатане. За это сатана награждает свой избранный народ деньгами и почестями. Именно эту систему решил сломать Иисус Христос, когда пришёл на Землю. Но Его самого распяли, а его энергию присвоили себе дьявольские силы.

Однако, пришло время Божьего Суда. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, пришёл на Землю для того, чтобы ликвидировать инструмент подпитки нечистой силы и перевести всё человечество из-под власти дьявола под власть Бога Отца Вседержителя. Таким образом, уничтожив матрицу дьявола, я тем самым лишил его возможности подпитываться от убиенных людей и жертвоприношений. То есть все эти войны и жертвоприношения сатанистов стали бессмысленны, ибо они не исполняют больше роль наполнения сатаны и его мира живой силой Бога. А без этой живой энергии они существовать не могут, потому что по своей сути, это обыкновенные паразиты.

Таким образом, система дьявола зависла в непонимании. Дьявол не получает энергию, значит ему незачем награждать свой избранный народ. А этот народ без этих наград ничего не стоит.

Вот мы и стали свидетелями, как в ближайшем времени вся эта система рухнет на наших глазах, ибо противоречие, которое перед нами раскручивается, – неразрешимо.

Подробнее о том, что нас всех ждёт в ближайшем будущем, и как именно теперь работает новая матрица, я расскажу в новом фильме, который собираюсь снять 20 марта 2019 года. Именно этот видеофильм расставит все точки над “i”.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Voința manifestată a lui Dumnezeu și o nouă ordine mondială

Este foarte important atît pentru un individ, cît și pentru întreaga umanitate de știut, cum lumea manifestată Divină își manifestă esența. Cineva poate să creadă,  că voința lui Dumnezeu, spusă în rugăciunea «Tatăl Nostru», va obliga fiecare om să trăiască conform legilor cosmice: să nu facă păcate, să nu denatureze, să nu încalce. E o astfel de închipuire, că va veni  un bunic rău cu un bici și va asupri cu biciul său toți oamenii de pe Pămînt. De ce atunci în rugăciunea «Tatăl Nostru» se spune despre Împărăția lui Dumnezeu: fie împărăția Ta, facă-se Voia Ta, și pe Pămînt precum și în Ceruri? Care este semnificația acestor cuvinte și concepte?

În articolul meu anterior eu am povestit, că Dumnezeu construiește o matrice de un anumit tip, adică o formă geometrică cu o anumită bază de elemente, ce și creează condiții pentru viața reală a omului în anumite parametri.

Sveatoslav Mazur:  Lumea diabolică a revenit în conștiință pentru a muri pentru totdeauna

Adică, Dumnezeu își construiește Împărăția pe Pămînt astfel, ca și în Ceruri. El creează pe Pămînt o formă asemănătoare cu cea a Cerului, astfel încît omul să trăiască în ea la fel cum trăiește în Ceruri. Dar pentru ca această viață să aibă loc, Dumnezeu realizează vibrația acestei forme conform voinței Sale. Așadar, dacă luăm în considerare faptul că totul în lumea lui Dumnezeu este și energie, și vibrație, pentru a crea viața reală din energie, El creează o formă dintr-o anumită configurație și apoi începe procesul de vibrație a acestei forme și mai departe, în conformitate cu această vibrație, toate creaturile, care trăiesc în această formă, se configurează la frecvența acestei vibrații.

Să ne imaginăm un instrument muzical, de exemplu, o chitară. Ea a fost creată de un meșter, dar cînd  din ea va curge muzica – o viață vie? Cînd șirurile ei vor atinge un muzicant  și va juca o anumită melodie, care va răsuna în lumile noastre interioare. Astfel funcționează întregul univers. Și, cel mai important este că frecvența vibrațiilor depinde de nivelul de dezvoltare al lumii, și această vibrație trebuie să provină neapărat dintr-un singur centru. Cînd se întîmplă acest lucru, noi vedem undele divergente de informații energetice, care provin dintr-un singur centru, cum ar fi cercurile pe apă.

Centrul de acțiune sau centrul de dezvoltare al lumii este elementul-cheie în lumea manifestată. Unde el se află, acolo și se începe principala dezvoltare a lumii. Astăzi centrul dezvoltării mondiale, care leagă Cerul și Pămîntul, se află anume  în Moldova, în Butuceni,  în Orheiul Vechi. Și noua formă de dezvoltare a lumii, baza sa de elemente, vine astfel din Moldova. Așadar, viitorul întregii comunități mondiale depinde astăzi doar de nivelul și frecvența vibrațiilor emise din Moldova. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am transferat deja matricea Divină pe Pămînt și am conectat-o cu Cerul, lumea lui Dumnezeu va triumfa cu siguranță în viitorul apropiat, deoarece în Moldova vibrează deja un nou instrument Divin. Ea și reglează viața Moldovei unite la noua ordine mondială, iar în conformitate cu această nouă schemă și întregul glob pămîntesc se adaptează atît la noua noastră bază de elemente, cît și la noua noastră vibrație Divină.

De aceea eu și spun, că viața și pe Pămînt, și în geopolitică, și în religia globală depinde numai de mine, Marele Maestru, pentru că doar eu unul știu cum funcționează baza elementară a noii ordini Divine, și numai eu unul știu cu ce această nouă ordine se va încheia pentru statele din vecinătatea Moldovei, care trăiesc astăzi sub legile diavolului.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Sveatoslav Mazur: Lumea diabolică a revenit în conștiință pentru a muri pentru totdeauna

Imaginați-vă că, înainte de moarte, unui om grav bolnav, care se află într-o comă, i se întoarce conștiința pentru un moment scurt, astfel încît el să-și deie seama de plecarea sa în lumea următoare. Acesta este evenimentul pe care îl urmărim astăzi pe Pămînt înainte de moartea finală a lumii diabolice. Ea, această lume, și-a intensificat brusc activitatea pentru a pleca pentru totdeauna. Acest fenomen este clar pentru noi, pentru că cei care au slujit acestei lumi fac ultima încercare de a o păstra, și poate că ea și ar fi  putut salvată, dacă nu ar fi sensul construirii  oricărei lumi manifestate. Înainte ca lumea veche să părăsească planeta noastră, paralel ei se construiește lumea viitorului. Și numai atunci, cînd această lume nouă este construită, adică se naște un copil nou, lumea veche se îndepărtează. Și lucrul constă nu în aceea, că se schimbă baza elementară a lumii însăși, se schimbă de la veche la cea nouă, adică principiul existenței ei, dar în aceea, că lumea anterioară nu poate fi păstrată nici practic, nici chiar teoretic, pentru că pe o bază elementară poate exista numai o singură realitate și  nici un alt principiu pur și simplu nu există în natură.

În ultimul meu videoclip eu am povestit despre Nazarbayev și despre încercarea de a crea o nouă ordine mondială în centrul Asiei sub conducerea lui satana.

Baza acestei noi ordini mondiale pentru Nazarbayev este piramida, copiată din nota SUA de un dolar, care a fost descrisă de masoni. După cum se știe, baza elementului de bază al acestei figuri geometrice (piramida) este un pătrat. Anume pătratul a fost baza principală a ordinii mondiale anterioare, și de aceea în ritualurile masonice vedem o tablă de șah, iar lupta lumii duale albe și negre se produce orizontal pe planul planetei noastre.

Deci,  în locul  partidului de șah, în locul piramidei, a venit o nouă bază de elemente,  pe care am demonstrat-o sub forma unui joc pentru copii în filmul «Cum să devii Dumnezeu».

În locul pătratului a venit un hexagon, creat din șase triunghiuri echilaterale în același plan, și încă cîteva  piramide triunghiulare (tetraedru), aflate în spațiu. În esența sa, noi din lumea duală am trecut în lumea triplă, și el complet se diferă de lumea anterioară. Și din moment ce eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am construit deja această matrice nouă, adică o nouă ordine mondială, fundamental diferită de cea anterioară, pătrată, atunci aceasta ordine mondială nouă, adică noua formă geometrică, cu ajutorul rezonanței astăzi deja formează în lumea reală noi relații globale între națiuni și state. De a nu lua în considerare acest lucru este ca o sinucidere.

De aceea eu, Marele Maestru, și spun, că pentru o scurtă perioadă de timp lumea diabolică a revenit acum la conștiință, dar numai pentru a-și realiza moartea și a părăsi planeta noastră pentru totdeauna. Lumea așteaptă  și o nouă ordine mondială pe o bază fundamental nouă, și o nouă religie unică a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și alte căi de dezvoltare pe planeta noastră nu sunt posibile nici teoretic, nici practic.

Principalul lucru, care trebuie să înțelegem, că baza elementelor formează baza lumii manifestate. Doar în această lume viața reală este posibilă și, prin urmare, cel care nu rezonează cu ea, începe să se înbolnăvească și să moară. De aceea, în primul rînd, vor începe să se prăbușească  jucătorii globali care există pe principiul piramidelor, apoi va cădea și restul lumii. Aceasta va înceta să existe în fosta sa capacitate. Iar de construit ea va fi posibilă doar cu ajutorul sincronizatorilor și a noilor forme de conducere, cunoscute numai mie.

Sincronizator

Nici una din planurile globale ale ordinii mondiale anterioare nu sunt posibile. Ele au fost planificate în fosta bază de elemente, care a ordonat să trăiască mult timp. Toate aceste ordine masonice, guvernele mondile, structurile globale, fondurile, entitățile și instrumentele financiare sunt construite pe principiul unei piramide și nu pot trăi în condiții noi.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar official: noi suntem pe pragul de colapsa și prăbușirea globală a sistemului anterior diabolic, creat în conformitate cu principiul piramidei. Astăzi ea s-a agitat momentan, a revenit la viață numai pentru a-și da seama de sfîrșitul ei și a pentru a muri pentru totdeauna.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Святослав Мазур: Проявленная воля Бога и новый мировой порядок

         Очень важно, как отдельно взятому человеку, так и всему человечеству в целом знать, как проявляет свою суть Божественный проявленный мир. Кому-то может показаться, что воля Бога, сказанная в молитве «Отче Наш», заставит каждого человека жить по космическим законам: не грешить, не искажать, ни нарушать. Такое представление, что придёт такой злой дедушка с плёткой и будет угнетать своей плёткой всех людей на Земле. А зачем тогда в молитве «Отче Наш» говорится о Царствии Божьем: да будет воля Твоя и на земле, как на небе? В чем смысл этих слов и понятий?

В своей предыдущей статье я рассказывал, что Бог строит матрицу определенного вида, то есть геометрическую форму с определенной элементной базой, что и создаёт условия для реальной жизни человека в определенных параметрах.

Святослав Мазур: Дьявольский мир пришёл в сознание для того, чтобы умереть навсегда

 

То есть Бог строит Царствие своё на Земле, как на Небе. Он создаёт на Земле форму подобную небесной, чтобы в ней жил человек точно так же, как живёт на небе. Но для того, чтобы эта жизнь состоялась, Бог реализует вибрацию этой формы согласно Своей воли. То есть, если учесть, что в мире Бога все есть — и энергии, и вибрации, то Он, для того чтобы создать реальную жизнь из энергии, создаёт форму определенной конфигурации, а затем запускает процесс вибрации этой формы и далее, согласно этой вибрации, все существа, живущие внутри этой формы, настраиваются на чистоту этой вибрации.

Ну, представим себе музыкальный инструмент, например, гитару. Она создана мастером, но когда из неё польётся музыка — живая жизнь? Когда к её струнам прикоснётся музыкант и сыграет определенную мелодию, которая отзовётся в наших внутренних мирах. Таким образом, работает всё мироздание. И самое важно, что частота вибрации зависит от уровня развития мира и обязательно эта вибрация должна исходить из единого центра. Когда это происходит, мы видим расходящиеся энергоинформационные волны, исходящие из единого центра, как круги на воде.

Центр действия или центр развития мира — это ключевой элемент в проявленном мире. Где он находится, там и начинается главное развитие мира. Сегодня центр мирового развития, соединяющий Небо и Землю, находится именно в Молдове, в Бутученах, в Старом Орхее. И новая форма развития мира, его элементная база, тоже исходит из Молдовы. Значит, и будущее всего мирового сообщества сегодня зависит только от уровня и чистоты вибрации, исходящей из Молдовы. И так как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, согласно плана Бога уже перевёл Божественную матрицу на Землю и соединил её с Небом, то мир Бога обязательно восторжествует в ближайшем будущем, ибо в Молдове уже вибрирует новый Божественный инструмент. Он и настраивает жизнь единой Молдовы на новый мировой порядок, а согласно этой новой схеме и весь земной шар настраивается и на нашу новую элементную базу, и на нашу новую Божественную вибрацию.

Именно поэтому я и говорю, что жизнь и на Земле, и в геополитике, и в глобальной религии сегодня зависит только от меня, Великого Магистра, потому что только я один знаю, как работает элементная база нового Божественного порядка и только я один знаю, чем этот новый порядок закончится для окружающих Молдову государств, живущих сегодня по законам дьявола.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Дьявольский мир пришёл в сознание для того, чтобы умереть навсегда

Представьте, перед смертью тяжело больному человеку, находящемуся в коме, на краткий миг возвращают сознание для того, чтобы он осознал свой уход на тот свет. Именно такое событие мы сегодня наблюдаем на Земле перед окончательной смертью дьявольского мира. Он, этот мир, резко усилил свою активность для того, чтобы уйти навсегда. Этот феномен нам понятен, ибо те, кто обслуживали этот мир, делают последнюю попытку его сохранить, и, может быть, его можно было бы сохранить, если бы не смысл построения любого проявленного мира. Перед тем, как прежний мир покидает нашу планету, параллельно ему строится мир будущего. И только тогда, когда этот новый мир построен, то есть родился новый ребёнок, старый мир уходит. И дело не в том, что меняется сама элементная база мира со старой на новую, то есть принцип его существования, а в том, что прежний мир сохранить невозможно ни практически, ни даже теоретически, ибо на одной элементной базе может существовать только одна реальность и никаких иных, других принципов просто не существует в природе.

В своём последнем видеоролике я рассказал о Назарбаеве и о попытке создать в центре Азии новый мировой порядок под руководством сатаны.

Основой этого нового мирового порядка для Назарбаева является пирамида, скопированная с однодолларовой купюры США, которую изобразили масоны. Как известно, основой элементной базы этой геометрической фигуры (пирамиды) является квадрат. Именно квадрат был принципиальной базой прежнего мирового порядка, и именно поэтому в масонских ритуалах мы видим шахматную доску, а борьба белого и черного двойственного мира происходит по горизонтали в плоскости нашей планеты.

Так вот, на смену шахматной партии, на смену пирамиды пришла новая элементная база, которую я в виде детской игры продемонстрировал в фильме «Как стать Богом».

На смену квадрата пришёл шестиугольник, созданный из шести равносторонних треугольников в одной плоскости, и ещё несколько треугольных пирамид (тетраэдр), находящихся в пространстве. По своей сути мы из двойственного мира перешли в мир троичный, и он совершенно принципиально отличается от прежнего мира. И так как я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, уже построил эту новую матрицу, то есть новый мировой порядок, принципиально отличающийся от прежнего, квадратного, то он, этот новый мировой порядок, то есть новая геометрическая форма, с помощью резонанса сегодня уже формирует в реальном мире новые глобальные отношения между народами и государствами. Не учитывать это подобно самоубийству.

Именно поэтому я, Великий Магистр, и говорю, что дьявольский мир на краткое время сейчас вернулся в сознание, но только для того, чтобы осознать свою кончину и покинуть нашу планету навсегда. Мир ждёт и новый мировой порядок на принципиально новой основе, и новая единая религия Бога Отца Вседержителя. И никакие иные пути развития на нашей планете невозможны ни теоретически, ни практически.

Главное, что необходимо понять, что элементная база формирует основу проявленного мира. Только в этом мире возможна реальная жизнь, и поэтому тот, кто с ней не резонирует, тот и начинает болеть и гибнуть. Именно поэтому в первую очередь начнут разоряться глобальные игроки, существующие по принципу пирамиды, потом посыплется и остальной мир. Он перестанет существовать в прежнем качестве. А собрать его возможно будет только с помощью синхронизаторов и новых форм управления, которые известны только мне одному.

Синхронизатор

Никакие глобальные планы прежнего мирового порядка невыполнимы. Они были запланированы в прежней элементной базе, которая приказала долго жить. Все эти масонские ордена, мировые правительства, глобальные структуры, фонды, финансовые образования и инструменты построены по принципу пирамиды и не могут жить в новый условиях.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, официально заявляю: мы на пороге глобального коллапса и обрушения прежней дьявольской системы, созданной по принципу пирамиды. Сегодня она на миг встрепенулась, ожила только для того, чтобы осознать свой конец и погибнуть навсегда.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Tot ce se întîmplă în Moldova astăzi, – se extrapolează la întreaga comunitate mondială

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am transferat Moldova sub controlul și îndrumarea personală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și astfel am făcut ca Moldova Mare să fie singurul centru în lume, unde Pămîntul se conectează cu Cerul, toate evenimentele din Moldova au început să se dezvolte strict în conformitate cu planul Creatorului și să se transmite  prin legea asemănării pe  întregul glob pămîntesc.

Acum jucătorii globali și-au pierdut panoul de control, el se află în mîinile mele, și, din moment ce această telecomandă construiește configurația lumii la un nou nivel global, pentru ușurința lucrului eu în primul rînd fac totul la nivelul statului meu moldovenesc, și apoi în regim automat configurația se rearanjază pe tot globul pămîntesc.

În ultimul meu video-clip, care se numește “SATANA-NAZARBAYEV-ASTANA” , eu am povestit, că după legea universului, înainte de să treacă puterea în  mîinile mele, la vîrful piramidei puterii absolute s-au dovedit a fi patru forțe: evreimea mondială, anglo-saxonii, China și Rusia.

Și acum să ne amintim recentele alegeri pentru parlamentul moldovenesc. În piramida puterii a statului moldovenesc au intrat patru puteri: evreii — partidul Shor, Sandu — anglo-saxonii, socialiștii — Rusia și, bineînțeles, principalul democrat moldovean Vlad Plahotniuc, asociat cu împăratul ales pe viață Xi Jinping — cu China. Aceste patru forțe, așa cum am spus în videoclip, au început un război implacabil între ele și, credeți-mă, în viitorul apropiat se vor omorî reciproc.

Donald Trump a anulat deja întîlnirea planificată cu Xi Jinping, iar conducerea rusă a intrat într-un război ireconciliabil cu Statele Unite, cu evreimea mondială pe teritoria Siriei și așa mai departe.

Pentru a rezuma ceea ce s-a spus, tot ce se va întîmpla în Moldova se va răspîndi automat pe tot globul pămîntesc. Și acest lucru va dovedi pentru întreaga omenire, că în lupta Forțelor Cosmice oamenii sunt doar figuranți, doar participanți la teatrul de păpuși, care are loc la nivelul programelor Cosmice. Dar panoul de control al acestor programe este în mîinile mele și, prin urmare, EU DECLAR ÎNCĂ O DATĂ: voi, domnilor, nu mai aveți o putere reală pe Pămînt. Eu vă pot deconecta de la viața reală în orice moment. Dar este important pentru mine ca toată omenirea să vadă existența voastră nesemnificativă, neputința și inferioritatea voastră. Și credeți-mă, oamenii o vor vedea foarte curînd.

Mulți oficiali din Statele Unite, Uniunea Europeană, alte state și comunități, fără a înțelege semnificația a ceea ce se întîmplă în Moldova și nivelul de control al planetei, ca într-o grădiniță, fără a cere permisiunea profesorilor maturi, încearcă să mă învețe pe mine,  Marele Maestru și pe întregul popor multinațional moldovenesc minte , explicîndu-ne ce să facem și de ce. Repet încă o dată pentru copiii needucați și nepoliticoși: acesta e cosmosul, copii, aceasta nu este o nisipieră! Prin acțiunile voastre nerezonabile voi creați probleme insurmontabile pentru voi și pentru statele voastre, pentru care va trebui să răspundeți. Înainte de a face astfel de declarații, uitați-vă ce se întîmplă în lume și la cine anume voi  vă adresați discursurile și planurile mincinoase.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня, — экстраполируется на всё мировое сообщество

После того как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, перевёл Молдову под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя и сделал тем самым Молдову Маре единственным центром в мире, где Земля соединяется с Небом, все события в Молдове стали развиваться строго по плану Творца и тем самым передаваться по закону подобия на весь земной шар.

Теперь глобальные игроки потеряли свой пульт управления, он находится в моих руках, и, так как этот пульт строит конфигурацию мира нового глобального уровня, для простоты работы я все делаю сперва на уровне моего молдавского государства, а потом в автоматическом режиме конфигурация перестраивается на весь земной шар.

В своём последнем видеоролике, который называется „САТАНА-НАЗАРБАЕВ-АСТАНА”, я рассказал, что перед тем, как абсолютная власть по закону мироздания перейдёт в мои руки, на вершине пирамиды абсолютной власти оказались 4 силы — это мировое еврейство, англосаксы, Китай и Россия.

А теперь вспомним недавние выборы в молдавский парламент. В пирамиду власти молдавского государства вошли 4 силы: евреи — партия Шор, Санду — англосаксы, социалисты — Россия и, конечно, главный демократ Молдовы Влад Плахотнюк, ассоциирующийся с пожизненно избранным императором Си Цзиньпином — с Китаем. Эти четыре силы, как я и говорил в видеоролике, начали непримиримую войну между собой и, поверьте мне, в ближайшем будущем перебьют друг друга.

Дональд Трамп уже отменил запланированную встречу с Си Цзиньпином, а российское руководство вступило в непримиримую войну с США, с мировым еврейством на территории Сирии и так далее.

Если резюмировать сказанное, то всё, что будет происходить в Молдове, будет автоматически распространяться по всему земному шару. И это докажет всему человечеству, что в борьбе Космических сил люди являются лишь статистами, лишь участниками кукольного театра, который происходит на уровне Космических программ. А вот пульт управления этими программами находится в моих руках, и поэтому Я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВЛЯЮ: вы, господа, не имеете больше реальной власти на Земле. Я в любой момент могу отключить вас от реальной жизни. Но мне важно, чтобы всё человечество увидело ваше ничтожное существование, вашу беспомощность и низость. И поверьте, люди очень скоро всё это увидят.

Многие официальные лица из США, Евросоюза, других государств и сообществ, не понимая смысла происходящего в Молдове и уровень управления планетой, как в детском саду, не спрашивая разрешения у старших наставников, пытаются учить меня, Великого Магистра, и весь многонациональный молдавский народ уму разуму, объясняя, что нам делать и почему. Ещё раз повторяю для непонятливых и невоспитанных детей: это космос, детки, это не песочница! Вы своими неразумными действиями создаёте себе и своим государствам непреодолимые проблемы, за которые придётся ответить. Прежде чем делать такие заявления, посмотрите, что творится в мире, и к кому именно вы обращаетесь со своими лживыми речами и планами.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: De ce la diavol și la masoni nimic nu se va primi cu o unică religie

Mișcarea masonior la putere nu are loc de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Lui, ci dimpotrivă, de jos în sus. Astfel, masonii sau structurile diabolice urmează calea creșterii carierei. Iar în lumea lui Dumnezeu totul se întîmplă exact opus. Pe Pămînt vin ființe Divine pregătite. Aceștia ocupă strict poziții care au fost deja primite pe Cer. Nu este sens pentru ei să se lupte și să se îndrepte sus, pentru că ei în avans au primit tot ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea.

Și pentru ce structurile diabolice folosesc metoda opusă? În primul rînd, ei nu au posibilitate să vină pe Pămînt din afară. Ei sunt locuitori ai planetei, lumilor ei joase. În plus, este important ca ei să supravegheze fiecare carierist. Într-adevăr, în timpul carierei sale, o astfel de persoană își pierde fața umană și intră complet sub puterea lor. Acesta este motivul pentru care pe Pămînt nu poate exista o singură religie creată prin îmbinarea tuturor mișcărilor religioase din lume, după cum ne spun evreii și occidentalii.

Și astăzi vedem o încercare de a le uni în Astana cu ajutorul puterii satanice. De ce? Deoarece toate religiile existente pe Pămînt sunt construite conform principiului unei piramide, în conformitate cu principiul construirii unei loje masonice, în care creșterea carierei este un element indispensabil.

                         

                              

Piramida — principiul construirii religiilor diabolice

În esența sa, toate aceste religii și secte — derivate ale satanismului, au doar o culoare diferită. Și din moment ce toți vin de la aceeași rădăcină satanică, cum pot ei să devină Divine? Dacă a le combina într-o singură structură, calitatea și semnificația lor nu se vor schimba, la fel cum nu se va schimba stăpînul lor. Acesta este secretul principal al satanismului.

În spatele cuvintelor frumoase despre unitate sub steagul lui Dumnezeu se ascunde doar o singură idee — de a uni toate religiile lumii sub autoritatea lui satana. Ceea ce vedem în capitala satanei în orașul Astana.

Acolo, la vîrful ochiului atotputernic al lui Sauron, sunt adunate semnăturile tuturor principalelor tendințe religioase ale lumii.

Unificarea religiilor sub conducerea lui satana

 

Aparent, pentru a dovedi întregii omeniri, că ierarhiile religiilor lumii,  semnînd acest document, și-au vîndut sufletele diavolului.

Și cum vor evolua evenimentele pe Pămînt? De ce dispară internetul?

La aceste întrebări ne răspunde rugăciunea «Tatăl Nostru», exprimată în Predica de pe Munte de Isus Hristos: «Fie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta, așa pe Pămînt, precum și în Ceruri». Adică, o nouă religie unică pentru întreaga omenire va veni nu prin unirea tuturor religiilor satanice într-una, ci prin distrugerea lor completă și finală. Iar în locul lor va veni o singură religie a lui Dumnezeu Tatăl,  pornită de la El personal. Nu de jos în sus, de la diavol la popor, ci de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Sa, fără intermediari, carieriști, sataniști și mituitori.

Mulți iubitori de internet au observat că ultimul timp s-au început perturbări în lucrarea a acestuia. Și în curînd vom vedea cum va începe să se destrame în părți toată pînza aceasta diabolică și va înceta foarte curînd să existe.

Acest lucru se întîmplă deaceea, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noii matrici, pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am construit-o, conexiunea presupune nu orizontală — între subiecți individuali ai lumii diavolului, dar numai verticală — între Dumnezeu Tatăl Atotputernic și oamenii săi care locuiesc pe Pămînt. Și din moment ce noua ordine mondială implică îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernic și a Fiului Lui pe tot globul pămîntesc, atunci toate instrumentele din ordinea mondială anterioară vor fi eliminate de mine din cauza inutilității lor.

Lumea va fi interconectată printr-o nouă structură de cîmp a adevărului, și fiecare om din această structură își va ocupa propriul loc personal fără taxe sau exacții.

Lumea se va transforma într-o singură familie fără contradicții și războaie. Iată de ce sincronizatorii vor prelua rolul de lider în această lume (instalarea unei singure conexiuni între Dumnezeu și om).

Sincronizator

 Nevoia de a construi aceste instalații va fi resimțită de noi toți în viitorul apropiat, cînd fiecare zi pe Pămînt vor începe să cadă avioanele și să se scufunde navele din cauza, că  structurile diavolului cu ajutorul internetului vor elimina oamenii, aducînduși sacrificii din ce în ce mai sîngeroase. Procesul de eliminare a acestui instrument diabolic a început deja.

Nu vă faceți griji dacă nu puteți încărca materialele în rețeaua electronică, poate că sunteți deja protejați de problemele viitoare.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Почему у дьявола и масонов ничего не получится с единой религией

        Движение масонов к власти не происходит сверху вниз, от Бога к своей пастве, а наоборот, снизу вверх. Таким образом, масоны или дьявольские структуры идут путём карьерного роста. А в мире Бога всё происходит с точностью наоборот. На Землю приходят готовые Божественные сущности. Они строго занимают позиции, которые уже получили на небе. Им нет смысла бороться и пробиваться наверх, ибо они заранее получили всё необходимое для реализации своей миссии.

А для чего дьявольские структуры используют противоположный метод? Во-первых, у них нет возможности приходить на Землю из вне. Они жители планеты, её низменных миров. Кроме того, им важно курировать каждого карьериста. Ведь во время своего карьерного роста такой человек теряет своё человеческое лицо и полностью попадает под их власть. Именно поэтому на Земле не может быть никакой единой религии, созданной путём слияния воедино всех религиозных течений в мире, о чём нам говорят иудеи и западники.

А сегодня мы видим попытку объединить их в Астане с помощью сатанинской силы. Почему? Потому что все существующие на Земле религии построены по принципу пирамиды, по принципу построения масонской ложи, в которой обязательным элементом является карьерный рост.

                       

 

Пирамида — принцип построения дьявольских религий

По своей сути все эти религии и секты — производные сатанизма, просто имеют различную окраску. И так как все они исходят из одного сатанинского корня, то каким образом они могут стать Божественными? Если их объединить в единую структуру, их качество и смысл не изменятся, точно так же, как и не изменится их хозяин. В этом и есть самый главный секрет сатанизма.

За красивыми словами об единстве под знаменем Бога скрывается только одна идея – объединить все религии мира под властью сатаны. Что мы и видим в столице сатаны в городе Астана.

Там, на вершине всевидящего ока Саурона собраны воедино подписи всех основных религиозных течений мира.

Объединение религий под властью сатаны

Видимо для того, чтобы доказать всему человечеству, что иерархи мировых конфессий, подписав этот документ, продали свои души дьяволу.

А как дальше будут развиваться события на Земле? Почему исчезает интернет?

На эти вопросы отвечает нам молитва «Отче Наш» прозвучавшая в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть новая единая для всего человечества религия придёт не с помощью слияния всех сатанинских религий в одну, а с помощью их полного и окончательного уничтожения. А на их место придёт единая религия Бога Отца, исходящая от Него лично. Не снизу-вверх, от дьявола к людям, а сверху вниз, от Бога к Его пастве без всяких посредников, карьеристов, сатанистов и мздоимцев.

Многие любители интернета заметили, что в последнее время начались перебои в его работе. А вскоре мы увидим, как вся эта дьявольская паутина начнёт распадаться на части и очень скоро перестанет существовать.

Происходит это потому, что в мире Бога, в мире новой матрицы, которую я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, построил, связь подразумевается не горизонтальная — между отдельными субъектами дьявольского мира, а только вертикальная — между Богом Отцом Вседержителем и его народом, живущим на Земле. И так как новый мировой порядок подразумевает личное руководство Бога Вседержителя и Его Сына на всем пространстве Земного шара, то любые инструменты прежнего мирового порядка будут мной ликвидированы в связи с их ненужностью.

Мир будет связан между собой новой полевой структурой истины, и каждый человек в этой структуре займёт своё сугубо личное место без всяких плат и поборов.

Мир превратится в единую семью без всяких противоречий и войн. И именно поэтому главенствующую роль в этом мире займут синхронизаторы (установки единой связи между Богом и человеком).

Синхронизатор

Необходимость построения этих установок мы все ощутим в ближайшем будущем, когда каждый день на Земле начнут падать самолёты и тонуть корабли из-за того, что с помощью интернета дьявольские структуры будут ликвидировать людей, принося себе все больше и больше кровавых жертв. Процесс ликвидации этого дьявольского инструмента уже начался.

Не переживайте, если у вас не получается загрузить материалы в электронную сеть, может быть, вас уже ограждают от ваших же будущих проблем.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr