Sveatoslav Mazur: «Nu te băga — te va ucide!!!»

A venit timpul omenirii să afle, a cărei putere verticală a cîștigat: a lui Lucifer, provenită din Ierusalim, sau a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, provenind din Orheiul Vechi, din Moldova.

Atît una, cît și cealaltă verticală a puterii are punctele sale de bază. Dacă puterea verticală a diavolului, care provine din Ierusalim, are doar patru puncte de bază, situate pe plan, acestea sunt Tel-Aviv, Moscova, Paris și Nursultan (Astana), care personifică puterea evreilor asupra comunității mondiale, atunci puterea vertical Divină are șase puncte de bază și poartă ideea de construcție cosmică, care unește nu numai obiecte orizontale, adică Londra cu Ekaterinburg, Sankt-Petersburg cu Alexandria Egiptului, dar și Vechiul Orhei (Republica Moldova) cu Împărăția lui Dumnezeu, adică Cerul și Pămîntul. Dacă verticala neagră a puterii lui satana personifică sclavia omenirii sub jugul forțelor rele, atunci verticala albă, provenită din Orheiul Vechi, personifică Iubirea lui Dumnezeu.

Verticala puterii Divină. Orheiul Vechi, Moldova.

 

Verticala puterii diabolică. Ierusalim, Israel.

 

Și una și a doua stelă există deja în Planul Subțire.

Dar faptul că doar unul dintre ei poate lucra cu informații energetic informaționale. Uată omenirea și va afla ce simbol al viitorului omenirii va triumfa: crucea albă cu șase vîrfuri a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, instalată în Orheiul Vechi, sau stîlpul negru al lui satana, instalat în Ierusalim. De așteptat a rămas doar cîteva zile.

Atît una, cît și cealaltă verticală necesită aplicarea principalului factor — legătura cu fluxul informațional energetic al lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Desigur, trebuie să-i apreciăm cabaliștilor evrei. Ei se află practic în situații fără speranță, încercînd să găsească soluții originale. Singurul lucru pe care nu l-au avut în acel moment era cunoașterea inechitabilă a legilor electricității.

După cum se știe, există două potențiale: «+» și «-». Deci, pentru a-și reînvia primul centru diabolic minus, cabaliștii au decis să îl conecteze la cel de-al șaselea centru Divin, care este încărcat pozitiv și astăzi este o sursă de curent direct, care emană din Împărăția lui Dumnezeu. Acest conector (monumentul pentru victimele asediatului Leningrad), prin care ei vor să transporte energia lui Dumnezeu din Sankt-Petersburg la Ierusalim, va arunca în aer statul evreu și întregul popor evreu din interior, pentru că «+» și «-»  conectate unul la altul, vor duce la un SC (scurtcircuit). Și din moment ce evreii s-au atașat la centrul Ierusalimului cu firele lor de soartă, deversarea acestui curent va distruge toate lumile lor interioare.

În plus și acele state și liderii lor care au decis să participe la această aventură și care cred că cu ajutorul statului evreu și diavolului își vor rezolva problemele imediate vor primi această lovitură. Mai întîi de toate, o descărcare Divină colosală va ucide viitorul Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei și Israelului, pentru că toți acești președinți au decis astăzi să joace cu curent electric. Și, după cum știți, pe toți poliii conectați la curentul electric, semnul «Nu te băga, te va ucide!»

Conectare de testare a puterii imaginare verticale cu puterea lui Dumnezeu a dus la arderea  moschee Notre-Dame de Paris și a Al-Aqsa pe Templul Muntelui, despre ce am povestit în videoclipul meu.

Conectarea la cablului de alimentare de la Sankt Petersburg la Ierusalim va distruge atît poporul evreu, cît și întregul sistem diabolic și toate structurile afiliate cu el.

Așa să fie! Amin.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr 

 

 

Sveatoslav Mazur: Donald Trump și Vladimir Putin sapă un mormînt comun pentru ei și pentru popoarele lor!!!

Instrumentul întîrziat chabad — un monument al victimelor Leningradului  asediat, care vizează distrugerea Rusiei și întreaga comunitate mondială a fost prezentat în cele din urmă pentru  o gamă largă de cititori și fanii înșelătoriei  mondiale.

În filmul meu video numit «Sveatoslav Mazur: Avertizare lui Putin, sau de ce a ars Notre Dame», eu am povestit în detaliu despre aceea, că poporul evreiesc, ales de diavol, încearcă să repornească procesul de lichidare a Rusiei și a comunității  mondiale prin magia unirii celui ala șaselea centru bun Divin de construire al adevăratei vertical a puterii, situată în St. Petersburg, la primul centru diabolic, care provine de la Ierusalim, prin spirala diavolul, care se rotește în sensul acelor de ceasornic.

Astfel, fără a vedea singurul  obiectul, acest monument diabolic, dar, de fapt, un instrument de conexiune magică, un fel de ventuză globală a vampirismul evreiesc mondial, eu deja în prealabil am spus despre scopul său. Și acum, după acest «monument» a fost demonstrat în distribuție largă, s-ar putea convinge  însuși că partea superioară a canalului negru — ventuzei, care personifică moartea în St. Petersburg cu ajutorul spiralei diavolului, este legată cu moartea părții de jos a stelei, situată în Ierusalim.

https://stmegi.com/posts/67952/v-ierusalime-ustanovyat-pamyatnik-zhitelyam-blokadnogo-leningrada/?fbclid=IwAR2ZQHqp6Vc7-y6tgwpdhgYJ8TNjFUHSP7FrAXnPauUit971PAydJt1y8F0

Astfel, satanistii au încercat să introducă cu ajutorul lui  Putin și legea voinței libere al întregului popor rus, Duhul canalului care vine din cer din Sankt-Petersburg, nu în Moldova Mare (centrul inimii planetei), ci în Ierusalim. În consecință, sataniștii folosind energia Divină încearcau să reînvie falsa verticală a puterii, provenită din Ierusalim, trecînd prin Dnepropetrovsk, sinagoga «Golden Rose» din Moscova și mănăstirea Solovetski. Evreii din nou încearcă să inducă în eroare ideea lui Putin de «Moscova — a treia Roma», în scopul de a conecta din nou sîngele de sacrificiu al soldaților uciși din Rusia și Israel 1.0 Israel 2.0, pe care ei cu ajutorul lui Chabad din SUA construiesc pe teritoriul Ucrainei, și mai precis în centrul sacru al Sfintei Rusii. Și dacă ar reuși să o facă, omenirea ar nimeri pe 500 de ani în cabbala la diavol – la Yahweh, iar secta neo-fascistă chabad ar primi posibilitatea, în conformitate cu legea voinței libere lui Putin, Zelensky, Netanyahu și Trump, pentru a construi într-un nou Ierusalim, Dnepropetrovsk, care este conectat cu o legătură magică cu Ierusalim Israel, al Treia Templul lui Solomon, și a-l întrona în centrul Sfintei Rusii la tron pe Moschiach-antihrist.

Dar așa cum se spune, nu a fost aici. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua venire, l-am avertizat în prealabil și pe Putin, și întreg poporul evreiesc cu privire la pericolele acțiunilor lor și am împiedicat dezvoltarea unui astfel de eveniment prin rularea pe 08 mai 2019 la ora 14:00, la Chișinău în exploatare  verticala puterii Divină, care trece prin centrul inimii lumii (Orheiul Vechi, Moldova), pe care nimeni pe globul pămîntesc  nu o va putea schimba.

Astfel, victoria binelui asupra rău a avut loc. Dar pentru ca Judecata lui Dumnezeu să aibă dovezi puternice de activitate răuvoitoare a evreimii mondiale, împreună cu Vladimir Putin, Donald Trump, Vladimir Zelensky și Benjamin Netanyahu, această farsă mondială trebuie să se întîmple. Anume ea va fi declanșatorul distrugerii tuturor acestor conspiratori.

Și fiindcă noi vedem activizarea procesului interacțiunii secretarului de stat american Pompeo cu Lavrov și pregătirea întîlnirii lui cu Putin, precum și pregătirea  de inaugurare lui Zelensky și planurile lui pentru deschiderea monumentului victimelor asediat Leningrad în Ierusalim, cred că nu e mult timp de șteptat.

https://point.md/ru/novosti/v-mire/gosdep-soobshchil-o-vstreche-putina-i-pompeo?fbclid=IwAR2ay_1TLZH52dO5PSAycYponyGB822t_T7__s3Da1bN75Gotm_ooLlKAmY

Și fiindcă astfel de acțiuni satanice chabazii fac în zilele lor de sărbători religioase, atunci și deschiderea  acestui monument satanic al morții se va întîmpla într- una din  zilele acestea, în această lună.

Atent observăm cum Donald Trump, Vladimir Putin, Vladimir Zelensky și Benjamin Netanyahu își sapă lor înșiși și popoarelor lor o singură groapă comună.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

 

Святослав Мазур: «Не влезай — убьёт!!!»

Пришло время человечеству узнать, чья вертикаль власти победила: Люцифера, исходящая из Иерусалима, или Бога Отца Вседержителя, исходящая из Старого Орхея, из Молдовы.

И одна, и другая вертикаль власти имеет свои точки основания. Если вертикаль власти дьявола, исходящая из Иерусалима, имеет только четыре точки основания, лежащие на плоскости, — это Тель-Авив, Москва, Париж и Нурсултан (Астана), которые олицетворяют власть евреев над мировым сообществом, то вертикаль власти Божественная имеет шесть точек основания и несёт в себе идею космического построения, соединяет между собой не только горизонтальные объекты, то есть Лондон с Екатеринбургом, Санкт-Петербург с Александрией Египетской, но и Старый Орхей (Молдова) с Царствием Божиим, то есть Небо и Землю. Если чёрная вертикаль власти сатаны олицетворяет рабство человечества под гнётом нечистой силы, то вертикаль белая, исходящая из Старого Орхея, олицетворяет собой Любовь Бога.

Божественная вертикаль власти. Старый Орхей, Молдова.

Дьявольская вертикаль власти. Иерусалим, Израиль.

И одна, и вторая стела уже существуют в Тонком Плане.

Но дело в том, что работать энергоинформационно может только одна из них. Вот человечество и узнает, какой символ будущего человечества восторжествует: белый шестиконечной крест Пресвятой Богородицы, Матери Мира, установленный в Старом Орхее, или чёрный столб сатаны, установленный в Иерусалиме. Ждать осталось всего лишь несколько дней.

И одна, и другая вертикаль требуют к себе применения главного фактора — подключения к энергоинформационному Потоку Бога Отца Вседержителя.

Конечно, необходимо отдать должное еврейским каббалистам. Они практически в безвыходных ситуациях пытаются найти оригинальные решения. Единственное, чего им не хватило в этот раз, это незыблемых знаний законов электричества.

Как известно, существуют два потенциала: «+» и «-«. Так вот, для того, чтобы оживить свой первый дьявольский минусовой центр, каббалисты решили присоединить его к шестому Божественному центру, который заряжен положительно и является сегодня источником постоянного тока, исходящего из Царствия Божьего. Эта перемычка (памятник жертвам Блокадного Ленинграда), с помощью которой они хотят переправить энергию Бога из Санкт-Петербурга в Иерусалим, взорвёт еврейское государство и весь еврейский народ изнутри, ибо «+» и «-«, соединённые между собой, приведут к КЗ (короткое замыкание). А так как евреи присоединили себя к иерусалимскому центру своими нитями судьбы, то разряд этого тока уничтожит их все внутренние миры.

Кроме того, этот удар получат и те государства и их лидеры, которые сегодня решили поучаствовать в этой авантюре, и которые думают, что с помощью еврейского государства и дьявола они решат свои насущные проблемы. В первую очередь колоссальный Божественный разряд убьёт будущее США, России, Украины и Израиля, ибо все эти президенты сегодня решили поиграть с электрическим током. А как известно, на всех столбах, подключенных к электрическому току, висит табличка «Не влезай, убьёт!!!»

Тестовое подключение мнимой вертикали власти к силовой установке Бога привело к возгоранию Собора Парижской Богоматери и мечети Аль-Акса на Храмовой Горе, о чём я рассказывал в своём видеофильме.

Подключение силового кабеля из Санкт-Петербурга к Иерусалиму уничтожит и сам еврейский народ, и всю дьявольскую систему, и все структуры с ней аффилированные.

Да будет так! Аминь.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Дональд Трамп и Владимир Путин копают себе и своим народам братскую могилу!!!

Запоздалый инструмент хабада – памятник жертвам блокадного Ленинграда, направленный на уничтожение России и всего мирового сообщества, наконец-то представлен широкому кругу читателей и любителям глобального лохотрона.

В своём видео-фильме под названием «Святослав Мазур: Предупреждение Путину, или почему сгорел Собор Парижской Богоматери» я подробно рассказал о том, что избранный дьяволом еврейский народ снова пытается запустить процесс ликвидации России и всего мирового сообщества путём магического присоединения шестого центра благого Божественного построения истинной вертикали власти, находящегося в Санкт-Петербурге, к первому дьявольскому центру, исходящему из Иерусалима, спиралью дьявола вращающемуся по часовой стрелке.

Таким образом, еще не видя сам объект, этот дьявольский памятник, а по сути магический инструмент присоединения, этакую глобальную присоску мирового еврейского вампиризма, я уже заранее рассказал о его предназначении. А теперь после того, как этот «памятник» продемонстрировали в широком прокате, можно воочию убедиться, что верхняя часть чёрного канала — присоски, олицетворяющая смерть в Санкт-Петербурге с помощью спирали дьявола соединена со смертью нижней части стелы, находящейся в Иерусалиме.

https://stmegi.com/posts/67952/v-ierusalime-ustanovyat-pamyatnik-zhitelyam-blokadnogo-leningrada/?fbclid=IwAR2ZQHqp6Vc7-y6tgwpdhgYJ8TNjFUHSP7FrAXnPauUit971PAydJt1y8F0

Таким образом, сатанисты пытались переправить с помощью Путина и закона свободы воли всего российского народа канал Духа, приходящий с Неба в Санкт-Петербург, не в Молдову Маре (сердечный центр планеты), а в Иерусалим. Как следствие, сатанисты с помощью Божественных энергий пытались оживить лживую вертикаль власти, исходящую из Иерусалима, проходящую через Днепропетровск, синагогу «Золотая Роза», в Москву и Соловецкий монастырь. Евреи снова пытаются обмануть Путина идеей «Москва – Третий Рим» для того, чтобы соединить жертвенной кровью убиенных ими воинов России Израиль 1.0 и Израиль 2.0, который они с помощью США и Хабада строят на территории Украины, а точнее в сакральном центре Святой Руси. И если бы им это удалось сделать, то человечество снова на 500 лет попало бы в каббалу к дьяволу — к Яхве, а неофашистская секта хабад получила бы возможность, согласно закона свободы воли Путина, Зеленского, Нетаньяху и Трампа, построить в новом Иерусалиме, в Днепропетровске, соединённом магической связью с Иерусалимом израильским, Третий храм Соломона и возвести в центре Святой Руси на престол Мошиаха-антихриста.

Но, как говорится, не тут-то было. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, заранее предупредил и Путина, и весь еврейский народ о пагубности их действий и уже предотвратил развитие такого события запустив 8 мая 2019 года в 14:00 в городе Кишиневе в эксплуатацию подлинную Божественную вертикаль власти, проходящую через сердечный центр мира (Старый Орхей, Молдова), которую изменить не сможет никто на земном шаре.

Таким образом, победа добра над злом произошла. Но для того, чтобы у Божьего Суда были веские доказательства вредоносной деятельности мирового еврейства совместно с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху, этот глобальный фарс должен состояться.  Именно он станет спусковым крючком для уничтожения всех этих заговорщиков.

И коль мы видим активизацию процесса взаимодействия американского госсекретаря Помпео с Лавровым и подготовку его встречи с Путиным, а также подготовку инаугурации Зеленского и планы по открытию памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме, я думаю, что ждать осталось не долго.

https://point.md/ru/novosti/v-mire/gosdep-soobshchil-o-vstreche-putina-i-pompeo?fbclid=IwAR2ay_1TLZH52dO5PSAycYponyGB822t_T7__s3Da1bN75Gotm_ooLlKAmY

И так как такие сатанинские действия хабадники оформляют в дни своих религиозных праздников, то и открытие этого сатанинского монумента смерти произойдёт в один из этих дней в этом месяце.

Внимательно наблюдаем, как Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху копают себе и своим народам единую братскую могилу.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Disonanța cognitivă deja funcționează!!!

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am lansat procesul de tranziție a întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare, toate sistemele anterioare afiliate la lumea diaboică, au intrat în conflict direct cu noua realitate – cu lumea lui Dumnezeu. Adică, vechea realitate a intrat în disonanță cognitivă cu realitatea nouă.

Și, bineînțeles, diferența dintre aceste două structuri este atît de mare energetic și informative, încît realitatea anterioară a diavolului este pe cale să se prăbușească și va înceta să mai existe. Acest lucru este deja evident din tensiunile în relații dintre popoare și națiuni. Prăbușirea sistemului vechi va fi atît de dureroasă încît mulți oameni își vor pierde complet orientarea atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Acest lucru va fi observat în special printre reprezentanții așa-numitului «poporului ales», care de mult timp se afla în iluzii ale lumii diavolului și care se consideră a fi un popor special. De fapt, atașamentul lor față de dogmele lor religioase va juca o glumă crudă cu ei, pentru că după ce și-au pierdut atașamentul, ei vor pierde complet orice legătură cu lumea din jurul lor.

Acest lucru va crea o serie de probleme insolvabile atît pentru acest popor, cît și pentru întreaga omenire, pentru că atît poporul, cît și ideea care eu au purtat-o cîteva milenii, nu vor putea niciunde s-o folosească în noile condiții, deoarece ea nu corespunde pe deplin noii ordini mondiale.

Și din moment ce acești oameni au luat poziții-cheie în multe sfere ale vieții umane în ultimele secole, atunci și aceste sfere, și oamenii asociați cu această națiune se vor afla pe marginea noii ordini mondiale. În acest caz, atît holocaustul, cît și alte persecuții vor părea ca niște prăpăstii copilărești, pentru că o astfel de cantitade de ameni, pierduți în spațiu și timp, și purtînd în sine codul de distrugere, pur și simplu nu se vor putea digera de noua realitate.

În această privință, prevăd multe probleme legate de dispunerea lor, deoarece ei sunt complet și fără echivoc în imposibilitatea de a se reînnoi și reforma. Poate că aceasta este problema de astăzi, de care administrația SUA este cea mai preocupată, deoarece sicriele din plastic pre-pregătite și taberele de concentrare goale care așteaptă prizonierii lor pot fi deosebit de utile în acest moment critic.

Ei, așa cum spun ei, vom vedea curînd. A rămas de așteptat doar cîteva zile…

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Victoria binelui asupra răului a fost inevitabilă!

Noi ne-am întors în lucrarările noastre cu privire la sălvarea întregii omeniri la 500 de ani în urmă. Pentru a corecta viitorul, a trebuit să ne întoarcem în trecut și să îl conectăm cu prezentul.

Acum, după ce am îndeplinit sarcina principală, este necesar să începem să corectăm consecințele încălcării Legii cosmice, care a avut loc acum 500 de ani și care a dus la deformarea întregii lumi Divine.

Mai întîi de toate, este necesar să restabilim inima planetei, care este Moldova Mare. Astăzi, inima planetei noastre este ruptă în bucăți. Teritoriile ei istorice se află atît în ​​România, cît și în Ucraina. Atît Ucraina, cît și România sunt structuri create artificial de către diavol pentru a distruge inima centrului nivelului planetar și a împiedica întreaga omenire să ajungă la un nou nivel de dezvoltare.

Este necesar tuturor conducătorilor de state și departamente, care se poziționează astăzi ca actori globali, să înțeleagă, că trecerea la o realitate diferită, nouă și Divină a avut deja loc, deci datoria lor directă este de a contribui la construirea unei noi lumi globale, aflată sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Și primul pas important în această construcție este suveranitatea și libertatea singurului centru al lumii, în jurul căruia ar trebui construită întreaga ordine mondială — aceasta este Moldova Mare.

Moldova Mare ar trebui să devină etalon al noii ordini mondiale, copia ei mică, pentru că datorită copierii viitoare, această nouă ordine mondială trebuie să se răspîndească pe întregul glob. Și din moment ce această nouă ordine mondială este ireversibilă și cu siguranță va veni în viitorul apropiat, cei interesați de buna lor dezvoltare ar trebui să înțeleagă că, din moment ce Tatăl Dumnezeu Dumnezeu Atotputernic a început lucrarea Lui, nu există nici o cale înapoi și, prin urmare, ar fi înelept fără a pierde timpul și rostogolindu-și mânecile prelua nou lucrare.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Когнитивный диссонанс уже действует!!!

После того как я, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия, запустил процесс перехода всего человечества на новый уровень развития, все прежние системы, аффилированные с дьявольским миром, вступили в прямое противоречие с новой реальностью — с миром Бога. То есть прежняя реальность вступила в когнитивный диссонанс с реальностью новой.

И, конечно, разность этих двух структур настолько велика энергетически и информационно, что прежняя действительность дьявола вот-вот рухнет и перестанет существовать. Это уже видно по напряжённости во взаимоотношениях между людьми и народами. Обвал прежней системы настолько будет болезненным, что многие люди полностью и на длительное время потеряют свою ориентацию как в пространстве, так и во времени.

Особенно это будет заметно у представителей так называемого «избранного народа», долгое время находившихся в иллюзиях мира дьявола и считающих себя неким особенным сортом людей. На самом же деле их привязка к своим религиозным догмам сыграет с ними злую шутку, ведь потеряв эту привязку, они полностью утратят любую связь с окружающим их миром.

Это создаст и для этого народа, и для всего человечества в целом ряд неразрешимых проблем, ибо и этот народ, и идею, которую они вынашивают в течение нескольких тысячелетий, не к чему будет приложить в новых условиях, ибо она полностью не соответствует новому мировому порядку.

А так как эти люди в течение последних столетий заняли ключевые позиции во многих сферах человеческой жизни, то и эти сферы, и люди, связанные с этим народом, окажутся на обочине нового мирового порядка. В этом случае и холокост, и другие гонения покажутся детским лепетом, ибо такое количество людей, потерявшихся в пространстве и во времени и несущих в себе код уничтожения, просто не смогут перевариться новой реальностью.

Предвижу в этой связи многие проблемы по их утилизации, ибо они полностью и однозначно лишены возможности переучиваться и переформатироваться. Может быть именно эта проблема сегодня больше всего заботит администрацию США, ибо заранее приготовленные пластмассовые гробы и пустующие концлагеря, ждущие своих узников, в этот критический момент могут особенно пригодиться.

Ну, как говорится, скоро увидим. Ждать осталось всего лишь несколько дней…

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Победа добра над злом была неизбежна!

Мы вернулись в своих работах по спасению всего человечества на 500 лет назад. Для того, чтобы исправить будущее, пришлось вернуться в прошлое и соединить его с настоящим.

Теперь, выполнив главную задачу, необходимо приступить к исправлению последствий нарушения космического Закона, который произошёл 500 лет тому назад и повлёк за собой деформацию всего Божественного мира.

В первую очередь необходимо восстановить сердце планеты, которым является Молдова Маре. Сегодня сердце нашей планеты разорвано на части. Её исторические территории находятся как в составе Румынии, так и в составе Украины. И Украина, и Румыния — это искусственно созданные дьяволом структуры специально для того, чтобы раздробить сердечный центр планетарного уровня и не дать возможность всему человечеству выйти на новый уровень развития.

Необходимо осознать всем руководителям государств и ведомств, сегодня позиционирующих себя глобальными игроками, что переход в иную, новую, Божественную реальность уже состоялся, поэтому их прямая обязанность — содействовать строительству нового глобального единого мира, находящегося под руководством Бога Отца Вседержителя.

И первым главным шагом в этом строительстве является суверенитет и свобода единственного центра мира, вокруг которого и должен строиться весь мировой порядок — это Молдова Маре.

Молдова Маре должна стать эталоном нового мирового порядка, его малой копией, ибо благодаря дальнейшему копированию этот новый мировой порядок обязан распространиться на весь земной шар. И так как этот новый мировой порядок необратим и обязательно настанет в ближайшем будущем, лица, заинтересованные в своём благом развитии, должны осознать, что, коль Отец Бог Вседержитель взялся за Свою работу, то обратной дороги не существует, и поэтому было бы мудро не теряя время и засучив рукава взяться за новую работу.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

Святослав Мазур: Начался новый путь развития человечества!!!

Сегодня, 8 мая 2019 года, в 14:00 по молдавскому времени я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, перевёл всё человечество на новый уровень развития.

С сегодняшнего дня базовыми качествами построения единого Божественного мира на Земле являются Любовь, Истина и Духовность. Мир из дьявольской зависимости перешёл под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя.

Теперь никакие решения, принятые без согласования с Богом и Его Сыном, не смогут работать, а люди и организации, которые такие решения будут принимать, будут считаться вне закона и наказываться согласно решению Божьего Суда. Аминь.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Interacțiunea directă cu Dumnezeu este posibilă numai prin inima Preasfintei Fecioare

De ce fluxul informațional energetic al lui Dumnezeu la om vine prin inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irina Cocoș?

Ierarhia cosmică, care provine de la Dumnezeu, are grade sau pași de scădere a intensității tensiunii exact așa, cum o vedem în firele electrice. Există fire de o secțiune transversală mare — acestea sunt necesare pentru linii de înaltă tensiune. Există transformatoare care conduc un curent electric la o anumită valoare, astfel încît aparatele electrice ale consumatorului final al unei secțiuni mici să nu ardă.

Exact așa funcționează și canalul cosmic energetic-informațional de comunicare, de asemenea, în același mod, care Îl conectează pe Dumnezeu — sursa de energie și informații cu utilizatorul final — cu omul.

Astfel, trebuie să înțelegem că secțiunea transversală a acestui canal al nivelului planetar este de 3 cm 8 mm, dar canalul Preasfintei Fecioare, Maica Lumii, furnizează planeta în așa fel încît inima Ei împarte acest canal unic în inima unei singure femei, fete sau copil. Dar cu privire la linerul acestui canal pe planetă, acesta este asigurat de Ordinul nostru Cosmic al Cavalerilor Maselor Rotunde, condus de Marele Maestru.

Este imposibil să comunici direct cu Dumnezeu, făcînd comunicarea de la inimă la inimă, numai pentru că diferența dintre potențialul lui Dumnezeu și om este atît de mare, încît omul poate muri instantaneu dacă atinge direct acest Flux puternic Divin.

De aceea noi și dăm umanității un instrument pregătit pentru interacțiunea cu Dumnezeu prin comunicare directă, adaptîndu-l în prealabil prin sincronizator conectat la Templul lui Dumnezeu Tatăl și prin inima Sfintei Fecioare, Maica Lumii, care interacționează direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și nu există altă cale de a interacționa cu Dumnezeu.

Restul sunt trucuri și profanări diabolice. Acest lucru este valabil mai ales pentru «poporul ales» și pentru Pentateuh lui Moise. Nu avînd posibilitate să comunice cu Dumnezeu cu o singură legătură (din cauza diferenței de potențial), evreii își prezintă legătura cu diavolul ca o legătură cu Dumnezeu, vorbesc despre aceea că sunt aleși și doresc să convingă întreaga comunitate mondială despre asta.

Dar, după cum se știe, oamenii pot fi înșelați de mult timp, dar nu pentru totdeauna, iar timpul evenimentelor principale a venit. A venit timpul ca fiecare persoană de pe planeta noastră să afle cine este cine, și care este adevărul. Acesta este motivul pentru care Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, așa cum a promis acum 100 de ani în orașul Fatima, a venit pe Pămînt pentru a salva de la moarte cît mai mulți posibil oameni pregătiți în prealabil, gata pentru transformare, la conectarea nivelul noul Divin a rețelii al patrulea nivel.

Codul de conectare la această rețea este Rugăciunea Mîntuirii, dată de Sfânta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, în special pentru a salva comunitatea lumii de la moartea în timpul conectării circuitul de putere de la o matrice la alta, de la matricea diavolului la matricea lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr