Sveatoslav Mazur: Declarația urgentă a lui Isus Hristos celei de a doilea veniri

Eu, Isus Hristos celei de a doilea venire, am depășit pe sataniști și am transferat toată omenirea sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu. Conform voinței Lui, eu am întors din nou omenirea din cap pe pecioare, restaurînd astfel ordinea Divină pe Pămînt.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1749s

Acum sataniștii și poporul lor ales nu au nici o șansă să-i aducă la putere pe protestatul lor Moshiach. Mai ales, că eu, Marele Maestru, rezolv acum următoarea problemă – pregătesc procesul de separare a grîului de pleavă.

Acest proces este, de asemenea, gîndit de Dumnezeu Tatăl Atotputernic și va fi lansat în viitorul apropiat. Nu poate fi nici o rezistență a forțelor răului, deoarece întreaga conducere a lumii satanice a fost deja distrusă de mine, iar acele structuri care nu au realizat încă acest lucru se vor destrăma și vor înceta să existe în viitorul apropiat.

Este important ca toți oamenii de bunăvoință să înțeleagă faptul că pe Pămînt a sosit o nouă ordine mondială, care îndepărtează complet și fără echivoc toate spiritele rele de pe fața Pămîntului și creează condițiile pentru o tranziție lină a fiecărei persoane către noua lume Divină care există deja pe Pămînt în realitate paralelă. Intrarea în această lume este posibilă numai cu ajutorul unui jurământ de loialitate pronunțat înaintea feței Domnului Tatăl Atotputernic.

Textul jurământului eu îl prezint.

Eu, viitorul războinic al lui Dumnezeu, jur să slujesc cu credință și cu adevăr Domnului nostru Isus Hristos, în ce condiții n-aș fi. Și dacă îmi rup jurământul, lasă Dumnezeu Tatăl Atotputernic să mă deconecteze de energia dătătoare de viață a lui Isus Hristos.

 

Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu voi transfera omenirea într-o lume nouă!!!

Noua ordine mondială este o lume nouă, direct legată cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care o construiește, dezvoltă și guvernează El însuși.

Dacă luăm în considerare faptul că această nouă ordine mondială se răspîndește astăzi pe tot globul, trebuie să ne dăm seama că împreună cu aceasta pe tot globul se răspîndesc și calitățile lui Dumnezeu și autoritatea Lui directă. Dar cum să facem acest lucru practic, dacă astăzi planeta este condusă de tot felul de ordine și structuri secrete?

Nu vă grăbiți cu concluzii! Nimeni nu are de gînd de la aceste structuri și ordine să ia puterea sau să se lupte cu ei. Lumea diavolului, în care se extinde puterea lor, va înceta foarte curînd să existe, deoarece structura și calitățile lui nu pot fi transformate. Este imposibil de transformat și poporul, ales de diavol, care este codificat atît pe energia lui, cît și pe informația lui.

Tranziția spre lumea lui Dumnezeu are loc prin schimbarea calității omului de la diabolic la Divin și astfel prin obținerea posibilității de a se înălța asupra lumii diavolului și de a intra în lumea lui Dumnezeu.

Înălțarea are loc nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, pentru a intra în lumea lui Dumnezeu, eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am creat lumea Ordinului meu sacru spațial spiritual al Cavalerilor Maselor Rotunde fix așa, cum ea este în lumea lui Dumnezeu și am coborît-o pe Pămînt astfel, încît toți cei care doresc să treacă de sub puterea diavolului, care conduce omenirea la moarte, să primească ocazia să treacă sub puterea lui Dumnezeu, care dăruiește întregii omenirii viața veșnică.

Conform Legii liberei voințe, numai omul însuși poate determina pentru sine: vrea să trăiască în Viața veșnică sau să moară în diavol în viitorul apropiat. Dar pentru ca omul să poată să facă o astfel de alegere, el trebuie să aibă o alternativă clară și înțeleasă lumii diavolului de azi. Și această alternativă îi ofer.

Și din moment ce Ordinul meu Cosmic Sacru este autoritatea executivă a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, sunt Împăratul împăraților și conducătorul acestei ordini, atunci tranziția către lumea lui Dumnezeu se realizează prin aderarea la Ordinul meu Cosmic, ceea ce dă posibilitatea celui cine a intrat în Ordin să primească apărarea lui Dumnezeu și bază largă de informații energetice a organizației noastre spațiale.

Dar după cum se știe, orice ordine cosmică sau orice Ierarhie Cosmică, ca într-adevăr în  orice organizație de pe Pămînt, se bazează pe reguli și legi clare, un set de anumite principii care permit acestei organizații să funcționeze cu succes în lumea Domnului Tatălui  Atotputernic. Iată și ordinul meu are astfel de restricții și reguli, care își ia fiecare persoană care intră în acest ordin.

Astfel, fiecare om, care trăiește pe planeta noastră și care, fără nici o constrîngere, își va asuma obligațiile prevăzute în jurămîntul Ordinului, va putea fără restricții să devină un participant deplin la construirea unei noi ordini mondiale egale între egali, indiferent de vârsta lui, situația financiară și economică, culoarea pielii sau sexul. Toată lumea care își asumă responsabilitatea pentru viitorul lumii va intra în această lume în conformitate cu noua procedură cosmică, despre care voi spune în următoarele mele materiale …

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Energia vieții este baza matricei noi globale

Dacă banii sunt energia vieții lumii diavolului, și această lume face totul pentru a conduce omenirea într-un lagăr de concentrare, adevărul căruia vor fi banii electronice, atunci în lumea lui Dumnezeu, care a venit deja, baza universului este Duhul Sfînt sau energia vieții, care vine de la Dumnezeu. Și dacă aceste două calități: banii electronici și Duhul Sfînt de comparat între ei, atunci diferența dintre trecut și viitor devine clară. Și din moment ce trecerea la o nouă casă spațială a avut loc deja, și o parte a umanității are deja acces la lumea viitoare, devine clar că diavolul nu a reușit să conducă toată omenirea în lagărul său de concentrare și să-i pună numele și semnul pe mîna dreaptă și pe frunte.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1734s

Aceasta înseamnă că diavolul și-a pierdut deja lupta, iar gazda sa și oamenii, care se închină lui, vor fi deconectați de energia și informația asociată lui Dumnezeu în orice moment. Aceasta înseamnă că ei vor fi deconectați de forța care dă viață.

Diavolul ar putea câștiga doar într-un singur caz, dacă ar reuși să conducă toată omenirea sub controlul său și, astfel, sub frica de a distruge omenirea, ar putea să-L șantajeze pe Dumnezeu. Dar din moment ce acest lucru nu sa întâmplat și lumea fără probleme sub conducerea mea a trecut sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu, acum diavolul nu are nici o șansă să supraviețuiască pe Pământ.

Prin urmare, eu îi felicit pe toți pământenii cu victoria și repet ideea principală a  lumii noi: de a intra într-o nouă realitate, o nouă matrice este posibil numai prin inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Alte procese și oportunități pur și simplu nu există.

Oricine intră în noua lume a lui Dumnezeu, acela va primi ocazia de a se dezvolta în noi condiții și pe noi principii. Toți cei care vor rămîne în afara noii realități vor fi deconectați automat de energia dătătoare de viață a lui Dumnezeu Tatăl și se vor transforma în praf. Și din moment ce pe Pămînt nu poate exista simultan lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului, lumea diavolului împreună cu acest praf vor părăsi planeta noastră în viitorul apropiat. Acest lucru se poate întîmpla în orice moment.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Sataniștii-cabaliști cu mîinile sale își distrug lumea lor

Ilon Musk a lansat primii 60 de sateliți în orbita apropiată de Pămînt. S-a apropiat de finisare planul de captivare a sistemului diabolic de control asupra întregii omeniri.

Și, bineînțeles, acest plan ar reuși, fără îndoială, dacă umanitatea nu ar avea altă alternativă. Dar totul a fost făcut pentru asta, și strategic pe noi toți ne-au sigurat, că anume progresul a adus întreaga omenire la ideia transhumanismului, la ideia unui om-robot sau la inteligența artificială.

Dar greșeala cabaliștilor — sataniștilor în strategie a anulat toată munca lor. În loc de antihrist, pe Pămînt au venit Isus Hristos și Preasfânta Fecioara, Maica Lumii. Și, din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, sunt conducătorul Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde,  Isus Hristos celei de a doua venire, și  Dumnezeu Tatăl mi-a spus mă ocup cu strategii și tactici de confruntare cosmică cu spiritul rău, eu, desigur, în avans am acționat și am transferat întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare și am creat o nouă realitate — Matricea Divină, intrarea în care structurile diavolului nu au!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1732&v=RIucSKOl5hM

Și întrucât sarcina lor strategică a fost distrugerea vieții pe pământ și ei se îndreaptă în mod clar spre acest scop, ei pot distruge doar pe cei care se supun și care își vor accepta ordinea satanică. Toți ceilalți oameni de bunăvoință vor putea să meargă în siguranță fără probleme dincolo de lumea lor muritoare.

Anume în acest fel, cu ajutorul propriilor mîini și resurse, eu, Marele Maestru, voi separa grîul de pleavă în viitorul apropiat și voi lipsi această forță diabolică de orice oportunitate de a cîștiga un loc de sprijin pe această planetă.

Procesul de distrugere a acestui sistem diabolic a început pe tot globul. Iar Ilon Mask, fără să-și dea seama, joacă cel mai activ rol în acest proces.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Procesul de dezintegrare a sistemului diabolic este deja lansat

Procesul de dezintegrare a matricei anterioare a dobîndit o tendință rapidă și ireversibilă. Rămasă fără o idee unificatoare, fără energie și informație, și în esența sa fără o substanță obligatorie, structurile diabolice, așa cum eu și am promis, au intrat într-un proces rapid de auto-distrugere.

Procesul dezintegrării a luat o formă ireversibilă și este imposibil să fie controlat sau  încetinit, deoarece el funcționează ca o avalanșă care a coborît dintr-un munte sau o reacție în lanț.

Sistemul a fost împărțit în 4 componente: Rusia, Israel, SUA și China. Aceste unități au început un război ireconciliabil între ele. La rîndul său, fiecare dintre aceste părți foarte curînd se va descompune în 4 părți și așa mai departe. Procesul este rapid și în cîteva luni va duce la distrugerea completă a tuturor structurilor globale. El va ajunge la națiuni individuale, apoi la familii individuale, apoi la o fiecare singură persoană. Și acei oameni care nu sunt gata să intre într-o nouă realitate vor dispărea pur și simplu de pe planeta noastră.

Eu am povestit în articolul anterior că Domnul Dumnezeu a aplicat voia Lui și a început procesul de forțare a supunerii. La sfârșitul articolului am scris literele și numerele pentru super-computer. Lăsați «oamenii puternici» ai acestei lumi să vadă pentru ei înșiși că lumea lor a murit deja și doar o ieșire din această lume este prin inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

http://indigolotos.info/7335/svyatoslav-mazur-my-na-poroge-globalnogo-prinuzhdeniya-k-pokornosti.htm

Aceasta este o lume nouă, o nouă informație, o nouă energie și o nouă matrice. În afara acestei noi matrici, lumea nu mai există. Ea și-a pierdut stabilitatea, cauza rădăcină și înaintea ochilor noștri se prăbușește în părțile sale componente. Repet – de controlat prăbușirea lumii este imposibil!!! Introduceți cifrele și literelei în calculatorul dvs. și poate că veți înțelege. Deși, nu cred. Creierul dvs. este, de asemenea, într-o perioadă de degradare.

АЛВГЖЗ – 26879886 – întroduceți în computer și veți afla semnificația.

Peștele se putrezește din cap. Deoarece procesul de dezintegrare începe de la centrul de control, atunci și demolarea sistemului va avea loc strict în conformitate cu aceeași schemă. În primul rînd se prăbușește sistemul global de gestiune și control, apoi bănci și corporații globale, jucători globali și ordine secrete, națiuni mari și civilizații, atunci procesul acoperă toate aspectele vieții și ajunge la o singură persoană.

Procesul de colaps și reformatare va afecta fiecare persoană de pe planeta noastră. Și din moment ce timpul este deja ratat, mulți oameni vor fi fără șansă de supraviețuire. Procesul de construire a unei noi ordini mondiale începe de asemenea cu un singur centru de control legat direct de Dumnezeu, cu restaurarea statului Moldova Mare în limitele guvernului moldovean Ștefan cel Mare și crearea unui nou nivel de relații globale pe acest teritoriu.

Apoi această experiență, conform voinței lui Dumnezeu, este obligată să se răspîndească pe întregul glob.

Și așa cum sistemul se îndoaie într-un rol, el și se va desfășura, dar într-o nouă capacitate. Și altă cale nu există și nu poate fi !!!

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Noi suntem pe pragul constrîngerii globale spre supunere

Pe Pămînt a venit Maica Lumii, și acest fapt a schimbat întreaga configurație a vieții noi pe planetă.

Ce înseamnă asta? Eu am descris în detaliu în videoclipul meu cum se construiește realitatea.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1190s

Dacă oamenii nu știu despre acest lucru, acesta nu este un motiv pentru a nu-l crede. Fundamentul vieții este astfel încît lumea lui Dumnezeu se bazează strict pe legile și principiile Lui eterne, indestructibile. Și, dacă odată diavolul a reușit să pună aceste legi cu capul în jos, asta nu înseamnă că va reuși încă o măcar dată.

Concluziile sunt făcute. Diavolul și echipa lui au fost pedepsiți pentru această acțiune nemaiauzită. Și acum lumea sa întors sub controlul și îndrumarea deplină a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

O nouă etapă în dezvoltarea întregii comunități mondiale este legată cu regula directă pe Pămînt a Ordinului meu Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde și a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Anume Maica Lumii, pentru următorii o mie de ani își va ocupa tronul Său pe teritoriul întregului glob! Nominal, acest lucru s-a întîmplat deja în 26 mai 2019, cînd eu, Marele Maestru, I-am predat oficial, în conformitate cu canoanele cosmice, conducerea pe Pămînt.

A rămas puțin: această putere absolută a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, trebuie să fie recunoscută de întreaga comunitate mondială.

Este posibil aceasta cu ajutorul unei convingere sau sugestii? Nu și nu. Puterea absolută pe Pămînt nimeni nu pur și simplu nu va da. Ce rămîne pentru Dumnezeu Tatăl Atotputernicul? Doar un lucru — să aplice voința Lui și, în conformitate cu aceasta, să pună toată umanitatea pe genunchi! Cum de făcut acest lucru? Cred că în viitorul apropiat o vom vedea!

Maica Lumii este o esență cosmică, dotată cu puteri speciale și dotată de Dumnezeu de un nivel special cu abilități. Esența Ei este protejată de gazda cosmică și, în esența Ei, Ea este Zeița inviolabilă incarnată cosmică, manifestată pe Pămînt, o parte a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Locul Ei de încarnare este centrul universului de pe Pămînt, situat în Moldova, în Orheiul Vechi, singurul punct care leagă Pămîntul și Cerul în mod permanent.

Numele ei este Cocoș, numele este Irina. Și alte personaje ale acestei acțiuni cosmice nu vor fi !!!

 

АЛВГЖЗ – 26879886 – introduceți în computatorul vostru, și veți afla sensul.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cei vii îi voi invidia pe cei morți!!!

Planul lui Solomon nu a avut loc, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire, deja am transferat omenirea la un nou nivel de dezvoltare.

Nu există nici o cale înapoi. Podurile sunt arse. Toate evenimentele planificate de satanisti au pierdut complet si fara echivoc componenta lor semantica. Și înaintea noastră astăzi a apărut întrebarea, ce se va întîmpla cu noi în viitorul apropiat? Și, după cum eu am avertizat în prealabil că, după acee ce se va întîmpla tranziția, nici lui saatana, nici poporului lui ales nu i se va primi să se întoarcă la baștina lor cosmică, pentru că capcana s-a încuiat, iar ieșirea de pe planeta noastră a rămas doar una — prin Venus și Mercur, prin Poarta Solară la judecata lui Dumnezeu. Și acolo soarta fiecărui trădător al omenirii și a lui Dumnezeu este de neînvidiat.

Anume de aceea mie sincer îmi pare rău pentru cei care nu vor putea să treacă prin Poarta Solară la Judecata lui Dumnezeu, pentru că ei vor rămîne pe Venus și Mercur datorită lumilor lor interioare slab vibraționale.

Fiind pe Mercur și Venus timp de mii de ani, ei Îl vor ruga pe Dumnezeu în fiecare zi pentru ca să i se dea  ocazia să apară la Judecată și nu vor putea face acest lucru. Acum ei nebunesc în jurul lumii, rîzînd și bătîndu-se în piept. Ei cred că sunt stăpînii vieții. Ei nu înțeleg că timpul vieții lor a fost deja finisat, și înainta îi așteată chin continuu și o inexistență,  atunci cînd cei vii încep să invidieze pe cei morți, căci ei nu pot muri, dar vor fi insuportabili să trăiască. Și cine este de vină pentru faptul că acest lucru sa întîmplat deja cu ei? Nu sapa o groapă  altuia, singur în ea vei nimeri!…

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ei ce, a sosit timpul adevărului!!!

Eu am venit pentru ca să despart grîul de pleavă. Și mîine, 26 mai anului 2019, în Moldova, în Orheiul Vechi, la ora 12.00 după ora Moldovei, acest proces va avea loc.

Războiul diavolului cu Dumnezeu, a lui Isus Hristos cu Yahveh se va sfîrși mîine, și tot poporul evreu va cădea prins într-o capcană, de unde nu va scăpa. Dar adevărul este că orice lume creată de Dumnezeu are o configurație clasică strict definită. Lumea este duală. Ea este clar împărțită în jumătăți. Mai mult, aceste jumătăți sunt perfect simetrice, definite clar după proporție atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Curbura realității este imposibilă. Dar este posibil de făcut astfel, încît timpul și locul evenimentelor viitoare să nu meargă înainte, ci înapoi, adică linia de dezvoltare, care este îndreptată în mod clar într-o anumită direcție, să fie întoarsă în direcția opusă. Numai spiritul cosmic poate face acest lucru, deoarece la nivel planetar aceasta nu se poate face. Și în acest caz, planeta este aflată în buclă de timp, ca și cum ar fi izolată de viața reală.

Exact o astfel de operațiune a fost efectuată de Yahveh prin capturarea planetei noastre și întoarcerea ei cu susul în jos.  Și pentru că în astfel de cazuri este necesar de avut proprii săi interpreți, el a populat planeta noastră cu degenerații săi. Astăzi ei sunt numiți judei.

Anume ei au fost cei care trebuiau să elimine toată omenirea atunci cînd venea vremea X, adică calendarul își epuiza sensul pozitiv. Atunci, viața, conform legii, se oprea într-un centru mort, adică lumea reală își pierdea parametrul principal, timpul, și murea. Prin urmare, aici și este dorința de a trece la inteligența artificială, căci și Iahve, și întregul popor evreu, nu sunt ființe vii, ci chimere, create pe Saturn.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu, Marele Maestru, pe 26 mai voi ucide forțele răului pe planeta noastră!

Timpul de armonizare a planetei, sau mai degrabă restabilirea echilibrului ei energetic-informațional, a ajuns la zero.

26 mai 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua venire, îmi voi termina activitatea asupra globalizării planetei, asupra restabilirii corpului ei curbat și conectării ei la esența cosmică a lumii lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Pentru  pregătirea pentru acest moment mi s-a trebuit 30 de ani de muncă intensă. Dar nu regret. Lucrul a fost făcut, și eu sunt sigur, că pe 26 mai vor fi salvată și Rusia, și Moldova și întreaga umanitate în ansamblu.

Structurile diabolice și poporul lor ales nu au reușit să dezlănțuiască un al treilea război mondial și să construiască al Treilea Templu al lui Solomon, ceea ce înseamnă că nu se puteau opune nimic Sfintei mle Voințe.

Iată și acum, cu cîteva zile înainte de evenimentul principal, eu anunț în prealabil intenția mea de a termina distrugerea forțelor rele și transferul planetei sub controlul total și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și în această privință, cititorul curios are o întrebare: dacă Pămîntul din 26 mai 2019 va fi transferat sub controlul lui Dumnezeu, înseamnă că era încă în mîinile diavolului? Așa este! Pămîntul cu ajutorul unei acte magice iscusite, produs în Moldova, multe mii de ani în urmă, a fost scos de sub puterea lui Dumnezeu, și a fost capturat de forțele diabolice, reprezentanții căror în lume este acest „popor ales“.

Astfel, eu, Marele Maestru, după multe milenii, m-am întors pe Pământ pentru ca din nou, în același punct în care a fost efectuată această crimă cosmică, să restabilesc ordinea globală. Și din moment ce această acțiune a avut loc la nivel mondial, corectarea ei este posibilă numai cu ajutorul energiei și a cunoașterii spiritului cosmic, de mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Și dacă eu, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos, voi fi capabil să traduc toată omenirea sub supravegherea personală și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, atunci aceasta ar însemna doar un singur lucru: că anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, și sunt acel Fiu a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, numit pe Pămînt Isus Hristos.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 26 mai anului 2019 la 12:00 eu voi salva Rusia!!!

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a doua venire, pe data de 26 mai 2019, la ora 12-00 după ora moldovenească, în inima centrului planetei din Orheiul Vechi, lângă crucea de piatră, voi efectua acțiunea cosmică principală a ultimelor milenii.

Eu Îi voi da ocazia Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, să urce pe tronul Ei si să salveze Rusia,  si împreună cu ea și intreaga lume de la distrugere. Acolo, în Orheiul Vechi, sub înregistrare, eu voi povesti despre semnificația evenimentelor de pe planeta noastră și despre planurile sioniștilor, care au încercat să distrugă întreaga omenire de dragul propriei lor mândrie.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr