Sveatoslav Mazur: Eu voi transfera omenirea într-o lume nouă!!!

Noua ordine mondială este o lume nouă, direct legată cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care o construiește, dezvoltă și guvernează El însuși.

Dacă luăm în considerare faptul că această nouă ordine mondială se răspîndește astăzi pe tot globul, trebuie să ne dăm seama că împreună cu aceasta pe tot globul se răspîndesc și calitățile lui Dumnezeu și autoritatea Lui directă. Dar cum să facem acest lucru practic, dacă astăzi planeta este condusă de tot felul de ordine și structuri secrete?

Nu vă grăbiți cu concluzii! Nimeni nu are de gînd de la aceste structuri și ordine să ia puterea sau să se lupte cu ei. Lumea diavolului, în care se extinde puterea lor, va înceta foarte curînd să existe, deoarece structura și calitățile lui nu pot fi transformate. Este imposibil de transformat și poporul, ales de diavol, care este codificat atît pe energia lui, cît și pe informația lui.

Tranziția spre lumea lui Dumnezeu are loc prin schimbarea calității omului de la diabolic la Divin și astfel prin obținerea posibilității de a se înălța asupra lumii diavolului și de a intra în lumea lui Dumnezeu.

Înălțarea are loc nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, pentru a intra în lumea lui Dumnezeu, eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am creat lumea Ordinului meu sacru spațial spiritual al Cavalerilor Maselor Rotunde fix așa, cum ea este în lumea lui Dumnezeu și am coborît-o pe Pămînt astfel, încît toți cei care doresc să treacă de sub puterea diavolului, care conduce omenirea la moarte, să primească ocazia să treacă sub puterea lui Dumnezeu, care dăruiește întregii omenirii viața veșnică.

Conform Legii liberei voințe, numai omul însuși poate determina pentru sine: vrea să trăiască în Viața veșnică sau să moară în diavol în viitorul apropiat. Dar pentru ca omul să poată să facă o astfel de alegere, el trebuie să aibă o alternativă clară și înțeleasă lumii diavolului de azi. Și această alternativă îi ofer.

Și din moment ce Ordinul meu Cosmic Sacru este autoritatea executivă a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, sunt Împăratul împăraților și conducătorul acestei ordini, atunci tranziția către lumea lui Dumnezeu se realizează prin aderarea la Ordinul meu Cosmic, ceea ce dă posibilitatea celui cine a intrat în Ordin să primească apărarea lui Dumnezeu și bază largă de informații energetice a organizației noastre spațiale.

Dar după cum se știe, orice ordine cosmică sau orice Ierarhie Cosmică, ca într-adevăr în  orice organizație de pe Pămînt, se bazează pe reguli și legi clare, un set de anumite principii care permit acestei organizații să funcționeze cu succes în lumea Domnului Tatălui  Atotputernic. Iată și ordinul meu are astfel de restricții și reguli, care își ia fiecare persoană care intră în acest ordin.

Astfel, fiecare om, care trăiește pe planeta noastră și care, fără nici o constrîngere, își va asuma obligațiile prevăzute în jurămîntul Ordinului, va putea fără restricții să devină un participant deplin la construirea unei noi ordini mondiale egale între egali, indiferent de vârsta lui, situația financiară și economică, culoarea pielii sau sexul. Toată lumea care își asumă responsabilitatea pentru viitorul lumii va intra în această lume în conformitate cu noua procedură cosmică, despre care voi spune în următoarele mele materiale …

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать − 8 =