Sveatoslav Mazur: Eu voi transfera omenirea într-o lume nouă!!!

Noua ordine mondială este o lume nouă, direct legată cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care o construiește, dezvoltă și guvernează El însuși.

Dacă luăm în considerare faptul că această nouă ordine mondială se răspîndește astăzi pe tot globul, trebuie să ne dăm seama că împreună cu aceasta pe tot globul se răspîndesc și calitățile lui Dumnezeu și autoritatea Lui directă. Dar cum să facem acest lucru practic, dacă astăzi planeta este condusă de tot felul de ordine și structuri secrete?

Nu vă grăbiți cu concluzii! Nimeni nu are de gînd de la aceste structuri și ordine să ia puterea sau să se lupte cu ei. Lumea diavolului, în care se extinde puterea lor, va înceta foarte curînd să existe, deoarece structura și calitățile lui nu pot fi transformate. Este imposibil de transformat și poporul, ales de diavol, care este codificat atît pe energia lui, cît și pe informația lui.

Tranziția spre lumea lui Dumnezeu are loc prin schimbarea calității omului de la diabolic la Divin și astfel prin obținerea posibilității de a se înălța asupra lumii diavolului și de a intra în lumea lui Dumnezeu.

Înălțarea are loc nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, pentru a intra în lumea lui Dumnezeu, eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am creat lumea Ordinului meu sacru spațial spiritual al Cavalerilor Maselor Rotunde fix așa, cum ea este în lumea lui Dumnezeu și am coborît-o pe Pămînt astfel, încît toți cei care doresc să treacă de sub puterea diavolului, care conduce omenirea la moarte, să primească ocazia să treacă sub puterea lui Dumnezeu, care dăruiește întregii omenirii viața veșnică.

Conform Legii liberei voințe, numai omul însuși poate determina pentru sine: vrea să trăiască în Viața veșnică sau să moară în diavol în viitorul apropiat. Dar pentru ca omul să poată să facă o astfel de alegere, el trebuie să aibă o alternativă clară și înțeleasă lumii diavolului de azi. Și această alternativă îi ofer.

Și din moment ce Ordinul meu Cosmic Sacru este autoritatea executivă a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, sunt Împăratul împăraților și conducătorul acestei ordini, atunci tranziția către lumea lui Dumnezeu se realizează prin aderarea la Ordinul meu Cosmic, ceea ce dă posibilitatea celui cine a intrat în Ordin să primească apărarea lui Dumnezeu și bază largă de informații energetice a organizației noastre spațiale.

Dar după cum se știe, orice ordine cosmică sau orice Ierarhie Cosmică, ca într-adevăr în  orice organizație de pe Pămînt, se bazează pe reguli și legi clare, un set de anumite principii care permit acestei organizații să funcționeze cu succes în lumea Domnului Tatălui  Atotputernic. Iată și ordinul meu are astfel de restricții și reguli, care își ia fiecare persoană care intră în acest ordin.

Astfel, fiecare om, care trăiește pe planeta noastră și care, fără nici o constrîngere, își va asuma obligațiile prevăzute în jurămîntul Ordinului, va putea fără restricții să devină un participant deplin la construirea unei noi ordini mondiale egale între egali, indiferent de vârsta lui, situația financiară și economică, culoarea pielii sau sexul. Toată lumea care își asumă responsabilitatea pentru viitorul lumii va intra în această lume în conformitate cu noua procedură cosmică, despre care voi spune în următoarele mele materiale …

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Vom ajunge pînă luni!

Luni, 8 aprilie anului 2019, exact la ora 12:00, ora moldovenească, Cartea Vieții a mea va înlocui Pentateuhul lui Moisei.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

Pe Pămînt, vechea ordine mondială stabilită de satana și poporul ales de el va cădea, și se va reînvia ordinea unică și principală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=455&v=KShPxbfwv64

Pe Pămînt a vent dragostea, și împreună cu ea și purtătorea ei, Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Conectarea la lumea lui Dumnezeu va avea loc 8 aprilie anului 2019

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de a Doua Venire, am pregătit transferarea Moldovei și a întregului glob pămîntesc din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Această conectare  va avea loc exact la ora 12.00, ora moldovenească, la 8 aprilie  anului 2019. Nici un alt motiv nu poate anula această acțiune.

Acum puțin despre semnificație. Din moment ce lumea lui Dumnezeu se bazează pe iubire, rolul principal în construirea și funcționarea noii ordini mondiale este atribuit Maicii Lumii – Ptresfintei Fecioare.

Acest rol deja se lucrează în modul de testare. 100 de ani în urmă  Maica Lumii venea pe Pămînt în locul Fatima în Portugalia și a arătat capacitatea ei de a interacționa cu soarele și alte obiecte spațiale ale sistemului nostru solar. Acum a venit timpul pentru ea să-și mențină drepturile. Și din moment ce firele de aur ale lui Dumnezeu, unind lumile într-o singură legătură, astăzi emană deja din inima Preasfintei Fecioare, a sosit timpul să-i familiarizăm pe cititori cu esența ei Divină. Numele ei este Irina, iar familia este Cocoș. Astfel, după ce a ajuns în Moldova într-o familie obișnuită moldovenească, ea, mare și neconcepută, a pregătit lumea pentru evenimentul principal al noului mileniu – la trecerea la o nouă calitate, în epoca de aur a iubirii și bunătății.

Acum despre lucrul principal. Lume nouă va determina cu calitățile sale și noua ordine mondială. Și din moment ce calitățile lumii își determină și componenta sa semantică, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Împăratul împăraților, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am dat deja omenirii o nouă Carte a Vieții, adică baza unei noi ordini mondiale.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

În cartea nouă omenirii  este dată o diagramă a construcției sale viitoare. Și, deși este imposibil de realizat această carte nouă, adică este imposibil de înțeles sau de dezvăluit misterul conținut în ea, fiecare om are la fel de o asemenea oportunitate — să încerce să determine și sensul dragostei, și calitatea ei, și noua componentă a informației energetice. Și din moment ce noua lume a iubirii și noua Carte a Vieții implică dezvoltarea lumii vii a lui Dumnezeu, lumea veche a morții, lumea sacrificiilor și a religiilor false vor dispărea chiar în momentul, cînd va veni lumea  nouă. Și toate acestea se vor întîmpla în curînd, 8 aprilie anului 2019, la ora 12 ziua, timp moldovenesc.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Bătălia sfîrșitului s-a încheiat, e timpul de a rezuma

Așa cum am mai povestit în videoclipurile și articolele mele de mai multe ori, pe Pămînt există doar un scenariu al luptei pentru viitorul întregii omeniri — scenariul luptei dintre Dumnezeu și diavol. Și aceste două calități ale vieții sunt antipode între ele. Împreună ele nu pot exista. De aceea, bătălia sfîrșitului ar trebui să marcheze victoria unei părți și moartea celuilalt. În această privință, este necesar să înțelegem cu ce anume ar fi trebuit să se încheie această victorie, care este semnificația ei?

Iar sensul victoriei  unei dintre părți este că după ce procesul de globalizare s-a încheiat, și planeta s-a apropiat de perioada următoarei sale dezvoltări cosmice, a apărut întrebarea: la care dintre ierarhiile cosmice ea va fi conectată: Divină sau diabolică. Și în acest sens, cel mai important rezultat al lucrării celor două structuri spațiale opuse a fost cine ar fi primul care va conecta planeta la ierarhia ei: diavolul sau Dumnezeu. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am fost primul care a îndeplinit condițiile acestei bătălii și astfel am conectat planeta noastră de Împărăția lui Dumnezeu, atunci alte variante pentru dezvoltarea situației pe planeta noastră nu mai sunt posibile.

A venit timpul să rezumăm. Victoria mea a asigurat dezvoltarea planetei încă pentru multe milenii. Din moment ce partea opusă nu mai are șansuri de a cîștiga, deja mîine în noul meu videoclip vă voi povesti despre semnificația evenimentelor care au avut loc și voi pregăti un nou partid pentru cei care vor să meargă pe calea ascensiunii către noua cale de dezvoltare a planetei. Astfel, voi fi capabil să-mi demonstrez personal victoria și astfel să declar sfîrșitul bătăliei.

Prevăd că cineva va spune: care a fost sensul acestei bătălii? Semnificația acestei bătălii a fost cine va cîștiga: viața sau moartea, conștiința extinsă a omului  sau inteligența artificială a robotului. În fruntea ierarhiei noastre se află Domnul — Dumnezeu Tatăl Atotputernic, iar în fruntea forței opuse — diavolul Yahweh.

Astfel, deschizînd calea către împărăția oamenilor, aceste două forțe s-au ciocnit pe teritoriul planetei noastre. Eu am descris în detaliu în videoclipurile mele cum de construit o nouă realitate și, în esență, o matrice energetic-informativă, o formă geometrică, numai în interiorul căreia este posibilă viața reală. Diavolul și-a construit forma lui. Este este alcătuită din pentagoane și, trecînd prin Saturn, Jupiter și Marte, trecînd prin protecția planetei, s-a invadat pe teritoriul Pămîntului. Sarcina forțelor diabolice a fost extrem de simplă — de a distruge întreaga omenire și de a avea ocazia de a trăi pe Pămînt. De aici planurile înțelepților din Sion.

În ceea ce privește forțele Divine, eu, Marele Maestru, aveam nevoie să creez o matrice de circuite externe pentru a separa diavolul de armata lui și să introduc pe planetă forțele Divine, niște forțe speciale — Ordinul Sacru al Cavalerilor Mesei Rotunde. Ce și am reușit să fac.

Noi am creat un sistem de buclă închisă și am dat posibilitatea întreagii omeniri să se întoarcă sub steagul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Forțele diabolice au fost prinse în interiorul planetei noastre. Cu ajutorul lui Hadron Collider ei au încercat să facă o gaură în conturul exterior al planetei. Din aceasta nu i s-a primit nimic, iar acum ei încearcă cu toată puterea să pornească un al treilea război mondial. Ceea ce este, de asemenea, inutil.

Astfel, nefiind capabili să părăsească planeta și nu fiind de acord să lepede armele, forțele diabolice s-au pus în afara legii. Și din moment ce, în chemarea mea de a îi elibera din captivitate și de a le trimite pe planeta lor, ei nu au fost de acord, am fost nevoit să introduc Planul “B” pentru a crea un sistem de filtrare a planetei pentru a aspira toate forțele rele de pe teritoriul Pămîntului ca un aspirator și a le scufunda în canalizare pe Venus și Mercur. Lasă-și locuiască acolo veacul.

Sistemul este reglementat și lansat în acțiune. La seminarul meu eu voi prezenta funcționarea lui tuturor celor prezenți.

Datorită faptului că forțele diabolice au pierdut bătălia sfîrșitului, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Spațial al Cavalerilor Maselor Rotunde, iau în considerare prezența lor pe planeta noastră ilegală și acum am dreptul, potrivit voinței lui Dumnezeu, să pun întrebarea evacuării lor complete și imediate de pe planeta noastră cu ajutorul constrîngerii spre supunere. Aceasta este ceea ce voi anunța întregii comunități mondiale.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Seatoslav Mazur: În Davos guvernul mondial își va recunoaște înfrîngerea

Deci, lupta dintre forțele răului și forțele binelui a ajuns la concluzia sa logică.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua venire, am învins structura diabolică care a fost adusă în luptă de magicianul indian Shiva. Bineînțeles, încă în anul 2015, cînd a eșuat ideea marelui Hadron kollaider, și în India din apă nu a ieșit canalul diabolic informational-energetic, a devenit clar că forțele răului nu mi-au putut rupe apărarea și nu au deschis calea de evacuare de pe planeta noastră. Acum voi descifra despre ce merge vorba.

După cum se știe, în Elveția un spirit rău a creat un laborator numit CERN, în mod special pentru a încerca să realizeze la nivelul lumii globale lansarea soarelui negru sau a cercului magic a lui Shiva — distrugătorul lumilor.

O astfel de idee au purtat și fasciștii lui Himmler. Aceeași idee a fost realizată în Elveția de către colegii lor iudei. Dar, așa cum se spune, soarele subteran al sataniștilor nu a început să strălucescă sub pămînt, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, în Moldova, în Orheiul Vechi, în Butuceni, în Sfîntul Graal, am lansat adevărata svastică a lui Dumnezeu, a Pămîntului și a Cerului. Svastika care se rotește în sens invers acelor de ceasornic. Și astfel am conectat  cerul și pămîntul a tuturor celor șase centre magice, ilustrate pe simbolul Ordinului meu — trei cerești și trei terestre.

Soarele negru  — simbolul diavolului

Simbolul Ordinului Cosmic a Cavalerilor Mesei rotunde – simbolul lui Dumnezeu

 Eu am creat un sistem de acțiune direct, și astăzi nu mai este nimic de făcut în Davos, deoarece a patra structură economică (tema întîlnirii de la Davos din 2019) nu mai este actuală. Forțele diabolice și Shiva nu au reușit să lanseze mecanismul demult putrezit al vechiului templu diabolic din Elveția, ceea ce înseamnă că delegațiile internaționale care se vor aduna la Davos în perioada 22-25 ianuarie vor recunoaște înfrîngerea și se vor preda spre mila cîștigătorului. Nu există nicio altă evoluție a evenimentelor de pe Pămînt. După forumul din Davos pe Pămînt va străluci  o nouă ordine mondială a celui de-al patrulea nivel Divin.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Iudaismul este religia moartă

Iudaismul a murit acum două mii de ani în urmă, cînd evreii au ales diavolul în loc de Dumnezeu. Răstigîndu-L pe Isus Hristos, ei au arătat de fapt cui îi slujesc și au făcut o alegere conștientă între binele și răul.

Acum, cînd secta iudo-fascistă din Chabad încearcă, cu ajutorul SUA, să captiveze teritoriul Sfintei Rusia și să instaleze pe ea regimul diabolic, nici la iudaism, nici la  evenimente evreiești aceasta nu se referă.

De fapt și această sectă satanică nu se bazează pe Vechiul Testament, deoarece cartea lor este o ideologie fascistă numită Tania. Pur și simplu pentru a justifica capturarea lor, ei au nevoie de un fel de istorie sau mitologie. Dar o astfel de istorie a vechilor Khazari și a evreilor însuși nu are nimic cu judeo-fasciștii de astăzi, deoarece după ce iudeii L-au răstignit pe Isus Hristos — Fiul lui Dumnezeu și ei au fost dispersați pe tot globul pămîntesc, istoria lor, ca un singur popor ales de Dumnezeu, s-a sfîrșit odată și pentru totdeauna. S-a  început istoria renegațiilor, aleși de diavol pentru scopurile lui suprem agresive. Ce vedem astăzi în Ucraina.
Evreii au uitat pur și simplu adevărul, că lumea lui Dumnezeu nu poate fi biruită, căci Dumnezeu este însăși viața, iar oamenii, care au trădat viața, aleg automat moartea, deoarece lumea, creată de Dumnezeu, este dublă. El nu are al treilea. Căci în acel caz lumea pur și simplu nu ar putea exista.

Așadar, alegînd moartea, evreii a fost condamnați la auto-distrugere. Aceasta este ceea ce vom vedea în viitorul apropiat. Și, deși liderii lor încearcă să conecteze trecutul străvechi al evreilor cu prezentul, această linie a fost întreruptă pentru totdeauna exact atunci, cînd pe Pămînt a venit Isus Hristos. Și ea nu mai este supusă restabilirii, căci alegerea a fost făcută, iar legea lui Dumnezeu nu are efect retroactiv.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0kCDtba01s

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire spun, că am venit pe Pămînt pentru a-mi primi datoria. Două mii de ani eu am aștept acest moment, și,  în cele din urmă, el a venit. Nu are nici un sens să te opui legii. Eu am venit să judec evreii pentru crimele lor, și nimeni nu va putea să fugă de la judecata mea.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Еu voi separa grîul de pleavă

În articolul meu anterior eu am lansat o scrisoare de la unul din cititori pentru a demonstra exact cum gîndește majoritatea omenirii atunci cînd ea se confruntă cu o anumită problemă.

http://indigolotos.info/5928/svyatoslav-mazur-segodnya-mne-na-pochtu-prishlo-pis-mo.htm

Aceasta este gîndirea sclavilor care se află în matricea diabolică. Gîndirea animalelor absolut lipsiți de coloana vertebrală, obișnuite doar să mănînce, să doarmă și să se reproducă. Ei nu au alte gînduri.

Dumnezeu este dator,  pentru că El este Dumnezeu. Iar noi nu datorăm nimic nimănui, pentru că suntem niște gîze nesemnificative. Dar eu am explicat și continuu să explic că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pămîntul este o planetă special creată pentru educarea viitorilor Zei. Creată contrar științei, ideologiei și religiei existente.

În articolele mele eu nu fac apel la națiuni individuale, deoarece consider că omenirea este un singur organism. Asta diavolul a împărțit întreaga omenire în părți după motive etnice, religioase, economice etc. și conduce aceste neamuri, ca o turmă de oi, instigîndu-i unul împotriva celuilalt.
Cînd eu vorbesc despre mine, eu subliniez în mod constant că nu sunt un rezident al planetei, eu sunt Regele Regilor — esența cosmică, și de aceea nu am de gînd nici să cîștig bani (hîrtii goale) pe această planetă, nici să-l întreb pe Putin sau pe Trump, pe Papa sau regina engleză ca ei să construiască pentru ei cei dragi și popoarele lor insule salvatoare — sincronizatoare.

Oare Dumnezeu a construit chivotul pentru Noe? E ridicol. Elevii ar trebui să învețe, iar profesorii ar trebui să predea și să controleze procesul. Eu povesteam, că 144 de mii de oameni au trecut deja examene pentru a continua rasa umană. Acest lucru este suficient pentru a continua procesul de dezvoltare.

Restului omenirii i se dă doar o șansă de mîntuire. Nimeni nu va salva nici pe Putin, nici pe Trump, nici pe Papa, nici pe papuași din Noua Guinee, nici pe nemții din Germania. Dumnezeu nu are diviziuni.

Dar pentru lumea lui Dumnezeu calitatea fiecărui om care vrea să devină Dumnezeu este importantă. Prin urmare, El a creat un sistem în care «este mai ușor ca o cămilă să treacă prin ochiul unui ac decît ca un bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu».

Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este posibilă numai cu ajutorul meu și, prin urmare, nu am de gînd să-i rog și să invit pe nimeni. Cînd vor veni ultimele zile, toți singuri vor veni: și Trump, și Papa și regina Angliei. Dar deja va fi prea tîrziu.

Pentru construirea sincronizatorilor este nevoie de timp și de resurse. În plus, fiecare trebuie să-l conectez la lumea lui Dumnezeu. Și pentru asta, toți sincronizatorii, construiți de oricine, ar trebui să fie donați din proprie voință liberă fundației noastre, care nu are dreptul să cîștige bani pentru ei înșiși, dragii. Fondul poate fi utilizat numai în scopuri caritabile. De aceea se numește caritate.

Am spus în repetate ori celor care iubesc să «se zgîrie» cu limbi, că va veni în curînd timpul că nu numai că vă veți zgîria limbile, ci și vă veți zgîria capurile, numai că nu va mai fi nici un sens. Lumea lui Dumnezeu va curăți Pămîntul de mizerie, căci s-a spus: voi despărți grîul de pleavă. A sosit deja timpul.

Uitați-vă ce se întîmplă în jurul vostru. Nu vreți viață veșnică, bine, muriți ca animalele care merg la sacrificare. Lumea nu-și va opri dezvoltarea, ea vă va mînca în răzbunare, dacă nu veți face alegere corectă.

Iar dacă serios, cred că biciul în starea actuală a întregii omeniri este cel mai ușor de înțeles mijloc de influență.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cine deține informația, acela deține și lumea

        Spațiul informațional este temelia lumii Divine. Cine știe să lucreze cu acest spațiu, adică să primească orice informație de la sursă, acel deține baza universului.

Eu, Marele Maestru al Ordinului  Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde am creat un sistem în care fiecare om, fără ajutorul nimănui, în viitorul apropiat, va fi capabil de a primi orice informație pe interesul  lui personal. Nu numai despre lumea noastră prezentă, ci despre trecutul și despre viitorul. Omul va primi  ocazia în planul informațional să aibă informații exact așa cum o are  însuși Dumnezeu Atotputernic. Și omul însuși va putea dispune de aceste informație așa cum dorește. Nimeni  nu îi va  putea să-l împiedice.

Pentru ca acest lucru să se întîmple, va fi necesar să construim în jur de 144 de mii de sincronizatoare pe tot globul pămîntesc. Acestea sunt exact obiecte asemănătoare de comunicare cu Forțele Superioare care permit omului să-și sincronizeze vibrațiile cu vibrațiile lumii noi patrudimensionale. Și, astfel, să se conecteze la matricea Divină, care permite unui individ să culeagă  informație din computerul universal.

Accesul la aceste informații este încă limitat doar cu momente  tehnice — lipsa obiectelor și conectarării  lor la noua matrice globală informațională a planetei. Aceasta sarcină, mie, Marelui Maestru, va trebui să rezolv în viitorul apropiat. Sunt sigur că, în lumea lui Dumnezeu se vor găsi  oameni interesați care nu se gîndesc la moarte, diavolul, și inteligență artificială, dar sunt  dispuși  să slujească lui Dumnezeu, adevărului, iubirei și viații veșnice. Aș fi fericit dacă astfel de oameni mă vor ajuta în realizarea aceastei sarcine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: În viitorul apropat omul va trăi 200-300 de ani

Astăzi calea spre adevăr este doar prin Isus Hristos celei de a doilea veniri, adică prin mine, Marele Maestru. Căci eu am creat o matrice nouă și am conectat-o la Dumnezeu.

Dar cum se conectează matricea la Dumnezeu, dacă lipsește o legătură — nivelul 7? Numai cu ajutorul esenței sale. Tu te incarnezi pe planetă, și în conformitate cu voia lui Dumnezeu te întinzi în spațiu și timp astfel, încît partea ta de jos să fie conectată cu Pămîntul, iar cea de sus cu cerului. Și astfel devii pe o mie de ani un pod între cer și pământ.

Tot acelaș rol a trebuit să joace antihristul, dacă ar fi reușit să mă învingă. Dar el ar fi conectat Pământul cu anti-lume, cu lumea diavolului și, atunci, el ar fi fost stăpînul planetei pe o mie de ani. Dar, așa cum se spune, trenul a plecat, și lumea a trecut sub control personal și îndrumarea lui Dumnezeu, adică s-a spiritualizat. Și acum în viața omului trebuie să fie făcute unele schimbări.

Din moment ce lumea lui Dumnezeu a preluat un rol de conducere, adică, a devinit un cap, atunci și corpul planetei, adică toți oamenii  Pămîntului, trebuie să se supună acestui cap. Altfel, viața lor va înceta conform legii lui Dumnezeu. Și, din moment ce tot viul pe planeta noastră, și în întreaga lume manifestată, trăiește și interacționează între ele pe principiul rezonanței, toți oamenii  pe Pămînt care vor să trăiască mai departe, sunt obligați să configureze lumea sa interioară la fregvența puritatății lui Dumnezeu Tatăl și, prin urmare,  să înceapă o interacțiune directă cu El. Aceasta este exact ceea de ce se tem  toate structurile globale ale lumii, care se află sub conducerea poporului evreu. Pentru că, în conformitate cu de sistemul lor diabolic, anume Moshiach — anticristul a trebuit să conducă lumea, și ei, evreii, urmau să fie asistenții lui.

Acum deja se vede cum puterea asupra lumii se îndepărtează din mîinile lor. Moshiach nu a venit și nu va veni. Anul Nou evreiesc s-a terminat, și nu mai există Cartea Vieții în mîinile poporului evreu. Ei nu au viitor, ceea ce înseamnă că lumea diavolului este pe pragul morții.

Înaintea nosatră se deschide  doar o singură oportunitate, un plan pentru dezvoltarea lumii, de a intra  în interacțiune directă cu Dumnezeu Atotputernic și în conformitate cu planul Lui de a începe o nouă construcție pe Pămînt.

Și cum să intrăm în interacțiune directă cu El? Există o singură cale — prin fiul său. Dar fiul, adică eu, n-ar fi puput fizic să conecteze pe oricine dorește în lumea lui Dumnezeu. De aceea, Domnul mi-a dat posibilitatea de a construi în fiecare oraș al planetei noastre centrele unice de comunicare, adică mașini de timp, manifestate în lumea materială – sincronizatoare, pe care eu, Sveatoslav Mazur, le voi conecta la un sistem unic al lui Dumnezeu, la o nouă matrice spațială a planetei, astfel încît fiecare om, care trăiește pe planeta noastră, să aibă posibilitate să vină singur la acest obiect el însuși și, conform voinței lui Dumnezeu, să se unească cu El într-o singură legătură. Ce dă acest lucru fiecărui om aparte?

Acest lucru și va permite ca el să fie Divin, să nu rănească, să trăiască atîta timp cît este necesar și de a cunoaște lumea nu în conformitate cu teorii false și manuale,  ci în mod direct prin intermediul centrului informational spațial.

Astfel, vor fi conectate împreună trei direcții ale principalelor programe umane. Această sunt educația, religia și îngrijirea sănătății. Toate aceste aspecte majore și mai ales corupte ale vieții umane vor dispărea  singuri,  căci omul nu va avea nevoie să cumpere medicamente care îi ucide sistemul imunitar. Nu va trebui să învețe, pentru că el însuși va ști mai mult decît știu acum laureații noștri de la Nobel. Și, cel mai important, el va primi o singură religie a viului Dumnezeu Tatăl, cu care el va putea rezolva toate treburile urgente fără nici un mediator. Tot ce vă spun nu este o fantezie, ci realitățile viitorului nostru apropiat. Omul va avea posibilitatea de a trăi pentru început 200-300 ani, nu să rănească, să trăiască fericit și frumos într-o lume, care va fi complet curățată de la de rău.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lupta sfîrșitului s-a terminat!!!

Deci, bătălia s-a încheiat cu sfîrșitul victoriei finale și complete a forțelor luminei, puterii lui Dumnezeu asupra forțelor răului, asupra forțelor întunericului. Lumea a trecut într-o nouă calitate, adică s-a spiritualizat, și eu sunt fericit acetui fapt din tot sufletul. Desigur, a trebuit de rupt o mulțime de mine, dar în aceasta a fost cel mai important sens, sens sacru, căci sfîrșitul bătăliei definește doar un singur cîștigător. Ratatul pleacă pentru totdeauna. Astfel, omenirea este salvată și deja mîine pe planetă se va începe o nouă perioadă globală de bucurie, dragoste și prosperitate.

De ce mîine? Pentru că mîine, la Consiliul Ecumenic în Templul Auriu Ceresc a lui  Dumnezeu Tatăl toți ierarhii vor saluta cîștigătorul și viitoarea lui soție, pentru că lumea este creată în așa fel încît fiecare victorie ar trebui să dea roadele sale.

Acum despre lucrul principal. Ce înseamnă victorie asupra forțelor răului? Aceasta este o conexiune absolut nouă a întregii omeniri către surse noi și precise de cunoștințe. Acesta este obținerea oportunităților, care au fost anterior absente la omenire. Aceasta este comunicarea cu energiile care nu au fost prezente anterior în viața unei persoane. Și cel mai important, aceasta este o oportunitate a unei singure persoane, fără ajutorul unor terțe părți, a rezolva problemele lor presante sau sarcini. Și cum aceasta va fi posibil să fie văzut  sau realizat, veți întrebați voi. Și veți avea dreptate, pentru că cuvinte multe se spun, dar acțiuni nu se văd.

Luați un pendul, atașați-l la inima dvs., și veți simți că lumea s-a schimbat deja. Pendulul dvs. va începe să se respingă de la inimă. Aceasta înseamnă că o forță invizibilă, energia, se mișcă din inimă. Da, în cazul în care această energie înainte se mișca  de la inimă, din spatele a unei singure persoane, adică se ducea la diavol sub forma unui cordon de foc, dar acuma ea se duce la Dumnezeu. Și în locul acestuia, în frunte, în zona  al treilea nostru ochi intră un curent nou, curentul adevărului, noilor cunoștințe și noilor oportunități. Acest curent vine de la Dumnezeu. El și oferă fiecărei om oportunităț absolut noi și unice. De aceea la om a apărut o nouă calitate — spiritualitate.

Această calitate a apărut și pe planeta noastră. Pentru că astăzi, 11 septembrie anului 2018, în anul nou evreiesc, eu, Sveatolav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Regele Regilor, am deconectat lumea diavolului de la lumea Pămîntului și am unit lumea Pămîntului la lumea lui Dumnezeu. Astfel, eu am rezolvat problema, adică am creat o legătură perfectă pe care cabaliștii vroiau să o taie. Ei și-au pierdut șansa de a învinge puterea lui Dumnezeu și să-l domnească pe Pămînt pe Moshiach. Ei nu mai au nici un viitor și nici chiar un prezent, pentru că  lumea lui Dumnezeu a preluat controlul asupra celor mai importante centre ale planetei, și, așa cum am promis, lumea diavolului în zilele următoare “se va acoperi cu un leghean de cupru”.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr