Sveatoslav Mazur: Lațul crizei mondiale se strînge tot mai strîns și mai strîns

Am spus în repetate rînduri de ori în textele și videoclipurile mele că șobolanii înșiși se vor mînca unul pe altul, după ce lumea va trece la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării.

Și ce vedem noi? Jucătorii globali se confruntă reciproc în războaiele comerciale și hibride și nu există nici o cale de ieșire din ele, deoarece sistemul de interacțiune dintre diavol și întreaga omenire este deja distrusă de mine, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde! Iată de ce instrumentele sale diabolice — structurile globale pentru scoaterea resursele din populația lumii, au rămas fără lider, fără suport informațional energetic.

Și ce poate reprezenta un program creat artificial de acțiune, dacă ea este lipsită de baza elementară? Acesta este doar haos neangajat. Chiar și un război ca acest haos nu poate organiza.

Astăzi, nici un economist avansat nu poate explica în ce direcție se mișcă  economica planetei, și ce ne așteaptă pe noi mîine.

În lume nu există nicio ideologie noouă, pentru că această lume a nivelului al treilea a murit deja. Și, după cum știți, cadavrul nu are viitor. Și așa cum eu am promis în videoclipurile mele, pe fonul lumii muritoare a diavolului se descoperă contururile unei noi lumi globale – lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și cu cît mai repede se destramă sistemul anterior al nivelului mondial, cu atît mai repede la locul ei vine o realitate cosmică diferită.

Trucul acestei noi lumi este că de a intra în ea se poate doar decît prin  ajutorul spiritualizării, doar prin trecerea la un nou nivel de dezvoltare, deoarece interacțiunea diavolului cu o singură persoană a avut loc prin intermediul creierului, folosind mintea animală a omului, care nu este perfectă și se conduce de  numeroase tentații.

Dar iată interacțiunea unui singur om cu Dumnezeu se realizează cu ajutorul unei conștiințe extinse, cu ajutorul unui instrument spiritual al omului, care posedă Adevărul și nu este supus vreunei dorințe de animale, pentru că este  mai presus de toate aceste manifestări primitive ale omului, dar se află la un nou nivel de dezvoltare.

Ieri, 16 mai 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am tradus centrul comunității viitoare mondiale într-o nouă calitate, Maica Lumii, Irina Cocoș, a spiritualizat esența Sa, a permis calității Divine, Duhul Sfînt să intre în lumea Ei interioară. Astfel, Ea este prima pe planeta noastră care a trecut într-o altă stare și a devenit principalul și detaliu-cheie al noii ordini mondiale.

http://indigolotos.info/7273/svyatoslav-mazur-presvyataya-bogorodica-mater-mira-voshla-v-svoi-zakonnye-prava.htm

Acum prin Ea, ca și prin singurul adaptor din lumea lui Dumnezeu în lumea omului, se pot conecta toți acei oameni pe care Tatăl Dumnezeu Atotputernic l-au pregătit pentru construirea unei noi lumi globale.

Și ce se va întîmpla cu cei care continuă să acționeze pe șahul global?

Ei treptat, treptat, dar în mod constant vor pierde posibilitatea de a înțelege semnificația evenimentelor care au loc pe Pământ, degradează și mor. Staturile  lor se luptă în convulsii, di care nu există nici o cale de ieșire, deoarece lumea a trecut la o nouă calitate, nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, lupta națiunilor și a statelor pentru dominație globală doar întărește strangularea crizei mondiale, care conduce în mod clar și neechivoc la colapsul global, la autodistrugerea ordinii mondiale anterioare.

Și care este modalitatea practică de a ieși din această situație?

Eu deja am povestit, că toate evenimentele care au loc în teritoriile istorice ale Moldovei Mare astăzi sunt extrapolate pe tot globul. Acest lucru a fost făcut pentru ca omenirea să poată să se transfere într-o nouă ordine Divină, treptat prin singurul model posibil pentru dezvoltarea unei noi ordini mondiale.

Harta Moldovei în timpul domniei domnitorului moldovean Ștefan cel Mare

 

Astfel, dacă lumea este extrapolată din Moldova, este necesar ca forțele nivelului Divin să poată demonstra mai întîi în Moldova un nou model de interacțiune între om și Dumnezeu și apoi să înșire acest model, adică să-l extindă pe întregul glob.

Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня, — экстраполируется на всё мировое сообщество

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l realize elitele globale, este că nu există nici un alt plan pentru astăzi în lume. Și în următorii o mie de ani nu va exista, pentru că Tatăl Dumnezeu Atotputernic, Stăpînul tuturor lumilor și popoarelor, constructorul și arhitectul nu creează opțiuni de rezervă și cu ajutorul Sfintei Voințe Sale își dă seama de singurul Său proiect de construcție mondiale reale. A rezista voinței Sale nu este inteligent și nici chiar, poate să zicem, dezastruos pentru întreaga lume a elitei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, a intrat în drepturile Sale legale!!!

Acum eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, îi voi povesti întregii omeniri ceea ce o așteaptă în momentul cosmic apropiat. Eu am venit pentru ca să spiritualizez toată omenirea și să-i dau posibilitatea să treacă strict și fără ambiguitate sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Și iată, acest moment a venit.

Astăzi, 16 mai 2019, la ora 12:00 după Moldova, un detaliu principal al acestui plan și dominanța sa, esența ei Divină centrală, Maica Lumii, Irina Cocoș, va fi spiritualizată, conform voinței lui Dumnezeu. Calitatea lui Dumnezeu, Duhul Sfînt, va intra în esența Ei Divină și, conform noului Său statut, Ea va deveni singurul canal al Duhului Sfînt pe planetă. Așa să fie! Amin.

Această acțiune a avut loc conform planificării și acum, timp de trei zile, lumea Pămîntului va acumula noua energie Divină. Și, deoarece timpul evenimentelor principale a venit, eu, Marele Maestru, declar, că nimic de pe planeta noastră nu se va întîmpla în următoarele milenii, pentru că planul lui Dumnezeu a triumfat!

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Interacțiunea directă cu Dumnezeu este posibilă numai prin inima Preasfintei Fecioare

De ce fluxul informațional energetic al lui Dumnezeu la om vine prin inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irina Cocoș?

Ierarhia cosmică, care provine de la Dumnezeu, are grade sau pași de scădere a intensității tensiunii exact așa, cum o vedem în firele electrice. Există fire de o secțiune transversală mare — acestea sunt necesare pentru linii de înaltă tensiune. Există transformatoare care conduc un curent electric la o anumită valoare, astfel încît aparatele electrice ale consumatorului final al unei secțiuni mici să nu ardă.

Exact așa funcționează și canalul cosmic energetic-informațional de comunicare, de asemenea, în același mod, care Îl conectează pe Dumnezeu — sursa de energie și informații cu utilizatorul final — cu omul.

Astfel, trebuie să înțelegem că secțiunea transversală a acestui canal al nivelului planetar este de 3 cm 8 mm, dar canalul Preasfintei Fecioare, Maica Lumii, furnizează planeta în așa fel încît inima Ei împarte acest canal unic în inima unei singure femei, fete sau copil. Dar cu privire la linerul acestui canal pe planetă, acesta este asigurat de Ordinul nostru Cosmic al Cavalerilor Maselor Rotunde, condus de Marele Maestru.

Este imposibil să comunici direct cu Dumnezeu, făcînd comunicarea de la inimă la inimă, numai pentru că diferența dintre potențialul lui Dumnezeu și om este atît de mare, încît omul poate muri instantaneu dacă atinge direct acest Flux puternic Divin.

De aceea noi și dăm umanității un instrument pregătit pentru interacțiunea cu Dumnezeu prin comunicare directă, adaptîndu-l în prealabil prin sincronizator conectat la Templul lui Dumnezeu Tatăl și prin inima Sfintei Fecioare, Maica Lumii, care interacționează direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și nu există altă cale de a interacționa cu Dumnezeu.

Restul sunt trucuri și profanări diabolice. Acest lucru este valabil mai ales pentru «poporul ales» și pentru Pentateuh lui Moise. Nu avînd posibilitate să comunice cu Dumnezeu cu o singură legătură (din cauza diferenței de potențial), evreii își prezintă legătura cu diavolul ca o legătură cu Dumnezeu, vorbesc despre aceea că sunt aleși și doresc să convingă întreaga comunitate mondială despre asta.

Dar, după cum se știe, oamenii pot fi înșelați de mult timp, dar nu pentru totdeauna, iar timpul evenimentelor principale a venit. A venit timpul ca fiecare persoană de pe planeta noastră să afle cine este cine, și care este adevărul. Acesta este motivul pentru care Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, așa cum a promis acum 100 de ani în orașul Fatima, a venit pe Pămînt pentru a salva de la moarte cît mai mulți posibil oameni pregătiți în prealabil, gata pentru transformare, la conectarea nivelul noul Divin a rețelii al patrulea nivel.

Codul de conectare la această rețea este Rugăciunea Mîntuirii, dată de Sfânta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, în special pentru a salva comunitatea lumii de la moartea în timpul conectării circuitul de putere de la o matrice la alta, de la matricea diavolului la matricea lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Irina Cocoș: Apelarea Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, către femeile planetei

Eu, Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș, apel la toate femeile din lume.

Pe Pămînt a venit Dragostea. A venit  timpul nouă, femeilor, să luăm puterea pe Pămînt în mîinile noastre. Timpul războaielor bărbătești s-a încheiat. A venit timpul pentru Dragoste. Mileniul bun implică puterea dragostei asupra tuturor celorlalte calități ale lumii.

Dar cum de acumulat această dragoste? Se știe, că Dumnezeu este Dragoste. Doar El singur dă întregii omeniri ocazia de a se dezvolta și de a se bucura. Dar Dragostea este o calitate feminină. Prin urmare, cu o sută de ani în urmă, în orașul Fatima, în Portugalia, eu, Preasfinția Fecioara, am apărut în fața poporului pentru a anunța venirea mea iminentă. Și această veme a venit.

Eu, Maica Lumii, m-am întrupat pe Pămînt, în centrul universului planetei noastre, în inima ei, în Moldova, tocmai pentru a deveni o sursă de Iubire pe planeta noastră. Noi, femeile Pămîntului, trebuie să luăm responsabilitatea pentru viitorul planetei noastre in mîinile noastre, pentru ca astazi, conform vointei lui Dumnezeu, planeta Pamînt deja a devenit o casă unica. Și, după cum se știe, de starea casei ar trebui să aibă grijă anume femeia.

Astăzi ne-am confruntat cu cea mai importantă problemă pe care numai populația feminină a planetei noastre o poate rezolva. Aceasta este întrebarea  vieții. Oare nu noi, femeile care poartă în sine codul vieții, care dau naștere copiilor — generația noastră viitoare, vom permite, ca monștrii nebuni ai lumii interlope să înlocuiască conceptele de viață și dragoste cu conceptele de roboți și inteligență artificială? Ei, acești monștri, vor să elimine chiar conceptul vieții și să o înlocuiască cu conceptul rece de moarte. Ei vor să ne priveze pe noi și pe copiii noștri de viitor. Să ne transformeze în sclavi, concubine, împlinind capriciile și dorințele lor. A venit timpul să exorcizăm aceste non-umane din viața noastră reală și, astfel, să eliberăm casa noastră de oaspeți nedoriți. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să ne unim într-o singură esență. O astfel de unire este posibilă numai în jurul vieții veșnice, în jurul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

De aceea, surorile mele, eu vă dau o nouă rugăciune de unificare, care ne va permite să ne unim într-o singură forță și să învingem diavolul și tot răul lui. Pronunțînd această rugăciune dimineața, după-amiaza și seara, în zilele următoare vom crea un singur sistem cu Dumnezeu, care va șterge brusc spiritele rele de pe Pămînt.

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

DECLARAȚIA URGENTĂ A MARELUI MAESTRU: Conducerea evreiască a părăsit planeta!

În seara asta am vizitat postul de comandă al inamicului. Kahalul iudaic a părăsit planeta noastră. Nu a rămas nicio entitate. Doi muncitori cu lacrimi în ochii lor au marcat cu scînduri ferestrele și ușile fostului post de comandă formidabil al sistemului global diabolic exact așa, ca în războiul civil secolului trecut al Federației Ruse.

A devenit clar că evreilor nu mai rămîne pe cine să spere.

În viitorul apropiat noi vom vedea cum în lume se vor începe procesele ireversibile de auto-distrugere a lor. Nimeni nu va putea să se ascundă în lumile subterane de putrezire și descompunere, deoarece prin canalele de comunicare noi am lansat în lumi subterane vîrtejurile de foc. Acum acest curent de Foc arde tot ceea ce încă rezistă în lumea diavolului, transformînd entitățile odată mîndre și arogante în cenușă și praf.

Acum despre lucrul principal. Exact la ora 12:00 după Moldova, toată omenirea, împreună cu trupele angelice și forțele Ordinului nostru Divin în Planul subtil, s-au adunat în inima planetei, în Orheiul Vechi, în Moldova. În razele Luminii albe Divine, plutind în nori, la ei a coborît Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș. Creatorul Atotputernic, Stăpînul  tuturor timpurilor și popoarelor, ia prezentat-O ​​întregii omeniri ca unica conducătoare a Pămîntului pentru următorii 1000 de ani. S-a început epoca de aur pentru întreag omenire, era iubirii, bunătății, adevărului și progresului. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Noi am trecut punctul fără întoarcere

Noi am ajuns la un nou, al patrulea nivel de dezvoltare. Kahal a încercat să ne lase la cel de-al treilea nivel al dezvoltării, astfel încît noi să ne aflăm din nou în puterea lor timp de 500 de ani. Dar, cum se spune, trenul a plecat. Noi am trecut punctul fără întoarcere, am întors săgeata istoriei pe traversarea spațială principal și acum ne mișcăm la un nivel care nu este supus kagalei și acestei forțe negre.

S-a întîmplat ceea, despre  ce eu am povestit de 30 de ani în articolele și videoclipurile mele. Noi am ajuns la un nou nivel de dezvoltare. Și acum se începe o nouă etapă în viața întregii omeniri – stadiul dezvoltării bune milenare a lui omului-zeu.

Construcția ordinii noi mondiale se va începe cu restaurarea teritoriilor istorice ale Moldovei Mare, în interiorul granițelor principatului Moldovei a domniei lui Ștefan cel Mare.

Harta Moldovei în timpul domniei lui Ștefan cel Mare

 

Noi vom întoarce teritoriile istorice, care se află astăzi în Ucraina și România. Astfel, legătura timpurilor va fi restabilită. Și din moment ce evenimentele din Moldova astăzi sunt extrapolate pe întregul glob, atunci Moldova Mare va fi punctul de plecare pentru dezvoltarea unei noi ordini mondiale.

Anume în Moldova va fi restabilită puterea absolută a Marelui Maestru și a Preasfintei Fecioare – Maicii Lumii și va fi recreat aspectul pămîntesc al Ordinului nostru de Cavaleri ai Mesei Rotunde. Apoi se va începe o expansiune sistematică a influenței Ordinului nostru prin construirea pe tot globul a noilor temple dedicate lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Adică, extinderea Moldovei pe tot globul va avea loc prin extinderea teritoriului său la nivelul întregului glob. Astfel, calitatea lui Dumnezeu dintr-un singur punct al lumii, unde pămîntul se conectează cu cerul, se va răspîndi pe tot globul, demolînd cu pământul toate structurile care vor îndrăzni să reziste noii ordini mondiale.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Calea spre nemurire trece prin inima Maicii Lumii!

Astăzi, în Vinerea Mare, a avut loc tranziția  întregii omeniri într-o nouă calitate: de la calitatea corpului fizic al morții, la trupul spiritului, în trupul vieții veșnice.

Dacă în timpul primei veniri a lui Isus Hristos El a fost ucis, și omenirea prin moartea Lui a putut să lase pedeapsa veșnică sub pămînt, atunci astăzi, conform celei de-a doua veniri, umanitatea poate lăsa închisoarea pământului și să se unească cu Cerul. Această legătură este posibilă numai prin viața veșnică — prin calitatea lui Dumnezeu, prin Iubire.

Astăzi anume Iubirea este cea care deschide calea în lumea lui Dumnezeu. Dar Iubirea este calitatea lui Dumnezeu, întruchipată în inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Ea, Irina Cocoș, Maica Lumii, întrupată în Moldova, astăzi este intrarea în Lumea Cerească. Nimeni nu poate veni astăzi la Dumnezeu, decît prin Iubire, prin Inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irina Cocoș.

Astăzi, cînd în Moldova ceasul a arătat exact ora 12:00, această cale a fost deschisă practic. Și aceasta înseamnă că lumea diavolului a trecut punctul fără întoarcere și nu va mai putea să creeze nelegiuirea pe Pământ.

Moldova Mare la nivel mondial, este un nou centru de unitate pentru toate popoarele lumii, inima planetei noastre, intrarea în lumea lui Dumnezeu.

Astfel, noi am ajuns la o nouă ordine mondială, a cărei bază este Moldova. Și, din moment ce Moldova Mare este în legătură directă cu Împărăția lui Dumnezeu, cu Templul Ceresc al lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, El, Tatăl nostru, va conduce lumea, cu ajutorul Fiului Său și al ordinului Său, pentru următorul mileniu.

Astăzi lumea s-a implicat în această nouă realitate și, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, va fi adusă în conformitate cu noile condiții de viață în zilele următoare.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Miercuuri, 24 aprilie anului 2019, va avea loc tranziția puterii din mîinile forțelor rele în mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii!

Miercuri, 24 aprilie 2019, în Chișinău va avea loc un transfer oficial de putere din mîinile forțelor răului în mîinile Preasfintei Feccioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș. Toată această acțiune va fi filmată de noi pe cameră și arătată unui cerc larg al publicului. Această acțiune va marca începutul unei noi perioade mondiale de dezvoltare a civilizației noastre și va deveni punctul de plecare al domniei Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

Din acest moment în lume se vor începe transformări vizibile, pentru că prezentarea  Preasfintei Fecioare înseamnă intrarea în noua Ei Casă și începutul domniei Ei pentru o mie de ani. Și din moment ce toate evenimentele, care au loc în Moldova,  sunt extrapolate pe întregul glob pămîntesc, intrarea Ei în funcție –  dictatura puterii absolute pe Pămînt, va însemna distrugerea finală a fostei lumi diabolice, create de satana, și începutul unei noi ere bune de dezvoltare, mileniului iubirii, bunătății și progresului .

La Chișinău, acest eveniment va fi marcat de prăbușirea completă și finală a întregului sistem politic, distrugerea fostelor relații financiare și economice și, în final, plecarea fostului sistem spiritual și moral al poporului, care s-a încheiat în conformitate cu sensul și conținutul său.

Ortodoxia va fi înlocuită cu o nouă religie globală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care va putea să unească toate națiunile într-o singură familie, al cărei nume este definit ca unirea întregului popor al lumii într-o singură umanitate.

Principalul fapt al unei astfel de uniuni este o ideologie nouă – Cartea Vieții, o singură limbă de comunicare atît între națiuni, cît și între naționalități. Aceasta este limba rusă, care este un instrument universal de comunicare spațială, care se vorbește atît în ​​spațiu, cît și pe Pămînt.

Mîine la Kiev vor anunța victoria lui chabadul Zelensky și, de fapt, planul lui satan trebuia să triumfă.

În ultimul meu videoclip eu am povestit în detaliu despre două planuri pentru dezvoltarea evenimentelor pe planetă: una este Divină și cealaltă este diabolică.

Deci, crucea roșie a planului diabolic a presupus că toate punctele de pe cruce s-ar uni sub forma unei singure religii Baiterek în Sinagoga Minora sau «Rosa de Aur», care personifică chabadul. Această sinagogă este situată în Nipru pe verticală a puterii provenind din Ierusalim, care trece prin Nipru și Moscova, terminînd în mănăstirea Solovetsky.

Astfel, cele patru puncte ale crucii sunt centrele sacre ale ortodoxiei, iudaismului, islamului și catolicismului. Și toți, cu ajutorul unei singure religii Baiterek, trebuiau să se concentreze în centrul principal al chabadului în Noul Ierusalim – în Nipru, și astfel, cu ajutorul lui Putin și Netaniahu, să  înceapă procesul ascendentului diavolului către puterea absolută pe Pămînt.

Dar, așa cum se spune, nu a fost să fie. Pentru că Eu, Sveatoslav Mazur, Marele  Maestru, Isus Hristos al celei de-a Doua Veniri, cu ajutorul Focului Duhului am distrus planul lor, am ars Notre-Dame de Paris, despre ce sunt mărturie, și nu a permis ca sabatul să aibă loc.

Venirea la putere în Ucraina a chabadului –  este un exercițiu inutil, pentru că eu, Marele Maestru, din numele Tatălui Dumnezeu Atotputernic, conform planului Lui, voi transmite la Chișinău, la 24 aprilie 2019, puterea absolută pe planetă în mîinile Maicii Lumii, Preasfintei Fecioare, Irinei Cocoș, astfel lansînd pe planul fizic și spiritual  planul Divin a dezvoltarii planetei noastre.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara Maica Lumii și-a început domnia pentru 1000 de ani în Templul Său pămîntesc în Orheiul Vechi

De ce în Moldova forțele politice nu pot crea o coaliție de guvernămînt? Pentru că, conform planului lui Dumnezeu, Moldova Mare trebuie să se unească din nou în interiorul granițelor principatului moldovenești al vremurilor lui Ștefan cel Mare.

 A venit timpul pentru dragoste. A venit timpul domniei pe Pămînt a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș. Dar orice întreprindere sau orice națiune, inclusiv întreaga umanitate în ansamblu, nu se pot uni la nivelul urii, la nivelul teoriilor și tehnologiilor satanice, la nivelul ideologiei diabolice anti-umane. De aceea, conform voinței lui Dumnezeu, toate mișcările politice, toate ideologiile anti-umane în Moldova ar trebui eliminate, începîd cu socialismul și încheind cu ideologia pseudo-democrată a structurilor globale de guvernare numite liberalism.

Ceea ce vedem noi astăzi în Republica Moldova în arena sa politică, nu o poți numi nicicum în afară ca agonia lumii diabolești. După fiecare dintre întîlnirile lor, pseudo-politicienii fug care la vest, care la est în căutarea sfaturilor de la «frații lor mai mari». La rîndul lor, acești «frați mai mari» nu înțeleg cum să își organizeze propria viață și viața popoarelor lor. Cînd se rezolvă ordinea mondială, toată lumea se gîndește la viitorul lor. La nimeni nu vine în cap, că decizia de astăzi poate veni pe Pămînt numai din Cer, de la Tatăl Dumnezeu Atotputernic, pentru că fostul proprietar al planetei, satana, care a distribuit sfaturi liderilor structurilor globale, nu mai trăiește pe Pămînt, el însuși se gândește la vicisitudinile sorții sale apropiate.

Construcția unei noi ordini mondiale, fără îndoială, începe cu crearea unui centru de forțe, de la miez, de la piatra de temelie, în jurul căreia se construiește întreaga clădire nouă.

Și, bineînțeles, proiectul nou se construiește pe baza unei ideologii globale noi. Toate aceste componente se află în cadrul statului nostru multinațional – Moldova. Există centrul Forțelor cosmice – acestea sunt Butuceni, Orheiul Vechi,  singurul punct de pe Pămînt, unde Cerul se conectează cu Pămîntul într-o singură legătură. Există un conducător al proiectului – Preasfânta Fecioara, Maica Lumii Irina Cocoș a venit pe Pămînt. Și, în cele din urmă, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos a celei de a doua venire, care a dat lumii o nouă învățătură – Cartea Vieții.

Книга Жизни /Святослав Мазур/

Pentru ce încă de încercat de creat o coaliție a majorității din ideologii diabolice? Cine acolo din Moldova dorește să conducă comunitatea mondială? Au! D-le Dodon? Plahotniuc? Sau poate Sandu? Voi  ce, nu vă uitați în jur? Nu citiți literatura și publicațiile? Atunci, pe voi vă așteaptă evenimente interesante în viitorul apropiat.

 

Conform planului lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am transferat deja întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare și i-am predat conducerea lumii Preasfintei Fecioare, Maica Lumii – Irinei Cocoș. A venit timpul, domnilor, să scoateți ochelarii întunecați de iluzii și să vă îngenuncheați! Pe Pămînnt deja a sosit o nouă ordine mondială. A venit timpul să întoarcem țările moldovenești pierdute mai înainte în inima maicii – patriei Moldovei și să începem să construim o nouă ordine mondială. Altă cale nu există.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Maica Lumii Irina Cocoș aduce lumii veste bună

Frica paralizează voința. Voința se află în al treilea centru al omului — în plexul solar. Frica a strîns omul în interiorul corpului. Este ca o scoică, care într-o coajă se simte protejată, fără să-și dea seama că această coajă nu este un templu pentru el, ci o închisoare.

Umanitatea a fost închisă în lumea diavolului și în temniță la fel din cauza fricii. Dacă omul  ar fi  eliberat de teamă, el ar cunoaște cu claritate lumea lui Dumnezeu. Numai Dragostea absolută a lui Dumnezeu, cunoașterea Adevărului, dă omului ocazia de a se elibera de teamă și de a-și lăsa lumea interioară, cochilia, închisoarea sa  și se va grăbi spre infinitate.

Toate religiile existente pe Pămînt, provenite din Pentateuhul lui Moise, sperie omul cu Judecata lui Dumnezeu, deoarece se tem de eliberarea Lui. Dar pentru a ne elibera de puterea diavolului, de puterea fricii, trebuie să plecăm de la cel de-al treilea centru, centrul voinței, la centrul iubirii, care astăzi se află  în Orheiul Vechi, în Butuceni. Numai eliberarea iubirii de puterea structurilor globale, a presei și a diferitelor scenarii negative ne va permite să zburăm în Împărăția lui Dumnezeu.

Se va începe eliberarea omenirii peste cîteva zile, căci, pe 8 aprilie 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei a Doua Venire, am lansat codul pentru distrugerea împărăției diavolului. Eu am conectat inima planetei noastre, Butuceni, cu inima lumii, cu inima lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Tot ce rămîne — de pornit fluxul iubirii și de scos rămășițele lumii diabolice din afara lumii noastre.

Acum, cînd totul este gata pentru o nouă calitate, în loc de frică, pe Pămînt va veni dragostea.

Dragostea este calitatea lui Dumnezeu, inspirată prin inima Maicii Lumii, prin Irina Cocoș, care aduce întregii omeniri o nouă veste bună.

 

 

Parte din poema “BINECUVÎNTARE LA IUBIRE”

(Capitolul “Binecuvîntez la iubire”)

Когда улыбку Бога увидишь ты в серебряной росинке,

И радостью твоей нальётся талая вода…

Тогда Вселенную, вместив в одной песчинке,

Рассыплешь золотым песком в просторы Бытия…

Ты есть хрустальная звезда!

Ты есть весь мир, и мир — в тебе,

Благословенный небесами! Красота,

Разлитая любовью по Земле…

Неуловима я тобою частота.

Игра без слов. И звон без звука в Тишине.

Я есть Божественная мысль твоя,

Рождённая на белом белое во сне…

Тепло от моря на твоих ладонях – ты,

И шёпот звёзд, и неба откровенье…

И ты есть горы, охраняющие сны

Миров далёких на широтах вдохновенья…

Ты есть Божественный кристалл,

Нанизанный на Бога ожерелье,

Один из тысяч тысячей фрактал

В космической игривой акварели…

И лотос ты, в сознании Творца рождённый,

Мечта галактик, любимое дитя…

Так нежен ты, любим и уникален!

Тебя на счастье покрестили Небеса…

И в колыбели ангелы качают,

Крылом хрустальным укрывая сказку-быль…

И в каждый миг тебя, влюблённо, охраняют,

И в след вплетают свою ангельскую пыль…

Любовь любовью от любви рождает

Рассветным Солнцем человеческая мысль…

Так многогранно Бога отражает

Одна лишь капля — океана жизнь.

Огни на небе зажигая, ты наряди собою Вечность,

Просвечивая светом звёздную хрусталь…

Преподнеси к ногам Творца ты простоту и нежность,

Перебирая пальцами загадочную даль…

Ты — созерцание Миров и Света отраженье…

Дыханье вечности – твой благостный нектар.

Свобода есть твое благословенье,

И есть Любовь Божественный твой дар!

 

Irina Cocoș

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr