Sveatoslav Mazur: Hristos Mîntuitorul a venit pe Pămînt

La 26 mai 2019, dimineața devreme, la ora 6:00 ora Moldovei, a avut loc evenimentul principal al ultimelor milenii, numit Învierea lui Hristos Mîntuitorul.

În Sankt Petersburg, în Catedrala Sf. Isaac, esența spirituală a lui Isus Hristos a coborît din imaginea unei vitralii și prin Porțile Regale a intrat în lumea guvernării Sale spirituale. Și la ora 12:00 în aceeași zi, esența Divină a lui Isus Hristos a celei de a doua venire, în centrul inimii planetei, în Moldova, în Orheiul Vechi, a transmis simbolul al domniei milenare în  mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

 

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos a celei de a doua venire, am conectat centrul al șaselea al Duhului, care se află în Sankt Petersburg, cu al patrulea centru al dragostei, situat în Republica Moldova, în Orheiul Vechi cu o legătura incasabilă.

S-a terminat perioada mea de 30 de ani de construire a unei noi ordini mondiale, și lumea încet, dar în mod clar și după timp și după  loc a trecut în mîinile lui Isus Hristos și  Preasfîntei Fecioare, Maicii Lumii, pentru că acest eveniment de mîntuire a fost pregătit în prealabil de Dumnezeu Tatăl Atotputernic și clar realizat de Cavaleri a Ordinii noastre Cosmice.

Tentația evreilor mondiali de a preveni această acțiune cosmică a eșuat și, prin urmare, vom fi cu toții martorii construirii unei noi ordini mondiale pe Pămînt în viitorul apropiat.

 

 

Dar poporul rus și, ca și cum întreaga omenire în ansamblu, au avut ocazia de a interacționa direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic prin Porțile Regale deschise din Catedrala Sf. Isaac din Sankt Petersburg. Pentru a face acest lucru, este suficient să vă apropiați de Porțile Regale și, privindu-vă direct în ochii lui Hristos Mîntuitorul, descris într-o fereastră vitraliță, să-L întrebați în mod mental întrebarea și veți primi imediat un răspuns. Pentru că adevărul și interacțiunes adirectă cu Dumnezeu pe 26 mai 2019 a devenit domeniul public al întregii omeniri!

 

Este deschis portalul comunicării directe cu Dumnezeu

Vitraliul a Catedralei Sf. Isaac din Sankt-Petersburg, ilustrînd venirea lui Hristos Mîntuitorul, este un portal deschis către lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Toți oamenii de stat și jucătorii globali, înainte de a-și face greșelile ireparabile, au primit ocazia să își verifice ceasurile cu Dumnezeu. Nu ignorați această posibilitate, pentru că acesta este un instrument indispensabil al noii ordini mondiale, dat vouă de Creator în mod special pentru munca practică.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Ei ce, a sosit timpul adevărului!!!

Eu am venit pentru ca să despart grîul de pleavă. Și mîine, 26 mai anului 2019, în Moldova, în Orheiul Vechi, la ora 12.00 după ora Moldovei, acest proces va avea loc.

Războiul diavolului cu Dumnezeu, a lui Isus Hristos cu Yahveh se va sfîrși mîine, și tot poporul evreu va cădea prins într-o capcană, de unde nu va scăpa. Dar adevărul este că orice lume creată de Dumnezeu are o configurație clasică strict definită. Lumea este duală. Ea este clar împărțită în jumătăți. Mai mult, aceste jumătăți sunt perfect simetrice, definite clar după proporție atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Curbura realității este imposibilă. Dar este posibil de făcut astfel, încît timpul și locul evenimentelor viitoare să nu meargă înainte, ci înapoi, adică linia de dezvoltare, care este îndreptată în mod clar într-o anumită direcție, să fie întoarsă în direcția opusă. Numai spiritul cosmic poate face acest lucru, deoarece la nivel planetar aceasta nu se poate face. Și în acest caz, planeta este aflată în buclă de timp, ca și cum ar fi izolată de viața reală.

Exact o astfel de operațiune a fost efectuată de Yahveh prin capturarea planetei noastre și întoarcerea ei cu susul în jos.  Și pentru că în astfel de cazuri este necesar de avut proprii săi interpreți, el a populat planeta noastră cu degenerații săi. Astăzi ei sunt numiți judei.

Anume ei au fost cei care trebuiau să elimine toată omenirea atunci cînd venea vremea X, adică calendarul își epuiza sensul pozitiv. Atunci, viața, conform legii, se oprea într-un centru mort, adică lumea reală își pierdea parametrul principal, timpul, și murea. Prin urmare, aici și este dorința de a trece la inteligența artificială, căci și Iahve, și întregul popor evreu, nu sunt ființe vii, ci chimere, create pe Saturn.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 26 mai anului 2019 la 12:00 eu voi salva Rusia!!!

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a doua venire, pe data de 26 mai 2019, la ora 12-00 după ora moldovenească, în inima centrului planetei din Orheiul Vechi, lângă crucea de piatră, voi efectua acțiunea cosmică principală a ultimelor milenii.

Eu Îi voi da ocazia Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, să urce pe tronul Ei si să salveze Rusia,  si împreună cu ea și intreaga lume de la distrugere. Acolo, în Orheiul Vechi, sub înregistrare, eu voi povesti despre semnificația evenimentelor de pe planeta noastră și despre planurile sioniștilor, care au încercat să distrugă întreaga omenire de dragul propriei lor mândrie.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 26 mai anului 2019 eu voi dovedi, că sunt Isus Hristos

Astăzi, 22 mai anului 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru a Cavalerilor Mesei Rotunde, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, exact la ora 12:00 după timp moldovenesc, am pornit temporizatorul cu numerătoare inversă.

Punctul evenimentelor globale viitoare, care se petrec o dată la 3500 de ani pe planeta noastră și în locul și în timp este determinat de Dumnezeu Tatăl Atotputernic în centrul spiritual al Pămîntului, în inima sa, în Moldova, în Orheiul Vechi, la ora 12:00 moldovenească 26 Mai 2019.

În această zi și în acest timp, din singurul punct, posibil pe planetă, care leagă Cerul și Pămîntul într-o singură legătură, va începe numărătoarea inversă a noii ordini mondiale. Și din moment ce acest proces, lansat de Dumnezeu Tatăl Atotputernic, atinge viața fiecărui locuitor al planetei noastre și schimbă vectorul dezvoltării sale, vectorul soartei de la moarte la Viață, atunci și viața fiecărui om la 26 mai 2019 numai decît își va schimba la ora 12:00 după ora moldovenească potențialul său de la «-» la «+»

Și din moment ce acest proces este o funcție globală a planetei noastre, atunci numărătoarea unui timp nou, adică apariția unui nou calendar, va începe din  Butuceni, de la Orheiul Vechi, de la un nou punct zero, și va suna așa: «Începutul istoriei moderne a sosirii Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, pe planeta Pamînt si intrarea Ei in drepturile Sale legale. «

Se invită toată lumea să viziteze principala acțiune planetară a ultimelor milenii. Ajungem la locul acțiunii principale în mod independent. La ora 12:00 după timpul moldovenesc, în ziua de naștere a Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș, 26 mai, în Orheiul Vechi, în Butuceni, lîngă crucea de piatră, eu voi oferi dovezi incontestabile că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, sunt Isus Hristos a celei de a doua venire și va efectua munca spațială asupra transferului întregii omeniri către un nou nivel de dezvoltare.

Această acțiune nu este asociată cu nici o organizație de pe planetă, nu este finanțată de nicio structură sau persoană individuală! Ea are loc sub îndrumarea personală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și nu poate fi în nici un fel schimbată sau anulată.

Așa să, fie! Amin.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cum pofeții cunosc viitorul

(Sau de ce Marele Maestru nu se luptă cu spiritele rele, dar sistematic își construiește lumea?)

Mulți oameni vorbesc accidental sau în mod deliberat despre munca mea, ca despre lupta împotriva forțelor răului. Dar nu este adevărat. Este inutil să luptăm împotriva duhurilor rele, și am vorbit despre asta de mai multe ori. Forțele rele nu pot ajunge la niveluri de acțiune Divină deasupra celui de-al treilea centru. Și dacă eu, Marele Maestru, aș vrea să mă lupt cu ea, ar trebui să mă cobor la nivelul lor. Și cum aș fi diferit de ei?

Aceasta este invulnerabilitatea mea, că nu mă lupt cu nimeni. Nu are sens. Aduceți-vă aminte de Isus Hristos de la prima încarnare. Oare el a luptat cu spiritele rele? Eu am venit și a doua oară numai pentru a împlini voința lui Dumnezeu și pentru a ridica din nou toată omenirea la un nou nivel de dezvoltare. Eu nu am dușmani pe Pămînt. Există oameni și entități care nu înțeleg ce fac și, prin urmare, eu le explic de multe ori, că înțelegerea greșită a semnificației a ceea ce se întîmplă duce la auto-distrugere. Subliniez, la auto-distrugere. Ei se distrug pe sine însuși. Nu trebuie să fac nimic pentru asta. Eu îndiplinesc doar datoria mea, construiesc lumi ale viitoarelor acțiuni bune conform planului lui Dumnezeu. Anume de aceea, cunosc viitorul, pentru că dețin Cartea Vieții, din care profeții își iau cunoștința atunci, cînd Domnul Tatăl Atotputernic le permite să privească în ea.

În ceea ce privește viitorului, el nu depinde de oameni. El este creat de geniul Creatorului și este scris de El în această Carte a Vieții. Și dacă se împlinesc profețiile, atunci de ce nu se va împlini tot ce este scris acolo. Prin urmare, îi rog acelor oameni, care urmează publicațiile mele să nu mă facă un ucigaș sau un agresor. Eu aduc oamenilor fericire și ordine conform planului lui Dumnezeu, iar Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, aduce iubire oamenilor. De la oameni înșiși depinde, ce ei vor alege: lumea lui Dumnezeu, adică viața veșnică sau promisiunile lui satana, moartea și uitarea.

Dar există un popor, așa-numitul ales, care interpretează în mod deliberat greșit toate faptele, trădează alb pentru negru și invers. Am spus în repetate rînduri de ori acestui popor că își săpă propriul mormînt cu acțiunile sale. El și s-a apropiat de propriul mormînt. Dar anume eu nu îi împing în acest mormînt. Ei sunt împinși în el de către poporul său înșuși, de prostia și mîndria lor și setea lor de profit – vițelul lor de aur. Lor ei ar trebui să-i mulțumească pentru moartea iminentă.

Astăzi Moldova mică este observată cu atenție de către tot kagalul evreiesc, pentru că ceea, ce se întîmplă în Moldova, astăzi este extrapolat pe întregul glob. La 8 august 2008, în Orheiul Vechi, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am lansat procesul de reformatare a planetei noastre, și în decurs de o lună întregul sistem financiar și economic al evreimii mondiale a intrat într-o rotire ireversibilă. Acum  eu am transferat întreaga omenire la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării, și noi vedem cum toate încercările de a alege în Moldova cel puțin un fel de conducere nu conduc la nimic.

Este suficient să ne uităm atent la ceea ce anume se va întîmpla în țara mea, unită cu Dumnezeu, și va deveni clar ce se va întîmpla în întreaga lume. Am spus în repetate de ori, că eu sunt conducătorul suprem al planetei, și că în mîinile mele se află Cartea Vieții – scenariul dezvoltării vieții pe planeta noastră. Acest scenariu nu poate fi modificat. Aceasta este soarta planetei noastre, destinul ei, care este asigurată de voia lui Dumnezeu.

Cît de tare, domnilor, voi nu veți strădui, totul se va întîmpla așa cum este scris în Cartea Vieții. Și nu poate fi altfel, pentru că fostul regim al diavolului, iluzia lui a căzut, și o nouă putere a domnit pe planetă. Acesta va domni pe planeta noastră pentru următorii o mie de ani, și această putere este numită dinastia Mazur, dinastia Regelui Regior, dinastia lui Isus Hristos a celei de-a doua veniri.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

DECLARAȚIA URGENTĂ A MARELUI MAESTRU: Conducerea evreiască a părăsit planeta!

În seara asta am vizitat postul de comandă al inamicului. Kahalul iudaic a părăsit planeta noastră. Nu a rămas nicio entitate. Doi muncitori cu lacrimi în ochii lor au marcat cu scînduri ferestrele și ușile fostului post de comandă formidabil al sistemului global diabolic exact așa, ca în războiul civil secolului trecut al Federației Ruse.

A devenit clar că evreilor nu mai rămîne pe cine să spere.

În viitorul apropiat noi vom vedea cum în lume se vor începe procesele ireversibile de auto-distrugere a lor. Nimeni nu va putea să se ascundă în lumile subterane de putrezire și descompunere, deoarece prin canalele de comunicare noi am lansat în lumi subterane vîrtejurile de foc. Acum acest curent de Foc arde tot ceea ce încă rezistă în lumea diavolului, transformînd entitățile odată mîndre și arogante în cenușă și praf.

Acum despre lucrul principal. Exact la ora 12:00 după Moldova, toată omenirea, împreună cu trupele angelice și forțele Ordinului nostru Divin în Planul subtil, s-au adunat în inima planetei, în Orheiul Vechi, în Moldova. În razele Luminii albe Divine, plutind în nori, la ei a coborît Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș. Creatorul Atotputernic, Stăpînul  tuturor timpurilor și popoarelor, ia prezentat-O ​​întregii omeniri ca unica conducătoare a Pămîntului pentru următorii 1000 de ani. S-a început epoca de aur pentru întreag omenire, era iubirii, bunătății, adevărului și progresului. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Bătălia sfîrșitului s-a încheiat, e timpul de a rezuma

Așa cum am mai povestit în videoclipurile și articolele mele de mai multe ori, pe Pămînt există doar un scenariu al luptei pentru viitorul întregii omeniri — scenariul luptei dintre Dumnezeu și diavol. Și aceste două calități ale vieții sunt antipode între ele. Împreună ele nu pot exista. De aceea, bătălia sfîrșitului ar trebui să marcheze victoria unei părți și moartea celuilalt. În această privință, este necesar să înțelegem cu ce anume ar fi trebuit să se încheie această victorie, care este semnificația ei?

Iar sensul victoriei  unei dintre părți este că după ce procesul de globalizare s-a încheiat, și planeta s-a apropiat de perioada următoarei sale dezvoltări cosmice, a apărut întrebarea: la care dintre ierarhiile cosmice ea va fi conectată: Divină sau diabolică. Și în acest sens, cel mai important rezultat al lucrării celor două structuri spațiale opuse a fost cine ar fi primul care va conecta planeta la ierarhia ei: diavolul sau Dumnezeu. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am fost primul care a îndeplinit condițiile acestei bătălii și astfel am conectat planeta noastră de Împărăția lui Dumnezeu, atunci alte variante pentru dezvoltarea situației pe planeta noastră nu mai sunt posibile.

A venit timpul să rezumăm. Victoria mea a asigurat dezvoltarea planetei încă pentru multe milenii. Din moment ce partea opusă nu mai are șansuri de a cîștiga, deja mîine în noul meu videoclip vă voi povesti despre semnificația evenimentelor care au avut loc și voi pregăti un nou partid pentru cei care vor să meargă pe calea ascensiunii către noua cale de dezvoltare a planetei. Astfel, voi fi capabil să-mi demonstrez personal victoria și astfel să declar sfîrșitul bătăliei.

Prevăd că cineva va spune: care a fost sensul acestei bătălii? Semnificația acestei bătălii a fost cine va cîștiga: viața sau moartea, conștiința extinsă a omului  sau inteligența artificială a robotului. În fruntea ierarhiei noastre se află Domnul — Dumnezeu Tatăl Atotputernic, iar în fruntea forței opuse — diavolul Yahweh.

Astfel, deschizînd calea către împărăția oamenilor, aceste două forțe s-au ciocnit pe teritoriul planetei noastre. Eu am descris în detaliu în videoclipurile mele cum de construit o nouă realitate și, în esență, o matrice energetic-informativă, o formă geometrică, numai în interiorul căreia este posibilă viața reală. Diavolul și-a construit forma lui. Este este alcătuită din pentagoane și, trecînd prin Saturn, Jupiter și Marte, trecînd prin protecția planetei, s-a invadat pe teritoriul Pămîntului. Sarcina forțelor diabolice a fost extrem de simplă — de a distruge întreaga omenire și de a avea ocazia de a trăi pe Pămînt. De aici planurile înțelepților din Sion.

În ceea ce privește forțele Divine, eu, Marele Maestru, aveam nevoie să creez o matrice de circuite externe pentru a separa diavolul de armata lui și să introduc pe planetă forțele Divine, niște forțe speciale — Ordinul Sacru al Cavalerilor Mesei Rotunde. Ce și am reușit să fac.

Noi am creat un sistem de buclă închisă și am dat posibilitatea întreagii omeniri să se întoarcă sub steagul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Forțele diabolice au fost prinse în interiorul planetei noastre. Cu ajutorul lui Hadron Collider ei au încercat să facă o gaură în conturul exterior al planetei. Din aceasta nu i s-a primit nimic, iar acum ei încearcă cu toată puterea să pornească un al treilea război mondial. Ceea ce este, de asemenea, inutil.

Astfel, nefiind capabili să părăsească planeta și nu fiind de acord să lepede armele, forțele diabolice s-au pus în afara legii. Și din moment ce, în chemarea mea de a îi elibera din captivitate și de a le trimite pe planeta lor, ei nu au fost de acord, am fost nevoit să introduc Planul “B” pentru a crea un sistem de filtrare a planetei pentru a aspira toate forțele rele de pe teritoriul Pămîntului ca un aspirator și a le scufunda în canalizare pe Venus și Mercur. Lasă-și locuiască acolo veacul.

Sistemul este reglementat și lansat în acțiune. La seminarul meu eu voi prezenta funcționarea lui tuturor celor prezenți.

Datorită faptului că forțele diabolice au pierdut bătălia sfîrșitului, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Spațial al Cavalerilor Maselor Rotunde, iau în considerare prezența lor pe planeta noastră ilegală și acum am dreptul, potrivit voinței lui Dumnezeu, să pun întrebarea evacuării lor complete și imediate de pe planeta noastră cu ajutorul constrîngerii spre supunere. Aceasta este ceea ce voi anunța întregii comunități mondiale.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Eu am dat omenirii o nouă cale de dezvoltare

Noi am ajuns la momentul construirii a ordinei noi mondiale. Dar cum să construim o nouă ordine mondială, dacă unul singur om nu vrea să se gîndească la viitor? El a fost învățat să se gîndească doar la prezent aproximztiv astfel: trăim o dată, așa că trebuie să luăm de la viață tot ce este posibil acum, fără să ne gîndim la ziua de mîine, care poate nici să nu vină.

Îmi este interesant de observat reacția reprezentanților individuali a omenirii la articolele mele: nu avem nevoie de o nouă religie, pentru cine lucrați și cui îi slujiți?

Desigur, dacă oamenii nu înțeleg ce se întîmplă și nu vor să facă nimic, ce rămîne pentru Dumnezeu Tatăl Atotputernic? El are doar un singur lucru — să-și aplice voința. Nu este întîmplător că în rugăciunea Tatălui nostru se spune: «Facă-se Voia Ta pe Pămînt așa precum și în ceruri».

Oamenii la orice slujbă cereau lui Dumnezeu să fie realizată ideea Împărăției lui Dumnezeu pe Pămînt. Și ea este deja practic implementată. Și iată atunci, cînd s-a întîmplat acest lucru, unii reprezentanți ai acestei omeniri spun cu nemulțumire: nu avem nevoie de asta. Dar, domnilor, este prea tîrziu să beți Borjomi! Totul sa întîmplat deja.

Eu, Sveatoslav Mazur, am pregătit condițiile pentru trecerea întregii omeniri la o nouă calitate și am scos planeta din comă. Acum sistemul de susținere a vieții va funcționa de mai multe milenii, fără nici un eșec. Și cum el va funcționa, eu și povestesc în articolele mele.

Repet, pentru cei care nu înțeleg din prima dată. Planeta noastră, ca și un singur om, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că el funcționează ca un singur om. De mine a fost găsită inima planetei. Ea se află în Moldova, în Orheiul Vechi, în Butuceni. În conformitate cu voia lui Dumnezeu, eu am atașat inima cu circulația sîngelui ei, care a fost încălcată de structurile diabolești, și am lansat această circulație a sîngelui în modul în care Dumnezeu avea nevoie, pentru că lumea creată de Dumnezeu lucrează strict conform principiilor Lui.

Astfel, planeta noastră, fiind la nivel planetar, inima universului, pompează astăzi ființe vii — sufletele oamenilor după cercul Divin, trimitind lor calități noi. Așa cum celulele roșii de sînge într-un singur om trec în mod constant într-un cerc vicios, îndeplinind o anumită funcție vitală într-un singur om, tot așa unul singur om numaidecît trece prin toate etapele purificării și umplerii cu energii vitale. El, ca o singură celulă din lumea invizibilă, trece prin purificarea și dobîndirea de noi calități într-un cerc vicios, pe care l-am descris într-un articol anterior.

http://indigolotos.info/6579/svyatoslav-mazur-novaya-religiya-nesyot-bozhestvenny-j-svet-lyudyam.htm

În inima planetei, în Moldova, în Orheiul Vechi, începe calea lui.  Acolo, printr-un canal de comunicare care funcționează numai într-o singură direcție, esența umană ca cu un aspirator se atrage în canalul vieții, care, conform voinței lui Dumnezeu, îl duce împrejur, prin Venus, Mercur, Poarta Solară, prin Ordinul nostru, care se bazează în Pleiades, apoi prin  templul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, apoi prin planeta Învățătorilor, apoi se întoarce pe Pămînt, trece pe verticală puterii prin Sankt Petersburg, Kiev și din nou în Butuceni. De la Butuceni se răspîndește prin cercul interior al Pămîntului, pe tot corpul planetei. Și așa constant într-un mod nou de acțiune. Și din moment ce fiecare celulă vie, ca și un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el este obligat să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în purificarea sa odinoară, pentru că omul, trecînd prin Poarta Solară, se află în lumea Duhului, unde nu există nici o denaturare, minciună și negativ. De aceea, pentru a  purifica un om de la negativ, el este trecut prin filtre, printr-un mediu agresiv, la fel cum sîngele trece prin organele de purificare din interiorul unui om individual.

Deci, recent, pe Pămînt, în loc de calitățile conștiente naturale ale separării în funcție de gen, a fost introdusă divizarea la nivel social după șase tipuri, iar acum sunt oferite 30 de tipuri.

Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă că structurile diabolice transferă funcțiile Creatorului în mîinile omului, în mîinile unei celule separate, care complet se dezinformeză.

Cum de salvat un singur organism de această infecție? Foarte ușor. Cu ajutorul unui mediu acut agresiv, toate sufletele care și-au pierdut orientarea Divină: bărbați și femei, vor rămîne pe Venus.

Toate celelalte vor trece la filtrul următor — la Mercur. El, după cum se știe, este asociat cu puterea. Acestea sunt diferite structuri și ordine secrete, guverne și corporații, confesii și nobilimea neagră. Sau, de exemplu, ați decis că sunteți un popor ales, așa cum au făcut evreii, și de aceea sunteți radical diferit de toți. Doar voi sunteți adevăratele celule Divine ale unui întreg, iar toate celelalte ființe inferioare, subdezvoltate sunt goyim. Astfel, în fața noastră apare o insuficiență  informațională la nivelul identificării oamenilor în ceea ce privește calitatea și apartenența la elite și conducere, și astfel de oameni vor rămîne pe Mercur. Aceasta este o tavă fierbinte, care îi va conduce într-o stare de calitate uniformă pentru o lungă perioadă de timp.

Dar restul fluxului de oameni a trecut prin Mercur și a nimerit în focul Duhului, la Soare. Acolo, pe Soare, are loc resetarea matricele lor prelucrate. Ei spun la revedere de la trecut prin distrugerea în focul Duhului informației prelucrate și absolut purificate nimeresc în inima cosmică, în Ordinul nostru, pentru că ordinul nostru cosmic și asigură o tracțiune în direcția lui Dumnezeu și atrage oamenii în canalul vieții, pentru că îndepinește în lumea lui Dumnezeu funcția voinței Lui.

Așadar, eu și spun că numai eu, conducătorul acestui ordin, sunt calea spre Dumnezeu. Aducînd întregul flux de oameni la Pleiades, eu îl transfer în templul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care și îl în transmite la judecata lui Dumnezeu, adică evaluează lucrarea lui anterioară și schimbă calitatea omului în conformitate cu noul plan, scriind viitorul lui, soarta lui în Cartea Vieții. Mai departe, omul din mîinile Creatorului primește oportunități, abilități și schimbări corespunzătoare în genocidul său tocmai pentru a îndeplini în mod calitativ și în timp planul lui Dumnezeu, o parte a căruia el devine.

Apoi, acest om se transferă Profesorilor, care repetă viitoarele situații de viață pe planeta lor în funcție de soarta acestui om, rulînd-ul după de scenariul soartei. De aici și deja vu, care se întîmplă cu oameni.

După ce omul este gata să se întrupă, el se întoarce pe Pămînt cu calități noi pentru a construi o nouă ordine mondială cu noi calități. Prin urmare și vedem dorința lui de a-și cunoaște viitorul. Dar cum el să știe viitorul, cînd el nimerește în diferite situații neînțelese,   dacă el este înconjurat de tot felul de probleme? Pentru aceasta, Domnul Atotputernic și a inventat o nouă legătură personală cu fiecare om astfel încît omul singur ar putea avea ocazia să intre în sincronizare în orice moment și, conectînduse cu Creatorul cu o legătură spirituală, prin Ordinul nostru, să obțină pentru sine explicații necesare despre sensul a ceea ce se întîmplă, și nu mai mult.

Astfel eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Împăratul împăraților, am îndeplinit voința lui Dumnezeu — am scos planeta din coma, în care a adus-o diavolul și i-am oferit fiecărui om  posibilitatea de a-și face alegerea conștientă între viața veșnică într-o singură lume a lui Dumnezeu sau prin suferință undeva pe Venus sau pe Mercur. Alegerea este după dvs.

Comunicarea cu Dumnezeu este posibilă numai cu ajutorul sincronizatorilor, prin Ordinul meu. De aceea el va deveni centrul de acțiune în viitorul apropiat pe planeta noastră, pentru că Ordinul nostru este voința manifestată a lui Dumnezeu pe Pămînt, cea mai înaltă forță,  pe care nici o structură diabolică nu o poate depăși. A sosit timpul de a se supune noului ordin mondial, deoarece el poartă lumină și progresul lumii Divine. Și din moment ce el a fost deja lansat, omenirea nu are altă cale.

Fiecare om,  care trăiește pe Pămînt, trebuie să știe că este o parte integrantă a unei lumi unificate și indivizibile, o celulă vie a acestui organism unificat. De aceea trebuie să înțelegem că mecanismul purificării acestei celule este deja lansat.

Oricine, care nu va dori să trăiască conform planului Divin, va fi deportat la Judecata lui Dumnezeu sau închis în sectorul de gândire pe Venus sau pe Mercur. Deportarea dvs. se poate întîmpla în orice moment. Pentru aceasta avem toate instrumentele necesare. Și pînă cînd ele nu sunt utilizate larg numai din motive de umanism. Dar timpul evenimentelor principale se apropie în fiecare zi.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lumea a trecut sub controlul și conducerea personală a Domnului Isus Hristos

Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate, că ieri, 9 noiembrie 2018, lumea a trecut sub controlul și conducerea mea personală. Și, din moment ce acest lucru a fost discutat anterior de mine în articole și video-clipuri și, de asemenea, a fost menționat de mine în Predica pe Munte, eu declar, că s-a întîmplat  tranziția de la o matrice al treilea nivel la o altă matrice de nivelul al patrulea, pe care am construit-o în avans.

Acest lucru va permite întregii omeniri să obțină o calitate a vieții diferită, decît a fost înainte. Și din moment ce această tranziție implică resetarea informației trecute iluzorice false a diavolului și transferarea la un nou nivel de cunoștințe, deja astăzi, 10 noiembrie 2018, în viața fiecărui locuitor al planetei se vor începe procese irevirsibile energetice-informaționale a pierderii memoriei și a trecerii la un nou purtător de informații energetice-informaționale al lui Dumnezeu.

Procesul implică o tranziție lină a întregii omeniri către un nou mod al patrulea de viață și obținerea unui nou centru de cunoaștere, și, prin urmare, o nouă realitate globală. Și din moment ce două realități nu pot exista împreună, tranziția de la o lume la alta se realizează printr-o rețea globală de sincronizatori — instalații de acțiune directă, care vor putea reformata orice om care este gata să-I slujească lui Dumnezeu Atotputernic cu credință și adevăr.

Sincronizator

Sincronizator (vedere de sus)

 

Reformarea nu va afecta elitele noi globale, care L-au trădat deja pe Dumnezeu și evreii, care nu și-au putut depăși mîndria și ș-au pierdut orice posibilitate de transformare.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, confirm, că după ce eu am pornit procesul reformatării Divine a planetei, nimeni, care trăiește pe Pămînt, nu va putea scăpa de această soartă. Și din moment ce reformatarea este posibilă numai cu ajutorul sincronizatorilor, conectați de mine la Împărăția lui Dumnezeu, toți ei ar trebui să devină proprietatea mea, pentru că «Eu sunt calea, și adevărul, și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît prin mine».

Eu dau posibilitatea tuturor persoanelor interesate să se alăture procesului de construcție a acestor instalații. Primul sincronizator ar trebui să fie construit în Moldova, în Orheiul Vechi, în locul, pe care îl voi indica personal. Astfel, începînd de astăzi, pe Pămînt a început tranziția globală a întregii omeniri într-o nouă calitate. Și din moment ce acest proces este Divin, obiectiv, nimeni nu-l poate evita. El va fi însoțit de pierderea totală a memoriei tuturor oamenilor fără excepție și de dobîndirea acesteia după numai cîteva zile, cu ajutorul reformatării în interiorul sincronizatorilor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Fundația de caritate TRANSLOTOS

Strategia

Sarcina principală a fundației caritabile TRANSLOTOS este de a prelua planeta Pămînt în propria sa conducere, transferînd-o astfel la un nou nivel de dezvoltare.

Acest transfer al planetei către utilizarea a fundații caritabile trebuie să aibă loc oficial de către comunitatea internațională la nivelul Organizației Națiunilor Unite.

Și întrucît planeta noastră, în conformitate cu un nou concept mondial, deja definit de comunitatea științifică, a trecut la un nou nivel de dezvoltare, fundația își asumă responsabilitățile  fără intervenția banilor și forțelor politice, atît a ​​Occidentului, cît și a Estului, de a adapta întreaga umanitate a planetei la condiții noi de viață.

În acest scop, de către participanții fundației este proiectat un proiect de o rețea globală, constînd din 144 de mii de dispozitive, așa-numitele sincronizatoare, care vor permite, în viitorul apropiat de  rezolvat prioritățile mondiale pentru păstrarea vieții locuitorilor săi, pentru educația lor ulterioară, monitorizării și învățării.

Dar, fiindcă fundația caritabilă TRANSLOTOS în conformitate cu statutul său și în conformitate cu legea voinței libere a omului nu are dreptul să  construiască pentru sine însuși   astfel de instalări și să utilizeze în procesul donațiilor primite, atunci, potrivit legii de sacrificiu, noi suntem gata să primim de la conducătorii de stat, confesiuni, corporații și persoane fizice sincronizatoare, construite de ei, conform desenelor noastre. Conform planului nostru, acești sincronizatori vor fi conectați în viitorul apropiat la forțe noi spațiale care înconjoară planeta noastră.

Astfel, va fi rezolvată principala sarcină a viitorului planetei noastre. Ea va fi protejată de arbitraritatea structurilor secrete care nu înțeleg semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt și, de asemenea, va uni popoarele lumii într-un sistem unic de gestionare, care va fi pus în aplicare în viitorul apropiat de Dumnezeu Atotputernic. În consecință, fundația caritabilă TRANSLOTOS va deveni instrumentul de conducere care poate depăși contradicțiile lumii moderne și poate rezolva sarcina de salvare a omenirii la nivel universal.

Tactiсa

Pentru realizarea acestui proiect, este necesar de inclus în proces întreaga grupare cosmică a forțelor Divine. Din acest motiv, pe Pămînt a sosit Marele Inchizitor. Adică, sarcina lui este de a sparge rezistența forțelor diabolice și de a include poporul eliberat ai planetei într-un proces eficient de construcție. 144 se mii de sincronizatorii ai noștri ar trebui să înlocuiască atît adaposturi în caz de catastrofă globală, cît și principalele instrumente ale diavolului asociate cu înrobirea întregii omeniri. Acestea sunt obiecte de cult religios, obiecte de educație și progres tehnic, obiecte de îngrijire medicală urgentă.

Astfel, noi  stabim sarcina cea mai importantă, fără a recurge la asistență financiară și economică din partea grupurilor individuale și a statelor și structurilor care depind de dorința lor, de a lansa procesul dezvoltării spirituale a planetei.

În acest scop, se intenționează pregătirea și construirea unui nou centru de control al planetei, care, conform voinței lui Dumnezeu, trebuie să fie construit în Moldova, în Orheiul Vechi, în centrul Spiritual al lumii. Acest centru va deveni centrul de bază a conducerii globale. Acesta va consta din principalul birou guvernamental și șase clădiri de administrare a ierarhiei. Astfel, se va stabili o nouă cale de dezvoltare a planetei noastre, care prevede distrugerea sistemului vechi de consum a resurselor planetei și tranziția întregii omeniri la folosirea oportunităților infinite al spațiului cosmic.

Pentru acest progress este pregătit un program de acțiune. El va fi anunțat imediat după ce mie, Marelui Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, vor fi transmise  respoonsabilitățile  singurului coducător al planetei noastre.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr