Sveatoslav Mazur: Energia vieții este baza matricei noi globale

Dacă banii sunt energia vieții lumii diavolului, și această lume face totul pentru a conduce omenirea într-un lagăr de concentrare, adevărul căruia vor fi banii electronice, atunci în lumea lui Dumnezeu, care a venit deja, baza universului este Duhul Sfînt sau energia vieții, care vine de la Dumnezeu. Și dacă aceste două calități: banii electronici și Duhul Sfînt de comparat între ei, atunci diferența dintre trecut și viitor devine clară. Și din moment ce trecerea la o nouă casă spațială a avut loc deja, și o parte a umanității are deja acces la lumea viitoare, devine clar că diavolul nu a reușit să conducă toată omenirea în lagărul său de concentrare și să-i pună numele și semnul pe mîna dreaptă și pe frunte.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1734s

Aceasta înseamnă că diavolul și-a pierdut deja lupta, iar gazda sa și oamenii, care se închină lui, vor fi deconectați de energia și informația asociată lui Dumnezeu în orice moment. Aceasta înseamnă că ei vor fi deconectați de forța care dă viață.

Diavolul ar putea câștiga doar într-un singur caz, dacă ar reuși să conducă toată omenirea sub controlul său și, astfel, sub frica de a distruge omenirea, ar putea să-L șantajeze pe Dumnezeu. Dar din moment ce acest lucru nu sa întâmplat și lumea fără probleme sub conducerea mea a trecut sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu, acum diavolul nu are nici o șansă să supraviețuiască pe Pământ.

Prin urmare, eu îi felicit pe toți pământenii cu victoria și repet ideea principală a  lumii noi: de a intra într-o nouă realitate, o nouă matrice este posibil numai prin inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Alte procese și oportunități pur și simplu nu există.

Oricine intră în noua lume a lui Dumnezeu, acela va primi ocazia de a se dezvolta în noi condiții și pe noi principii. Toți cei care vor rămîne în afara noii realități vor fi deconectați automat de energia dătătoare de viață a lui Dumnezeu Tatăl și se vor transforma în praf. Și din moment ce pe Pămînt nu poate exista simultan lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului, lumea diavolului împreună cu acest praf vor părăsi planeta noastră în viitorul apropiat. Acest lucru se poate întîmpla în orice moment.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Procesul de dezintegrare a sistemului diabolic este deja lansat

Procesul de dezintegrare a matricei anterioare a dobîndit o tendință rapidă și ireversibilă. Rămasă fără o idee unificatoare, fără energie și informație, și în esența sa fără o substanță obligatorie, structurile diabolice, așa cum eu și am promis, au intrat într-un proces rapid de auto-distrugere.

Procesul dezintegrării a luat o formă ireversibilă și este imposibil să fie controlat sau  încetinit, deoarece el funcționează ca o avalanșă care a coborît dintr-un munte sau o reacție în lanț.

Sistemul a fost împărțit în 4 componente: Rusia, Israel, SUA și China. Aceste unități au început un război ireconciliabil între ele. La rîndul său, fiecare dintre aceste părți foarte curînd se va descompune în 4 părți și așa mai departe. Procesul este rapid și în cîteva luni va duce la distrugerea completă a tuturor structurilor globale. El va ajunge la națiuni individuale, apoi la familii individuale, apoi la o fiecare singură persoană. Și acei oameni care nu sunt gata să intre într-o nouă realitate vor dispărea pur și simplu de pe planeta noastră.

Eu am povestit în articolul anterior că Domnul Dumnezeu a aplicat voia Lui și a început procesul de forțare a supunerii. La sfârșitul articolului am scris literele și numerele pentru super-computer. Lăsați «oamenii puternici» ai acestei lumi să vadă pentru ei înșiși că lumea lor a murit deja și doar o ieșire din această lume este prin inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

http://indigolotos.info/7335/svyatoslav-mazur-my-na-poroge-globalnogo-prinuzhdeniya-k-pokornosti.htm

Aceasta este o lume nouă, o nouă informație, o nouă energie și o nouă matrice. În afara acestei noi matrici, lumea nu mai există. Ea și-a pierdut stabilitatea, cauza rădăcină și înaintea ochilor noștri se prăbușește în părțile sale componente. Repet – de controlat prăbușirea lumii este imposibil!!! Introduceți cifrele și literelei în calculatorul dvs. și poate că veți înțelege. Deși, nu cred. Creierul dvs. este, de asemenea, într-o perioadă de degradare.

АЛВГЖЗ – 26879886 – întroduceți în computer și veți afla semnificația.

Peștele se putrezește din cap. Deoarece procesul de dezintegrare începe de la centrul de control, atunci și demolarea sistemului va avea loc strict în conformitate cu aceeași schemă. În primul rînd se prăbușește sistemul global de gestiune și control, apoi bănci și corporații globale, jucători globali și ordine secrete, națiuni mari și civilizații, atunci procesul acoperă toate aspectele vieții și ajunge la o singură persoană.

Procesul de colaps și reformatare va afecta fiecare persoană de pe planeta noastră. Și din moment ce timpul este deja ratat, mulți oameni vor fi fără șansă de supraviețuire. Procesul de construire a unei noi ordini mondiale începe de asemenea cu un singur centru de control legat direct de Dumnezeu, cu restaurarea statului Moldova Mare în limitele guvernului moldovean Ștefan cel Mare și crearea unui nou nivel de relații globale pe acest teritoriu.

Apoi această experiență, conform voinței lui Dumnezeu, este obligată să se răspîndească pe întregul glob.

Și așa cum sistemul se îndoaie într-un rol, el și se va desfășura, dar într-o nouă capacitate. Și altă cale nu există și nu poate fi !!!

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Noi suntem pe pragul constrîngerii globale spre supunere

Pe Pămînt a venit Maica Lumii, și acest fapt a schimbat întreaga configurație a vieții noi pe planetă.

Ce înseamnă asta? Eu am descris în detaliu în videoclipul meu cum se construiește realitatea.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1190s

Dacă oamenii nu știu despre acest lucru, acesta nu este un motiv pentru a nu-l crede. Fundamentul vieții este astfel încît lumea lui Dumnezeu se bazează strict pe legile și principiile Lui eterne, indestructibile. Și, dacă odată diavolul a reușit să pună aceste legi cu capul în jos, asta nu înseamnă că va reuși încă o măcar dată.

Concluziile sunt făcute. Diavolul și echipa lui au fost pedepsiți pentru această acțiune nemaiauzită. Și acum lumea sa întors sub controlul și îndrumarea deplină a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

O nouă etapă în dezvoltarea întregii comunități mondiale este legată cu regula directă pe Pămînt a Ordinului meu Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde și a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Anume Maica Lumii, pentru următorii o mie de ani își va ocupa tronul Său pe teritoriul întregului glob! Nominal, acest lucru s-a întîmplat deja în 26 mai 2019, cînd eu, Marele Maestru, I-am predat oficial, în conformitate cu canoanele cosmice, conducerea pe Pămînt.

A rămas puțin: această putere absolută a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, trebuie să fie recunoscută de întreaga comunitate mondială.

Este posibil aceasta cu ajutorul unei convingere sau sugestii? Nu și nu. Puterea absolută pe Pămînt nimeni nu pur și simplu nu va da. Ce rămîne pentru Dumnezeu Tatăl Atotputernicul? Doar un lucru — să aplice voința Lui și, în conformitate cu aceasta, să pună toată umanitatea pe genunchi! Cum de făcut acest lucru? Cred că în viitorul apropiat o vom vedea!

Maica Lumii este o esență cosmică, dotată cu puteri speciale și dotată de Dumnezeu de un nivel special cu abilități. Esența Ei este protejată de gazda cosmică și, în esența Ei, Ea este Zeița inviolabilă incarnată cosmică, manifestată pe Pămînt, o parte a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Locul Ei de încarnare este centrul universului de pe Pămînt, situat în Moldova, în Orheiul Vechi, singurul punct care leagă Pămîntul și Cerul în mod permanent.

Numele ei este Cocoș, numele este Irina. Și alte personaje ale acestei acțiuni cosmice nu vor fi !!!

 

АЛВГЖЗ – 26879886 – introduceți în computatorul vostru, și veți afla sensul.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cei vii îi voi invidia pe cei morți!!!

Planul lui Solomon nu a avut loc, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire, deja am transferat omenirea la un nou nivel de dezvoltare.

Nu există nici o cale înapoi. Podurile sunt arse. Toate evenimentele planificate de satanisti au pierdut complet si fara echivoc componenta lor semantica. Și înaintea noastră astăzi a apărut întrebarea, ce se va întîmpla cu noi în viitorul apropiat? Și, după cum eu am avertizat în prealabil că, după acee ce se va întîmpla tranziția, nici lui saatana, nici poporului lui ales nu i se va primi să se întoarcă la baștina lor cosmică, pentru că capcana s-a încuiat, iar ieșirea de pe planeta noastră a rămas doar una — prin Venus și Mercur, prin Poarta Solară la judecata lui Dumnezeu. Și acolo soarta fiecărui trădător al omenirii și a lui Dumnezeu este de neînvidiat.

Anume de aceea mie sincer îmi pare rău pentru cei care nu vor putea să treacă prin Poarta Solară la Judecata lui Dumnezeu, pentru că ei vor rămîne pe Venus și Mercur datorită lumilor lor interioare slab vibraționale.

Fiind pe Mercur și Venus timp de mii de ani, ei Îl vor ruga pe Dumnezeu în fiecare zi pentru ca să i se dea  ocazia să apară la Judecată și nu vor putea face acest lucru. Acum ei nebunesc în jurul lumii, rîzînd și bătîndu-se în piept. Ei cred că sunt stăpînii vieții. Ei nu înțeleg că timpul vieții lor a fost deja finisat, și înainta îi așteată chin continuu și o inexistență,  atunci cînd cei vii încep să invidieze pe cei morți, căci ei nu pot muri, dar vor fi insuportabili să trăiască. Și cine este de vină pentru faptul că acest lucru sa întîmplat deja cu ei? Nu sapa o groapă  altuia, singur în ea vei nimeri!…

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Hristos Mîntuitorul a venit pe Pămînt

La 26 mai 2019, dimineața devreme, la ora 6:00 ora Moldovei, a avut loc evenimentul principal al ultimelor milenii, numit Învierea lui Hristos Mîntuitorul.

În Sankt Petersburg, în Catedrala Sf. Isaac, esența spirituală a lui Isus Hristos a coborît din imaginea unei vitralii și prin Porțile Regale a intrat în lumea guvernării Sale spirituale. Și la ora 12:00 în aceeași zi, esența Divină a lui Isus Hristos a celei de a doua venire, în centrul inimii planetei, în Moldova, în Orheiul Vechi, a transmis simbolul al domniei milenare în  mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

 

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos a celei de a doua venire, am conectat centrul al șaselea al Duhului, care se află în Sankt Petersburg, cu al patrulea centru al dragostei, situat în Republica Moldova, în Orheiul Vechi cu o legătura incasabilă.

S-a terminat perioada mea de 30 de ani de construire a unei noi ordini mondiale, și lumea încet, dar în mod clar și după timp și după  loc a trecut în mîinile lui Isus Hristos și  Preasfîntei Fecioare, Maicii Lumii, pentru că acest eveniment de mîntuire a fost pregătit în prealabil de Dumnezeu Tatăl Atotputernic și clar realizat de Cavaleri a Ordinii noastre Cosmice.

Tentația evreilor mondiali de a preveni această acțiune cosmică a eșuat și, prin urmare, vom fi cu toții martorii construirii unei noi ordini mondiale pe Pămînt în viitorul apropiat.

 

 

Dar poporul rus și, ca și cum întreaga omenire în ansamblu, au avut ocazia de a interacționa direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic prin Porțile Regale deschise din Catedrala Sf. Isaac din Sankt Petersburg. Pentru a face acest lucru, este suficient să vă apropiați de Porțile Regale și, privindu-vă direct în ochii lui Hristos Mîntuitorul, descris într-o fereastră vitraliță, să-L întrebați în mod mental întrebarea și veți primi imediat un răspuns. Pentru că adevărul și interacțiunes adirectă cu Dumnezeu pe 26 mai 2019 a devenit domeniul public al întregii omeniri!

 

Este deschis portalul comunicării directe cu Dumnezeu

Vitraliul a Catedralei Sf. Isaac din Sankt-Petersburg, ilustrînd venirea lui Hristos Mîntuitorul, este un portal deschis către lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Toți oamenii de stat și jucătorii globali, înainte de a-și face greșelile ireparabile, au primit ocazia să își verifice ceasurile cu Dumnezeu. Nu ignorați această posibilitate, pentru că acesta este un instrument indispensabil al noii ordini mondiale, dat vouă de Creator în mod special pentru munca practică.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: 26 mai anului 2019 la 12:00 eu voi salva Rusia!!!

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a doua venire, pe data de 26 mai 2019, la ora 12-00 după ora moldovenească, în inima centrului planetei din Orheiul Vechi, lângă crucea de piatră, voi efectua acțiunea cosmică principală a ultimelor milenii.

Eu Îi voi da ocazia Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, să urce pe tronul Ei si să salveze Rusia,  si împreună cu ea și intreaga lume de la distrugere. Acolo, în Orheiul Vechi, sub înregistrare, eu voi povesti despre semnificația evenimentelor de pe planeta noastră și despre planurile sioniștilor, care au încercat să distrugă întreaga omenire de dragul propriei lor mândrie.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 26 mai anului 2019 eu voi dovedi, că sunt Isus Hristos

Astăzi, 22 mai anului 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru a Cavalerilor Mesei Rotunde, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, exact la ora 12:00 după timp moldovenesc, am pornit temporizatorul cu numerătoare inversă.

Punctul evenimentelor globale viitoare, care se petrec o dată la 3500 de ani pe planeta noastră și în locul și în timp este determinat de Dumnezeu Tatăl Atotputernic în centrul spiritual al Pămîntului, în inima sa, în Moldova, în Orheiul Vechi, la ora 12:00 moldovenească 26 Mai 2019.

În această zi și în acest timp, din singurul punct, posibil pe planetă, care leagă Cerul și Pămîntul într-o singură legătură, va începe numărătoarea inversă a noii ordini mondiale. Și din moment ce acest proces, lansat de Dumnezeu Tatăl Atotputernic, atinge viața fiecărui locuitor al planetei noastre și schimbă vectorul dezvoltării sale, vectorul soartei de la moarte la Viață, atunci și viața fiecărui om la 26 mai 2019 numai decît își va schimba la ora 12:00 după ora moldovenească potențialul său de la «-» la «+»

Și din moment ce acest proces este o funcție globală a planetei noastre, atunci numărătoarea unui timp nou, adică apariția unui nou calendar, va începe din  Butuceni, de la Orheiul Vechi, de la un nou punct zero, și va suna așa: «Începutul istoriei moderne a sosirii Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, pe planeta Pamînt si intrarea Ei in drepturile Sale legale. «

Se invită toată lumea să viziteze principala acțiune planetară a ultimelor milenii. Ajungem la locul acțiunii principale în mod independent. La ora 12:00 după timpul moldovenesc, în ziua de naștere a Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș, 26 mai, în Orheiul Vechi, în Butuceni, lîngă crucea de piatră, eu voi oferi dovezi incontestabile că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, sunt Isus Hristos a celei de a doua venire și va efectua munca spațială asupra transferului întregii omeniri către un nou nivel de dezvoltare.

Această acțiune nu este asociată cu nici o organizație de pe planetă, nu este finanțată de nicio structură sau persoană individuală! Ea are loc sub îndrumarea personală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și nu poate fi în nici un fel schimbată sau anulată.

Așa să, fie! Amin.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lațul crizei mondiale se strînge tot mai strîns și mai strîns

Am spus în repetate rînduri de ori în textele și videoclipurile mele că șobolanii înșiși se vor mînca unul pe altul, după ce lumea va trece la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării.

Și ce vedem noi? Jucătorii globali se confruntă reciproc în războaiele comerciale și hibride și nu există nici o cale de ieșire din ele, deoarece sistemul de interacțiune dintre diavol și întreaga omenire este deja distrusă de mine, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde! Iată de ce instrumentele sale diabolice — structurile globale pentru scoaterea resursele din populația lumii, au rămas fără lider, fără suport informațional energetic.

Și ce poate reprezenta un program creat artificial de acțiune, dacă ea este lipsită de baza elementară? Acesta este doar haos neangajat. Chiar și un război ca acest haos nu poate organiza.

Astăzi, nici un economist avansat nu poate explica în ce direcție se mișcă  economica planetei, și ce ne așteaptă pe noi mîine.

În lume nu există nicio ideologie noouă, pentru că această lume a nivelului al treilea a murit deja. Și, după cum știți, cadavrul nu are viitor. Și așa cum eu am promis în videoclipurile mele, pe fonul lumii muritoare a diavolului se descoperă contururile unei noi lumi globale – lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și cu cît mai repede se destramă sistemul anterior al nivelului mondial, cu atît mai repede la locul ei vine o realitate cosmică diferită.

Trucul acestei noi lumi este că de a intra în ea se poate doar decît prin  ajutorul spiritualizării, doar prin trecerea la un nou nivel de dezvoltare, deoarece interacțiunea diavolului cu o singură persoană a avut loc prin intermediul creierului, folosind mintea animală a omului, care nu este perfectă și se conduce de  numeroase tentații.

Dar iată interacțiunea unui singur om cu Dumnezeu se realizează cu ajutorul unei conștiințe extinse, cu ajutorul unui instrument spiritual al omului, care posedă Adevărul și nu este supus vreunei dorințe de animale, pentru că este  mai presus de toate aceste manifestări primitive ale omului, dar se află la un nou nivel de dezvoltare.

Ieri, 16 mai 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am tradus centrul comunității viitoare mondiale într-o nouă calitate, Maica Lumii, Irina Cocoș, a spiritualizat esența Sa, a permis calității Divine, Duhul Sfînt să intre în lumea Ei interioară. Astfel, Ea este prima pe planeta noastră care a trecut într-o altă stare și a devenit principalul și detaliu-cheie al noii ordini mondiale.

http://indigolotos.info/7273/svyatoslav-mazur-presvyataya-bogorodica-mater-mira-voshla-v-svoi-zakonnye-prava.htm

Acum prin Ea, ca și prin singurul adaptor din lumea lui Dumnezeu în lumea omului, se pot conecta toți acei oameni pe care Tatăl Dumnezeu Atotputernic l-au pregătit pentru construirea unei noi lumi globale.

Și ce se va întîmpla cu cei care continuă să acționeze pe șahul global?

Ei treptat, treptat, dar în mod constant vor pierde posibilitatea de a înțelege semnificația evenimentelor care au loc pe Pământ, degradează și mor. Staturile  lor se luptă în convulsii, di care nu există nici o cale de ieșire, deoarece lumea a trecut la o nouă calitate, nu pe orizontală, ci pe verticală și, prin urmare, lupta națiunilor și a statelor pentru dominație globală doar întărește strangularea crizei mondiale, care conduce în mod clar și neechivoc la colapsul global, la autodistrugerea ordinii mondiale anterioare.

Și care este modalitatea practică de a ieși din această situație?

Eu deja am povestit, că toate evenimentele care au loc în teritoriile istorice ale Moldovei Mare astăzi sunt extrapolate pe tot globul. Acest lucru a fost făcut pentru ca omenirea să poată să se transfere într-o nouă ordine Divină, treptat prin singurul model posibil pentru dezvoltarea unei noi ordini mondiale.

Harta Moldovei în timpul domniei domnitorului moldovean Ștefan cel Mare

 

Astfel, dacă lumea este extrapolată din Moldova, este necesar ca forțele nivelului Divin să poată demonstra mai întîi în Moldova un nou model de interacțiune între om și Dumnezeu și apoi să înșire acest model, adică să-l extindă pe întregul glob.

http://indigolotos.info/6920/svyatoslav-mazur-vsjo-chto-proishodit-v-moldove-segodnya-ekstrapoliruetsya-na-vsjo-mirovoe-soobshhestvo.htm

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l realize elitele globale, este că nu există nici un alt plan pentru astăzi în lume. Și în următorii o mie de ani nu va exista, pentru că Tatăl Dumnezeu Atotputernic, Stăpînul tuturor lumilor și popoarelor, constructorul și arhitectul nu creează opțiuni de rezervă și cu ajutorul Sfintei Voințe Sale își dă seama de singurul Său proiect de construcție mondiale reale. A rezista voinței Sale nu este inteligent și nici chiar, poate să zicem, dezastruos pentru întreaga lume a elitei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, a intrat în drepturile Sale legale!!!

Acum eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, îi voi povesti întregii omeniri ceea ce o așteaptă în momentul cosmic apropiat. Eu am venit pentru ca să spiritualizez toată omenirea și să-i dau posibilitatea să treacă strict și fără ambiguitate sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Și iată, acest moment a venit.

Astăzi, 16 mai 2019, la ora 12:00 după Moldova, un detaliu principal al acestui plan și dominanța sa, esența ei Divină centrală, Maica Lumii, Irina Cocoș, va fi spiritualizată, conform voinței lui Dumnezeu. Calitatea lui Dumnezeu, Duhul Sfînt, va intra în esența Ei Divină și, conform noului Său statut, Ea va deveni singurul canal al Duhului Sfînt pe planetă. Așa să fie! Amin.

Această acțiune a avut loc conform planificării și acum, timp de trei zile, lumea Pămîntului va acumula noua energie Divină. Și, deoarece timpul evenimentelor principale a venit, eu, Marele Maestru, declar, că nimic de pe planeta noastră nu se va întîmpla în următoarele milenii, pentru că planul lui Dumnezeu a triumfat!

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Interacțiunea directă cu Dumnezeu este posibilă numai prin inima Preasfintei Fecioare

De ce fluxul informațional energetic al lui Dumnezeu la om vine prin inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irina Cocoș?

Ierarhia cosmică, care provine de la Dumnezeu, are grade sau pași de scădere a intensității tensiunii exact așa, cum o vedem în firele electrice. Există fire de o secțiune transversală mare — acestea sunt necesare pentru linii de înaltă tensiune. Există transformatoare care conduc un curent electric la o anumită valoare, astfel încît aparatele electrice ale consumatorului final al unei secțiuni mici să nu ardă.

Exact așa funcționează și canalul cosmic energetic-informațional de comunicare, de asemenea, în același mod, care Îl conectează pe Dumnezeu — sursa de energie și informații cu utilizatorul final — cu omul.

Astfel, trebuie să înțelegem că secțiunea transversală a acestui canal al nivelului planetar este de 3 cm 8 mm, dar canalul Preasfintei Fecioare, Maica Lumii, furnizează planeta în așa fel încît inima Ei împarte acest canal unic în inima unei singure femei, fete sau copil. Dar cu privire la linerul acestui canal pe planetă, acesta este asigurat de Ordinul nostru Cosmic al Cavalerilor Maselor Rotunde, condus de Marele Maestru.

Este imposibil să comunici direct cu Dumnezeu, făcînd comunicarea de la inimă la inimă, numai pentru că diferența dintre potențialul lui Dumnezeu și om este atît de mare, încît omul poate muri instantaneu dacă atinge direct acest Flux puternic Divin.

De aceea noi și dăm umanității un instrument pregătit pentru interacțiunea cu Dumnezeu prin comunicare directă, adaptîndu-l în prealabil prin sincronizator conectat la Templul lui Dumnezeu Tatăl și prin inima Sfintei Fecioare, Maica Lumii, care interacționează direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și nu există altă cale de a interacționa cu Dumnezeu.

Restul sunt trucuri și profanări diabolice. Acest lucru este valabil mai ales pentru «poporul ales» și pentru Pentateuh lui Moise. Nu avînd posibilitate să comunice cu Dumnezeu cu o singură legătură (din cauza diferenței de potențial), evreii își prezintă legătura cu diavolul ca o legătură cu Dumnezeu, vorbesc despre aceea că sunt aleși și doresc să convingă întreaga comunitate mondială despre asta.

Dar, după cum se știe, oamenii pot fi înșelați de mult timp, dar nu pentru totdeauna, iar timpul evenimentelor principale a venit. A venit timpul ca fiecare persoană de pe planeta noastră să afle cine este cine, și care este adevărul. Acesta este motivul pentru care Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, așa cum a promis acum 100 de ani în orașul Fatima, a venit pe Pămînt pentru a salva de la moarte cît mai mulți posibil oameni pregătiți în prealabil, gata pentru transformare, la conectarea nivelul noul Divin a rețelii al patrulea nivel.

Codul de conectare la această rețea este Rugăciunea Mîntuirii, dată de Sfânta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș, în special pentru a salva comunitatea lumii de la moartea în timpul conectării circuitul de putere de la o matrice la alta, de la matricea diavolului la matricea lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr