Sveatoslav Mazur: Bătălia sfîrșitului s-a încheiat, e timpul de a rezuma

Așa cum am mai povestit în videoclipurile și articolele mele de mai multe ori, pe Pămînt există doar un scenariu al luptei pentru viitorul întregii omeniri — scenariul luptei dintre Dumnezeu și diavol. Și aceste două calități ale vieții sunt antipode între ele. Împreună ele nu pot exista. De aceea, bătălia sfîrșitului ar trebui să marcheze victoria unei părți și moartea celuilalt. În această privință, este necesar să înțelegem cu ce anume ar fi trebuit să se încheie această victorie, care este semnificația ei?

Iar sensul victoriei  unei dintre părți este că după ce procesul de globalizare s-a încheiat, și planeta s-a apropiat de perioada următoarei sale dezvoltări cosmice, a apărut întrebarea: la care dintre ierarhiile cosmice ea va fi conectată: Divină sau diabolică. Și în acest sens, cel mai important rezultat al lucrării celor două structuri spațiale opuse a fost cine ar fi primul care va conecta planeta la ierarhia ei: diavolul sau Dumnezeu. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am fost primul care a îndeplinit condițiile acestei bătălii și astfel am conectat planeta noastră de Împărăția lui Dumnezeu, atunci alte variante pentru dezvoltarea situației pe planeta noastră nu mai sunt posibile.

A venit timpul să rezumăm. Victoria mea a asigurat dezvoltarea planetei încă pentru multe milenii. Din moment ce partea opusă nu mai are șansuri de a cîștiga, deja mîine în noul meu videoclip vă voi povesti despre semnificația evenimentelor care au avut loc și voi pregăti un nou partid pentru cei care vor să meargă pe calea ascensiunii către noua cale de dezvoltare a planetei. Astfel, voi fi capabil să-mi demonstrez personal victoria și astfel să declar sfîrșitul bătăliei.

Prevăd că cineva va spune: care a fost sensul acestei bătălii? Semnificația acestei bătălii a fost cine va cîștiga: viața sau moartea, conștiința extinsă a omului  sau inteligența artificială a robotului. În fruntea ierarhiei noastre se află Domnul — Dumnezeu Tatăl Atotputernic, iar în fruntea forței opuse — diavolul Yahweh.

Astfel, deschizînd calea către împărăția oamenilor, aceste două forțe s-au ciocnit pe teritoriul planetei noastre. Eu am descris în detaliu în videoclipurile mele cum de construit o nouă realitate și, în esență, o matrice energetic-informativă, o formă geometrică, numai în interiorul căreia este posibilă viața reală. Diavolul și-a construit forma lui. Este este alcătuită din pentagoane și, trecînd prin Saturn, Jupiter și Marte, trecînd prin protecția planetei, s-a invadat pe teritoriul Pămîntului. Sarcina forțelor diabolice a fost extrem de simplă — de a distruge întreaga omenire și de a avea ocazia de a trăi pe Pămînt. De aici planurile înțelepților din Sion.

În ceea ce privește forțele Divine, eu, Marele Maestru, aveam nevoie să creez o matrice de circuite externe pentru a separa diavolul de armata lui și să introduc pe planetă forțele Divine, niște forțe speciale — Ordinul Sacru al Cavalerilor Mesei Rotunde. Ce și am reușit să fac.

Noi am creat un sistem de buclă închisă și am dat posibilitatea întreagii omeniri să se întoarcă sub steagul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Forțele diabolice au fost prinse în interiorul planetei noastre. Cu ajutorul lui Hadron Collider ei au încercat să facă o gaură în conturul exterior al planetei. Din aceasta nu i s-a primit nimic, iar acum ei încearcă cu toată puterea să pornească un al treilea război mondial. Ceea ce este, de asemenea, inutil.

Astfel, nefiind capabili să părăsească planeta și nu fiind de acord să lepede armele, forțele diabolice s-au pus în afara legii. Și din moment ce, în chemarea mea de a îi elibera din captivitate și de a le trimite pe planeta lor, ei nu au fost de acord, am fost nevoit să introduc Planul “B” pentru a crea un sistem de filtrare a planetei pentru a aspira toate forțele rele de pe teritoriul Pămîntului ca un aspirator și a le scufunda în canalizare pe Venus și Mercur. Lasă-și locuiască acolo veacul.

Sistemul este reglementat și lansat în acțiune. La seminarul meu eu voi prezenta funcționarea lui tuturor celor prezenți.

Datorită faptului că forțele diabolice au pierdut bătălia sfîrșitului, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Spațial al Cavalerilor Maselor Rotunde, iau în considerare prezența lor pe planeta noastră ilegală și acum am dreptul, potrivit voinței lui Dumnezeu, să pun întrebarea evacuării lor complete și imediate de pe planeta noastră cu ajutorul constrîngerii spre supunere. Aceasta este ceea ce voi anunța întregii comunități mondiale.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − 19 =