Sveatoslav Mazur: În viitorul apropat omul va trăi 200-300 de ani

Astăzi calea spre adevăr este doar prin Isus Hristos celei de a doilea veniri, adică prin mine, Marele Maestru. Căci eu am creat o matrice nouă și am conectat-o la Dumnezeu.

Dar cum se conectează matricea la Dumnezeu, dacă lipsește o legătură — nivelul 7? Numai cu ajutorul esenței sale. Tu te incarnezi pe planetă, și în conformitate cu voia lui Dumnezeu te întinzi în spațiu și timp astfel, încît partea ta de jos să fie conectată cu Pămîntul, iar cea de sus cu cerului. Și astfel devii pe o mie de ani un pod între cer și pământ.

Tot acelaș rol a trebuit să joace antihristul, dacă ar fi reușit să mă învingă. Dar el ar fi conectat Pământul cu anti-lume, cu lumea diavolului și, atunci, el ar fi fost stăpînul planetei pe o mie de ani. Dar, așa cum se spune, trenul a plecat, și lumea a trecut sub control personal și îndrumarea lui Dumnezeu, adică s-a spiritualizat. Și acum în viața omului trebuie să fie făcute unele schimbări.

Din moment ce lumea lui Dumnezeu a preluat un rol de conducere, adică, a devinit un cap, atunci și corpul planetei, adică toți oamenii  Pămîntului, trebuie să se supună acestui cap. Altfel, viața lor va înceta conform legii lui Dumnezeu. Și, din moment ce tot viul pe planeta noastră, și în întreaga lume manifestată, trăiește și interacționează între ele pe principiul rezonanței, toți oamenii  pe Pămînt care vor să trăiască mai departe, sunt obligați să configureze lumea sa interioară la fregvența puritatății lui Dumnezeu Tatăl și, prin urmare,  să înceapă o interacțiune directă cu El. Aceasta este exact ceea de ce se tem  toate structurile globale ale lumii, care se află sub conducerea poporului evreu. Pentru că, în conformitate cu de sistemul lor diabolic, anume Moshiach — anticristul a trebuit să conducă lumea, și ei, evreii, urmau să fie asistenții lui.

Acum deja se vede cum puterea asupra lumii se îndepărtează din mîinile lor. Moshiach nu a venit și nu va veni. Anul Nou evreiesc s-a terminat, și nu mai există Cartea Vieții în mîinile poporului evreu. Ei nu au viitor, ceea ce înseamnă că lumea diavolului este pe pragul morții.

Înaintea nosatră se deschide  doar o singură oportunitate, un plan pentru dezvoltarea lumii, de a intra  în interacțiune directă cu Dumnezeu Atotputernic și în conformitate cu planul Lui de a începe o nouă construcție pe Pămînt.

Și cum să intrăm în interacțiune directă cu El? Există o singură cale — prin fiul său. Dar fiul, adică eu, n-ar fi puput fizic să conecteze pe oricine dorește în lumea lui Dumnezeu. De aceea, Domnul mi-a dat posibilitatea de a construi în fiecare oraș al planetei noastre centrele unice de comunicare, adică mașini de timp, manifestate în lumea materială – sincronizatoare, pe care eu, Sveatoslav Mazur, le voi conecta la un sistem unic al lui Dumnezeu, la o nouă matrice spațială a planetei, astfel încît fiecare om, care trăiește pe planeta noastră, să aibă posibilitate să vină singur la acest obiect el însuși și, conform voinței lui Dumnezeu, să se unească cu El într-o singură legătură. Ce dă acest lucru fiecărui om aparte?

Acest lucru și va permite ca el să fie Divin, să nu rănească, să trăiască atîta timp cît este necesar și de a cunoaște lumea nu în conformitate cu teorii false și manuale,  ci în mod direct prin intermediul centrului informational spațial.

Astfel, vor fi conectate împreună trei direcții ale principalelor programe umane. Această sunt educația, religia și îngrijirea sănătății. Toate aceste aspecte majore și mai ales corupte ale vieții umane vor dispărea  singuri,  căci omul nu va avea nevoie să cumpere medicamente care îi ucide sistemul imunitar. Nu va trebui să învețe, pentru că el însuși va ști mai mult decît știu acum laureații noștri de la Nobel. Și, cel mai important, el va primi o singură religie a viului Dumnezeu Tatăl, cu care el va putea rezolva toate treburile urgente fără nici un mediator. Tot ce vă spun nu este o fantezie, ci realitățile viitorului nostru apropiat. Omul va avea posibilitatea de a trăi pentru început 200-300 ani, nu să rănească, să trăiască fericit și frumos într-o lume, care va fi complet curățată de la de rău.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × два =