Sveatoslav Mazur: Iudaismul este religia moartă

Iudaismul a murit acum două mii de ani în urmă, cînd evreii au ales diavolul în loc de Dumnezeu. Răstigîndu-L pe Isus Hristos, ei au arătat de fapt cui îi slujesc și au făcut o alegere conștientă între binele și răul.

Acum, cînd secta iudo-fascistă din Chabad încearcă, cu ajutorul SUA, să captiveze teritoriul Sfintei Rusia și să instaleze pe ea regimul diabolic, nici la iudaism, nici la  evenimente evreiești aceasta nu se referă.

De fapt și această sectă satanică nu se bazează pe Vechiul Testament, deoarece cartea lor este o ideologie fascistă numită Tania. Pur și simplu pentru a justifica capturarea lor, ei au nevoie de un fel de istorie sau mitologie. Dar o astfel de istorie a vechilor Khazari și a evreilor însuși nu are nimic cu judeo-fasciștii de astăzi, deoarece după ce iudeii L-au răstignit pe Isus Hristos — Fiul lui Dumnezeu și ei au fost dispersați pe tot globul pămîntesc, istoria lor, ca un singur popor ales de Dumnezeu, s-a sfîrșit odată și pentru totdeauna. S-a  început istoria renegațiilor, aleși de diavol pentru scopurile lui suprem agresive. Ce vedem astăzi în Ucraina.
Evreii au uitat pur și simplu adevărul, că lumea lui Dumnezeu nu poate fi biruită, căci Dumnezeu este însăși viața, iar oamenii, care au trădat viața, aleg automat moartea, deoarece lumea, creată de Dumnezeu, este dublă. El nu are al treilea. Căci în acel caz lumea pur și simplu nu ar putea exista.

Așadar, alegînd moartea, evreii a fost condamnați la auto-distrugere. Aceasta este ceea ce vom vedea în viitorul apropiat. Și, deși liderii lor încearcă să conecteze trecutul străvechi al evreilor cu prezentul, această linie a fost întreruptă pentru totdeauna exact atunci, cînd pe Pămînt a venit Isus Hristos. Și ea nu mai este supusă restabilirii, căci alegerea a fost făcută, iar legea lui Dumnezeu nu are efect retroactiv.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0kCDtba01s

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire spun, că am venit pe Pămînt pentru a-mi primi datoria. Două mii de ani eu am aștept acest moment, și,  în cele din urmă, el a venit. Nu are nici un sens să te opui legii. Eu am venit să judec evreii pentru crimele lor, și nimeni nu va putea să fugă de la judecata mea.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 + четырнадцать =