Sveatoslav Mazur: Conectarea la lumea lui Dumnezeu va avea loc 8 aprilie anului 2019

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de a Doua Venire, am pregătit transferarea Moldovei și a întregului glob pămîntesc din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Această conectare  va avea loc exact la ora 12.00, ora moldovenească, la 8 aprilie  anului 2019. Nici un alt motiv nu poate anula această acțiune.

Acum puțin despre semnificație. Din moment ce lumea lui Dumnezeu se bazează pe iubire, rolul principal în construirea și funcționarea noii ordini mondiale este atribuit Maicii Lumii – Ptresfintei Fecioare.

Acest rol deja se lucrează în modul de testare. 100 de ani în urmă  Maica Lumii venea pe Pămînt în locul Fatima în Portugalia și a arătat capacitatea ei de a interacționa cu soarele și alte obiecte spațiale ale sistemului nostru solar. Acum a venit timpul pentru ea să-și mențină drepturile. Și din moment ce firele de aur ale lui Dumnezeu, unind lumile într-o singură legătură, astăzi emană deja din inima Preasfintei Fecioare, a sosit timpul să-i familiarizăm pe cititori cu esența ei Divină. Numele ei este Irina, iar familia este Cocoș. Astfel, după ce a ajuns în Moldova într-o familie obișnuită moldovenească, ea, mare și neconcepută, a pregătit lumea pentru evenimentul principal al noului mileniu – la trecerea la o nouă calitate, în epoca de aur a iubirii și bunătății.

Acum despre lucrul principal. Lume nouă va determina cu calitățile sale și noua ordine mondială. Și din moment ce calitățile lumii își determină și componenta sa semantică, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Împăratul împăraților, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am dat deja omenirii o nouă Carte a Vieții, adică baza unei noi ordini mondiale.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

În cartea nouă omenirii  este dată o diagramă a construcției sale viitoare. Și, deși este imposibil de realizat această carte nouă, adică este imposibil de înțeles sau de dezvăluit misterul conținut în ea, fiecare om are la fel de o asemenea oportunitate — să încerce să determine și sensul dragostei, și calitatea ei, și noua componentă a informației energetice. Și din moment ce noua lume a iubirii și noua Carte a Vieții implică dezvoltarea lumii vii a lui Dumnezeu, lumea veche a morții, lumea sacrificiilor și a religiilor false vor dispărea chiar în momentul, cînd va veni lumea  nouă. Și toate acestea se vor întîmpla în curînd, 8 aprilie anului 2019, la ora 12 ziua, timp moldovenesc.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − 10 =