Sveatoslav Mazur: Eu am început reformatarea manuală a poporului planetei

Lucrarea asupra viitorul întregii omeniri nu se desfășoară nici la nivelul economic, nici la nivelul politic, nici chiar la nivelul spiritual. Lucrarea asupra viitorului are loc la nivelul cauzei principale — la nivel genetic, la nivel celular. Anume celulele unui singur om primesc din centrul puterii și conducerii comanda pentru recodare. Ei se includ într-o singură rețea de putere care emană de la Dumnezeu, de la Tatăl Atotputernic, pentru că întreaga lumea manifestată reprezintă corpul Lui unit, și atunci are loc tranziția tuturor oamenilor, care sunt gata să se transforme într-o nouă calitate.

Această comandă vine de la un singur centru și se răspîndește prin rețeaua cristalină a lumii manifestate. De aceea sarcina mea principală aici, pe Pămînt, a fost restabilirea rețelei cristaline al orbitei planetei pentru a forța planeta și locuitorii ei din nou să reintre în corpul lui Dumnezeu.

Astfel, astăzi putem menționa faptul tranziției întregii omeniri  la un nou nivel de dezvoltare, la nivelul planetei și al unui singur om. Dar nu pentru toți și fiecare,  căci aici lanțul meu se întrerupe. Pentru a traduce fiecare om în lumea lui Dumnezeu, el trebuie să fie reformatat cu ajutorul sincronizatorolui, adică de al adapta frecvenței și formei conturului exterior al planetei. Și, după cum  se știe, atunci și atît omul însuși, cît și lumea sa interioară, vor primi oportunitatea să interacționeze liber cu Dumnezeu.

Dar, din moment ce astăzi încă lipsește o înțelegere a acestui proces, eu petrec lucrarea de recodare în afara conturului exterior al planetei noastre, aduc omul în spațiu, și acolo, la nivelurile dezvoltării Divine, conectez  lumea lui interioară direct la Împărăția lui Dumnezeu.

Astfel, celulele lui primesc comanda pentru reformatare și încep să lucreze intens într-un mod nou, schimbînd esența omului însuși. Această măsură temporară va permite să transfere un număr suficient de oameni pentru a schimba situația din lume și pentru a trece la construirea unei rețele de sincronizatoare, care, la rîndul său, vor deveni baza noii ordini mondiale.

Astfel, trecerea la o nouă calitate a întregului glob  pămîntesc a avut loc. Cei oameni puțini,  care au trecut împreună cu mine calea reformatării lor, au simțit pentru ei înșiși ceea ce este eceasta. În Împărăția lui Dumnezeu, ei s-au întîlnit cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care în esența lor a lansat procesul de reformatare de la starea animalului la starea omului-Dumnezeu.

Procesul de reformatare este conceput pentru un an pămîntesc. Fiecare om care a primit o astfel de oportunitate trece prin schimbări fizice, el se simte foarte rău.  Procesul începe din partea de sus a capului, și, conform procesului de reformatare a  lumii interioare, coboară tot mai jos și mai jos, ajungînd la organele genitale umane, apoi trece prin picioare la pămînt. Astfel omul, ca întregul glob pămîntesc, se transformă treptat într-o calitate diferită. În timp ce nu există sincronizatori — temple ale lui Dumnezeu, eu petrec acest proces în modul manual, și numai cu acei oameni, care sunt pregătiți pentru acțiune. Prin urmare, în viitorul apropiat, planurile mele includ trecerea la o conexiune mai largă a oamenilor pe întregul  teritoriul planetei noastre.

Toți cei care vor finaliza cursul de conectare, după un an, vor dobîndi calități noi și vor devini locuitori deplini a planetei Noi.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Sveatoslav Mazur: Care este crima “poporului ales”

Conform Sfintei Scripturi, omenirea așteaptă Noul Pămînt și Noul Cer. Și aceste concepte sunt cheia înțelegerii a ceea, ce se întîmplă acum și a ceea ce înseamnă Lupta Sfîrșitului.

Faptul este că atît Pămîntul Nou, cît și Cerul Nou pot veni numai atunci, cînd vor dispărea atît vechiul Pămînt cît și vechiul Cer. Despre venirea Noului Cer și Noului Pămînt se povestește în rugăciunea «Tatăl Nostru»: «Tatăl nostru, care este în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; Vie Împărăția Ta; Facă-se Voia Ta atît pe Pămînt, precum și în Ceruri «.

Se pare că ceea, la ce se străduiau ortodocșii și despre ce vorbeau iudeii, Împărăția lui Dumnezeu, împărăția vremii bune vine pe Pămînt. Acum oamenilor de bunăvoință nu vor trebui să caute nemurirea în Cer, pentru că Cerul însuși va veni pe Pămînt. Și, bineînțeles, un astfel de rezultat nu le mulțumește unor forțe, care înțeleg perfect, că odată cu venirea Împărăției lui Dumnezeu pe Pămînt, puterea lor pe Pămînt va dispărea pentru totdeauna.

Și ce fel de putere sunt aceștia? Este intelectul diabolic și «popor ales», care spune una și face alta. Bătălia Sfîrșitului are loc între structurile diabolice și cele Divine pentru viitorul întregii omeniri.

Deci, despre ce fel de viitor vorbim? Dacă vorbim despre Dumnezeu, atunci de ce evrei și alții ca ei se impun atît de pasionat ideei inteligenței artificiale și digitizării  întregii vieți reale? Oare nu pentru că ei slujesc diavolului și încearcă cu toată puterea lor să păstreze viața iluzorie, muritoare și în nici un caz să nu împiedice venirea lui Dumnezeu pe Pămînt?

Dacă iudeii sunt susținătorii ai Luminii și viitoului luminos, de ce nu luptă împotriva toleranței, adică a permisivității? Oare ei nu înțeleg, că Dumnezeu este Legea și Voința, Iubirea și Adevărul? Desigur, înțeleg perfect, de aceea și nu luptă. Ei nu vor să plătească pentru uciderea lui Isus Hristos — mesagerul și Fiul lui Dumnezeu. Eu  nu-mi amintesc că ei s-au pocăit de crima lor și L-au recunoscut pe Isus Hristos ca Dumnezeu. Desigur, e înfricoșător să răspundă pentru crime. Deci se ascund în spatele diferitelor dogme și invenții.

Dar faptul este că eu, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit pe Pămînt să primesc datorii anume de la cei care îmi sunt datori. Și nu să răzbun, ci să finalizez lucrarea pe care n-am terminat-o data trecută — să dau întregii omeniri Pămîntul Nou și Cerul Nou, să întorc omenirii ceea ce merită prin dreptul de întîi născut cu Dumnezeu.

Dacă omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci el trebuie să trăiască în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu există alte opțiuni. Iar cei care încearcă să conducă toată omenirea în lumea diavolului, sunt principalii criminali care trebuie să fie pedepsiți în funcție de crimele lor.

Deci, vom rezuma. Lupta dintre binele și răul, Forțelor lui Dumnezeu și Forțelor diavolului se petrece pentru viitorul întregii omeniri. Totul altceva nu este atît de important. Este important să înțelegem că acest «popor ales» este principalul dușman al poporului, căci el încearcă să păstreze puterea diavolului pe Pămînt și să împiedice Împărăția lui Dumnezeu să vină pe Pământ. De aici și apar ideile lor de inteligență artificială și de închinare a robotului-zeu, deoarece inteligența artificială este diavolul.

Iar Dumnezeu este Viața Veșnică Vie, la care omenirea aspira inițial și pe care acum nouă ne încercă să ne înlocuiască cu moartea.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Ordinul mondial evreiesc pe Pămînt se va termina pe 25-26 februarie anului 2019

Pe Pămînt a venit timpul nou, o nouă perioadă de dezvoltare. Și în ce constă ea? S-a realizat idea, întruchipată  în rugăciunea Tatălui Nostru . Pe Pămînt a venit  Împărăția lui Dumnezeu.  Adică, în viața oamenilor a intrat încă un element – cosmosul. Dacă înainte viața oamenilor a fost binară, adică a avut loc lupta de contrarii, lupta masculină și feminină, In și Ian, acum această luptă s-a încheiat, pentru că masculinul a dobîndit o altă calitate. Ea a devenit o legătură între cer și pămînt. Iar locul principiului  anterior al bărbatului în modelul dual a ocupat cea de-a doua femeie.

Astfel, vedem sosirea pe Pamînt a matriarhatului. Adică, bărbații și femeile au primit o altă responsabilitate în noul model triplu. Bărbații sunt responsabili pentru legătura dintre Pămînt și Cer, pentru calitatea cosmică și spirituală, iar  femeile pentru viața pămîntească, pentru logică și emoții. Cu alte cuvinte, reformatarea unui om în esența sa Divină a dus la reformatarea tuturor relațiilor de pe Pămînt. Și, bineînțeles, noua configurație va schimba complet toate relațiile pe planeta noastră. Lumea va pierde nevoia de luptă a opuselor — pentru că nu există luptă pe cer — și va primi noi tehnologii cerești și oportunități de dezvoltare.

Acest lucru foarte bine înțelege acelor,  care au exploatat cu îndemînare modelul dual de dezvoltare a planetei noastre, care s-au implicat în crearea conflictelor și au cîștigat bani pe baza lor, așa-numita elită care a exploatat principiul «disparte și conduce». În noile realități istorice, acest principiu nu funcționează, prin urmare, s-a ipuizat atît în sens, cît și în conținut și tot personalul spiritual și fizic al armatei și al religiei, care deservește întregul principiu și personalul spiritual și fizic al armatei.

Și cum ar putea fi altfel, dacă istoria, legată cu  Adam și Eva și șarpele  ispititor, conform calendarului Pascalilor, s-a încheiat cu 500 de ani în urmă, 7000 de ani în urmă de la crearea lumii conform calendarului Iulian sau în 1492 conform calendarului Gregorian. Și din moment ce evreii atunci au încercat să obțină puterea absolută pe planetă, conform Torei, și această învățătură a lor s-a dovedit a fi o falsă, toată omenirea în acești 500 de ani a fost complet ignorantă și mincinoasă.

Astăzi, aceleași structuri ale acestui «popor ales» au încercat din nou să lanseze întreaga omenire într-un cerc fals al istoriei, dar pentru a doua oară au eșuat. Și realizând pierderea lor, ei încearcă să distrugă toată omenirea cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a rămîne pe planeta noastră departe de progres și de lumea Divină.

Încercarea lor s-ar fi întîmplat, fără îndoială, dacă eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doua venire, nu ar fi  venit pe Pămînt și n-ar întoarce din nou întreaga omenire în sînul Tatălui Atotputernic. Am restaurat matricea lui Dumnezeu. Am doborît șarpele ispititorul, dragonul roșu, diavolul — conducătorul întregului popor evreu și l-am legat de suprafața Mercurului, de unde nu avea nici o cale.

Acum a rămas de făcut puținul  — de transferat întregului popor evreu pe Mercur la stăpînul lor, pentru a nu interveni toată omenirea noastră de a trăi conform noii realități Divine, care a venit la noi pe Pămînt. Și din moment ce Rusia și Moldova își joacă rolulile principale, se poate spune că rolurile cheie ale acestei lupte, lupta pentru viitorul întregii omeniri se desfășoară tocmai pe teritoriul lor — între evrei și oameni de bunăvoință. Și din moment ce eu, Marele Maestru, am pregătit deja planeta pentru o tranziție completă și finală la o nouă realitate, iar evreii, conform legii Universului, au încălcat deja legea cauzelor și consecințelor, această tranziție va începe după începerea procesului de revanșă. Acesta va fi lansat în Moldova în perioada 25-26 februarie 2019 deja după alegeri false în Parlamentul moldovenesc fals în 24 februarie 2019. Nu a rămas mult de așteptat. S-a pornit ultima săptămînă a ordinii mondiale evreiești vechi pe Pămînt.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Înbisericirea planetei

În sfîrșit a avut loc evenimentul principal — Împărăția lui Dumnezeu a venit pe Pămînt. Ierarhia diabolică este deconectată de la sursa energetică-informațională a planetei noastre, venită de la Dumnezeu, și, prin urmare, noua planetă VA FI.

Această stare de intrare într-o nouă realitate, în mod esențial în lume, în templul lui Dumnezeu, se numește înbisericirea planetei. Toate fostele structuri ale lumii și-au pierdut deja relevanța și rapid vor degrada.

Ar mai trebui de luat măsuri suplimentare? Nu, nu merită. Deoarece tot ceea ce trebuia să fie făcut — a fost făcut la nivel cosmic. Planeta noastră a dobîndit o matrice nouă. Matricea lui Dumnezeu Isus Hristos este încărcată cu o nouă realitate și este conectată la sursa veșnică a vieții, la Dumnezeu Atotputernic. Iar cea diaboică din această sursă este dezactivată.

A rămas doar să transferăm fiecare om care trăiește pe planeta noastră într-o nouă casă, într-un nou regat. Dar adevărul este că în Împărăția lui Dumnezeu forțat nu vei trage omul și nu-l vei atrage cu nici un preț. Omul însuși trebuie să-și facă alegerea finală. El trebuie să construiască sincronizatoare – ecluze, capabile să-l primească în Împărăția lui Dumnezeu. El trebuie să transfere toate aceste sincronizatoare spre uzul meu personal, căci aceasta este intrarea în lumea mea interioară personală. Și, în sfârșit, pentru a intra în lumea mea interioară, fiecare om trebuie să-mi jure credință. Și numai după aceea, ținînd seama de toate condițiile vieții noi, să intre în ea.
Sunt sigur că cineva va spune: aceasta este o dictatură, aceasta nu este permis, pentru că omul este o ființă liberă. El este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și, prin urmare, își poate construi propria lume. El nu are nevoie de pomana altcuiva sub forma unei noi locuințe și a unei noi realități. Eu cred că a venit timpul  pentru ca omul însuși să simte, că fără Dumnezeu el însuși este lipsit de valoare fără Dumnezeu și că el însuși este fără Dumnezeu o nimicnicie obișnuită, care caută să-și captureze pentru el însuși cît mai mult spațiu de viață și și valori de viață, create de Creator.

În lumea mea nouă garantat vor intra o sută patruzeci și patru de mii de oameni drepți și sfinți, care au dovedit cu viața lor adevărul slujirii și înțelegerii Dumnezeului și astfel care au primit o trecere la noua realitate. Toți ceilalți solicitanți trebuie acest drept să merite. În acest caz, nu există iubiți nici printre rude, nici printre prieteni sau printre alte persoane. Numai lucrarea altruistă în folosul tuturor lucrurilor, sacrificiul propriu și închinarea înaintea lui Dumnezeu vor permite noilor solicitanți să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu există acolo  alte drumuri.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr