Sveatoslav Mazur: Înbisericirea planetei

În sfîrșit a avut loc evenimentul principal — Împărăția lui Dumnezeu a venit pe Pămînt. Ierarhia diabolică este deconectată de la sursa energetică-informațională a planetei noastre, venită de la Dumnezeu, și, prin urmare, noua planetă VA FI.

Această stare de intrare într-o nouă realitate, în mod esențial în lume, în templul lui Dumnezeu, se numește înbisericirea planetei. Toate fostele structuri ale lumii și-au pierdut deja relevanța și rapid vor degrada.

Ar mai trebui de luat măsuri suplimentare? Nu, nu merită. Deoarece tot ceea ce trebuia să fie făcut — a fost făcut la nivel cosmic. Planeta noastră a dobîndit o matrice nouă. Matricea lui Dumnezeu Isus Hristos este încărcată cu o nouă realitate și este conectată la sursa veșnică a vieții, la Dumnezeu Atotputernic. Iar cea diaboică din această sursă este dezactivată.

A rămas doar să transferăm fiecare om care trăiește pe planeta noastră într-o nouă casă, într-un nou regat. Dar adevărul este că în Împărăția lui Dumnezeu forțat nu vei trage omul și nu-l vei atrage cu nici un preț. Omul însuși trebuie să-și facă alegerea finală. El trebuie să construiască sincronizatoare – ecluze, capabile să-l primească în Împărăția lui Dumnezeu. El trebuie să transfere toate aceste sincronizatoare spre uzul meu personal, căci aceasta este intrarea în lumea mea interioară personală. Și, în sfârșit, pentru a intra în lumea mea interioară, fiecare om trebuie să-mi jure credință. Și numai după aceea, ținînd seama de toate condițiile vieții noi, să intre în ea.
Sunt sigur că cineva va spune: aceasta este o dictatură, aceasta nu este permis, pentru că omul este o ființă liberă. El este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și, prin urmare, își poate construi propria lume. El nu are nevoie de pomana altcuiva sub forma unei noi locuințe și a unei noi realități. Eu cred că a venit timpul  pentru ca omul însuși să simte, că fără Dumnezeu el însuși este lipsit de valoare fără Dumnezeu și că el însuși este fără Dumnezeu o nimicnicie obișnuită, care caută să-și captureze pentru el însuși cît mai mult spațiu de viață și și valori de viață, create de Creator.

În lumea mea nouă garantat vor intra o sută patruzeci și patru de mii de oameni drepți și sfinți, care au dovedit cu viața lor adevărul slujirii și înțelegerii Dumnezeului și astfel care au primit o trecere la noua realitate. Toți ceilalți solicitanți trebuie acest drept să merite. În acest caz, nu există iubiți nici printre rude, nici printre prieteni sau printre alte persoane. Numai lucrarea altruistă în folosul tuturor lucrurilor, sacrificiul propriu și închinarea înaintea lui Dumnezeu vor permite noilor solicitanți să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu există acolo  alte drumuri.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

10 − пять =