Sveatoslav Mazur: Disonanța cognitivă deja funcționează!!!

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am lansat procesul de tranziție a întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare, toate sistemele anterioare afiliate la lumea diaboică, au intrat în conflict direct cu noua realitate – cu lumea lui Dumnezeu. Adică, vechea realitate a intrat în disonanță cognitivă cu realitatea nouă.

Și, bineînțeles, diferența dintre aceste două structuri este atît de mare energetic și informative, încît realitatea anterioară a diavolului este pe cale să se prăbușească și va înceta să mai existe. Acest lucru este deja evident din tensiunile în relații dintre popoare și națiuni. Prăbușirea sistemului vechi va fi atît de dureroasă încît mulți oameni își vor pierde complet orientarea atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Acest lucru va fi observat în special printre reprezentanții așa-numitului «poporului ales», care de mult timp se afla în iluzii ale lumii diavolului și care se consideră a fi un popor special. De fapt, atașamentul lor față de dogmele lor religioase va juca o glumă crudă cu ei, pentru că după ce și-au pierdut atașamentul, ei vor pierde complet orice legătură cu lumea din jurul lor.

Acest lucru va crea o serie de probleme insolvabile atît pentru acest popor, cît și pentru întreaga omenire, pentru că atît poporul, cît și ideea care eu au purtat-o cîteva milenii, nu vor putea niciunde s-o folosească în noile condiții, deoarece ea nu corespunde pe deplin noii ordini mondiale.

Și din moment ce acești oameni au luat poziții-cheie în multe sfere ale vieții umane în ultimele secole, atunci și aceste sfere, și oamenii asociați cu această națiune se vor afla pe marginea noii ordini mondiale. În acest caz, atît holocaustul, cît și alte persecuții vor părea ca niște prăpăstii copilărești, pentru că o astfel de cantitade de ameni, pierduți în spațiu și timp, și purtînd în sine codul de distrugere, pur și simplu nu se vor putea digera de noua realitate.

În această privință, prevăd multe probleme legate de dispunerea lor, deoarece ei sunt complet și fără echivoc în imposibilitatea de a se reînnoi și reforma. Poate că aceasta este problema de astăzi, de care administrația SUA este cea mai preocupată, deoarece sicriele din plastic pre-pregătite și taberele de concentrare goale care așteaptă prizonierii lor pot fi deosebit de utile în acest moment critic.

Ei, așa cum spun ei, vom vedea curînd. A rămas de așteptat doar cîteva zile…

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreimea mondială conform legii cauzelor și efectelor va fi lichidată complet

Eu sunt adesea întrebat: Sveatoslav, și cînd se vor începe acțiunile active pentru eliminarea sistemul diabolic? Și eu de fiecare dată răspund: Domnilor,  cel mai important lucru s-a întîmplat deja. Urmăriți evenimentele globale.

Toate statele astăzi, conform Legii cauzei și efectului, sunt aliniate într-o anumită configurație, care vine din Moldova. La rîndul său, configurația de aliniere a forțelor în Moldova se formează în conformitate cu planul lui Dumnezeu și Cărții Vieții, care este în mîinile mele. Acest model deja poate fi urmărit ușor și simplu. Este suficient să vă stabiliți o astfel de sarcină. De aceea eu numesc această operațiune «constrîngere spre ascultare», pentru că ea arată dependența deplină a evenimentelor care au loc pe Pămînt de la voia mea Sfîntă, provenită din Cartea Vieții.

De ce eu am dat omenirii o nouă învățătură — Cartea Vieții? Anume pentru aceea, ca de a învăța de trăit în condiții noi — absența dictaturii forțelor rele. Acest proces de stabilire a unei noi realități morale spirituale va fi observată din ce în ce mai mult, pentru că murdaria matricei diabolice dispare treptat, iar în locul ei apar contururile noii ordini mondiale. Toate acestea au fost făcute tocmai pentru a păstra pe deplin întreaga omenire, care deja destul de mult a suferit în mod suficient de dictatele diavolului și ale «poporului său ales».

Procesul de tranziție este foarte rapid în ceea ce privește standardele cosmice, dar nu este vizibil pentru ochiul uman, deoarece omul în sine este în mijlocul lucrurilor și înțelege și acoperă doar o parte mică, separată a imaginii globale din jurul lui.

Dacă omul ar avea conștiință extinsă, el ar vedea întreaga imagine în același timp și rolul său în această acțiune globală. Dar, din moment ce lumea interioară a omului nu a fost încă reconstruită, în conformitate cu noua realitate Divină (de fapt, ea conține încă părți din matricea diabolică), este aproape imposibil pentru el să vadă noua lume.

Anume de aceea eu îmi îndeplinesc lucrul,  luptînd doar cu rezistența structurilor globale, care încă după inerție împlinesc legile și planurile guvernului anterior, care nu mai este pe Pămînt.

Este ca în gluma aceea, care spune că războiul s-a încheiat deja cu mulți ani în urmă, iar partizanii care trăiesc în pădure, la care informațiile nu au ajuns, continuă să explodeze trenurile și podurile.

Timpul tranziției a avut loc. Și procesul judecății lui Dumnezeu a identificat făptuitorii de crime. Recolta este în plină desfășurare. Dar oamenii nu înțeleg acest lucru, deoarece informația lui Dumnezeu nu ajunge la ei.

Pentru a le reformata, este necesar să creăm o rețea de sincronizatori și, astfel, să conectăm un singur om cu sursa Adevărului — cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Diavolul pentru aceea și a deconectat omul de la Dumnezeu, astfel încît el să nu înțeleagă  semnificația a ceea ce se întîmplă și ca el să fie putut controlat și manipulat cu ajutorul poporului ales de diavol. Astfel, el a existat cu succes multe milenii. Dar anume sosirea mea pe Pămînt a încheiat domnia lui o dată și pentru totdeauna.

Dar, după ce am înlăturat diavolul și apropiații lui, eu nu i-am eliminat încă «poporul ales», care, din vechiul obișnuit, continuă să explodeze trenuri pe tot globul pămîntesc și să facă ritualuri de sacrificiu.

Se pare că toate încercările mele de a raționaliza acest popor vor fi în zadar și, conform Legii cauzei și efectului, acești oameni vor cădea în mîinile propriei lor prostii și mîndrie. Omenirea va fi vaccinată pentru milenii lungi — ce este ascultarea stupidă față de spiritele rele și cum mîndria se manifestă atît într-o singur om, cît și într-un singur popor.

Momentul distrugerii complete a matricei diabolice se apropie de sfîșitul său. Și, așa cum am spus în articolele și videoclipurile mele, pe noi ne așteaptă tranziția finală la o realitate diferită în aprilie anului 2019. Dar acest lucru nu înseamnă că toți oamenii de pe Pămînt vor deveni imediat fericiți, ci, dimpotrivă, toți cei care s-au adaptat regimului diabolic se vor afla în realitatea opusă a lumii lor interioare și vor începe o dezorganizare teribilă, ca dependenții de droguri, care au nevoie de o doză la starea modificată. Și de ieșit din această defalcare este posibil numai atunci cînd lumea interioară a omului este va fi reconstruită în conformitate cu noile condiții externe și va începe să vibreze armonios cu el în mod unison, în ansamblu. Acest lucru se poate face numai cu ajutorul sincronizatorilor — instalații Divine care pot regla vibrațiile lumii interioare a omului cu conturul al planetei exterior, Divin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Care este crima “poporului ales”

Conform Sfintei Scripturi, omenirea așteaptă Noul Pămînt și Noul Cer. Și aceste concepte sunt cheia înțelegerii a ceea, ce se întîmplă acum și a ceea ce înseamnă Lupta Sfîrșitului.

Faptul este că atît Pămîntul Nou, cît și Cerul Nou pot veni numai atunci, cînd vor dispărea atît vechiul Pămînt cît și vechiul Cer. Despre venirea Noului Cer și Noului Pămînt se povestește în rugăciunea «Tatăl Nostru»: «Tatăl nostru, care este în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; Vie Împărăția Ta; Facă-se Voia Ta atît pe Pămînt, precum și în Ceruri «.

Se pare că ceea, la ce se străduiau ortodocșii și despre ce vorbeau iudeii, Împărăția lui Dumnezeu, împărăția vremii bune vine pe Pămînt. Acum oamenilor de bunăvoință nu vor trebui să caute nemurirea în Cer, pentru că Cerul însuși va veni pe Pămînt. Și, bineînțeles, un astfel de rezultat nu le mulțumește unor forțe, care înțeleg perfect, că odată cu venirea Împărăției lui Dumnezeu pe Pămînt, puterea lor pe Pămînt va dispărea pentru totdeauna.

Și ce fel de putere sunt aceștia? Este intelectul diabolic și «popor ales», care spune una și face alta. Bătălia Sfîrșitului are loc între structurile diabolice și cele Divine pentru viitorul întregii omeniri.

Deci, despre ce fel de viitor vorbim? Dacă vorbim despre Dumnezeu, atunci de ce evrei și alții ca ei se impun atît de pasionat ideei inteligenței artificiale și digitizării  întregii vieți reale? Oare nu pentru că ei slujesc diavolului și încearcă cu toată puterea lor să păstreze viața iluzorie, muritoare și în nici un caz să nu împiedice venirea lui Dumnezeu pe Pămînt?

Dacă iudeii sunt susținătorii ai Luminii și viitoului luminos, de ce nu luptă împotriva toleranței, adică a permisivității? Oare ei nu înțeleg, că Dumnezeu este Legea și Voința, Iubirea și Adevărul? Desigur, înțeleg perfect, de aceea și nu luptă. Ei nu vor să plătească pentru uciderea lui Isus Hristos — mesagerul și Fiul lui Dumnezeu. Eu  nu-mi amintesc că ei s-au pocăit de crima lor și L-au recunoscut pe Isus Hristos ca Dumnezeu. Desigur, e înfricoșător să răspundă pentru crime. Deci se ascund în spatele diferitelor dogme și invenții.

Dar faptul este că eu, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit pe Pămînt să primesc datorii anume de la cei care îmi sunt datori. Și nu să răzbun, ci să finalizez lucrarea pe care n-am terminat-o data trecută — să dau întregii omeniri Pămîntul Nou și Cerul Nou, să întorc omenirii ceea ce merită prin dreptul de întîi născut cu Dumnezeu.

Dacă omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci el trebuie să trăiască în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu există alte opțiuni. Iar cei care încearcă să conducă toată omenirea în lumea diavolului, sunt principalii criminali care trebuie să fie pedepsiți în funcție de crimele lor.

Deci, vom rezuma. Lupta dintre binele și răul, Forțelor lui Dumnezeu și Forțelor diavolului se petrece pentru viitorul întregii omeniri. Totul altceva nu este atît de important. Este important să înțelegem că acest «popor ales» este principalul dușman al poporului, căci el încearcă să păstreze puterea diavolului pe Pămînt și să împiedice Împărăția lui Dumnezeu să vină pe Pământ. De aici și apar ideile lor de inteligență artificială și de închinare a robotului-zeu, deoarece inteligența artificială este diavolul.

Iar Dumnezeu este Viața Veșnică Vie, la care omenirea aspira inițial și pe care acum nouă ne încercă să ne înlocuiască cu moartea.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: «pulse de-nura» cosmică pentru «poporul ales»

Înainte de a citi materialul meu, vizionați videoclipul despre aceea, cum  evreii vor să înlocuiască imaginea strălucită a lui Isus Hristos, care a venit pe Pămînt pentru a transfera omenirea într-o nouă lume a bunătății și iubirii către Israel, care slujește diavolului și lui Baphomet și care a decis să distrugă toată omenirea doar pentru a-și salva puterea sa și a diavolului pe Pămînt.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua veniri, astăzi, 6 decembrie anului 2018, am lansat programul de eliminare a fostei rețele globale informaționale. Fiindcă memoria globală a fost pusă în capul construcției diabolice a lui Baphomet și s-a răspîndit sub forma unor stele cu cinci vîrfuri, situate în partea frontală a capului lui și în partea frontală a poporului lui ales, eu, Sveatoslav Mazur, am lansat procesul de eliminare a acestei conexiuni vicioase. Relația dintre sataniști și Baphomet se răspîndea în raza undelor radio cu frecvență redusă, se remarca prin cruzimea și cinismul deosebit și a avut un grad înalt de sugestibilitate și influență. Astfel, prin ordinul lui lucifer, Baphomet a controlat cu strictețe întregul spațiu energetic-informatic al planetei.

Astăzi, eu, Sveatoslav Mazur, am atașat cîte un războinic de-al meu la fiecare locuitor al planetei, care, la comanda mea, elimină imediat această legătură. După planul meu, toate stelele situate pe frunțile poporului ales, vor fi aprinse de focul Divin, care nu poate fi stins.

Atît comunicațiile centrale, cît și cele periferice în ierarhia diabolică vor fi eliminate o dată și pentru totdeauna. Reprezentanții poporului ales, care L-au trădat pe Dumnezeu, care L-au ucis pe Fiul Său Isus Hristos, vor simți singuri ce este temperatura ridicată al fierberii creierului. Astfel, îmi voi împlini promisiunea și voi distruge componenta energetică-informativă a ordinii mondiale anterioare.

În ceea ce privește noile oportunități, așa cum am promis, omenirea le va primi doar după ce va fi creată o nouă unică rețea de sincronizatori, care și va înlocui fosta rețea a diavolului formată din diferite temple, moschei și sinagogi.

Pe fruntea fiecărui satanist, ca și la liderul lor Baphomet, este semnată o stea. Din moment ce rețeaua globală a lui lucifer a emanat dintr-un singur centru, de la capul lui Baphomet, atunci și simbolul acestei rețele, o stea cu cinci colțuri conform legii asemănării a unit toți slugii diavolului într-un singur sistem. Astăzi această conexiune a devenit un foc întreg unic, căci Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am pornit  focul Spiritului în centrul acestui lanț, care, cu vibrațiile sale înalte, va distruge radiatoarele de joasă frecvență și va crea condiții pentru arderea constantă a focului în capurile atît al poporului ales, cît și a oamenilor din alte națiuni care L-au trădat pe Dumnezeu.

Deja mîine mulți oameni al  planetei noastre vor vedea acțiunile inadecvate ale șefilor și mentorilor lor, iar  în rîndurile poporului ales se vor începe panica. Astfel eu  voi pregăti condiții pentru transferul oficial al puterii din mîinile slujitorilor diavolului în mîinile mele Divine.  Și de la viteza acestei transmiteri vor depinde  și chinurile slujitorilor diavolului. Cu cît mai repede aceasta se va întîmpla,  cu atît mai puțin ei vor fi nevoiți să sufere. Procesul de «pulse de-nura»  este lansat pentru întregul «popor ales».

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a  doua venire, astăzi, 6 decembrie 2018, în orașul Chișinău, am realizat  ceremonia de blestem  «pulse de-nura» pentru întregul «popor ales». Procesul de eliminare a forțelor diavolului a intrat în faza practică crucială.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Cum de salvat poporul evreu de la sinuciderea totală?

După publicarea articolului meu, „De ce evreii ortodocși poarte kippa“, la mine au început să vină un astfel de comentarii diferite, fia ca dumneavoastră, Sveatoslav, sunteți un fascist și anti-semit. Și bineînțeles, am așteptat o astfel de reacție.

http://indigolotos.info/5414/svyatoslav-mazur-dlya-chego-ortodoksal-ny-e-evrei-nosyat-kipu.htm

Poate oare un popor care trei mii de ani se află într-o zonă de mîndrie totală să reacționeze altfel atunci cînd este inspirat de ideea de a fi ales din copilărie?

La momentul împărțirii popoarelor pe principiul «împarte și cucerește», această stare de a fi ales este pe deplin justificată. Pentru că această poziție a evreilor făcea posibil lui lucifer să manipuleze într-un mod ciudat, otrtăvind un popor, apoi altul, unul împotriva celuilalt. El  făcea acest lucru după concepția sa, prin «poporul ales», oferindu-i cunoștințele necesare și doctrinele secrete.

Dar iată timpul s-a schimbat. Eu, Sveatoslav Mazur, mesager al Domnului, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am venit pe Pămînt pentru a preveni această nelegiuire și să unesc toate popoarele într-un singur nucleu, fără conflicte și frontiere. După ce l-am răsturnat pe lucifer, stăpînul evreilor, eu i-am dat posibilitatea să se alăture în rînd cu întreaga omenire ca egali între egali. Dar atît timp evreimea era sub puterea duhului rău, încît nici chiar teoretic nu-și poate imagina un astfel de rezultat. Ea s-a opus nu numai noii legi, ci lui Dumnezeu Cel Atotputernic. Acest lucru eu și  amintesc în continuu evreimii noastre. O astfel de stare de lucruri va duce în mod inevitabil la autodistrugerea poporului evreu. Și din moment ce puterea absolută pe Pămînt îmi aparține astăzi mie, Marelui Maestru, Împăratului împăraților, eu spun constant acestui popor: «Sunteți în zona de pericol. Tot poporul vostru așteaptă moartea”.

Oare pot avertizările mele să fie numite fascism?

Oare este o crimă să spui adevărul?

Oare nu este nobil să salvezi un întreg popor de moarte?

Cred că hiper-involuția în mintea evreilor nu le oferă ocazia, în noile condiții, de a rezolva corect lucrurile elementare.

Dar cel mai trist lucru este că timpul pentru gîndirea lor s-a încheiat deja, iar legea retribuției a intrat deja în propria sa natură. Și legea nu reflectă motivele, acționează, ci pedepsește. Și dacă în materialele mele eu încă încerc să mă adresez conducerii poporului evreu și să explic cum evreii pot evita moartea, atunci legea lui Dumnezeu nu va explica nimic. El va îndepărta pur și simplu evreii de pe fața Pămîntului și va curăța planeta noastră de mîndrie și ignoranță.

Adesea îmi spun: evreii sunt foarte răzbunători,  Chabad nu iartă atacuri. Iar eu apoi le spun: adevărul este că chiar și rabinul lor, Yitzhak Kaduri, înainte de moartea sa, mi-a numit numele meu Ieshua — Isus Hristos. Și alți profeți le spun despre a doua venire a lui Isus Hristos.

De aceea am nici o îndoială că evreii înțeleg că eu, Sveatoslav Mazur, sunt singura lor salvare, și oamenii lor înțelepți nu vor ucide salvatorul pentru a doua oară, știind ce consecințe ar atrage după sine această acțiune negîndită.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr