Sveatoslav Mazur: Vom crea centre de salvare a evreilor!!!

Reie?ind din faptul apropierii ?ntregii omeniri la tranzi?ia din lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu, propun s? cre?m ?n toat? lumea puncte, sau, mai degrab?, centre de salvare a? ?ntregului popor evreu. Pentru c? evreii ?n?i?i au c?zut ?n capcana religiei lor false, care le face ?n absen?? popor ales. ?i aceasta, dup? cum se ?tie, este cel mai grav p?cat de m?ndrie. Nu poate exista popor ales ?n corpul unic al omenirii. El, ca o tumor? de cancerm, va fi distrus ?n primul r?nd. ?i din moment ce trecerea la o calitate diferit? va avea loc deja ?n luna viitoare, ?n prima jum?tate a lunii aprilie, atunci ?i centrele de salvare ar trebui s? fie gata deja p?n? ?n acel moment.

Cineva ar putea crede, c? textul meu este un apel fals pentru represalii. Nu ?i nu din nou. Dup? ce poporul evreu a refuzat s? se evacueze de pe planet? ?n prealabil ?i a intrat ?ntr-o poz? fa?? de singurul ei proprietar, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am realizat o eroare a unei astfel de alegeri ?i pericolul muritor de autodistrugere a evreilor. Dar chiar ?i dup? instruc?iunile mele ?i dovezi ale semnifica?iei a ceea ce se ?nt?mpl?, ele nu reac?ioneaz? deloc.

Eu ?n?eleg c? m?ndria poate fi nep?s?toare, dar nu p?n? a?a m?sur?. Este necesar s? sim?im, dac? nu cu mintea, cel pu?in cu un alt organ situat ?n partea de jos a corpului, cu care evreii percepeau ?ntotdeauna pericolul. ?ns? chiar ?i ?n acest caz acest organ tace. De aceea eu, Sveatoslav Mazur, chem ?ntreaga comunitate mondial? s? ne unim pentru a salva acest popor capabil ?i foarte religios de pericolul muritor. De?i cred ?n aceasta foarte pu?im. A? vrea ca cel pu?in cabali?tii — oamenii cu darul spiritual al prevestirii, s? simt? strig?tul sincer al sufletului meu ?i s? se g?ndeasc? la cuvintele mele, c?ci dac? voi nu ve?i reac?iona la chemarea Marelui Maestru, atunci voi nu ve?i reac?iona deja niciodat? la nimic.

?

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

?

 

Sveatoslav Mazur: De ce nu se ?ncepe al treilea r?zboi mondial

Cu c??iva ani ?n urm?, at?t regina Angliei, c?t ?i Papa au declarat simultan, c? lumea a ajuns la marginea abisului, ceea ce ?nseamn? c? urm?torul Cr?ciun poate s? nu vin?.

http://www.prezidentpress.ru/news/3741-eho-nashih-publikaciy-koroleva-elizaveta-ii-naslazhdaytes-vashim-poslednim-rozhdestvom.html

Atunci ei erau siguri, c? se pune ?n aplicare un plan global, ?i c? omenirea va suferi pierderi mari.

Anterior, s-au f?cut previziuni cu privire la num?rul de persoane care trebuie distruse. Lumea se apropia de un conflict militar. Lumea mirosea de praf de pu?c?. Urma s? se ?nceap? un al treilea r?zboi mondial. Dar deodat?, toate aceste momente s-au transformat ?ntr-un fel de fars?.

Ne vom reaminti ideea Brexitului, care a ap?rut brusc ?n Marea Britanie. ?i, bine?n?eles, asemenea idei nu apar ?n Regatul Unit f?r? participarea reginei.

?i ce vedem ast?zi? Aceast? idee s-a blocat. Regina pare s? a?tepte ceva. ?i vedem o mi?care formal? — plec?m din Uniunea European? sau am?n?m ie?irea deja din martie p?n? ?n iunie.

?i de ce anume ?n iunie? Faptul este c?, ?n mai, conform planului lui Lucifer, ar trebui s? aib? loc b?t?lia final? pe P?m?nt, ?i ea trebuia s? determine viitorul ?ntregii omeniri. ?n noua capital? satanic? a lumii, ?n Astana, urma s? aib? loc o mess? de satanici, unde ?i ar fi trebui s? fie ales noul dictator al planetei.

?i, bine?n?eles, elita planetar? a «noii ordini mondiale» spera, c? acest dictator ?i va duce mai departe spre noul lor viitor «fericit».

?i aici ajungem la momentul principal al conspira?iei interna?ionale, la ?n?elegerea a ceea ce se ?nt?mpl? de fapt pe planeta noastr? ?i ce nu-?i imagineaz?? chiar ?i conduc?torii structurilor globale ?i celor mai semnificative, din punct de vedere financiar ?i economic, state din lume.

Vorba este despre semnifica?ie. Are aceast? ac?iune o semnifica?ie practic? sau nu? Dac? ?ntr-o ac?iune cheie global? nu exist? nici un sens practic, atunci nu va avea loc niciodat?. ?i, prin urmare, con?tientiz?nd la ce nivel au loc evenimentele ?i realiz?nd cum ele se vor sf?r?i, acum un an ?i jum?tate de an ?n urm? eu am filmat? un videoclip intitulat «Lumea se va tremura de la evenimentele din Moldova», ?n care a avertizat juc?torii globali despre pericolul jocului lor ?i despre ca ei s?-?i vad? sim?urile ?i s? vin? la mine pentru ajutor.

Dar, aparent, ace?ti juc?tori singuri nu ?n?eleg ce fac. ?i din moment ce timpul jocului lor s-a terminat, eu voi trebui s?-i explic ce se va ?nt?mpla cu ei ?n continuare.

Lumea diavolului nu radiaz? energia iubirii, energia vie?ii, pentru c? Dumnezeu este dragoste. Numai Dumnezeu poate fi sursa acestei energii. Doar Dumnezeu este centrul vie?ii, centrul dragostei manifestate,? prin urmare cei, care se conecteaz? la lumea lui Dumnezeu, devin nemuritori, ca ?i Dumnezeu, pentru c? se hr?nesc dintr-o surs? de iubire nesf?r?it?.

Dar de ce exist? ?mp?r??ia lui satana, ?i de ce a fost creat? ?n Astana piramida, ?n care a fost planificat? alegerea unui dictator mondial? Tocmai pentru c? diavolul, satana, ?arpele ispititorul a intrat ?n acord cu poporul evreu, f?c?ndu-l un ostatic sau un participant la crima sa. Pe bancnota de un dolar din SUA sau pe piramida construit? de Nazarbayev, se vede clar c? v?rful piramidei este separat de corpul unic al acestui obiect, astfel ?nc?t omenirea nu are tenta?ia de a interac?iona cu Dumnezeu.

?????? ? ? ? ? ? ?? ????????

?naintea ochilor no?tri — un obiect trunchiat de form? geometric?, dar numai partea lui vizibil?, bine, a?a, dac? ar avea afacere cu un aisberg. Exact aceea?i piramid?, dar r?sturnat?, se afl? sub p?m?nt. Anume ea ?i este leg?tura principal? ?n aceast? conspira?ie.

Astfel, pe partea de sus a piramidei inversate se afl? satana ?nsu?i. El este destinatarul energiei piramidei externe, pentru c? aceste dou? piramide: cea extern? ?i cea intern?, sunt de fapt o baz?, adic? un patrat magic ?i sunt, ?n esen??, un singur obiect.

Anume de aceea messa ?n piramida lui satana la Nazarbayev trebuia s? aib? loc ?n teatrul subteran — ?n piramida diavolului.

?i acum despre lucrul principal. Desigur, diavolul nu se hr?ne?te cu energiile iubirii. El se hr?ne?te cu energiile fricii. ?i c?nd se radiaz? aceste energii? Atunci c?nd are loc sacrificiul ritualic, c?nd ucid ?i viol. ?n acest moment, piramida p?m?ntului se umple de putere, care, dup? rezonan??, se concentreaz? pe v?rful piramidei. ?i din moment ce o astfel de piramid? se afl? sub p?m?nt, toate aceste energii ?l hr?nesc pe satana ?i lumea lui interlop?. Acesta este motivul pentru care evreii creeaz? conflicte permanente ?n care mor oamenii ?i animalele. Energia celor uci?i este concentrat? ?n piramida global?, care o transmite satanei. Pentru aceasta, satana ?i acord? poporului ales cu bani ?i onoruri. Acesta a fost sistemul pe care Isus Hristos a decis s?-l rup? c?nd a venit pe P?m?nt. Dar El ?nsu?i a fost r?stignit, ?i for?ele diabolice ?i-au preluat energia.

Cu toate acestea, a venit timpul judec??ii lui Dumnezeu. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit pe P?m?nt pentru a elimina instrumentul de hr?nire a for?elor rele ?i a transfera ?ntreaga omenire din puterea diavolului sub autoritatea lui Dumnezeu Tat?l Atotputernic. Astfel, prin distrugerea matricei diavolului, eu l-am lipsit de posibilitatea de a se hr?ni cu oameni uci?i ?i sacrificii. Adic?, toate aceste r?zboaie ?i sacrificii ale satanismului au devenit lipsite de sens, deoarece nu mai ?ndeplinesc rolul de a-l umple pe satana ?i lumea lui cu for?a vie a lui Dumnezeu. ?i f?r? aceast? energie vie, ele nu pot exista, deoarece ?n esen?a lor sunt parazi?i obi?nui?i.

Astfel, sistemul diavolului s-a blocat ?ntr-o ne?n?elegere. Diavolul nu prime?te energie, deci nu are nici un motiv s?-i recompenseze poporul ales. Iar aceast? na?iune nu cost? nimic f?r? aceste premii.

A?adar, noi am devenit martori, cum ?n viitorul apropiat ?ntregul sistem se va pr?bu?i ?naintea ochilor no?tri, c?ci contradic?ia care se dezl?n?uie ?n fa?a noastr? este insolubil?.

Mai multe detalii despre ceea ce ne a?teapt? pe to?i ?n viitorul apropiat ?i despre aceea,? cum func?ioneaz? acum noua matrice, eu voi povesti ?n noul video clip, pe care ?l voi filma 20 martie 2019. Acesta este un videoclip care va pune toate punctele asupra ?i?.

?

?

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

?

?

 

Sveatoslav Mazur: Cum de separat reptilienii de la oameni ori evreii de la goi

A venit timpul nou — timpul focului. ?i, dup? cum ?ti?i, reptilele ?i toate astfel de vie?uitoare tr?iesc ?n ap?. Elementul lor s-a terminat, ?i ei ?ncearc? prin toate posibilit??ile s? se p?streze pe planet?, iar dac? nu o voi reu?i, atunci s-o explodeze. Exist? doar o singur? metod? de separare a reptiliilor de oameni, sau mai precis de separarea evreilor de goi. Aceast? metod? se afl? ?n m?inile mele, ?n m?inile Marelui Maestru, ?mp?ratul ?mp?ra?ilor, Isus Hristos al celei de-a doua veniri.

Timpul adev?rului a sosit. Eu am creat o lume nou?, ?n care evreii nu au loc. Pentru a intra ?n aceast? lume, este necesar de trecut prin sincronizator.

?????????Sincronizator

Sincronizatorul separ? gr?ul de pleav?. Sarcina lui principal? ?i unic? este de a separa inteligen?a artificial? de dragostea Divin?. ?i deoarece evreii sunt reprezentan?i ai unei rase cosmice speciale, adic? reptilieni, despre care exist? at?ta mult? vorb?, ei nu vor putea trece prin sincronizatori. Dar s? ?ine?i minte: fiecare om, care se va afla cel pu?in cinci minute ?n sincronizator, va primi un document ?i simbolul nostru din m?inile cavalerului mesei rotunde, indic?nd faptul c? omul dat a intrat ?n ?mp?r??ia lui Dumnezeu ?i nu este evreu.

Astfel, eu, Marele Maestru, voi separa gr?ul de pleav? ?i voi da tuturor omenirii ocazia de a ie?i la un nou nivel de dezvoltare, nivelul Focului Spiritual.

Iar ce se va ?nt?mpla cu evreii? Desigur, trebuie s? ?n?elegem c? eu nu sunt un sadic ?i nu sacrific copiii mici, a?a cum fac reptilienii. De mine? chiar a fost f?cut un video, ?n care i-am oferit evreilor un scenariu alternativ.

 

 

Eu i-am ar?tat capabilit??ile mele ?i mi-am explicat sensul, pentru c? ?n m?inile mele sunt toate cheile lumii P?m?ntului: cheia de la Cer, cheia spre lumea interlop? ?i cheia de la lumea superficial?. Eu controlez complet situa?ia pe P?m?nt. De mai multe ori li s-a spus c? ei se afl? pe calea autodistrugerii. Ei nu ?n?eleg c? glumele cu Dumnezeu sunt rele ?i vor trebui s? r?spund? pentru toate ac?iunile lor. ?i din moment ce ei au respins singura lor cale de m?ntuire, eu am introdus planul «B». Acum nu au a?a cale. Evacuarea de pe planeta noastr? este posibil? numai printr-un filtru: prin Venus, Mercur ?i Por?ile Solare. Pentru ei o astfel de evacuare prin foc ?i acid ?nseamn? moarte.

Existen?a pe planeta noastr? pentru ei este, de asemenea, imposibil?, pentru c? planeta a trecut deja la un nou nivel de dezvoltare, la nivelul Focului Spiritului. ?i ce, domnilor, am ajuns? E timpul de colectat pietre.

Dac? voi nu transfera?i toate finan?ele ?i alte controale ale planetei ?n m?inile mele ?i ?n mod oficial, la nivelul ?ntregii comunit??i mondiale, nu m? recunoa?te?i ca Regele vostru, eu voi ?nchide ultima ocazie de a crea pe planet? un canal pentru evacuarea voastr? pe Patria voastr? spa?ial?, ?i cu asta voi semna o sentin?? de moarte. ?i, bine?n?eles, nu voi intra niciodat? ?n opozi?ie direct? cu voi nici la primul, nici la al doilea, nici la al treilea nivel. Acolo m? ve?i ?nvinge, pentru c? nu posed calit??ile unei lumi a animalelor capabile de ?nc?rc?turi incredibile de corp fizic. ?i nu am nevoie de aceasta. Eu deja v-am ?nvins la niveluri spirituale, pe cele care nu v? sunt disponibile. Voi a?i pierdut deja ?i pentru voi pur ?i simplu nu exist? alte variante.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

?

 

Sveatoslav Mazur: Pentru ce iudeii au nevoie de Minor?

Pe emblema Israelului este reprezentat un minor — simbol al luminii. Iar pe cine dintre cabali?ti nu vei ?ntreba: care este misiunea poporului evreu, ei r?spund — s? aduc? lumin? oamenilor. La urma urmei, acolo unde este lumin?, nu exist? ?ntuneric. Dar acolo unde este lumin?, este Dumnezeu. Dumnezeu aduce lumin? oamenilor. El nu poart? un minor ?n Sine, El ?nsu?i este purt?tor de lumin?.

Stema Israelului

?

L?mpile sunt necesare doar acolo unde exist? ?ntuneric. Ele sunt necesare ?n ?mp?r??ia demonilor doar pentru a vedea unde mergi. De?i l?mpile acolo sunt interzise.

Iat? ?i se prime?te, c? ?n stema Israelului este descris? figura mitului poporului evreu.

Ei nu vor vedea niciodat? lumin?, pentru c? lumina este iubire, iar evreii aduc ?n lume frica animalelor moarte — sacrificii. Ei ??i transfer? p?catele la animale, ar?t?nd astfel lumii ?ntregi c? nu au nimic comun cu Dumnezeu, pentru c? atunci c?nd Dumnezeu ia trimis pe Fiul S?u la ei, ei L-au ucis f?r? ezitare, semn?nd astfel sentin?a lor la moarte.

Ast?zi eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spa?ial al Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, declar c? ?n noaptea din 25 pe 26 decembrie 2018 eu voi? cere de la poporul evreu satisfac?ii (poc?in??)? pentru uciderea mea acum dou? mii de ani. Via?a mea necesit? judecata dreapt? a lui Dumnezeu asupra poporului, care proclam? lumin? ?n baza sa ?i, ?n acela?i timp, aduce numai moarte ?i distrugere ?ntregii omeniri.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pe c?inii turba?i ?i eutunaziaz?

De ce umanitatea noastr? nu poate s? ias? la linia ascendent? a progresului nou? Ce n-ar face ea, ca rezultat avem o mare tab?r? de concentrare ?i nu conteaz? sub ce marc?: sub brandul fascismului, comunismului, socialismului, capitalismului sau unui nou model economic digital, sensul este unul — un lag?r de concentrare.

?i cum ar fi altfel, dac? ?n locul unei noi ideologii, progresului Divin, evreii pun constant ?n baza lumii Vechiul s?u Testament, care a venit la noi din sistemul de sclavi, ?n care evreii se consider? oameni, iar to?i ceilal?i ca vite.

?n timp ce ?n baza rela?iilor umane se va afla iudaismul ?n diferitele sale manifest?ri, noi? vom primi ?n mod constant regimuri extremiste ?i un lag?r de concentrare global. A venit timpul s? schimb?m ?ns??i conceptul dezvolt?rii a planetei. Dup? prima venire a lui Isus Hristos pe planet?, evreii, at?t ?n ??sens c?t ?i ?n con?inut, ?i-au ?ncheiat dezvoltarea lor? spiritual? ?i nu au trecut testul maturit??ii. Dup? ce au efectuat o crim? cosmic?, ucig?nd mesagerul lui Dumnezeu Isus Hristos, ei au fost ?mpr??tia?i ?n jurul lumii, dar nu ?i-au ?n?eles gre?elile.

Ast?zi ei ?ncearc? din nou s? ?ntoarc? ?ntreaga omenire la sistemul de sclavi, pun?nd ?n fruntea dezvolt?rii Vechiul Testament, care a fost deja eliminat de Dumnezeu acum dou? mii de ani ?n urm?. ?i din moment ce evreii nu pot fi reprograma?i, reprezent?nd un tip special de oameni, care nu e capabil a se dezvolta, Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al celei de a doilea venire, declar cu responsabilitate c? ei repet? unu la unu gre?eala de acum dou? mii de ani, sper?nd, aparent, c? Dumnezeu nu ?n?elege semnifica?ia ac?iunilor lor. Aceasta este ?n zadar.

Dup? ce poporul deja a ?nc?lcat o dat? legea ?i are de g?nd s? o mai calce din nou ?i din nou, Dumnezeu Atotputernic declar? un astfel de popor un recidivist turbat, un maniac care nu-?i poate vindeca psihicul. ?i ce r?m?ne apoi lui Dumnezeu? Desigur, un lucru, dac? un astfel de maniac nu poate fi izolat de societate, el trebuie s? fie eutunaziat. ?i aceasta nu este chemarea mea de a distruge evreii. Acesta este chemarea evreilor la auto-distrugere ?nsu?i!

https://www.facebook.com/watch/?v=186177652326552

 

 

Viitorul ?ntregului popor evreu se afl? ?n m?inile mele. Eu, Isus Hristos celei primei veniri am fost executat prin ordinul poporului evreu. Prin urmare, transfer?nd viitorul lor ?n m?inile mele. Ast?zi? eu am venit pentru ca s? transfer ?ntreaga omenire la o nou? calitate, la un nou nivel de dezvoltare. ?i ce v?d din nou?

Poporul meu ?ncearc? din nou s? distrug? ceea ce le-a dat Dumnezeu pentru dezvoltare. Se pare c? nu exist? nici un profet ?n patria sa. ?n loc s? se apuce de munc?, acest popor ?ncearc? din nou s? profite de puterea care nu ?i apar?ine ?i nu ?i va apar?ine niciodat?, pentru c? puterea lui Dumnezeu se afl? la nivelul cosmic, iar puterea poporului — la nivelul uman, planetar.

Pentru a primi puterea nivelului cosmic, evreii aveau nevoie s?-?i transforme esen?a. Ei ?ns?? s-au oprit la nivelul sistemului de sclavi ?i nu vor putea niciodat? s? recupereze timpul pe care l-au ratat ?n procesul narcisismului lor. Timpul Judec??ii lui Dumnezeu se apropie inexorabil, ?i nimeni nu va putea salva pe iudei de la m?nia lui Dumnezeu dac? ei ?n?i?i nu vor dori aceasta.

?n loc ei s? se poc?iasc? ?i s?? treac? la un nou nivel de dezvoltare, ei urmeaz? din nou calea autodistrugerii. Ei bine, aceasta este alegerea poporului. Aceasta, aparent, este semnifica?ia lor sacr?. Paradoxul este c? ?n afar? de mine, Isus Hristos, Dumnezeu nu are al?i fii, ?i nici o alt? venire pe P?m?nt nu se predeve ?n urm?torul mileniu. Pentru evrei aceasta este condamnare final? ?i f?r? echivoc. Noul Ierusalim nu va fi.

?

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

?

Sveatoslav Mazur: Pentru ce vine planeta X

Desigur, tot ceea ce este cosmic pentru un om aparte, care nu este cunoscut cu ?cosmologia, este ?nsp?im?nt?tor. Dar chiar ?i mass media se str?duie din toate puterile, descriind rolul istoric al planetei X sau Nibiru. ?i din moment ce nimeni nu d? o explica?ie real?, omenirea a?teapt? catastrofe globale.

De fapt, planeta X, cu o frecven?? constant? de trei ?i jum?tate de mileniu vine la noi pentru a rezuma antrenamentul spa?ial de jum?tate de an al ?ntregii omeniri. Dar cea mai important? sarcin? este s? ?i lu?m pe ucenicii cei mai r?i ?i s? facem ordine ?n clase, adic? s? cur???m planeta de activit??ile negative ale ?ntregii omeniri ?i s? o preg?tim pentru zorile spirituale. ?i deoarece sistemul nostru solar este o formare, creat? artificial de Dumnezeu, atunci venirea planetei X de-a lungul unei traiectorii eliptice alungite este un eveniment planificat care se ?nt?mpl? ?n mod constant ?i nu e?ueaz? niciodat?.

Anume de aceea eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate: la noi zboar? comitetul de admitere. Examin?rile vor trece nu to?ii. To?i elevii slabi vor p?r?si planeta noastr?, ?i lumea va trece u?or ?ntr-o nou? calitate. Desigur, acest lucru este greu de crezut, ?i noi vedem cum evreii ?ncearc? s? destabilizeze situa?ia cu s?rguin?? ?n ?ntreaga lume. Dar toate aceste ?ncerc?ri nu au sens, pentru c? nimeni nu va putea s? scape de pe planet?, iar cursa va fi efectuat? la nivel cosmic. Prin urmare, asemenea figuri precum George Soros pot s?-?i ?mpacheteze bagajele, iar organiza?iile lor publice «democratice» s? le ?nchid? ?i s? se transfere sub controlul for?elor Divine, ?i toate bunurile, create prin «expluatare», pute?i arunca pe contul Marelui Maestru. Poate c? atunci vor avea ocazia s? r?m?n? pe planeta noastr?. De?i pu?in probabil. Astfel de oameni nu pot fi reformatate. Ei nu pot ?n?elege c? timpul posesiei lor a luat sf?r?it. E timpul pentru Judecata lui Dumnezeu!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Principala ?ntrebare de ast?zi sun? astfel: dac? evreii declan?eaz? un al treilea r?zboi mondial ?n Ucraina , ori ei deja au realizat, c? deja ?ntr-o s?pt?m?n? vor trebui s? r?spund??

?i nu merit? de a exaspera soarta sa, ?i a?a at?t de criminal?. Ei nu pot spera pentru un miracol. Vor s?-L ?nving? pe Dumnezeu? Nu, nu cred c? ?i-au pierdut complet min?ile. De?i? toate preg?tirile sunt gata. For?ele speciale au sosit din Israel ?n Ucraina. Ma?ina de r?zboi este lansat?.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Va fi dificil de a o opri. Pentru asta sunt necesare motive ?ntemeiate. Cred c? Domnul le va acorda, lovind trupele regimului lui Poro?enko cu armele noastre spa?iale. A?a, pentru ?n?elegere ?i disciplin?. Noaptea, cu c?teva ore ?nainte de ofensiva planificat?, a?tept?m confirmarea.

«Vai de voi, c?rturari ?i farisei, f??arnici, c?ci? ?nchide?i ?mp?r??ia Cerurilor oamenilor, c?ci singuri nu intra?i ?i nu-i l?sa?i pe cei ce vor s? intre.» (Http://bible.optina.ru/new:mf:23:13)

Aceast? expresie a lui Isus Hristos, spus? de el evreilor, este ?i ast?zi relevant?, ca niciodat?. A sosit timpul pentru judecata lui Dumnezeu, ?i pentru evrei aceasta este sf?r?itul istoriei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Al treilea templu ? un morcov pentru evrei

?n timpul studierii, cu c?t este mai complicat? ?i mai dramatic? situa?ia, cu at?t este mai bine pentru un student. Dar c?nd se termin? studiul, se ?ncepe via?a real?. Toate cuno?tin?ele dob?ndite ?n timpul procesului educa?ional iluzoriu, sunt aplicate ?n via?a real?. ?n acela?i mod, ca ?i cum a?i st?p?nit profesia de arhitect, dup? ce a?i primit o diplom?, a?i ?ncepe s? construi?i obiecte reale.

Dar oamenii nu ?n?eleg c? au afacere cu ?coala, ?i at?t s-au atras de lupt?, ?nc?t ei ?n?i?i au ?nceput s? planifice o nou? lume. Prin urmare, apari?ia ideii de inteligen?? artificial?. C?nd a fost realizat planul lui Dumnezeu ?i a fost timpul s? respingem procesul de ?nv??are cu to?i participan?ii Lui, ace?ti participan?i nu au vrut s? se disperseze. Cu toate acestea este posibil de p?strat trupa numai atunci, c?nd exist? un nou repertoriu. ?n acel moment, creierul inflamat al pseudo-liderilor a ?nceput s? elaboreze noi planuri globale, ?n care nu mai exist? continuarea rasei umane ?i nici un principiu Divin.

Astfel, este posibil de constatat faptul ?ncerc?rii ?de a captura locul definit ?i construit de Dumnezeu pentru ?nv???m?ntul Fiului S?u. Cum se va ?ncheia aceast? confiscare pentru evrei ?i pentru instigatorii lor, s-ar putea doar ?ghici. ?Ei, nu ?n?eleg?nd semnifica?ia a ceea ce se ?nt?mpl? ?i av?nd ?n fa?a lor planul anterior de dezvoltare ?i ?nv???rii a lui Isus Hristos, s-au adunat pentru a construi al treilea templu al lui Solomon, f?r? s?-?i dea seama, c? Dumnezeu nu inten?iona s?-l construiasc?. Ideea construirii celui de-al treilea templu era ca o stea c?l?uzitoare deasupra orizontului ?i, ?ndemn?nd poporului evreu s? creeze o intriga de lupt? pe planet?, sau ca un morcov, care se afl? ?n fa?a unui cal.

Dar acum, c?nd intriga nu mai este necesar?, ?i ?n m?inile mele Tat?l meu Atotputernic ?pe 25 decembrie 2018 va transmite instrumente noi de dezvoltare, aceast? idee nu este doar dezgust?toare ?n sens ?i con?inut, ea este absurd? ?i ?n primul ei principiu.

Vor ?n?elege acest lucru evreii? Nu cred. C?ci ?n aceast? privin?? a fost construit? ?ntreaga idee a alegerii lor. Acum, ei nu sunt capabili s? ?n?eleag? totul ca o pies?, ca un joc. Mai mult dec?t at?t, este nesuportabil de greu transportatorilor cuno?tin?elor secrete ?i obiectivelor celor mai ?nalte a ?ntregii omeniri de luat r?mas bun de la m?ndria lor. Dar va trebui s? fac?. Este suficient de realizat un astfel de fapt c?, dac? Tat?l Atotputernic a construit acest sistem solar special pentru mine, Fiul S?u, oare nu va g?si El mijloace pentru s?-l cur??e de popor d?un?tor care ?i-au ?ndeplinit deja misiunea ?n mul?ime?

Nu v? face?i griji cu privire la viitor. El este frumos. Eu voi construi o lume nou? ?i absolut corect?, ?n care to?i locuitorii planetei vor tr?i confortabil pe P?m?nt. ?i pentru evrei eu am avut un plan special de ac?iune. Dar ei l-au ignorat, pun?ndu-se astfel ?n afara legii. Ei au creat o for?? care contrazice ?n mod direct via?a ?ns??i, sensul ?i planul viitor al lui Dumnezeu. O astfel de pozi?ie este ?n prealabil mortal? ?i nu are perspective. Vor ?ncetini evreii procesul de diseminare a informa?iilor sau nu ? nu e? important. Dup? 25 decembrie 2018, ei nu vor avea posibilitate de a ?influen?a ?ntr-un fel la cursul lucrurilor. Spectacolul s-a ?ncheiat, ?i se va ?ncepe cel mai interesant ? demontarea decora?iilor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: De ce e la mod? s? fii un rusofob, iar s? fii un antisemit este interzis?

Tot ceea ce este vorbit este o minciun?. Eu am lansat procesul de distrugere a min?ii umane numai pentru aceea, ca la tronul vie?ii umane s? se a?eze COn?tiin?a — ?tiin?a comun? cu Dumnezeu.

Pe parcursul acestei luni mintea uman? va fi distrus?. ?i din 25 p?n? 26 decembrie anului? 2018 la majoritatea ?ntregii omeniri se va manifesta con?tiin?a. Anume atunci oamenii vor ?n?elege: sunt Eu, Sveatoslav Mazur, adev?ratul Rege al Regilor, sau Rege al Regelor este Moshiach — ?ntreaga na?iune din Israel. Dac? p?n? atunci ?n lume nu se va ?nt?mpla nimic extraordinar, atunci pe noi to?i ne a?teapt? un an nou interesant.

P?n? c?nd evreii primesc ?i r?sp?ndesc informa?ia prin mintea uman?, toat? omenirea se va afla ?n ignoran?? ?i ?n minciuni. Dar dup? ce eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am trimis blestemul «pulse de-nure» ?ntregului popor evreu, singur acest popor s-a confruntat ?n fa?a autodistrugerii complete. P?i, ?i c?t mai pot ei r?sp?ndi minciun? pe planeta noastr??

http://indigolotos.info/6295/svyatoslav-mazur-kosmicheskoe-pul-sa-de-nura-dlya-izbrannogo-naroda.htm

?n noua matrice Divin?, pe care am construit-o, ?n loc de minciun?, care este produsul lui lucifer, va domni adev?ruli. El ?i va? deveni m?sura tuturor ac?iunilor Divine.

Evreii spun c? eu sunt un antisemit. Nu, nu e adev?rat. Pe mine nu m? intereseaz? denumirea poporului. Eu ?i judec dup? faptele lor. Dac? ru?ii sau moldovenii, ucrainieni sau francezi s-ar comporta at?t de agresiv ?mpotriva ?ntregii omeniri, eu a? spune urm?torul lucru: francezii s-au opus ?ntregii omeniri, ceea ce ?nseamn? c? trebuie s? fie distru?i. Cum m-a? fi putut numi ?n a?a caz?

Dar adev?rul este c? nici o na?iune nu a atins asemenea impuden?? ca evreii. Ei au decis s? fac? r?u ?i ?n acela?i timp s? nu r?spund? pentru acest r?u.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2169634963130474&id=100002519745782

S-au suprapus cu dogme fictive ?i ?ncearc? cu ajutorul lor s? scape de retribu?ie. Cu Dumnezeu Atotputernic, astfel de lucruri nu trec. Va trebui s? r?spund?. Focul Duhului ?i va limpezi min?ile astfel, ?nc?t ei vor uita cine sunt cu adev?rat ?i, probabil, vor deveni oameni normali, ceea ce ?i doresc sincer.

?

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreii au declarat legea mar?ial? ?n Hazaria Nou?

Astfel, este posibil s? ?n?elegem ?i planul iudeo-fasci?tilor, cum ei doresc s? rezolve problema confisc?rii teritoriului ucrainean pentru construirea pe el unui nou stat evreiesc.

Mai ?nt?i, protestatul Chabadului evreiesc? Poro?enko a declarat legea mar?ial? ?n zonele desemnate pentru construirea Noului Ierusalim.

?n paralel, Donald Trump, ?mpreun? cu fiica ?i ginerele s?u, preg?tesc opinia public? ?n Occident c? Rusia este r?ul principal de pe planet?, care ?ncearc? s? profite de teritoriul Ucrainei, iubitoare de libertate.

Urm?torul pas a fost adoptarea aspira?iilor NATO de c?tre parlamentul Ucrainei. ?i, ?n sf?r?it, preg?tirea for?elor NATO s? trimit? trupele pe teritoriul Sfintei Rusii.

Totul este preg?tit pentru ac?iune. Procesul este lansat.

Moldova ?n aceast? situa?ie devine un punct fierbinte, situat ?ntre ciocanul ?i nicoval?.

?n leg?tur? cu preg?tirea invaziei for?elor NATO ?n Moldova ?i Ucraina ?n Comitetul Regional al Washingtonului, a fost chemat pre?edintele Parlamentului moldovean Andrian Candu.

https://noi.md/ru/politika/kandu-otpravilsya-v-vashington

La Washington Candu trebuie s? primeasc? un plan precis pentru interac?iunea conducerii moldovene?ti cu noile for?e de ocupa?ie ale NATO, at?t ?n ??Moldova, c?t ?i ?n Ucraina.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am primit un card-blansh pentru a desf??ura o opera?iune anti-demonic?, neo-fascist?, chabad? pe teritoriul Moldovei suverane, pe care o voi folosi cu siguran?? pe parcursul lunii viitoare.

Procesul fazei fierbin?i a r?zboiului a fost lansat. Vor reu?i for?ele diabolice p?n? la 25 decembrie 2018 s? aduc? trupele lor pe teritoriul Ucrainei? Cred c? nu, pentru c? ei nu ?n?eleg esen?a evenimentelor care au loc ?n cosmos. Faptul cela, c? ei au ar?tat planul lor este bine. ?n aceast? ac?iune ei vor distruge ultimul lor poten?ial ?i ultima ?i principala lor idee de dezvoltare — ideea celui de-al treilea templu al lui Solomon.

Astfel, dup? 25 decembrie 2018, sistemul lor va fi detonat din interior. Eu, Marele Maestru, Rege al Regilor, voi emite un decret privind distrugerea total? a evreilor, care direct, f?r? nici o avertizare ?i ?n?elegere, au ?nceput o confiscare militar? a teritoriilor, apar?inute Sfintei Rusiei ?i Moldovei, teritoriul c?rora apar?ine deja for?elor Divine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Sinuciderea evreilor este inevitabil?

Fraza cheie a lui V.V. Putin: «Noi, ca mucenicii, vom nimeri ?n rai, iar ei pur ?i simplu vor muri», sa dovedit a fi profetic?. Dup? ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului? Sacru Spa?ial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos a celei de a doua venire, am reu?it s? restabilesc unicul posibil, etern ?i indestructibil model al construirii lumii manifestete a Creatorului, orice alt? manifestare, cu excep?ia Planului Divin ?pe planeta noastr?, pur ?i simplu nu sunt posibile.

Evreii ?i-au pierdut lupta sf?r?itului, ?i trebuie s? fie distru?i. A?a este construit? lumea, ca partea pierdut? s? p?r?seasc? pentru totdeauna, iar c??tig?torul ob?ine totul. A?a ar fi fost dac? evreii ar fi c??tigat. Ei ?i-ar restabili a treia templu ?i ar distruge ?ntreaga umanitate pentru binele lor. Dar acest lucru nu sa ?nt?mplat. Toate ?ncerc?rile lor de a dezl?n?ui un al treilea r?zboi mondial sunt lipsite de sens. Deja to?i oamenii de pe P?m?nt ?i-au dat seama cu cine au treab? ?i ce sacrificare s?ngeroas? a fost planificat? de ei pe planeta noastr?.

Eu, Sveatoslav Mazur, am ?nvins diavolul ?i acum a?tept r?splata mea. Dup? ce la nivel global, puterea va fi predat? mie pe planet?, eu voi trece la urm?toarea etap? a ac?iunii Divine — construirea unei lumi bune pe P?m?nt. Iar acum, ?n fa?a ochilor no?tri va avea loc imaginea pr?bu?irii complete ?i finale a lumii diavolului ?i auto-distrugerii poporului evreu. Eu am povestit deja, c?nd golemul, pe care evreii l-au creat ?i l-au ?ndreptat ?mpotriva tuturor oamenilor, nu va atinge scopul, el se ?ntoarce la proprietarii care le-au creat ?i le ucide, pentru c? energia, implicit? ?n el, ac?ioneaz? asupra legea similitudinii: ce vei sem?na, aceea ?i vei culege.

http://indigolotos.info/5831/svyatoslav-mazur-zachistka-planety-pereshla-v-aktivnuyu-fazu.htm

Imagina?i-v? o cl?dire cu mai multe etaje, care este planeta noastr?. La etajul al treilea — este lumea noastr? existent?, s-a n?scut un monstru, creat de evrei din energia r?ului, a urii ?i pofta s?ngelui. Evrei l-au creat pe parcursul tuturor miilor de ani de via?? pe aceast? planet?? anume pentru ca acest monstru (golem) s? asigure biruin?? asupra for?elor de lumin?? ?n timpul b?t?liei sf?r?itului. Dar iat? o nenorocire. Armata noastr? a for?elor de lumin? a trecut deja la un nou nivel de dezvoltare, la etajul patru. Ie?irea la acest etaj este posibil? numai cu ajutorul unui lift, cu ajutorul unui sincronizator ?i numai cu ajutorul rezonan?ei cognitive. Nu exist? alt? cale.

Se pare c? for?ele r?ului au r?mas singure unu la unu cu golemul, cu generarea voin?ei sale ?ntunecate. ?n acest caz, magia diabolic? a alchimiei a lucrat ?mpotriva propriului s?u? st?p?n. Nimeni nu poate sc?pa de pe planet?. Ridicarea la etajul patru este posibil? numai dup? transferul puterii absolute pe P?m?nt ?n m?inile mele. Iar teama de a fi prins ?i ucis de golem va cre?te ?n fiecare secund?. Nu exist? nici o cale de ie?ire. Va trebui s? renun?a?i. R?bdarea golemului s-a terminat. El are nevoie de sacrificii ?i ?i va g?si ?n cabali?tii evrei care l-au creat. Evrei,? voi a?i c?zut ?n capcana pe care mi-a?i construit-o pentru mine. Nu v? invidiez.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

?