Sveatoslav Mazur: Pentru ce vine planeta X

Desigur, tot ceea ce este cosmic pentru un om aparte, care nu este cunoscut cu  cosmologia, este înspăimîntător. Dar chiar și mass media se străduie din toate puterile, descriind rolul istoric al planetei X sau Nibiru. Și din moment ce nimeni nu dă o explicație reală, omenirea așteaptă catastrofe globale.

De fapt, planeta X, cu o frecvență constantă de trei și jumătate de mileniu vine la noi pentru a rezuma antrenamentul spațial de jumătate de an al întregii omeniri. Dar cea mai importantă sarcină este să îi luăm pe ucenicii cei mai răi și să facem ordine în clase, adică să curățăm planeta de activitățile negative ale întregii omeniri și să o pregătim pentru zorile spirituale. Și deoarece sistemul nostru solar este o formare, creată artificial de Dumnezeu, atunci venirea planetei X de-a lungul unei traiectorii eliptice alungite este un eveniment planificat care se întîmplă în mod constant și nu eșuează niciodată.

Anume de aceea eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate: la noi zboară comitetul de admitere. Examinările vor trece nu toții. Toți elevii slabi vor părăsi planeta noastră, și lumea va trece ușor într-o nouă calitate. Desigur, acest lucru este greu de crezut, și noi vedem cum evreii încearcă să destabilizeze situația cu sîrguință în întreaga lume. Dar toate aceste încercări nu au sens, pentru că nimeni nu va putea să scape de pe planetă, iar cursa va fi efectuată la nivel cosmic. Prin urmare, asemenea figuri precum George Soros pot să-și împacheteze bagajele, iar organizațiile lor publice «democratice» să le închidă și să se transfere sub controlul forțelor Divine, și toate bunurile, create prin «expluatare», puteți arunca pe contul Marelui Maestru. Poate că atunci vor avea ocazia să rămînă pe planeta noastră. Deși puțin probabil. Astfel de oameni nu pot fi reformatate. Ei nu pot înțelege că timpul posesiei lor a luat sfîrșit. E timpul pentru Judecata lui Dumnezeu!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Principala întrebare de astăzi sună astfel: dacă evreii declanșează un al treilea război mondial în Ucraina , ori ei deja au realizat, că deja într-o săptămână vor trebui să răspundă?

Și nu merită de a exaspera soarta sa, și așa atît de criminală. Ei nu pot spera pentru un miracol. Vor să-L învingă pe Dumnezeu? Nu, nu cred că și-au pierdut complet mințile. Deși  toate pregătirile sunt gata. Forțele speciale au sosit din Israel în Ucraina. Mașina de război este lansată.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Va fi dificil de a o opri. Pentru asta sunt necesare motive întemeiate. Cred că Domnul le va acorda, lovind trupele regimului lui Poroșenko cu armele noastre spațiale. Așa, pentru înțelegere și disciplină. Noaptea, cu cîteva ore înainte de ofensiva planificată, așteptăm confirmarea.

«Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, căci  închideți Împărăția Cerurilor oamenilor, căci singuri nu intrați și nu-i lăsați pe cei ce vor să intre.» (Http://bible.optina.ru/new:mf:23:13)

Această expresie a lui Isus Hristos, spusă de el evreilor, este și astăzi relevantă, ca niciodată. A sosit timpul pentru judecata lui Dumnezeu, și pentru evrei aceasta este sfîrșitul istoriei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Для чего прилетает планета Х

         Конечно, всё космическое для отдельно взятого человека, не знакомого с космологией, – пугает. Да и СМИ стараются изо всех сил, описывая историческую роль планеты Х или Нибиру. А так как настоящего объяснения никто не дает, то человечество ждёт глобальных катастроф.

На самом же деле планета Х с постоянной периодичностью в три с половиной тысячелетия прилетает к нам для того, чтобы подвести итог полугодовалого космического обучения всего человечества. Но самая главная задача – это забрать двоечников и навести порядок в классах, то есть очистить планету от негативной деятельности всего человечества и подготовить ее к духовному рассвету. И так как наша Солнечная система — искусственно созданное Богом образование, то прилёт планеты Х по вытянутой эллиптической траектории – это плановое мероприятие, которое происходит постоянно и никогда не даёт сбоев.

Именно поэтому я, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю: к нам летит приёмная комиссия. Экзамены сдадут не все. Все двоечники покинут нашу планету, и мир плавно перейдет в новое качество. Конечно, в это трудно поверить, и мы видим, как евреи старательно по всему миру пытаются дестабилизировать обстановку. Но все эти попытки бессмысленны, ибо с планеты убежать никому не удастся, а зачистка будет производиться на космическом уровне. Поэтому такие лихие деятели, как Джордж Сорос, могут поковать чемоданы, а свои «демократические» общественные организации закрывать и переводить под контроль Божественных сил, а все активы, созданные «непосильным трудом», можно скидывать на счёт Великого магистра. Может быть, тогда у них найдется возможность остаться на нашей планете. Хотя навряд ли. Такие люди переформатированию не поддаются. Они не могут понять, что время их владения закончено. Пришло время Божьего Суда!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Главный вопрос сегодня звучит так: развяжут ли евреи в Украине третью мировую войну или они уже осознали, что через неделю им придется отвечать?

И не стоит усугублять итак убийственную свою судьбу. Не могут они надеяться на чудо. Хотят победить Бога? Нет, не думаю, что они полностью лишились разума. Хотя все приготовления произведены. Из Израиля на Украину прибыли спецназовцы. Военная машина запущена.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Остановить её будет сложно. Нужны веские причины. Я думаю, что Господь их им предоставит, ударив по войскам Порошенского режима нашим космическим оружием. Ну так, для понимания и вразумления. Ночью за несколько часов до запланированного наступления ждем подтверждений.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». (http://bible.optina.ru/new:mf:23:13 )

Это выражение Иисуса Христа, сказанное им евреям, и сегодня актуально, как никогда. Пришло время Божьего суда и для евреев это конец истории.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Vrei să-L faci pe Dumnezeu să rîdă – împartă-ți planurile cu El

 Ieri am urmărit încă un videoclip, așa-numitului Harri Berkut.

Este surprinzător cît de multă aroganță și nerușinare evreiască are el? Dar am scos ideea lor principală din acest film — dezgust. Ei, jidanii, și-au pierdut complet mintea și s-au transformat în animale primitive obișnuite. Și nu degeaba. Pentru că după o noapte lungă, care a durat pe Pămînt timp de trei și jumătate de mileniu, a venit o nouă zi cosmică. Și toți slujitorii nopții și-au pierdut orientarea atît în ​​spațiu, cît și în timp. Și deși ei au reușit să schimbe spațiul cu trei și o jumătate de mie de ani în urmă, cu ajutorul acțiunilor magice, timpul nu este disponibil pentru ei. Dar timpul este principalul factor al stabilității și inviolabilității lumii Divine. De aceea, pe Pămînt, cum nu te stărui, cît de mulți bani nu plăti, cursul vieții nu vei schimba. După noapte vine ziua, și altceva nu există.

Iar acest Ber-kut a îndrăznit să afirme, că după  noapte va urma din nou noaptea. Oare un astfel de popor și o astfel de persoană poate fi considerat sănătos? El a îndrăznit să-și exprime ideile împotriva Creatorului și, prin urmare, L-a chemat pe Dumnezeu la un duel.

Eu am afirmat în repetate de ori în articolele mele, că este imposibil să schimbăm lumea lui Dumnezeu. Că ea este creată conform unui anumit principiu, după care este creat și omul, și planeta noastră, și celula vie a omului, și Dumnezeu însuși. Adică viața manifestată însuși. Și ceea, ce e posibil să se creeze noaptea, cînd omul se află într-un vis, nu poate fi creat în timpul zilei cînd el este treaz.

Noi am intrat deja în stadiul trezirii. Esența umană se află deja pe teritoriul lumii Divine. Problema constă în aceea, ca de transferat omul dintr-un somn letargic într-o stare normală, deoarece satana, cu ajutorul cabaliștilor evrei, a fost capabil să distorsioneze spațiul și a introdus omenirea în lumea răsucită a iluziei într-o noapte cosmică lungă.

Această acțiune se poate face dacă ai suficientă capacitate de informare energetică. Dar timpul nu a putut încă opri nimeni.

De aceea, cînd a venit vremea de aranjat totul la locurile lor, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am venit pe Pămînt pentru a întoarce toată omenirea la sînul lui Dumnezeu Atotputernic. Și eu am reușit să o fac, deoarece structura pe care o conduc în Împărăția lui Dumnezeu este omniprezentă și omnipotentă. Ea nu pierde niciodată, nu se teme de nimeni și nu se retrage niciodată, pentru că ea este întruparea puterii voinței lui Dumnezeu. Și vă voi aduce aminte, că, potrivit voinței lui Dumnezeu, în Predica Sa de pe Munte, Hristos a învățat omenirea să se roage corect lui Dumnezeu, adică El a lăsat codul nostru de victorie umanității, în care se spune: «Vie împărăția Ta; Facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe Pămînt  «.

Astfel, acum s-a întîmplat aceea, ce a fost lăsat moștenit de Dumnezeu. Lumea Pămîntului și cerului s-au unit într-o singură structură, adică pe Pămînt a venit o zi cosmică. De aceea pe Pămînt s-a apropiat planeta Nibiru, care, ca întotdeauna la fiecare trei și jumătate de mie de ani după noaptea cosmică, ia toate spiritele rele de pe planetă și le duce la Templul Focului pentru reformatare. Această acțiune este un ritual necesar pentru purificarea lumii Divine înainte de un nou salt calitativ. De aceea, toate spiritele rele, și Papa, și Regina Angliei, și conducerea  neagră, și evreimea mondială strigă într-o singură voce: ucigașul planetar s-a apropiat de Pămînt.

https://m.5-tv.ru/news/229521/papa-rimskij-francisk-prizval-molitsa-zaizbavlenie-otnibiru/?fbclid=IwAR0ytCTi8-NxdV5VGZ7slavd1rgwG7X8KpJhctJMI3MjkUIOPOPKVs8ufHg

Dar, domnilor, nu generalizați. Pentru cine ea este ucigașul, iar pentru cineva —  semnul lui Dumnezeu.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Хочешь рассмешить Бога, поделись своими планами

         Вчера посмотрел очередной ролик так называемого Гарри Бер-кута.

Удивительно, сколько в нем жидовской наглости и самомнения? Но я из этого ролика вынес главную их идею – омерзение. Они, жиды, полностью потеряли свой былой ум и превратились в обыкновенных примитивных животных. И это неспроста. Ибо за долгой ночью, которая на Земле длилась три с половиной тысячелетия, наступил новый космический день. И все служители ночи потеряли ориентацию и в пространстве, и во времени. И хотя пространство три с половиной тысячи лет тому назад им с помощью магических действий изменить удалось, время для них недоступно. А ведь время – это главный фактор стабильности и незыблемости Божественного мира. Именно поэтому на Земле, как ни старайся, сколько денег ни плати, ход жизни не изменишь. За ночью приходит день и по-другому не бывает.

А этот Бер-кут посмел утверждать, что за ночью снова последует ночь. Разве такой народ и такой человек могут считаться здоровыми? Он посмел высказать идеи, противные Творцу, и, значит, вызвал Бога на поединок.

Я не раз в своих статьях уже утверждал, что мир Бога изменить невозможно. Что он создан по определенному принципу, по которому создан и человек, и наша планета, и живая клетка внутри человека, и сам Бог. То есть сама проявленная жизнь. И то, что возможно творить ночью, когда человек находится во сне, невозможно творить днем, когда он бодрствует.

Мы уже вошли в стадию пробуждения. Человеческая суть уже находится на территории Божественного мира. Проблема состоит в том, чтобы перевести человека из летаргического сна в нормальное состояние, так как сатана с помощью еврейских каббалистов смог искривить пространство и ввёл на долгую космическую ночь человечество в искривленный мир иллюзии.

Это действие сделать возможно, если имеешь достаточно энергоинформационной мощности. Но время остановить еще не удавалось никому.

Именно поэтому, когда пришло время расставить все по своим местам, именно я, Святослав Мазур, Великий Магистр, пришел на Землю, чтобы вернуть все человечество в лоно Бога Вседержителя. И мне удалось это сделать, ибо структура, которую я возглавляю в Царствии Бога, вездесуща и всемогуща. Она никогда не проигрывает, никого не боится и никогда не отступает, ибо является силовым воплощением воли Бога. А я напомню, что согласно воле Бога в своей Нагорной проповеди Христос научил человечество правильно молиться Богу, то есть Он оставил человечеству наш код победы, в котором сказано: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Таким образом, сейчас произошло то, что было завещано Богом. Мир Земли и Неба объединились в единую структуру, то есть на Землю пришел космический день. Именно поэтому к земле приблизилась планета Нибиру, которая как всегда один раз в три с половиной тысячи лет после космической ночи забирает с планеты всю нечисть и отвозит их в храм Огня на переформатирование. Это действие — необходимый ритуал очищения Божественного мира перед новым качественным скачком. Именно поэтому вся нечисть и папа Римский, и английская королева, и черная знать, и мировое еврейство вопит в один голос: к Земле приблизилась планета-убийца.

https://m.5-tv.ru/news/229521/papa-rimskij-francisk-prizval-molitsa-zaizbavlenie-otnibiru/?fbclid=IwAR0ytCTi8-NxdV5VGZ7slavd1rgwG7X8KpJhctJMI3MjkUIOPOPKVs8ufHg

Но, господа, не надо обобщать. Для кого убийца, а для кого и знак Божий.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Евреи на пороге самоуничтожения

sumerians-nibiru1         Пусть мир Земли узнает свою главную тайну. Видимо, пришло время евреев узнать, кто хотел вместо Мошиаха бен Йосефа завладеть главной тайной мироздания и привести евреев к самоуничтожению. Евреев можно считать коварными, наглыми, алчными, но ни в коем случае их нельзя считать наивными и глупыми.

Как же они попались на посулы нового Остапа Бендера, а точнее Игоря Беркута и поверили его новому Иерусалиму на месте исторической Руси на территории современной Украины. Кому-то может показаться, что война на Украине или оранжевая революция в Молдове — это чистые случайности, так сказать движение народов Молдовы и Украины в сторону свободы и демократии. Нет и еще раз нет. Они двигаются только в сторону самоликвидации. И молдавский многонациональный народ, и многонациональный народ Украины сейчас планомерно уничтожается мировым сионизмом лишь только для единой цели – освободить место под строительство нового небесного Иерусалима. И во главе этого процесса стоит глобальный прохиндей, так называемый новый Мошиах бен Йосеф – Игорь Беркут. Его фильм можно посмотреть тут.

Украина – Израиль: один народ, одна судьба

В чем смысл этого фильма? Господин Беркут с помощью своей личной трактовки Нового Завета, (который кстати евреями полностью отвергается), доказывает, что новый Израиль, новый Иерусалим должен находиться на территории на которой сегодня находятся Молдова и Украина. Может быть бредовая идея сумасшедшего фанатика не воспринималась бы так серьезно, если бы в нее не поверило все глобальное руководство мирового еврейства. Вы хотели получить Мошиаха, вы его ждали, и вот он пришел.

Но дело в том, что мир неожиданно для мирового еврейства, согласно воли Бога перешел в иное качество, в качество четвертого уровня, в котором деньги перестали играть свою главную магическую роль концентрированной воли и, значит, у евреев потеряна их главная магическая сила, которая три тысячи лет двигала их к заветной цели – встать во главе всего человечества и управлять им, как своими рабами.

Сама эта идея изначально оказалась порочной, ибо их хозяин Люцифер не предупредил свой избранный народ, что по истечению трех тысяч лет все человечество войдет в новый этап своего существования в этап духовного просветления, в котором главной движущей магической силой взамен денег будет Святой Дух.

Таким образом, не рассказав евреям о будущем, Люцифер поставил перед ними неисполнимую задачу к которой они успешно подошли. Дело в том, что в своем последнем видеоролике я подробно рассказал о том, что мир согласно воли Бога успешно перешел на новый уровень своего развития и эту роль Божественного развития, роль нового локомотива взяла на себя новая ангельская структура. В древней истории эта планета изображалась как планета Нибиру, у которой есть вытянутая эллиптическая орбита полета вокруг нашего светила.

На самом деле все обстоит так. Дело в том, что эта ангельская структура находится в созвездии Гончих Псов и представляет собой энергоинформационный космологический центр прямого действия, который согласно воли Бога в переходный период от мира материи, то есть от правления Люцифера к правлению Иисуса Христа, то есть правления Бога берет на себя пульт управления нашей планетой. Этот период называется период тысячелетнего благоденствия. Он происходит каждые три тысячи лет и является непременным условием перехода из одного состояния человека в другое.

Сама эта планета в период перехода человека становится доступной ряду представителей человеческого сообщества, которые в течении трех тысяч лет нового периода становления смогли подняться на уровень Божественного взаимодействия. Таким образом, Господь Вседержитель давая таким людям возможность взаимодействия с новой планетой открывает возможность для всего человечества через этих людей получить новые знания и новые силы для преодоления и развития необходимого периода.

Но какое отношение к этому процессу имеют сами евреи? Ровным счетом никакого. Господь ведь им уже сказал однажды: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное. Из Библии. (Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 24; Евангелие от Луки, гл. 18, ст. 25)».

Именно поэтому план строительства нового Иерусалима на территории современной Молдовы и Украины под руководством мирового еврейства не возможен, ибо эта территория сегодня будет трансформироваться под единую Божественную структуру, которая будет управляться согласно плана Бога из созвездия Гончих Псов, из планеты которая известна человечеству под названием Нибиру.

sumerians-nibiru1

Отчетливо видна шестиконечная звезда – символ четвертого уровня

Чертеж этой планеты известен многим посвященным. Его передали Гитлеру тибетские монахи, видимо для того чтобы глобальное еврейство угомонил свой пыл.

92782782

Полое строение планеты ангелов (Нибиру) сегодня уже напрямую взаимодействующую с Землей

 Но, видимо, сионисты так живо представили себе, что новый Иерусалим возможно построить на нашей планете, что даже такие проходимцы как Игорь Беркут смогли снова поймать весь еврейский народ на эту мистическую уловку.

Говорю серьезно и однозначно, мир Бога перешел на новую стадию своего развития. Пульт управления планетой находится в руках ангельской иерархии. Мы завершили свою работу по переходу к новой реальности.

Космический портал закрыт. Никаких новых катаклизм или перестроек на нашей планете в ближайшем будущем в течении одной тысячи лет не предвидится. Именно поэтому я заявляю мировому еврейству:

— Ваш новый псевдо Мошиах ведет вас всех, как жертвенных баранов на бойню. Ведь любой Божественный порядок обеспечивается силой и волей Бога. Противостоять ему бессмысленно. А вместо нового Иерусалима именно на территории исторической Молдовы вы получите суд Божий.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.

 

Победа человечества над мировым злом произойдет в этом году в Молдове

Screenshot_31То, что это событие состоится в Молдове в этом году, я лично не сомневаюсь. Поясню почему.

В этом году на территории земного шара произойдет главная и решающая схватка между силами Люцифера и воинством Иисуса Христа. После этой схватки на земле начнется новый духовно-нравственный порядок, так называемый золотой век человечества.

Но перед началом этого священного действия, как это обычно бывает в реальной жизни, мир прошлого олицетворяемый Люцифером, предпримет попытку дать новому миру решающий бой, дабы сохранить свой прежний миропорядок. И этот факт, есть ничто иное, как аксиома.

Начало главных событий ознаменовалось встречей иерархов двух христианских церквей: Папы Римского Франциска и настоятеля русской Православной церкви патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Два этих религиозных деятеля и запустили процесс Божьего суда, ибо они своими действиями совместили несовместимое, объявили об объединении сил, которые между собой не объединяются.

Идея этой встречи заключается в том, чтобы создать неразрешимую ситуацию, ведущую к слому прежней духовно-нравственной основы, которая существовала на Земле последние две тысячи лет. Поскольку, надо понимать, что слом системы, который произойдёт в начале лета 2016 года на Великом православном соборе, создаст вакуум духовной власти на планете. Другими словами, прежняя система будет разрушена, а новая еще не вступит в свои права.

Именно этой ситуацией попытаются воспользоваться мировые структуры зла, которые к слову и готовили эту ситуацию на протяжение двух тысяч лет. И само собой, что к моменту Божьего суда они будут основательно подготовлены. В их руках сейчас сконцентрированы все без исключения земные ресурсы, финансы, информационные блоки и грубая военная сила. Единственное, что они на самом деле не смогут проконтролировать, так это духовное пространство, ибо это пространство никогда им не подчинялось, являясь вотчиной Иисуса Христа. Таким образом, война произойдет между земными материальными, и земными духовными структурами.

В настоящий момент, конфигурация нашей планеты изменилась в сторону доминирования небесных сфер. В Молдове был найден и открыт вход в царствие Божие.

Затем, был запущен портал связывающий тело нашей планеты с ее духовным двойником — планетой Нибиру. Сейчас, эта связь осуществляется через солнечные врата. По сути, в нашей солнечной системе наконец-то был выстроен космологический кадуцей — модель построения вечного Божественного мира.

Время Божьего суда настало

Итак, через солнечные врата, которые осуществляют связь с Богом Вседержителем сейчас на Землю устремились новые Божественные энергии, новые Божественные силы. Это и Божественное воинство, и ангельские создания, и специальные структуры, и иерархии нового Божественного строительства.

И здесь, не надо быть архистратигом архангелом Михаилом, чтобы осознать, что решающая схватка за будущее нашей планеты произойдет именно за вход в солнечные врата, за место, где человек и Бог взаимодействуют напрямую, без всяких посредников и правителей. Эта схватка произойдет именно на территории Молдовы, и только лишь потому, что вход в солнечные врата находится на ее территории и более нигде.

Поэтому сейчас, следует знать, что во главе нашего государства должен встать человек подобный молдавскому господарю Штефану Великому. Именно ему в свое время Господь Вседержитель поручил защиту этих врат от западных и восточных завоевателей. И надо отметить, что он свою миссию с честью исполнил.

Но на новом витке истории, уже на космологическом уровне, эта задача стала сегодня в полный рост. Руководитель нашего государства не может быть политическим деятелем исполняющим роль по сценарию зарубежных спонсоров. Он также не может быть профаном не понимающим смысла происходящих космологических процессов на планете. Во главе государства в главный решающий момент истории, как самой Молдовы, так и всего человечества в целом, точно также как это было две тысячи лет тому назад, должен встать истинный посланник Бога. Поскольку, лишь он один имеет право в честном бою схлестнуться с руководителем сил зла, и согласно закону мироздания победить его в честной бескомпромиссной схватке.

Ну, а теперь, скажите мне пожалуйста православные молдаване: подходят ли на эту роль сегодняшние кандидаты, финансируемые из западноевропейской, американской или Ватиканской, а быть может и российской кормушки? Возможно ли противопоставить Люциферу Майю Санду, Андрея Нэстасе или Игоря Додона? Разумеется, нет. Вот и я думаю, что Люцифер, через своих помощников из Ватикана, мирового еврейства, и некогда могущественных кланов незаконно избранных царственных особ западного мира, выбирают для схватки с Люцифером картонных болванчиков, которые сами не ведают на какую роль они пытаются претендовать.

Я уверен, что Господь Вседержитель, наш главный Учитель и арбитр правильно распорядится судьбой всего многонационального молдавского народа, и отыщет в его рядах того единственного и непобедимого воина, который и станет спасителем человечества, которого кстати все ждут как мессию второго пришествия — Иисуса Христа.

Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Ордена Наследники Византийского Престола

Воля Бога уже проявилась на планете, но видимо это мало кто понимает

111Хочется реакции, а ее нет, и не мудрено. Ведь, воля Бога проявляется незаметно. Мы все ее ждали повторяя неустанно: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И она проявилась.

Полагаю, что глобальные игроки это осознали и очень скоро отправятся на суд Божий.

В чем собственно состоит этот суд? Многие люди по своей наивности считают, что Господь будет каждого жителя планеты ставить на свой ковер и выговаривать ему проповеди.

Сколько же для этого понадобилось бы времени? Господь Вседержитель сделал все очень просто. Он проявил свою волю и дал возможность каждому жителю нашей планеты выбрать свое будущее. И в этом Его гений. Конечно, многие жители планеты выбирают Бога, ведь Господь Вседержитель — это вечность, это бессмертие. Однако, люди тоже существа созданные по образу и подобию Бога. И они тоже бессмертны, ибо, если созданы по подобию Бога, то и обладают теми же качествами. Именно поэтому люди не всегда выбирают Бога. Им кажется, что их бессмертие дает им возможность безбедно жить и вне Бога. Посмотрите, все существующие на Земле религии тоже об этом говорят. Выбери или рай на небе, или жизнь на земле. Многим, видимо, жизнь на земле более подходит под их внутреннюю суть, чем рай на небе. Ведь для того чтобы отправиться к Богу необходимо быть как минимум праведником и соблюдать все Божьи принципы. А эти принципы полностью исключают блага на Земле.

А ведь, так хочется этими благами попользоваться, живем ведь один раз.Поэтому многие считают, что необходимо брать от жизни все, что только возможно. Вот и грешим. Но ведь наличие греха в наше время — дело поправимое. Стоит лишь пойти в церковь, как священнослужитель снимет с тебя все грехи, очищая дорогу к новому греху и потреблению. Мало однако логики в этих современных религиях. Если бы все было так просто, то наверняка, все люди на Земле уже давным-давно отправились бы на тот свет, в преисподнюю. Вместе с тем, политика потребления растет и развивается несмотря ни на что. Люди все больше и больше зависят от мнимых ценностей, забывая о главных. Да и есть ли эти главные ценности? Давайте, разберемся, в чем же состоит воля Бога, и почему мир приобрел новые качества?

Вопрос этот очень непростой и самое главное комплексный. До сих пор, люди грешили и продолжают грешить, поскольку ничего не знают о своем будущем. Может быть оно есть, а может быть и нет. Никто же эту аксиому не доказал. Вот и отводят люди от себя мысль о смерти и кончине. Пускай придет это время, тогда и подумаем. Но момент смерти неминуемо приходит и сделать уже ничего нельзя, время упущено. Если бы знать заранее о своем будущем и о его смысле!

Однако, тайна мироздания заключается в том, что сила противоположная Богу всячески замалчивает информацию о будущем человека, рисуя картины Божьего суда как некие весы, на которых специальные службы определяют будущее человека согласно прожитой им жизни.

Сказано ведь: «По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя». Вообще, разговор о религиях это отдельная тема. Зачем они вообще появились, если Бог Вседержитель сам в состоянии объяснить любому человеку смысл жизни? Убежден, что религии — это самый большой обман, который только возможно было придумать. Смысл религии – ввести человечество в заблуждение, и следуя плану противоборства с Богом не позволить человеку, правильно понимать суть вещей. Если сам человек осознает смысл, зачем ему нужны священнослужители и жрецы? Разве лишь для того, чтобы нещадно обдирать и закабалять его, направляя на путь далекий от истинного смысла.

Возникает вопрос: что бы происходило на Земле, если бы не существовали религии? Тогда, человек столкнулся бы с реальностью, с Богом, который и объяснил бы этому человеку, в чем смысл его Божественной жизни. А смысл жизни безусловно есть, но скрыт он за ширмами религии, иллюзии, страха, вранья и лицемерия. За всем тем, что проецирует на нашу жизнь дьявол. Дьявол — это антипод Бога, антипод истины и самой жизни. Дьявол — это ложь и смерть, хаос и неразбериха. Но для чего-то же он нужен, такой плахой? Он не нужен, но он есть, ибо его суть — это то, что должно противостоять Богу, то, что находится за пределами проявленного Божественного мира и то, что Богом не контролируется, ибо Бог, как и сам человек борется со смертью и грехом, как и проявленный мир с хаосом.

Итак, человек – это Бог, поскольку создан он по образу и подобию Бога. Но он этого не понимает, так как, если бы человек осознал свою Божественную суть, он не выбирал бы бессмысленное потребление, вранье, иллюзию, смерть и ложь. Он бежал бы к Богу за защитой и водительством, ибо без Бога человек существовать не может.

Но что же надо сделать Богу для того, чтобы объяснить человеку, что смысл его существования находится не в хаосе, не в дьяволе, а в Боге? Для этого, нам дана возможность избрать свой путь, с тем, чтобы мы осознали одну элементарную вещь — ни Бог, ни дьявол, ничего не сделают для данного человека, если сам человек не выберет свой верный путь.

Бесполезно сопротивляться воле Бога, ибо сказано: «отделю зерна от плевел». Сейчас, это время настало. Бог Вседержитель проявил свою волю. Он создал на планете инструмент способный оделить зерна от плевел и запустил его в действие. В связи с чем, нам на земле придется в ближайшем будущем пожинать новый урожай. Не будет больше того, что было раньше. Не сможет человек оставаться на Земле отвергая волю Бога, ибо инструмент запущенный на нашей планете подвигнет человека познать истину. В любом случае, человеку самому придется это сделать.

Раньше, это было невозможно, поскольку, время Божьего суда не настало, ибо существует «время разбрасывать камни, и время их собирать».

Объясню в чем заключается смысл нового Божественного мира, и как Господь отделяет зерна от плевел?

Согласно плану Бога, была сформирована и запущена новая космологическая матрица, при которой Бог Вседержитель создал подобие огромного духовного пылесоса для очищения духовного пространства нашей планеты – колыбели человечества. Этот пылесос работает по принципу вращающейся спирали направленной к Его благой планете. Эта планета и есть конечная цель существования человека в его теперешнем виде. Эта планета называется Нибиру, http://indigolotos.info/3055/vremya-bozh-ego-suda-nastalo.htm иначе точка пересечения, которая вращаясь вокруг солнца с противоположной стороны от нашей планеты, находится на ее же орбите.

Новая Божественная матрица представляет собой своеобразный тандем физической и духовной планеты соединенные между собой энергоинформационным каналом.

Произошло то, о чем говорилось в молитве Отче Наш: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так, человек после своей физической смерти, по каналу духа, представим его в виде шланга от пылесоса, направляется к солнечным вратам. Солнце в этом космологическом пылесосе играет роль тонкого фильтра. Все души выбравшие Бога легко проходят через этот огненный фильтр и оказываются в царствии Божьем на планете Нибиру, на которой мы не так давно побывали.

Кроме того, все те, кто прошел Божественное посвящение еще при жизни имеют возможность познать свое будущее взаимодействуя с этой планетой посредством своей духовной сути, по закону подобия. Однако, те люди, кто не смог пройти через этот фильтр оказываются в состоянии мусора. Этот мусор не может вернуться на Землю в силу того, что мотор, то есть воля Бога, постоянно вращает спираль Духа против часовой стрелки, создавая усилия в сторону солнечных ворот, преодолеть которые человеческая душа не в состоянии. Поэтому все те, кто не прошел через солнечные врата, ибо занимались на земле накопительством, обманом, преступлениями и т.д. — оказываются на крайней от Солнца планете, на Меркурии. На ближайшие три с половиной тысячи лет, он станет их родным домом, а точнее раскаленной сковородкой. Ведь, согласно воле Бога днем на Меркурии температура достигает 400 градусов по Цельсию.

Таким образом, Господь и отделяет зерна от плевел. Ибо: «легче верблюду пролезть через игольное ушко, нежели богатому попасть в Царствие Божие». Эта аксиома начала работать и согласно предсказаниям, очень скоро люди живущие на нашей планете осознают, что копить, воровать, захватывать чужое, лгать, сеять зло: очень опасно, ибо это пригласительный билет на Меркурий, в ад. И если сильные люди этого мира, руководители религиозных конфессий, президенты государств и корпораций, царственный особы, мировая закулиса еще не осознали этого, то им следует очень быстро поменять свое мировоззрение, ведь апокалипсис уже произошел. Обратной дороги просто нет и не будет, а сто процентов населения нашей планеты после своей смерти распределятся в эти два центра: или в рай на Нибиру, или в ад на Меркурий. Никакого третьего пути нет и быть не может.

Дьявол уже потерял свою магическую силу. А вход в преисподнюю на Земле закрыт на вечные времена.

Молдова Маре, то есть современная Молдова и ее исторические территории – согласно плана Творца является воротами в новый Божественный мир. Уверен, что мировая закулиса пока еще не ведает, что творит. Но когда до нее дойдет, что мир уже изменился, и что именно финансово-экономические богатства, которые они копили столько веков являются их окончательным приговором, а их всех ждет бесславный конец и длительное заключение в штольнях Меркурия, символом которого они так гордятся, то может быть мы еще увидим гонку во спасение собственных шкур между некогда самыми влиятельными и богатыми людьми планеты.

merk

Римский бог торговли «Меркурий

Их мнимые богатства оказались иллюзией. Ведь сказано было мудрецами еще в древности: на Земле есть смысл приобретать только то, что не возможно потерять.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.

Время Божьего суда настало

A4 SCAN(Планета Нибиру 19 февраля 2016 года примет первых своих поселенцев)

Этот текст готовился давно, но я решил опубликовать его непосредственно перед главными событиями, которые ожидают всех нас в ближайшем будущем. Речь о том, что очень скоро, жители планеты предстанут перед Господом и должны будут сделать следующий выбор: остаться на Земле и быть уничтоженными огнем Божьего гнева или переселиться в новый дом, который Господь Вседержитель нам всем приготовил.

Об этом новом доме было давно известно. О нем знали и в древнем Египте, и у шумеров, и в Вавилоне. О нем хорошо помнят и еврейские жрецы. Именно из него на Землю приходят посланцы Господа, с тем чтобы провести на Земле действия связанные с переходом из мира материи в мир духа. Само название планеты также известно из древних источников. Она называется Нибиру что означает пересечение в определенной точке. Об этой планете многое известно. Не известно только одно, где она находится. Ученые предполагают, что сама планета появляется в солнечной системе раз в три тысячи шестьсот лет, поскольку вращается вокруг Солнца по очень вытянутой эллипсоидной орбите. Ее появление всегда приносит много разрушений и катаклизм, поэтому ее появление ожидают со страхом. Известно, что появление планеты Нибиру, связано с апокалипсисом, мало того, известно, что момент «Х» настанет в апреле этого года.

Видимо, именно поэтому иерархи христианских церквей так засуетились, очевидно готовясь к Божьему суду. Высказывание английской королевы и Папы Римского Франциска о том, что мир скорее всего в этом году последний раз праздновал Рождество Христово, лишь подтверждает истину. И Римский Папа, и мировое еврейство, и глава англосаксов наверное понимают, что время их владычества завершилось и настал момент Божьего суда.

В этой связи, следует прояснить ситуацию, потому как наш священный орден Наследники Византийского престола последние двадцать лет работает над этой задачей, именно для того, чтобы подготовить сам переход из мира материи в мир Духа. Хотелось бы, чтобы к данному тексту отнеслись с пониманием «сильные мира сего». Ведь до главных событий осталось не так много времени и потому, еще возможно решить многие проблемы.

В своей книге «Молдавская космология», я примерно нарисовал схему происходящих в мире событий. Оттуда следует, что все происходящее связано с космосом, потому, люди живущие на Земле не имеют никакой возможности хоть как-то повлиять на ход будущих событий. У них есть лишь одна возможность: принять новую реальность или отвергнуть ее.

В чем же заключается суть новой реальности? Почему, согласно шумерским текстам процесс возникновения новой реальности укладывается в 3600 лет. Разумеется, здесь могут быть неточности, но по космическим меркам это не имеет большого значения. Этот процесс происходит один раз в 3500 лет и неоднократно повторялся. Именно поэтому можно сказать, что он неминуем. А вот то, что люди на него не реагируют с должным вниманием потому, что за 3500 лет на земле не остается о нем никакой информации. Противоборствующая сила ее аккуратно зачищает.

Заметим, что ровно 500 лет назад, согласно пасхалиям был определен период проведения апокалипсиса на планете. Эта дата соответствовала истечению 7000 лет от сотворения мира (1494 год). То есть, на Земле был завершен период Божественного строительства, и мир простился со Вторым Римом — с православием. Лишь воля Папы Римского и предательство Русской Православной церкви, оттянули тогда переход человечества к иной реальности ровно на 500 лет, на уровень половины оборота витка времени, который рассчитывается как тысячелетие. В связи с этим событием было отодвинуто важное действие на нашей планете – подготовка переселения всего человечества на новую планету под названием Нибиру.

Это переселение предполагалось провести через христианские врата, которые находятся на территории исторической Молдовы. Это именно так, поскольку месторасположение ворот, как и весь земной шар строго отрегулированы согласно вечной Божественной модели построения всего сущего. И если эти ворота согласно их географическому положению находятся в Молдове, то само собой, они не могут быть перенесены в Москву, в Иерусалим, в Египет или в Вавилон. Поскольку, каждому географическому месту соответствует свое время.

Ведь нельзя же у человека созданного по образу и подобию Бога, произвольно изменить расположение такого центра действия, как сердце на другое место. Также и в случае с нашей планетой, центр действия которой, а именно сердце мира, невозможно перенести никуда более. Именно поэтому, когда молдавский господарь Штефан Великий получил в жену наследницу Византийского престола и стал хранителем высшего магического титула на планете — титула наследника Византийского престола, стало понятно, что ворота в мир Бога охраняются его воинами и находятся они именно в Молдове. Отсюда и его историческая роль защитника ворот в христианство.

Однако, мир Бога тесно взаимодействует с миром сатаны, в связи с чем, временная заминка в 500 лет, в настоящий момент, подошла к своему логическому окончанию. В течении двадцати лет мы готовили этот переход. Его начало состоится в Молдове, в пятницу 19 февраля 2016 года, ровно в 19-00 по местному времени. В этот день первая группа посвященных в дело Бога отправится на новую планету, с тем, чтобы открыть доступ к бесконечному движению человечества к новой цели.

Планета Нибиру (пересечение в определенной точке) согласно космологии находится в точке пересечения прямой линии, исходящей из Молдовы, проходящей через солнечные врата и пересекающие с обратной стороны солнца орбиту Земли. Она в пять раз крупнее нашей планеты. Ее субстанция, гораздо тоньше и гармоничнее нашей сегодняшней материи. Но сама планета пригодна к бесконечному развитию и представляет собой духовную структуру Бога Отца, Его мощную цитадель. Попасть на планету возможно только через солнечные врата, то есть пройдя по заранее подготовленному духовному каналу сквозь Солнце и только тем, кто в своей жизни отречется от дьявола и изберет Бога Вседержителя. И в силу того, что канал связывающий Землю и небо проходит через солнечные врата, а вход находится в Молдове, то все главные события в ближайшем будущем будут связаны с ее развитием.

Для начала, Молдова вернёт все свои исторические территории, находящиеся сегодня в составе Румынии и Украины. После чего, уже на территории единой и неделимой Молдовы начнется построение нового Божественного мира. Таким образом, Молдова исполнит волю Бога, станет воротами в новый Божественный мир, и создаст условия глобального перехода всего человечества к новому Божественному миропорядку.

Предупреждаю, что все попытки уничтожить ворота, ведущие в рай будут жестко пресекаться Господом, а всех, кто вознамерится противиться воле Бога ожидает наказание.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.