Sveatoslav Mazur: Pe cîinii turbați îi eutunaziază

De ce umanitatea noastră nu poate să iasă la linia ascendentă a progresului nou? Ce n-ar face ea, ca rezultat avem o mare tabără de concentrare și nu contează sub ce marcă: sub brandul fascismului, comunismului, socialismului, capitalismului sau unui nou model economic digital, sensul este unul — un lagăr de concentrare.

Și cum ar fi altfel, dacă în locul unei noi ideologii, progresului Divin, evreii pun constant în baza lumii Vechiul său Testament, care a venit la noi din sistemul de sclavi, în care evreii se consideră oameni, iar toți ceilalți ca vite.

În timp ce în baza relațiilor umane se va afla iudaismul în diferitele sale manifestări, noi  vom primi în mod constant regimuri extremiste și un lagăr de concentrare global. A venit timpul să schimbăm însăși conceptul dezvoltării a planetei. După prima venire a lui Isus Hristos pe planetă, evreii, atît în ​​sens cît și în conținut, și-au încheiat dezvoltarea lor  spirituală și nu au trecut testul maturității. După ce au efectuat o crimă cosmică, ucigînd mesagerul lui Dumnezeu Isus Hristos, ei au fost împrăștiați în jurul lumii, dar nu și-au înțeles greșelile.

Astăzi ei încearcă din nou să întoarcă întreaga omenire la sistemul de sclavi, punînd în fruntea dezvoltării Vechiul Testament, care a fost deja eliminat de Dumnezeu acum două mii de ani în urmă. Și din moment ce evreii nu pot fi reprogramați, reprezentînd un tip special de oameni, care nu e capabil a se dezvolta, Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al celei de a doilea venire, declar cu responsabilitate că ei repetă unu la unu greșeala de acum două mii de ani, sperînd, aparent, că Dumnezeu nu înțelege semnificația acțiunilor lor. Aceasta este în zadar.

După ce poporul deja a încălcat o dată legea și are de gînd să o mai calce din nou și din nou, Dumnezeu Atotputernic declară un astfel de popor un recidivist turbat, un maniac care nu-și poate vindeca psihicul. Și ce rămîne apoi lui Dumnezeu? Desigur, un lucru, dacă un astfel de maniac nu poate fi izolat de societate, el trebuie să fie eutunaziat. Și aceasta nu este chemarea mea de a distruge evreii. Acesta este chemarea evreilor la auto-distrugere însuși!

https://www.facebook.com/watch/?v=186177652326552

 

 

Viitorul întregului popor evreu se află în mîinile mele. Eu, Isus Hristos celei primei veniri am fost executat prin ordinul poporului evreu. Prin urmare, transferînd viitorul lor în mîinile mele. Astăzi  eu am venit pentru ca să transfer întreaga omenire la o nouă calitate, la un nou nivel de dezvoltare. Și ce văd din nou?

Poporul meu încearcă din nou să distrugă ceea ce le-a dat Dumnezeu pentru dezvoltare. Se pare că nu există nici un profet în patria sa. În loc să se apuce de muncă, acest popor încearcă din nou să profite de puterea care nu îi aparține și nu îi va aparține niciodată, pentru că puterea lui Dumnezeu se află la nivelul cosmic, iar puterea poporului — la nivelul uman, planetar.

Pentru a primi puterea nivelului cosmic, evreii aveau nevoie să-și transforme esența. Ei însă  s-au oprit la nivelul sistemului de sclavi și nu vor putea niciodată să recupereze timpul pe care l-au ratat în procesul narcisismului lor. Timpul Judecății lui Dumnezeu se apropie inexorabil, și nimeni nu va putea salva pe iudei de la mînia lui Dumnezeu dacă ei înșiși nu vor dori aceasta.

În loc ei să se pocăiască și să  treacă la un nou nivel de dezvoltare, ei urmează din nou calea autodistrugerii. Ei bine, aceasta este alegerea poporului. Aceasta, aparent, este semnificația lor sacră. Paradoxul este că în afară de mine, Isus Hristos, Dumnezeu nu are alți fii, și nici o altă venire pe Pămînt nu se predeve în următorul mileniu. Pentru evrei aceasta este condamnare finală și fără echivoc. Noul Ierusalim nu va fi.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × три =