Sveatoslav Mazur: Vom crea centre de salvare a evreilor!!!

Reieșind din faptul apropierii întregii omeniri la tranziția din lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu, propun să creăm în toată lumea puncte, sau, mai degrabă, centre de salvare a  întregului popor evreu. Pentru că evreii înșiși au căzut în capcana religiei lor false, care le face în absență popor ales. Și aceasta, după cum se știe, este cel mai grav păcat de mîndrie. Nu poate exista popor ales în corpul unic al omenirii. El, ca o tumoră de cancerm, va fi distrus în primul rînd. Și din moment ce trecerea la o calitate diferită va avea loc deja în luna viitoare, în prima jumătate a lunii aprilie, atunci și centrele de salvare ar trebui să fie gata deja pînă în acel moment.

Cineva ar putea crede, că textul meu este un apel fals pentru represalii. Nu și nu din nou. După ce poporul evreu a refuzat să se evacueze de pe planetă în prealabil și a intrat într-o poză față de singurul ei proprietar, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am realizat o eroare a unei astfel de alegeri și pericolul muritor de autodistrugere a evreilor. Dar chiar și după instrucțiunile mele și dovezi ale semnificației a ceea ce se întîmplă, ele nu reacționează deloc.

Eu înțeleg că mîndria poate fi nepăsătoare, dar nu pînă așa măsură. Este necesar să simțim, dacă nu cu mintea, cel puțin cu un alt organ situat în partea de jos a corpului, cu care evreii percepeau întotdeauna pericolul. Însă chiar și în acest caz acest organ tace. De aceea eu, Sveatoslav Mazur, chem întreaga comunitate mondială să ne unim pentru a salva acest popor capabil și foarte religios de pericolul muritor. Deși cred în aceasta foarte puțim. Aș vrea ca cel puțin cabaliștii — oamenii cu darul spiritual al prevestirii, să simtă strigătul sincer al sufletului meu și să se gîndească la cuvintele mele, căci dacă voi nu veți reacționa la chemarea Marelui Maestru, atunci voi nu veți reacționa deja niciodată la nimic.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + тринадцать =