Sveatoslav Mazur: De ce sioniștii încearcă să distrugă Moldova suverană?

Faptul este că tranziția de la un om animal la un om-Dumnezeu presupune o nouă revoluție genetică, datorită căreia genomul uman, conform vibrației noii matrice pe care am construit-o, trebuie să dobîndească calități noi.

Astfel, omenirea, devenind asemănătoare cu Dumnezeu, va dobîndi calitatea nemuririi. Cu alte cuvinte, ceea ce este creat inițial de Dumnezeu se va transforma. Și, bineînțeles, acei oameni care au exploatat inițial ideea omului nemuritor sub forma unui cyborg pierde pentru totdeauna cauza lor pseudo-spirituală. Pentru ce să creezi inteligența artificială și să o umpli cu informații false, dacă în conformitate cu planul lui Dumnezeu omul devine nemuritor și omniscient?

Desigur, în acest lucru este greu de crezut acum, dar maghiarii împărăției întunecate, bazați pe moartea omului, înțeleg bine ce înseamnă nemurirea Divină a omului însuși. Aceasta înseamnă că ei pierd pentru totdeauna materialul uman, deoarece omul, din dependent de diavol, de starea animalului, trece într-o stare dependentă cu Dumnezeu, o stare asemănătoare cu Dumnezeu.

Astfel, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, și există o redistribuire a forțelor și capabilităților întregii omeniri. Faptul că războiul pentru viitorul omenirii s-a concentrat pe teritoriul Moldovei — aceasta nu este o coincidență, pentru că Moldova Mare, după voia lui Dumnezeu, și după poziția sa geografică chiar este piatra de temelie —  centru noii construcții, în jurul căruia și există o construcție nouă Divină.

În acest sens, toți oamenii de pe Pămînt ar trebui să știe faptul că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului  Cavalerilor Mesei Rotunde, acum lupt pentru viitorul nemuritor al întregii omeniri împotriva unui sistem care a stabilit ca scopul principal de a transforma un om într-o ființă animală, și apoi, tranformîndu-l într-un buton, a-l  distruge ca un material deșeu, cu o simplă apăsare  a butonlui.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × пять =