Sveatoslav Mazur: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii

A venit  timpul  nouă, oamenilor, să trecem din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu. În calitate de titlu acestui text am luat o bucată din versetul din Revelația lui Ioan. Și întregul verset sună astfel:

Și am auzit eu din cer un glas tare, spunînd: Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, și El va locui cu ei; ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi Dumnezeul lor cu ei;

Capitolul 21.3 Revelația

Deci, despre ce se spune în capitolul 21. Despre cel mai important, despre venirea lui Dumnezeu pe Pămînt. Tabernacolul este un singur cort al lui Dumnezeu și al omului sau o singură legătura, unde apare un nou Ierusalim pe Pămînt. Și de unde el vine?

Și m-a ridicat în duh spre un munte mare și înalt și mi-a arătat orașul cel mare, sfîntul Ierusalim, care a coborît din cer de la Dumnezeu;

 

Capitolul 21.10 Revelația

Adică, noul Ierusalim a coborît din cer pe Pămînt. Și unde pe Pămînt este singurul loc unde cerul este conectat cu Pămîntul? Desigur, în Moldova, în Orheiul Vechi.

Dar mai departe este și mai interesant. Ierusalimul Ceresc are forma unui pătratului pe fiecare parte a cîte trei porți.

De la răsărit trei porți, dinspre nord trei porți, dinspre sud trei porți, dinspre vest trei porți.

Capitolul 21.13 Revelația

         Zidul cetății are douăsprezece fundații, și pe ele numele celor doisprezece Apostoli ai Mielului.

Capitolul 21.14 Revelația

Iată vouă dovezile cavalerilor mesei rotunde. Pătratul magic, în el — un cerc magic și doisprezece cavaleri ai unei mese rotunde.

Privim mai departe.

Nu am văzut templul în el; pentru că Domnul Dumnezeu Atotputernicul este templul lui și Mielul.

Capitolul 21.22 Revelația

Iată, domnilor nobleței religiei, eu și vă spun. Nu există temple în noul Ierusalim, deoarece interacțiunea cu Dumnezeu nu tolerează mediatorii.

Popoarele salvate vor umbla în lumina lui, iar împărații pămîntești vor aduce slavă și cinste lui.

Capitolul 21.24 Revelația

Vorba este de un nou centru al lumii, despre Moldova Mare și, în sfîrșit, despre Cartea Vieții care este în mîinile mele.

Și nu va intra în ea nimic necurat și nimeni nu se va dedica urîciunilor și minciunilor, ci numai cei, care sunt scrși  în cartea vieții Mielului.

Capitolul 21.27 Revelația

Și, în sfârșit:

Și mi-a arătat un rîu curat cu apă de viață, strălucitoare ca cristalul, provenind din tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

Capitolul 22.1 Revelația

Adică, canalul energetic-informațional curat venind din templul Cerului, unde, așa cum am spus, tronul meu este alături de tronul lui Dumnezeu Atotputernic și care leagă Pămîntul în regiunea Orheiului Vechi. Și, în final, sfîrșitul Sfintei Scripturi, pe care l-am descris în ultimele mele videoclipuri.

Cel ce mărturisește aceste lucruri spune: ei, voi veni în curînd! Amin. Vine, Doamne Isuse! 

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți. Amin.

Capitolul 22.20 și 21 Revelația

Mîine, 20 iunie 2013, mă pornesc la Orheiul Vechi și voi petrece acolo, împreună cu ucenicii mei, principala acțiune Divină — lansarea unei noi ordini mondiale. Voi face un nou Ierusalim Divin din pietre împrăștiate și îl voi numi Moldova Mare. Și îi voi da ocazia să atrag oamenii de pe tot globul pămîntesc la tronul ceresc lui Dumnezeu și la tronului meu.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P . https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × один =