Sveatoslav Mazur: «Nimeni nu vine la Tatăl decît doar prin mine»

De ce Domnul Atotputernicul  — Tatăl tuturor timpurilor și popoarelor a făcut astfel ca canalul adevărului să treacă numai prin Fiul Său Isus Hristos, și în viitor prin copiii Săi?

Conform voinței lui Dumnezeu, lumea este construită  pe principiul puterii unice și, dacă Dumnezeu Atotputernicul, după oarecare motive, nu are posibilități să conducă direct turma (asta e ceea ce povestisem, este pur și simplu potențialul incomparabil între Dumnezeu și om), El creează așa condiții, în care calitatea puterii trebuie să fie garantată fiilor Lui vitreg (în acest caz de Isus Hristos). Cu această configurație a lumii, nici o altă structură, indiferent cît de influentă n-ar fi ea, nu are ocazia de a uzurpa puterea pe planeta noastră.
De aceea, după ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a  Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am conectat planeta Pămînt cu  Împărăția lui Dumnezeu, am primit posibilitatea de a conduce personal această planetă, pentru că între Cer și Pămînt există doar o singură ață legătoare —  tronul meu și puterea mea absolută. Cum ea se realizează, am povestit deja în articolul: «Ce este puterea absolută și cum ea se realizează».

După aceea cînd în Orheiul Vechi, într-un singur centru pe planeta nosatră, care leagă Pămîntul și Cerul s-a realizat această conexiune, nici o putere pe planeta noastră fără știrea mea nu vor putea să efectueze nici o acțiune la nivel mondial fără a fi pedepsiți.

Și acest fapt va deveni foarte curînd proprietatea tuturor «puterilor acestei lumi». După ce și se va începe pregătirea structurii lor pentru transferul puterii în mîinile mele. Pentru că acest proces ar trebui să fie apogeul, începutul unei noi ordini mondiale, iar acest transfer de putere din mîinile lor în a mele trebuie să precizeze întregii lumi, cine este adevăratul Stăpîn  al Pămîntului.

 

Sveatoslav Mazur V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr