Sveatoslav Mazur: Entropia lumii moderne

Pe mine mă întreabă deseori: «În articolele Dumneavoastră povestiți că lumea a trecut deja într-o nouă calitate. Dar noi vedem cu adevărat numai deteriorarea acestei lumi, prăbușirea ei și căderea completă? »

Da, anume așa și se întîmplă. În realitatea Divină nu pot exista simultan două lumi cu diferite concepte, idei și energii.

Ei, ca antipozi, numaidecît vor arunca în aer realitatea. Anume deaceea, în conformitate cu legea universului, Domnul Atotputernicul a creat procesul entropiei – dezintegrarării constante și semănate la o avalașă a unei realități și construcției pe locul eliberat al celuilalt, cu energii și idei mai moderne.

Acum, cînd pe planeta noastră cu ajutorul meu și cu ajutorul lui Dumnezeu a fost construită o nouă matrice de informații energetice, adică a fost pusă o nouă temelie pentru lumea viitoare, Domnul, prin procesul de entropie, analizează lumea veche, care a fost condusă de diavolul-dragon.

Dacă procesul de construire și de dezintegrare a lumii vechi a fost condus de dragon ori șarpele ispititorul, apoi în calitate de simbol al construirii noi, este pasărea fenix, născută din cenușa lumii anterioare.

Pentru a fi ușor de înțeles pentru cetățeni, procesul de entropie al lumii moderne afectează absolut toate aspectele fostei realități: energia, informația, religia, finanțele și știința. Acest proces afectează singura persoana. Se sparg toate tabuurile și fundațiile vechi, moralitatea precedentă și construcția falsă a înrobirii. Omul devine ca cauza principală, ca un copil.

Fiți ca copiii și veți nimeri în Împărăția Domnului. Iată și vedem noi cum se destramă educația și medicina, știința și tehnologia. Apar diverse proiecte și teorii false a unei o tabere globale de concentrare digitală, unui fel de transhumanism. Aceasta se întîmplă anume deaceea, că foștii lideri ai planetei încearcă să pună pe picioare ideea, cîndva avută loc. Dacă nu poțî înfrînge procesul obiectiv, trebuie să-l conduci.

Acești oameni vicioși nu înțeleg că entropia, adică dezintegrarea inevitabilă a realității, conduse de Dumnezeu, nu poate fi nici controlată, nici condusă. În același mod, aparent, cum a fost imposibil să conduci scufundarea Titanicului. Adică, teoretic, el poate să fie condus când se scufundă sub apă, dar există vre-un sens în acesta?

Așadar și lumea din spatele scenei se preface că controlează entropia lumii. Dar entropia însăși afectează și singur omul, pentru că el, omul însuși, face parte integrantă din lumea noastră manifestată anterior. Iată și se primește, că, în loc ca să se gîndească la viitorul lor, aceste subterfugi încearcă să controleze complet Titanicul sub apă, fără să-și dea seama că în viitorul apropiat, fiecare dintr-înșii se vor confrunta cu probleme insolubile, deoarece după dezintegrarea finală a lumii diavolului va apărea o nouă ordine mondială construită în conformitate cu noua matrice Divină. Și în ea există și religia nouă, și relațiile financiare și economice într-un singur organism Divin. În ea se află și idea nouă globală pentru construirea și dezvoltarea lumii drepte, și, în legăura aceasta, construirea unei familii noi, tradiții noi și relații noi Divine. Există și o educație nouă și o cultură nouă unificată, pentru că toate aceste concepte vor fi legate de un sens nou.

Entropia lumii moderne a acoperit deja întreaga noastră planetă. Deaceea, în viitorul apropiat, această avalanșă va îndepărta întreaga ordine mondială precedentă de pe fața pământului, și se va începe construcția activă a unei lumi noi divine. Conform planului lui Dumnezeu, centrul acestei construcției este un stat nou, sub numirea Moldova Mare, iar dezvoltarea semantică sau conducerea acestei construcții se va realiza cu ajutorul unei dinastii noi Divine Mazur , pe care eu și o conduc.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr