Declarația Marelui Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde a lui Sveatoslav V. Mazur

Datorită faptului, că puterea  pe planetă a trecut din nou sub controlul și conducerea deplină a lui Dumnezeu Atotputernicul, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, declar, că regimul satanic a căzut, și, prin urmare, toate principiile și structurile existente au trecut în ilegalitate.

Și, fiindcă  lumea Divină este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este condusă de structurile (ierarhiile) Lui, Domnului, planeta Pămînt din nou trece sub controlul și conducerea lor personală.

În legătura aceasta, un rol deosebit îl joacă Moldova Mare.

Moldova Mare — ordinul stat, a fost creată pe principiul ordinii noastre cerești, și, timp de cîteva decenii a realizat chiar o politică de control strict al părții centrale a Europei. Dar, în legătură cu faptul, că planeta Pămînt cu 500 de ani în urmă nu era încă pregătită să accepte o nouă ordine mondială, Domnul Atotputernic a amînat începutul acțiunii la un ciclu istoric egal cu 500 de ani.

Astfel, acum a venit vremea principalelor acțiuni Divine. Și din moment ce în ultimii 500 de ani, pe teritoriul Moldovei Mare au stăpînite diferite feluri de cuceritori, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar responsabil, că atît comunitatea mondială, cît și statele vecine, sunt obligate să întoarcă  în Moldova teritoriile noastre istorice și valorile materiale furate. Mă adresez oficial către părțile interesate, deoarece există deja un plan de confiscare a forței și teritoriei rămase al Moldovei Mare.

Și în această privință, tare doresc să răcoresc capurile părții pierdute. Nu putem explica în fiecare zi și oră, că lumea Pămîntului și-a schimbat deja cum configurația sa, așa și componenta energetică-informațională. Adică, ea din nou este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și de aceea toate componentele dăunătoare ale fostei realități înșelătoare a lui Lucifer cu ajutorul lui Dumnezeu Atotputernic vor fi curînd eliminate.

Mă adresez  la conducerea așa-numitului poporului ales.

Evreilor, sunteți la un pas de la sinuciderea totală. Treziți-vă și îngenuncheați-vă. Mai aveți încă șansa atît de a vă salva fața, cum și să vă salvați viețile. Nu o ratați. Mîine poate fi deja prea tîrziu.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 5 =