Sveatoslav Mazur: Altă cale nu există

Eu am făcut-o. Eu am  transferat întreaga omenire la un nou nivel de viață. Dar acum, singura omenire  trebuie să decidă: dacă aceasta are sens.  Ar dori toată omenirea să trăiască într-o nouă capacitate sau va muri.

Ceea ce trebuia să fie făcut la nivel cosmic sau planetar, eu am făcut. Eu am salvat viitorul planetei noastre. Planeta este deja în afara influenței forțelor rele. Oamenii, care au trecut prin intermediul slujbei, au trecut într-o nouă matrice globală și primesc acum oportunitatea pentru o construcție nouă.

Ei se  încarc urgent și intens cu o nouă realitate, cu informații noi și  oportunități noi. Lor i se deschid  cunoștințe noi și  căi noi de dezvoltare. Dar acești oameni sunt doar doi și jumătate de mii de lideri și 144 mii de soldați ai Duhului. Toți ceilalți oameni care trăiesc pe această planetă degradează rapid. Sarcina lor este să-și dețină lumea interioară de energie vitală, și, pierdînd abilitatea de a înțelege semnificația a ceea ce se întîmplă, să plece pașnic la acea lumină, unde le este pregătită suferirea.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistransferat