Sveatoslav Mazur: Noi am ajuns la evenimentele principale!!!

  • «Eu vă spun adevărul», a spus Isus, «dacă nu vă schimbați și nu vă veți deveni ca niște copii mici, nu veți intra în Împărăția Cerurilor.

Despre ce oare vorbea Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, adresînduse la turma sa? Cine poate să știe asta? Desigur, numai Isus Hristos însuși. Și, bineînțeles, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire. Acuș voi explica care este semnificația a ceea ce am spus acum două mii de ani în urmă.

În timpurile celea  era dificil să spui cuvinte care erau destinate a fi împlinite abia după un mileniu. Dar este necesar de conturat acest moment, pentru că oamenii sunt obligați să se îndrepte spre dezvoltarea lor, spre Dumnezeu, spre iubire, spre bunăstare. Apoi, în timpul domniei pline și finale a diavolului, a fost dificil să se dea oamenilor o înțelegere a existenței lor deplorabile. Da și timpul nu a venit încă. Totuși, în aceste cuvinte, totul este extrem de simplu. Omul ar trebui să aibă un vis, un lucru sau o capacitate la nivelul unui copil, care să poată conecta acest om cu Dumnezeu. Desigur, un astfel de vis există. Există, de asemenea, un dispozitiv pentru copii, care va permite unui individ să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar, pentru început, acest om trebuie să înțeleagă că este posibil să ajungă la Dumnezeu doar printr-o ierarhie, printr-un lanț de lumi similare, interconectate printr-o legătură inseparabilă, canale, special puse de Dumnezeu. Și astfel, pentru a construi un astfel de sistem aici pe Pămînt, eu trebuiam să distrug sistemul ierarhiilor diabolice și să construiesc un sistem al ierarhiei Divine. Și deși a fost nevoie de mult timp pentru a face acest lucru, pur și simplu nu există o altă cale de a veni la Dumnezeu.

De aceea, în lucrările mele, eu și explic faptul că lumea lui Dumnezeu este construită pe principiul unui calculator holografic viu, și toate evenimentele au loc înăuntru, în interiorul unor forme geometrice pre-construite, numite matrice. O astfel de matrice își stabilește cu configurația sa vibrații cu o anumită frecvență și intensitate și, prin urmare, conform planului lui Dumnezeu, devine o casă de mult timp a unei singure comunități de oameni, protejîndu-i de interferențele externe dăunătoare. Și lumea noastră umană a fost construită pe același principiu, pînă cînd creaturile rele nu i-au încălcat ordinea, schimbînd configurația matricei Divine de armonie, dragoste și ordine pe matricea de agresiune, minciună și înrobire.

Eu am întors matricea lui Dumnezeu și acum creez ei detaliile speciale. La urma urmei, după matricea globală a planetei noastre, care este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, este necesar să se construiască o matrice de semnificație locală, așa-numitele sincronizatoare. Și, cel mai important, este necesar să se creeze instalații personale mici, cu ajutorul cărora omul ar putea avea posibilitatea de a-și sincroniza independent lumea interioară în conformitate cu principiul similitudinii fără ajutorul nimănui, ajustîndu-l cu ajutorul rezonanței la forma matricei globale. Și, deoarece această instalare de copii se face sub o formă de jucărie, ea poate fi dată copiilor de la o vîrstă fragedă, introducîndu-l nu în lumea diavolului, dar în lumea lui Dumnezeu. Iar adulții, care au învățat deja sensul construcției mondiale, vor trebui să-și amintească vîrsta lor fragedă și, după ce și-au abandonat toate ambițiile, să devină copii. Fiți ca niște copii și veți nimeri în Împărăția lui Dumnezeu. Și altă cale nu există.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − 11 =