Sveatoslav Mazur: Tot ceea ce este imaginat de mine în ADN-ul cosmic va avea loc pe Pămînt la 100%

Cuiva poate să i se pară, că desenul meu, pe care eu, Marele Maestru, l-am demonstrat  în ultimul meu videoclip intitulat «Cum să devii Dumnezeu», este o ficțiune sau o imaginație a fanteziei mele bolnave.

 

AND-ul cosmic

Nu, domnilor! Acest desen în limba rusă este numit adevărul neclintit. Acesta este modul în care Dumnezeu Tatăl Atotputernic își construiește lumile Sale cosmice. Astfel este construit și sistemul nostru solar. Anume de aceea, trecînd de-a lungul nucleului spiritual al acestui desen și deținînd cheia înțelegerii a simbolurilor descrise, este posibil să spunem exact ce se va întîmpla în lume pe termen apropiat și lung. Căci, potrivit caduceului, fiecare din cele șapte centre este responsabil pentru o anumită calitate care trebuie să se manifeste pe planeta noastră.

Ce este calitatea? Aceasta este o lecție definită care este obligat s-o învețe fiecare om pe planeta noastră. Și dacă primul centru înseamnă valori materiale: bani, bunuri imobile și mijloace de producție, atunci al doilea centru, la care ne-am apropiat, este responsabil în om pentru energii sexuale și forțe creative.

Așa că, astăzi toți jucătorii globali sporesc despre aceea, ce fel de bani ne așteaptă în viitorul apropiat, deoarece toată lumea înțelege că ordinea mondială anterioară s-a lăsat falită, și acum caută o oportunitate de a anula toate aceste datorii sub o formă de forță majoră, în acelaș timp îmbogățindu-se bine datorită acestui lucru.

Dar faptul este că această opțiune a fost oferită de mine în cazul, în care sionismul mondial ar fi ajuns la o înțelegere și mi-ar transfera planeta în mîinile mele regale de la echilibru la echilibru. În acest caz, pe planeta noastră încă 500 de ani ar putea exista această ordine mondială financiar-economică, ei, bineînțeles, ușor reformatată.

Cu toate acestea, deoarece evreimea mondială nu a acceptat acest scenariu, eu am introdus planul «B», care a implicat eliminarea primului centru financiar — economic și trecerea întregii omeniri  deodată la cel de-al doilea.

În desenul meu, acest lucru este clar vizibil, deoarece pentru al doilea centru de dezvoltare — energie sexuală și forțe creative deja este responsabil Venus. Astfel, noi trecem la  construirea unei noi ordini mondiale, care se bazează, ca toate construcțiile Divine, pe trei stîlpi sau pe trei balene.

Astfel, pentru ca interacțiunea să fie la 100%, matricea globală ar trebui, în conformitate cu legea similitudinii, la nivelul rezonanței să interacționeze cu matricea cosmică construită pe principiile a trei aspecte: Venus, Mercur și Porțile Solare. Aceasta înseamnă că Soarele devine forța dominantă pe Pămînt. La rîndul său, Soarele în matricea lui Dumnezeu înseamnă inimă, adică iubire. Dragostea este calitatea lui Dumnezeu. Noi știm formula: Dumnezeu este dragoste.

Dar cel mai important lucru care trebuie să fie realizat este că dragostea are o față feminină, fața Maicii Lumii. De aceea, acum 100 de ani în Fatima în Portugalia a venit Preasfînta Fecioara și a demonstrat pentru mii de oameni posibilitățile sale de interacțiune directă cu Soarele.

Matricea spațială, creată din Venus, Mercur și Soare și care semnifică timpul sosirii sau încarnării pe Pămînt Preasfintei Fecioare, a fost construită de mine înaintea ochilor dvs. pe parcursul filmării videoclipului.

Astfel, lumea deja s-a transferat la matricea Preasfintei Fecioare — Maicii Lumii.

Și unde Pămînt se află centrul iubirii, care este obligat prin legea rezonanței să interacționeze cu Porțile Solare? El se află chiar în Moldova, în Butuceni. Despre ce am vorbit în ultimul meu seminar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1509&v=B-eOdN5xYYY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=430&v=5KUQyrr8Xi8

Și, prin urmare, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, declar în mod responsabil că nici un fel de bani pe planeta noastră prin construirea matrice nu se prevăd. Acesta este motivul pentru care toate planurile sionismului mondial care vizează lansarea celui de-al treilea război mondial și construirea celui de-al treilea templu al lui Solomon sunt nerealizabile, absurde și stupide.

Voi, evreii, v-ați pierdut deja singura ocazie de a vă salva viețile, așa cum și v-am avertizat și, prin urmare, curînd vă așteaptă evenimente teribile de distrugere. Tuturor celorlalți oameni de bunăvoință eu îi doresc iubire, pentru că Preasfînta Fecioara, Maica Lumii Irina Cocoș se află deja in Moldova și își creează o lume nouă, dupa voia lui Dumnezeu, țesută din  lumina albă a iubirii și a bunătății.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 − два =