Sveatoslav Mazur: Tot ceea ce este imaginat de mine în ADN-ul cosmic va avea loc pe Pămînt la 100%

Cuiva poate să i se pară, că desenul meu, pe care eu, Marele Maestru, l-am demonstrat  în ultimul meu videoclip intitulat «Cum să devii Dumnezeu», este o ficțiune sau o imaginație a fanteziei mele bolnave.

 

AND-ul cosmic

Nu, domnilor! Acest desen în limba rusă este numit adevărul neclintit. Acesta este modul în care Dumnezeu Tatăl Atotputernic își construiește lumile Sale cosmice. Astfel este construit și sistemul nostru solar. Anume de aceea, trecînd de-a lungul nucleului spiritual al acestui desen și deținînd cheia înțelegerii a simbolurilor descrise, este posibil să spunem exact ce se va întîmpla în lume pe termen apropiat și lung. Căci, potrivit caduceului, fiecare din cele șapte centre este responsabil pentru o anumită calitate care trebuie să se manifeste pe planeta noastră.

Ce este calitatea? Aceasta este o lecție definită care este obligat s-o învețe fiecare om pe planeta noastră. Și dacă primul centru înseamnă valori materiale: bani, bunuri imobile și mijloace de producție, atunci al doilea centru, la care ne-am apropiat, este responsabil în om pentru energii sexuale și forțe creative.

Așa că, astăzi toți jucătorii globali sporesc despre aceea, ce fel de bani ne așteaptă în viitorul apropiat, deoarece toată lumea înțelege că ordinea mondială anterioară s-a lăsat falită, și acum caută o oportunitate de a anula toate aceste datorii sub o formă de forță majoră, în acelaș timp îmbogățindu-se bine datorită acestui lucru.

Dar faptul este că această opțiune a fost oferită de mine în cazul, în care sionismul mondial ar fi ajuns la o înțelegere și mi-ar transfera planeta în mîinile mele regale de la echilibru la echilibru. În acest caz, pe planeta noastră încă 500 de ani ar putea exista această ordine mondială financiar-economică, ei, bineînțeles, ușor reformatată.

Cu toate acestea, deoarece evreimea mondială nu a acceptat acest scenariu, eu am introdus planul «B», care a implicat eliminarea primului centru financiar — economic și trecerea întregii omeniri  deodată la cel de-al doilea.

În desenul meu, acest lucru este clar vizibil, deoarece pentru al doilea centru de dezvoltare — energie sexuală și forțe creative deja este responsabil Venus. Astfel, noi trecem la  construirea unei noi ordini mondiale, care se bazează, ca toate construcțiile Divine, pe trei stîlpi sau pe trei balene.

Astfel, pentru ca interacțiunea să fie la 100%, matricea globală ar trebui, în conformitate cu legea similitudinii, la nivelul rezonanței să interacționeze cu matricea cosmică construită pe principiile a trei aspecte: Venus, Mercur și Porțile Solare. Aceasta înseamnă că Soarele devine forța dominantă pe Pămînt. La rîndul său, Soarele în matricea lui Dumnezeu înseamnă inimă, adică iubire. Dragostea este calitatea lui Dumnezeu. Noi știm formula: Dumnezeu este dragoste.

Dar cel mai important lucru care trebuie să fie realizat este că dragostea are o față feminină, fața Maicii Lumii. De aceea, acum 100 de ani în Fatima în Portugalia a venit Preasfînta Fecioara și a demonstrat pentru mii de oameni posibilitățile sale de interacțiune directă cu Soarele.

Matricea spațială, creată din Venus, Mercur și Soare și care semnifică timpul sosirii sau încarnării pe Pămînt Preasfintei Fecioare, a fost construită de mine înaintea ochilor dvs. pe parcursul filmării videoclipului.

Astfel, lumea deja s-a transferat la matricea Preasfintei Fecioare — Maicii Lumii.

Și unde Pămînt se află centrul iubirii, care este obligat prin legea rezonanței să interacționeze cu Porțile Solare? El se află chiar în Moldova, în Butuceni. Despre ce am vorbit în ultimul meu seminar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1509&v=B-eOdN5xYYY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=430&v=5KUQyrr8Xi8

Și, prin urmare, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, declar în mod responsabil că nici un fel de bani pe planeta noastră prin construirea matrice nu se prevăd. Acesta este motivul pentru care toate planurile sionismului mondial care vizează lansarea celui de-al treilea război mondial și construirea celui de-al treilea templu al lui Solomon sunt nerealizabile, absurde și stupide.

Voi, evreii, v-ați pierdut deja singura ocazie de a vă salva viețile, așa cum și v-am avertizat și, prin urmare, curînd vă așteaptă evenimente teribile de distrugere. Tuturor celorlalți oameni de bunăvoință eu îi doresc iubire, pentru că Preasfînta Fecioara, Maica Lumii Irina Cocoș se află deja in Moldova și își creează o lume nouă, dupa voia lui Dumnezeu, țesută din  lumina albă a iubirii și a bunătății.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Transformarea Domnului a avut loc

Pe Pămînt a venit Domnul! S-a întîmplat aceea, ce s-a spus în rugăciunea Tatăl Nostru: » Vie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta și pe Pămînt precum și în ceruri «.

Planeta a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale, iar pămîntenii într-un moment au apărut într-un nou habitat, în focul Duhului, în har. Acum întreaga noastră planetă s-a transformat în Templul lui Dumnezeu, plin de focul Duhului. Desigur, nu fiecare om  acceptă unicul  templu al lui Dumnezeu, pentru că lumea interioară a unui singur om poate să difere de spațiul din interiorul templului și, poate fi, chiar și într-o disonanță cognitivă cu el. Dar, pentru a se adapta la noul spațiu Divin, pentru a ajunge la el cu lumea sa interioară și este nevoie de sincronizatori, despre care eu povesteam înainte.

Sincronizator

         Astfel, omenirea va trăi anume în acest mediu în următoarele milenii, și alte procese de dezvoltare internă, cu excepția focului, nu ne așteaptă. Cu alte cuvinte, în viitorul apropiat noi vom vedea cum mediul exterior al focului Spiritului îi va obliga pe toți locuitorii planetei noastre să intre într-o bună interacțiune cu ea. Și pur și simplu nu există o altă cale de dezvoltare pentru întreaga omenire.

Bineînțeles, pe mine mă întreabă în mod constant: dar cum  Domnul Atotputernic efectuează trecerea omenirii la o nouă fază a dezvoltării, într-un mediu nou? Unde este acțiunea legii libere voințe? Cum așa, forțînd omenirea să trăiască în condiții noi, Dumnezeu Tatăl însuși încalcă legea liberei voințe? Și da și nu. El singur nu face această alegere. El întruchipează fiica Sa Divină pe Pămînt, dotînd-o cu calitățile Sale de iubire. La urma urmei, Dumnezeu este dragostea, iar al patrulea nivel al dezvoltării este centrul inimii planetei, centrul iubirii. Aici Domnul își evidențiază din Sine o parte din dragoste și o întrupează pe Pămînt în chipul unei domnișoare vii — Maicii Lumei.

Dar această fată — proprietara legii libere voințe după dorința proprie devine acest centru de evenimente și lansează procesul spiritualizării planetei. Ea devine această inimă, radiînd iubirea ei absolută, în puritate și calitate egală cu Dumnezeu.

Lucrul Marelui Maestru sau Regelui Regilor este de a oferi singura posibilitate a conexiunii sub forma unei singure legături între Dumnezeu și partea Lui pentru vremuri veșnice. De aceea Isus Hristos a spus că «Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine «.

Așadar, în sarcina mea intra să găsesc această fată și, conform voinței lui Dumnezeu, să o conectez la sursa Iubirii, la Dumnezeu Atotputernic, cu o legătură inseparabilă. Iar din moment ce noul centru de dezvoltare se află în Moldova, Preasfînta Fecioara —  Maica Lumii s-a întrupat în chipul moldovence, în chipul Irinei Cocoș. Despre ce vorbisem mai devreme.

După 25 decembrie anului 2018, cînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele a  Regilor, am conectat Pămîntul prin dragostea Irinei către Dumnezeu Atotputernicul, toți locuitorii planetei noastre s-au aflat în condiții noi de existență, în condiții de iubire Divină absolută. Acum anume Irina Cocoș a devenit acea inimă a lumii, care și radiază această forță și care, conform predicțiilor ei proprii înregistrate în Portugalia în orășelui Fatima cu o sută de ani în urmă, Maica Lumii a venit pe Pămînt pentru a ne aduce nouă tuturor iubire și înțelegere a  noii ordini mondiale.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Moldova Mare /Partea 6/

Partea 1, Partea 2, Partea 3, Partea 4, Partea 5

Moartea vrăjitoarei principale

 

Astăzi eu pot vorbi despre lucrul principal, deoarece transferul puterii din mîinile morții în mîinile dragostei a avut loc. Știu că cuvintele mele sună ciudat pentru oamenii neinițiați, dar lumea Pămîntului nu este supusă oamenilor. Lumea Pămîntului este guvernată din Spațiu, și, prin urmare, atunci cînd există o tranziție la o calitate nouă, oamenii foarte tare se  uimesc, și, fie că le place sau nu, dar oricum se supun noilor realități, pentru că ei nu au nici o oportunitate de a scăpa de pe această planetă.

Dar vom continua conversația noastră. În loc de ură, pe Pămînt a venit Iubirea. În locul puterii diavolului de pe Pămînt a  preluat autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Și cuiva poate să i se pară că aceste concepte nu sunt materiale, ci spirituale. Nu, aceste concepte sunt chiar materiale, deoarece în spatele fiecărei astfel de calități se află fiecare  persoană luat aparte, care ar trebui să personifice această calitate. Și alți oameni deja în funcție de rezonanță sunt reglați la sursa radiației globale. Și de aceea după 17 aprilie anul 2018, cînd pe tronul puterii absolute în lume a prevalat iubirea – începutul feminin (și intruchipeaza iubirea aceasta pe lume Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, întrupată în Moldova în reprezentantul poporului multinațional moldovenesc Irina Cocoș), opusul ei, în același moment, care locuiește în SUA, principala vrăjitoare incarnată a universului, Barbara Bush, a părăsit planeta noastră.

Ea a fost reîncărcată  în matricea diavolului și, împreună cu el, a fost trimisă în împărăția lui Dumnezeu pentru judecată. Fiind complet ignoranți astăzi, toată omenirea așteaptă răspunsuri la întrebările pe care le pune viața însăși. Ce va fi în continuare cu noi? Iar în continuare funcționezaă legea universului, legea rezonanței.

26 mai, e  ziua incarnării Preasfintei Fecioare Irinei Cocoș pe planetă. Această zi noi, toți oamenii de bună voință, ar trebui să sărbătorim acolo, în Butuceni în Moldova, așa, cum Preasfînta Fecioara și a povestit în mesajul său spiritual. Noi trebuie să se unim în hora moldovenească și să declarăm cu această acțiune întregii lumi, că timpul lui Bush, timpul vrăjitorilor și stafiilor s-a sfîrșit. E timpul să construim o lume nouă, o lume a iubirii, a bunătății și a progresului. Este timpul pentru a sparge ecranul de iluzii artificiale create de Lucifer și a trece la noua realitate la a patrulea nivel, legat cu unitatea Pămîntului și cerului împreună cu spiritul  Divin al lui Dumnezeu.

Va continua.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Moldova Mare /Partea 5/

Partea 1, Partea 2, Partea 3, Partea 4

Moarte ori iubire

Moarte sau iubire? Aceste două calități opuse și sunt partea principală și inseparabilă a celor doi poli opuși după sensul lor ai lumii — Dumnezeu și diavolul. Dacă Dumnezeu Atotputernicul este o viață veșnică, diavolul este moartea, opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, aceasta este viața. Diavolul este ură, aceasta este moartea.

Dragostea este calitatea lui Dumnezeu, aceasta este inima, al patrulea nivel, acesta este centrul global situat în Orheiul Vechi, în Moldova Mare.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului, Fiul Lui, Isus Hristos, după voia lui Dumnezeu, am reconstruit planeta prin crearea unei noi matrice  Divine, și am  tradus întreaga omenire pe al patrulea nivel, nivelul iubirii, pe planeta Pămînt principiile vieții s-au schimbat pe cele opuse. Au fost diabolice — ura și moartea, au devenit Divine — dragoste și viață veșnică.

Cuiva poate să i se pară că eu vorbesc despre ceva fantastic, care nu are nici o semnificație practică pentru toată umanitatea noastră. Degeaba credeți așa. Eu sunt expert în tehnologii Divine spațiale și știu foarte bine cum funcționează sistemele spațiale.

Până la 17 aprilie 2018, pe tronul puterii absolute asupra omenirii, ședea moartea. Ea și-a făcut judecata venind la una sau la o altă persoană. Dar, după 17 aprilie ea și-a pierdut puterea,  și pe tronul puterii absolute, prin voia lui Dumnezeu, a urcat Preasînta Fecioară, Maica lumii, care întruchipează iubirea absolută.

Această esență Divină a fost întruchipată în Moldova. Numele ei este Irina Cocoș, pentru că a adus pe Pămînt Evanghelie, așa cum a promis acum 100 de ani în urmă, cînd venia în Portugalia, în orașul de la Fatima.

Dragoste — sentimentul și calitatea lui Dumnezeu care nu împarte, ca ura, ci se unește, ca un magnet, care aduce unitate și bunătate în întreaga lume. Despre aceea, cum se va construi realitatea nouă conform iubirii, voi spune în următoarea parte.

Iar în această parte aș vrea să îi fac cunoștină  cititoror cu lucrarea Preasfintei Fecioarei  dedicată Republicii Moldova. Poezia este scrisă în limba moldovenească, dar traducerea autorului este de asemenea aproape de sens și de conținut față de original.

 

MOLDOVA MARE

În numele Tatălui, ș-ia Fiului,

și-a Preasfintei Fecioare, și-a Sfîntului Duh,

De la începutul vieții, scris în veșnicie,

De Dumnezeu cu Focul Sacru în văzduh

Precum în Cer, așa și pe Pămînt

doar un cuvînt: IUBIRE.

 

În centrul lumii, locul sfînt,

În deal pe cruce este floare,

Copiii Domnului păzind,

Întreg popor, Moldova Mare.

 

Simbolul șaselor petale,

Iubirii lotosul sacral

Al inimii sacramentale,

Doar pe acest pămînt Regal.

 

Și la a două lumi răscruce,

Puterea sacră activînd,

De Dumnezeu e pusă-o cruce,

Lăsînd un veșnic legămînt.

 

Și crucea șase colțuri are,

În singur punct, pămînt cu cer unind,

Portal deschide-n Porțile Solare,

Și sufletele-n rai le petrecînd.

 

Aici, în gura raiului,

În Butuceni, Orheiul Vechi,

Dănsăm în poarta Soarelui

Noi hora dansului străvechi.

În preajma locului sacral

Misteriosului ținut

Crează Focul Spațial

Al Dumnezeului sărut..

 

Păzită e victorioasa țară,

Norodul scumpului meleag,

Iubita Domnului comoară

Acoperit de sfîntul steag.

 

Suntem noi toți cu frate frate,

Poporul multinațional,

De Dumnezeu manifestată

Mîndria plaiului natal.

 

Iertare, pace și iubire

E viața omului creștin..

În ochii, plini de mulțumire

E slava sfîntului destin.

 

Și, revărsînd în veșnicie

Și flori, și lacrimi, și cristale,

Moldovei frageda moșie

La-a Tale, Doamne, pun picioare!

 

Dansînd, ținîndu-ne de mînă,

Și om cu om, popor și cu popor,

Pe tot Pămîntul răspîndim lumină,

Formînd din inimă în inimă folclor.

Iubire noi vom triumfa

În ritmul dansului Divin!

După voința, Doamne-a Ta,

În vecii vecilor, Amin!

În Focul sacru țara azi vom boteza

Îndeplinindu-I voia Tatălui Ceresc.

Cu rugăciuni curate hora vom dansa

Copiii Domnului, popor moldovenesc.

 

Și se va-ncepe Epoca aurie,

De Dumnezeu mileniul promis.

“Moldova-i început de înflorire”,

Cîndva în Cartea Vieții El a scris.

 

În raza Ordini noi Divine

Eu bunăstare vă urez!

Și de iubire inimi pline,

Cu drag vă binecuventez!

 

Belșug, noroc și bucurie

Fie-vă revărsat din plin!

În suflet blînd și fericire

Sub soare alb pe cer senin..

 

În hora dansului solemn

Pe Dumnezeu îl vom slăvi!

În veci Pămîntul nostru demn,

Noi vom păstra și vom păzi!

 

Regina lumii cea frumosă,

Coroanei e o piatră rară

Ce poartă a Domnului mireasă

Pămîntul Sfînt, Moldova Mare!!!

 

10.04.2018, Irina Cocoș  ©

 

Молдова Маре

Во имя Отца Небесного, Сына, Богородицы и Духа Святого,

С великим почитанием всех святых, земных Богов,

Огнём по Небу напишу: “В начале было Слово”.

И Богом заповеданное слово было то ЛЮБОВЬ…

 

В священном месте, в центре мира, на холме,

Детей любимых Бога охраняя,

Цветок растёт на каменном кресте,

Несущий истину Земли Молдовы Маре.

 

Древний лотос шести лепестков,

Цветок Жизни, символ любви.

Мирозданья основа основ,

Богом избранной королевской Земли.

 

Господь, миры, объединив,

Для всей Земли завет оставил вечный.

Во имя Истины установив

В сакральной точке крест шестиконечный.

 

В той точке, против часовой,

С Землёй соединяя Небеса,

Освобождаясь, души возвращаются Домой,

Чрез Солнечные проходя Врата.

 

В Орхее Старом, в Бутучень, есть райские места,

Мистерии танцует здесь единый наш народ.

С Земным Небесные объединяя берега…

Мы древний танец жизни, молдавский хоровод.

 

И на земле мистической,

Священный Бога поцелуй

Творит Огонь космический

В святом, сакральном месте том.

 

Любви покровом охраняя,

Господь Молдову бережет.

Победоносным флагом защищая

Земли священной — наш народ.

 

Мы все — брат брату, друг для друга,

Народ мы мультинациональный.

Мы гордость, воплощенная для Бога,

Страны любимой достоянье!

 

Для человека истина проста:

Любовь, принятие и прощенье..

Наполненные благодарностью глаза,

Судьбы святой прикосновенье.

 

Из века в вечность, собирая,

Кристаллы Духа, слёзы и цветы,

Молдовы Маре наследие, оберегая,

К Твоим, Господь, ногам позволь преподнести!

 

Объединились в танце мы, кружась,

Фольклоры Мира Нового сердцами, создавая,

Народ с народом, за руки держась,

По всей планете Свет распространяя.

 

Танцуя ритм Божественных идей,

Любовь на свете воцарим

По воле, Господи, Твоей,

Во веки вечные, Аминь!

 

И началась эпоха золотого века,

Тысячелетие, обещанное Богом.

“Молдова есть начало Нового Рассвета”

Когда-то в Книге Жизни написал Он.

 

В молитвах чистых, танцуя хоровод,

В Божественном Огне покрещена страна.

Сегодня, дети Бога, молдавский наш народ

Исполнил волю Небесного Отца.

 

Народ великий, на века

Я благодати вам желаю..

Ваши открытые сердца

Я на Любовь благословляю!

 

Души богатство, изобилие, удача

Дано вам будет пусть сполна!

И да пребудет с вами счастье

Под небом мирным навсегда!

 

Мы хору жизни, торжественно танцуя,

Сердцами будем Бога восславлять.

И Землю мы любимую, святую

Во веки будем беречь и охранять.

 

Царица мира, по воле Господа, объединив,

Короной Духа мир в Божественном кристалле,

Невеста Бога – Любовь так на Земле, как и на Небе возродив,

Великая, священная Земля, Молдова Маре!!!

 

С Любовью, для народов всей Земли, для всех детей Бога, открытых сердцами… Да пребудет с нами Воля Господа, как на Небе, так и на Земле… Да восторжествуют Истина и Справедливость на  планете. С Благословением … Аминь.

 

 

 

 

Va continua.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr