Sveatoslav Mazur: Moldova Mare /Partea 5/

Partea 1, Partea 2, Partea 3, Partea 4

Moarte ori iubire

Moarte sau iubire? Aceste două calități opuse și sunt partea principală și inseparabilă a celor doi poli opuși după sensul lor ai lumii — Dumnezeu și diavolul. Dacă Dumnezeu Atotputernicul este o viață veșnică, diavolul este moartea, opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, aceasta este viața. Diavolul este ură, aceasta este moartea.

Dragostea este calitatea lui Dumnezeu, aceasta este inima, al patrulea nivel, acesta este centrul global situat în Orheiul Vechi, în Moldova Mare.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului, Fiul Lui, Isus Hristos, după voia lui Dumnezeu, am reconstruit planeta prin crearea unei noi matrice  Divine, și am  tradus întreaga omenire pe al patrulea nivel, nivelul iubirii, pe planeta Pămînt principiile vieții s-au schimbat pe cele opuse. Au fost diabolice — ura și moartea, au devenit Divine — dragoste și viață veșnică.

Cuiva poate să i se pară că eu vorbesc despre ceva fantastic, care nu are nici o semnificație practică pentru toată umanitatea noastră. Degeaba credeți așa. Eu sunt expert în tehnologii Divine spațiale și știu foarte bine cum funcționează sistemele spațiale.

Până la 17 aprilie 2018, pe tronul puterii absolute asupra omenirii, ședea moartea. Ea și-a făcut judecata venind la una sau la o altă persoană. Dar, după 17 aprilie ea și-a pierdut puterea,  și pe tronul puterii absolute, prin voia lui Dumnezeu, a urcat Preasînta Fecioară, Maica lumii, care întruchipează iubirea absolută.

Această esență Divină a fost întruchipată în Moldova. Numele ei este Irina Cocoș, pentru că a adus pe Pămînt Evanghelie, așa cum a promis acum 100 de ani în urmă, cînd venia în Portugalia, în orașul de la Fatima.

Dragoste — sentimentul și calitatea lui Dumnezeu care nu împarte, ca ura, ci se unește, ca un magnet, care aduce unitate și bunătate în întreaga lume. Despre aceea, cum se va construi realitatea nouă conform iubirii, voi spune în următoarea parte.

Iar în această parte aș vrea să îi fac cunoștină  cititoror cu lucrarea Preasfintei Fecioarei  dedicată Republicii Moldova. Poezia este scrisă în limba moldovenească, dar traducerea autorului este de asemenea aproape de sens și de conținut față de original.

 

MOLDOVA MARE

În numele Tatălui, ș-ia Fiului,

și-a Preasfintei Fecioare, și-a Sfîntului Duh,

De la începutul vieții, scris în veșnicie,

De Dumnezeu cu Focul Sacru în văzduh

Precum în Cer, așa și pe Pămînt

doar un cuvînt: IUBIRE.

 

În centrul lumii, locul sfînt,

În deal pe cruce este floare,

Copiii Domnului păzind,

Întreg popor, Moldova Mare.

 

Simbolul șaselor petale,

Iubirii lotosul sacral

Al inimii sacramentale,

Doar pe acest pămînt Regal.

 

Și la a două lumi răscruce,

Puterea sacră activînd,

De Dumnezeu e pusă-o cruce,

Lăsînd un veșnic legămînt.

 

Și crucea șase colțuri are,

În singur punct, pămînt cu cer unind,

Portal deschide-n Porțile Solare,

Și sufletele-n rai le petrecînd.

 

Aici, în gura raiului,

În Butuceni, Orheiul Vechi,

Dănsăm în poarta Soarelui

Noi hora dansului străvechi.

În preajma locului sacral

Misteriosului ținut

Crează Focul Spațial

Al Dumnezeului sărut..

 

Păzită e victorioasa țară,

Norodul scumpului meleag,

Iubita Domnului comoară

Acoperit de sfîntul steag.

 

Suntem noi toți cu frate frate,

Poporul multinațional,

De Dumnezeu manifestată

Mîndria plaiului natal.

 

Iertare, pace și iubire

E viața omului creștin..

În ochii, plini de mulțumire

E slava sfîntului destin.

 

Și, revărsînd în veșnicie

Și flori, și lacrimi, și cristale,

Moldovei frageda moșie

La-a Tale, Doamne, pun picioare!

 

Dansînd, ținîndu-ne de mînă,

Și om cu om, popor și cu popor,

Pe tot Pămîntul răspîndim lumină,

Formînd din inimă în inimă folclor.

Iubire noi vom triumfa

În ritmul dansului Divin!

După voința, Doamne-a Ta,

În vecii vecilor, Amin!

În Focul sacru țara azi vom boteza

Îndeplinindu-I voia Tatălui Ceresc.

Cu rugăciuni curate hora vom dansa

Copiii Domnului, popor moldovenesc.

 

Și se va-ncepe Epoca aurie,

De Dumnezeu mileniul promis.

“Moldova-i început de înflorire”,

Cîndva în Cartea Vieții El a scris.

 

În raza Ordini noi Divine

Eu bunăstare vă urez!

Și de iubire inimi pline,

Cu drag vă binecuventez!

 

Belșug, noroc și bucurie

Fie-vă revărsat din plin!

În suflet blînd și fericire

Sub soare alb pe cer senin..

 

În hora dansului solemn

Pe Dumnezeu îl vom slăvi!

În veci Pămîntul nostru demn,

Noi vom păstra și vom păzi!

 

Regina lumii cea frumosă,

Coroanei e o piatră rară

Ce poartă a Domnului mireasă

Pămîntul Sfînt, Moldova Mare!!!

 

10.04.2018, Irina Cocoș  ©

 

Молдова Маре

Во имя Отца Небесного, Сына, Богородицы и Духа Святого,

С великим почитанием всех святых, земных Богов,

Огнём по Небу напишу: “В начале было Слово”.

И Богом заповеданное слово было то ЛЮБОВЬ…

 

В священном месте, в центре мира, на холме,

Детей любимых Бога охраняя,

Цветок растёт на каменном кресте,

Несущий истину Земли Молдовы Маре.

 

Древний лотос шести лепестков,

Цветок Жизни, символ любви.

Мирозданья основа основ,

Богом избранной королевской Земли.

 

Господь, миры, объединив,

Для всей Земли завет оставил вечный.

Во имя Истины установив

В сакральной точке крест шестиконечный.

 

В той точке, против часовой,

С Землёй соединяя Небеса,

Освобождаясь, души возвращаются Домой,

Чрез Солнечные проходя Врата.

 

В Орхее Старом, в Бутучень, есть райские места,

Мистерии танцует здесь единый наш народ.

С Земным Небесные объединяя берега…

Мы древний танец жизни, молдавский хоровод.

 

И на земле мистической,

Священный Бога поцелуй

Творит Огонь космический

В святом, сакральном месте том.

 

Любви покровом охраняя,

Господь Молдову бережет.

Победоносным флагом защищая

Земли священной — наш народ.

 

Мы все — брат брату, друг для друга,

Народ мы мультинациональный.

Мы гордость, воплощенная для Бога,

Страны любимой достоянье!

 

Для человека истина проста:

Любовь, принятие и прощенье..

Наполненные благодарностью глаза,

Судьбы святой прикосновенье.

 

Из века в вечность, собирая,

Кристаллы Духа, слёзы и цветы,

Молдовы Маре наследие, оберегая,

К Твоим, Господь, ногам позволь преподнести!

 

Объединились в танце мы, кружась,

Фольклоры Мира Нового сердцами, создавая,

Народ с народом, за руки держась,

По всей планете Свет распространяя.

 

Танцуя ритм Божественных идей,

Любовь на свете воцарим

По воле, Господи, Твоей,

Во веки вечные, Аминь!

 

И началась эпоха золотого века,

Тысячелетие, обещанное Богом.

“Молдова есть начало Нового Рассвета”

Когда-то в Книге Жизни написал Он.

 

В молитвах чистых, танцуя хоровод,

В Божественном Огне покрещена страна.

Сегодня, дети Бога, молдавский наш народ

Исполнил волю Небесного Отца.

 

Народ великий, на века

Я благодати вам желаю..

Ваши открытые сердца

Я на Любовь благословляю!

 

Души богатство, изобилие, удача

Дано вам будет пусть сполна!

И да пребудет с вами счастье

Под небом мирным навсегда!

 

Мы хору жизни, торжественно танцуя,

Сердцами будем Бога восславлять.

И Землю мы любимую, святую

Во веки будем беречь и охранять.

 

Царица мира, по воле Господа, объединив,

Короной Духа мир в Божественном кристалле,

Невеста Бога – Любовь так на Земле, как и на Небе возродив,

Великая, священная Земля, Молдова Маре!!!

 

С Любовью, для народов всей Земли, для всех детей Бога, открытых сердцами… Да пребудет с нами Воля Господа, как на Небе, так и на Земле… Да восторжествуют Истина и Справедливость на  планете. С Благословением … Аминь.

 

 

 

 

Va continua.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr