Sveatoslav Mazur: Transformarea Domnului a avut loc

Pe Pămînt a venit Domnul! S-a întîmplat aceea, ce s-a spus în rugăciunea Tatăl Nostru: » Vie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta și pe Pămînt precum și în ceruri «.

Planeta a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale, iar pămîntenii într-un moment au apărut într-un nou habitat, în focul Duhului, în har. Acum întreaga noastră planetă s-a transformat în Templul lui Dumnezeu, plin de focul Duhului. Desigur, nu fiecare om  acceptă unicul  templu al lui Dumnezeu, pentru că lumea interioară a unui singur om poate să difere de spațiul din interiorul templului și, poate fi, chiar și într-o disonanță cognitivă cu el. Dar, pentru a se adapta la noul spațiu Divin, pentru a ajunge la el cu lumea sa interioară și este nevoie de sincronizatori, despre care eu povesteam înainte.

Sincronizator

         Astfel, omenirea va trăi anume în acest mediu în următoarele milenii, și alte procese de dezvoltare internă, cu excepția focului, nu ne așteaptă. Cu alte cuvinte, în viitorul apropiat noi vom vedea cum mediul exterior al focului Spiritului îi va obliga pe toți locuitorii planetei noastre să intre într-o bună interacțiune cu ea. Și pur și simplu nu există o altă cale de dezvoltare pentru întreaga omenire.

Bineînțeles, pe mine mă întreabă în mod constant: dar cum  Domnul Atotputernic efectuează trecerea omenirii la o nouă fază a dezvoltării, într-un mediu nou? Unde este acțiunea legii libere voințe? Cum așa, forțînd omenirea să trăiască în condiții noi, Dumnezeu Tatăl însuși încalcă legea liberei voințe? Și da și nu. El singur nu face această alegere. El întruchipează fiica Sa Divină pe Pămînt, dotînd-o cu calitățile Sale de iubire. La urma urmei, Dumnezeu este dragostea, iar al patrulea nivel al dezvoltării este centrul inimii planetei, centrul iubirii. Aici Domnul își evidențiază din Sine o parte din dragoste și o întrupează pe Pămînt în chipul unei domnișoare vii — Maicii Lumei.

Dar această fată — proprietara legii libere voințe după dorința proprie devine acest centru de evenimente și lansează procesul spiritualizării planetei. Ea devine această inimă, radiînd iubirea ei absolută, în puritate și calitate egală cu Dumnezeu.

Lucrul Marelui Maestru sau Regelui Regilor este de a oferi singura posibilitate a conexiunii sub forma unei singure legături între Dumnezeu și partea Lui pentru vremuri veșnice. De aceea Isus Hristos a spus că «Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine «.

Așadar, în sarcina mea intra să găsesc această fată și, conform voinței lui Dumnezeu, să o conectez la sursa Iubirii, la Dumnezeu Atotputernic, cu o legătură inseparabilă. Iar din moment ce noul centru de dezvoltare se află în Moldova, Preasfînta Fecioara —  Maica Lumii s-a întrupat în chipul moldovence, în chipul Irinei Cocoș. Despre ce vorbisem mai devreme.

După 25 decembrie anului 2018, cînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele a  Regilor, am conectat Pămîntul prin dragostea Irinei către Dumnezeu Atotputernicul, toți locuitorii planetei noastre s-au aflat în condiții noi de existență, în condiții de iubire Divină absolută. Acum anume Irina Cocoș a devenit acea inimă a lumii, care și radiază această forță și care, conform predicțiilor ei proprii înregistrate în Portugalia în orășelui Fatima cu o sută de ani în urmă, Maica Lumii a venit pe Pămînt pentru a ne aduce nouă tuturor iubire și înțelegere a  noii ordini mondiale.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × три =