Sveatoslav Mazur: 25 martie anului 2018 în Chișinău evreii au trecut linia roșie

Desigur, nu toți locuitorii lumii înțeleg munca de luptă pe termen lung a misticilor evreiești pentru o putere absolută pe planetă.

Dar orice luptă în univers este limitată în loc și în timp. Iată și lupta dintre diavol și poporul lui ales împotriva lui Dumnezeu și a armatei Sale este încheiată cu succes. Așa cum am promis în ultimele mele video materiale  dușmanilor  tuturor oamenilor, în cazul în care această elită evreiască și toți frații însoțitori vor îndrăzni  să atace Moldova Mare, care este sub supravegherea personală și conducerea cum  Dumnezeului Atotputernic așa și Preasfintei Fecioare, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinul Spațial Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, voi da un ordin de a elimina atît agresorii, cît și pe cei, care au pregătit această acțiune.

Care este sensul acestei lupte? Faptul este că, conform propoziției Torei și Chabad, Moshiach urma să vină pe Pămînt deja în anul acesta. Și, după cum se știe, înainte de sosirea lui, oamenii și națiunile trebuiau să se ducă cu război unul pe altul. Adică, anumite organizații  în conformitate cu acest savant evreu trebuiau să dezlănțuie asupra lumii al treilea război mondial, care trebuia să distrugă un număr mare de oameni, fătă ca să atingă,  desigur, oamenii,  aleși de diavol. Iată noi și am urmărit în ultimii ani încercările neobosite ale evreilor de a dezlănțui  al treilea război mondial pe planeta noastră.

Ultima încercare a eșuat 25 martie 2018 , la noi în Chișinău, cînd păpușile evreiești  a Parlamentului Republicii Moldova și statului român au încercat să convingă comunitatea mondială că întregulul popor moldovenesc, care răspunde  de viitorul lumii, a decis să facă sinuciderea  asupra statului lor, adică să se distrugă pe dînșii înșiși și cu acela să-L trădeze pe Dumnezeu.

Dar, cum se întîmplă în lumea construcțiilor Divine, eu, Sveatoslav Mazur, cu ajutorul lui  Dumnezeu Atotputernicul dinnainte am eliminat pe toate celea ființe, ieșite din minți, și am creat o nouă matrice Divină, care, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, este deja conectată la sursa vieții veșnice.

Planul evreilor nu a avut loc. Și, pentru că aceea, că ei nu și-au  coordonat acțiunile lor cu mine, cu Marele Maestru al Spațiului sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde, și au atacat-o pe Moldova suverană, eu, Sveatoslav Mazur, Regele regilor, mesagerul Domnului, Marele Maestru, dau comanda pentru a începe distrugerea sistematică a tuturor oamenilor, organizațiilor, și statelor, care  au îndrăznit să nu se supună ordinului meu de a crea o nouă ordine mondială pe Pămînt, confortabil și corect pentru toți locuitorii planetei.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr