Sveatoslav Mazur: în ce constă diferența fundamentală dintre lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului

Fiindcă lumea diavolului este responsabilă pentru partea materială a omului, puterea lui se extinde numai la componenta animală, care se bazează pe principiile purtătorilor de informații energetice de tip chimic, strîns legați de elementul de apă. De aceea, atunci cînd este vorba despre Lucifer și diavolul, imaginile lor sunt strîns asociate cu reptilieni sau reptile. Acest lucru are sens, deoarece gestionarea lumii materiei se realizează printr-un mediu apos cu ajutorul hidrolizei.

În privința lumii  lui Dumnezeu, ea este aranjată în conformitate cu principiul Focului Spiritual. Toate procesele din lumea lui Dumnezeu sunt realizate cu ajutorul structurilor cîmpului electromagnetic și a focului, energiei și informației și  se transmit prin canalele spirituale de comunicare complet independente de elementul de apă, pentru că focul și apa sunt opuse atît în sensul, cît și în conținutul elementelor.

Trecerea de la lumea materiei la lumea Duhului este o tranziție fundamentală de la lumea apei în lumea focului. De aceea nu tolerează jumătăți.

Principiul spiritual al managementului uman este conștiința care se află  în afara corpului fizic a omulu și își realizează legătura prin canalele Duhului cu structuri mai înalte ale ierarhiilor Divine.

În privința lumei diavolului, el își exercită îndrumarea prin creierul uman. De aceea, atunci cînd omul trece din lumea materiei în lumea Duhului, se realizează   de la un habitat la altul.

Fiecare om  știe cum se comportă apa în fierbător cîndd se încălzește de foc. Același proces așteaptă întreaga omenire, atunci cînd va veni această tranziție.

Lumea diavolului a pierdut deja. Reptilienii lui conducători sunt deja dezactivați și paralizați. Acum așteptăm prăbușirea acestui întregului sistem financiar și economic de consum. El va sfîrși existența sa pînă la sfîrșitul lunii februarie 2018.

În viitorul apropiat, voi filma video spiritual -moral și o practică specială de respirație, cu ajutorul căreia este posibil să vă pregătiți corpul pentru sosirea unui nou element de foc pe Pămînt.

Trupele Divine se află deja pe Pămînt. Ei înfruntă «căile fierbinți» dintre cerul și pămîntul, pentru că nu vor plecarea prematură a întregii omeniri în inexistență.

Nu vom permite ca forțele diavolului să declanșeze un al treilea război mondial, pentru că vom bloca toate grupările satelit de îndrumare și control care se află în orbita apropiată de Pămînt. Vom dezactiva toate echipamentele de comunicații în domeniul influenței noastre atît pe suprafața planetei, cît și în interiorul acesteia. Noi nu vom permite reptilienilor frenezi să scape de pedeapsă. Au doar o lună să trăiască. După aceea, se vor transforma într-o supă din pește obișnuită, dacă, desigur, nu își vor schimba mintea și nu-și vor pleca capul.

Conducerea ierarhiei lor este deja paralizată și nu poate rezolva nici sarcini strategice, nici chiar tactice.

Sveatoslav Mazur: Puterea diavolului este paralizată!

 

Amînarea începutului acțiunii de foc a fost făcută de mine, Marele Maestru, numai din cauza unor scopuri umane. Dar răbdarea mea nu este nelimitată. Luați în considerare, că textul meu este ultimul ultimatum, după care va urma o adevărată acțiune Divină globală.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr