Sveatoslav Mazur: Pentru ce a fost construit Large Hadron Collider (LHC)?

Să ne punem întrebarea, de ce a fost construit Large Hadron Collider (LHC)? La urma urmei, fiecare idee trebuie să aibă un motivator. Desigur, ni se va spune: am vrut să știm exact cum este construită lumea noastră. Și pentru ce trebuie aceasta să știți? Ce este aceasta: curiozitatea simplă sau cheltuirea miliardelor de investiții are un interes practic? Reflecții elementare, nu-i așa?

Cu toate acestea, cele mai importante sunt concluziile despre bosonul Higgs. La ce au ajuns oamenii de știință, ajungînd la cauza principală, la bosonului Higgs? Se pare că nu este nimic acolo, loc gol. Lumea noastră nu este nimic. Acesta este un spațiu gol. Dar veți spune, noi dor existăm, simțim, suferim, ne bucurăm, ne iubim, ne cunoaștem și ne amintim. Ei bine, dar totul este condiționat.

Faptul este că nu ne putem identifica ca o persoană dacă părăsim corpul nostru fizic. Dar toți oamenii ar trebui să înțeleagă, că corpul uman este muritor și supus dezintegrării în cauza principală. De aici și concluziile, că să se socoată un om poate numai acela, cine fără corpul său  fizic este capabil de a lucra, de a iubi, de a suferi, și tot ce am enumerat mai sus.

Și tot ceea ce se întîmplă cu noi aici pe Pămînt, este doar un derivat al unui program diabolic, care nu are nimic cu “EU” omenesc, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Probabil că v-ați întrebat de mai multe ori: există oare viață după moartea fizică? Și la această întrebare pot răspunde numai acei oameni, care au supraviețuit după  moartea clinică, și care au fost, din anumite motive, întorși înapoi în corpul lor. Și nu toți, pentru că numai acei oameni, care au ajuns la un anumit nivel al dezvoltării lor spirituale și sunt capabili să funcționeze în matricea informațională a energiei Divine, știu despre această lume.

De aici rezultă răspunsul la întrebarea pusă. Suntem toți oameni derivați ai două forțe. Pe de o parte — diabolică, pe de altă parte — Divină. Acestea sunt două opuse reciproc în sensul și conținutul programelor sau matricelor de informații energetice, așa cum le numim noi. Este suficient să comparăm viața omului cu un computer și totul devine clar. Tot ceea ce se întîmplă cu noi pe Pămînt este viața diavolului: suferințele noastre, manifestările noastre și neîncrederea noastră. Toate acestea sunt înregistrate pe suporturi și informații. De acestea concepte  noi  ne folosim în viața noastră zi cu zi. Îndepărtează toate aceste informații din lumea înconjurătoare, creierul nostru și senzorii — aceștia sunt ochii, urechile, sistemul nostru nervos etc.

Dar lumea Divină este aranjată diferit. Nu este un hard disc și procese chimice, ci o structură de cîmp de foc, care poate funcționa în orice condiții, în orice mediu și în orice moment și diferite parametri. Ea se află peste tot. De aceea, atunci cînd omul părăsește matricea diabolică, el se află în sistemul de acțiune Divină și acolo, nu avînd viziunea sa fizică, vede obiecte și participă la acțiuni simultan din toate părțile într-o altă dimensiune și într-un alt grad de înțelegere.

Astfel,  persoana,  care a intrat în lumea lui Dumnezeu și a primit comunicarea cu El imediat, momental, știe totul despre această lume, pentru că se conectează la centrul Divin al cunoașterii și al informațiilor. Anume deaceea omul are astăzi două surse de comunicare — mintea fizică sau diabolică de cunoaștere, și Conștiința este canalul Divin, care unește omul cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, astăzi noi trăim încă într-o stare de dualitate, și de aceea a fost creat Large Hadron Collider, fiindcă diavolul înțelegea, că timpul vieții sale s-a sfîrșit, si el o dată pentru totdeauna va părăsi planeta noastră, face tot posibilul pentru a găsi cauza principală a unei lumi pentru a împiedica Dumnezeul  să-și întoarcă controlul asupra planetei. Dar, deoarece bosonul Higgs este gol, diavolul nu are ocazia să se agațe de această realitate.

Foarte curînd, în cîteva luni, pe Pămînt va avea loc reîncărcarea matricei. O nouă ordine mondială va veni pe Pămînt. De fapt, aceasta și este apocalipsa. Și nimeni deja nu poate încurca acestui proces.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde , după sarcina lui Dumnezeu, am construit deja o nouă matrice. Rămîne puțin — a comuta aceste «programe de calculator» de la diabolică la Divină, și lumea se va regăsi din nou într-o altă realitate, în realitate Divină.

Ce va însemna acest lucru pentru cei care nu sunt pregătiți pentru tranziție, care în tot acest timp, în locul muncii spirituale, au acordat atenție doar jocurilor însetați de putere, de îmbogățire, divertisment? Ca și în orice program de calculator, aceștia vor pieri instantaneu, pentru că nu vor putea să interacționeze cu realitata nouă.

Astăzi, pe Pămînt a venit Preasfînta Fecioara. A fost incarnată la Chișinău, în Moldova, pentru a conecta oamenii la noua matrice. În mâna ei dreaptă se află un comunicator. Punînd mîna pe emisfera stîngă a omului, ea îi schimbă complet lumea interioară, care se manifestă imediat în senzații speciale.

Astfel, Preasfînta Fecioara deja arată astăzi calea tranziției întregii omeniri la o nouă viață Divină. Cred că această experiență și cunoștințele noi vor avea un efect special asupra umanității noastre, pentru că acel număr de personae, care a fost menționat în Sfintele Scripturi, și anume 144.000 de oameni, Domnul a tradus deja într-o nouă matrice. Toți ceilalți trebuie să aibă grijă de ei singuri înșiși.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr