Sveatoslav Mazur: Sionismul mondial ș-a pierdut lupta

Lupta sfîrșitului nu a avut loc. Evreii ș-au pierdut controlul asupra situației. Deja întreaga lume a început să vorbească despre crimele lor.

Dacă mai devreme ei au fost în stare să suprime unitățile care înțeleg semnificația a ceea ce se întîmplă,  apoi acum arborele informațiilor care au căzut pe capetele lor sioniste, nu le permite să se concentreze asupra rezistenței la noua ordine mondială. Acest arbore, fără îndoială, îi va mătură de pe fața Pămîntului, și cu ei – fosta întreaga ordine  satanică. Nu a rămas prea mult de așteptat. Bulgărea de zăpadă a fost deja rulată și este imposibil să o oprești.

Toate încercările de a dezlănțui un nou război mondial au fost de asemenea nereușite. Și banii pentru organizarea lui au fost investiți nu mici. În curînd îi vor zbura capurile  vinoveților în eșecul principal a mileniului.

Fără îndoială, suntem pe pragul unei noi perioade de tranziție. Și, așa cum fac oamenii înțelepți, este necesar să ne uităm în viitor.

Ce ne așteaptă după ce proiectul neoliberal se va prăbuși, iar nimic nou nu va veni la acest nivel.  Este necesar să avem dinainte grijă de faptul, că resursele mari vor fi eliberate de planul lui satana, care vor va necesita aplicarea lor la acțiune. Și  un astfel de proiect deja există. Acesta este proiectul de construire a unei rețele de noi temple globale pe Pămînt — sincronizatoare care pot înlocui principalele direcții de influență asupra vieții umane. Aceasta sunt educație, sănătate, religie etc. Numai aceste centre, care leagă omul cu Dumnezeu, vor putea să aducă întreaga omenire din lumea iluziei în lumea adevărului și să restaureze pe Pămînt o bună ordine Divină.

Haosul controlat nu a avut loc. Trebuie să fie  recunosc aceasta. De aceea reformarea lumii pe un nou model de construcție Divină este inevitabilă.

Eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului, Isus Hristos celei de a doilea venire, am pregătit un plan pentru construirea unei noi ordini mondiale. Nu există nici o alternativă acestui plan. Acesta este motivul pentru care elitele anterioare vor trebui să se închine  voinței lui Dumnezeu și să transmite conducerea în mîinile mele.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagist

Sveatoslav Mazur: Lumea existentă se va reformata în cîteva zile

Și noi vom vedea acest fapt foarte curînd. Ce se va întîmpla? Va avea loc următorul salt cuantic de încă 8 unități și, în consecință cu aceasta, următorul element al tabelului periodic al lui Mendeleev își va schimba parametrii.

Mă veți întreba, care dintre ele? Și eu vă voi răspunde. Este suficient să ne uităm la reprezentanții biblici care stau lîngă tronul lui Isus Hristos și va deveni imediat clar că acești reprezentanți personifică cele patru elemente ale lumii Pămîntului. Și din moment ce această lume a fost manifestată de Dumnezeu de multă vreme, oamenii care au primit informații de la sursă, de la Dumnezeu, au înregistrat acest fapt în diferite stadii de dezvoltare.

Este suficient să te uiți la secvența Pitagora în prima sa școală ezoterică și, de asemenea, să înțelegi semnificația viitoarelor evenimente. Nu vă voi deranja, căci am povestit deja în articolele anterioare, că lumea trece de la starea materiei, adică lumea animală și informației referitoare la creierul uman la lumea spirituală și la informația referitoare la conștiința umană. Adică, la structura cîmpului de foc.

Anume de aceea primul salt cuantic a schimbat compoziția apei pe planeta noastră, adică atomul de hidrogen și-a schimbat calitățile la invers.

Și acum următorul purtător de informații — Pămîntul își va schimba proprietățile dar mai degrabă acesta va fi siliciul. Ce va însemna aceasta pentru lumea modernă existentă, în care toți purtătorii de informații moderne sunt creați pe baza de semiconductori de siliciu? Cred că nu este necesar să explicăm. În viitorul apropiat totul se va prăbuși: și industria militară, și grupurile spațiale, și internetul, și televiziunea, și telefonia.

Omenirea va trece la mijloace noi de comunicare , care există deja la oameni. Aceasta este o calitate nouă — o conștiință extinsă.
Dacă trei elemente din Biblie sunt indicate sub forma lumii animalelor: vulturul, vițelul și leul, atunci al patrulea element este prezentat sub forma unui înger. Despre asta vorbesc deja de douăzeci și cinci de ani.

Și fiindcă mișcarea către țintă a început deja, adică primul salt cuantic a avut loc deja, atunci și al doilea este inevitabil în zilele următoare, iar dupăcel și cel de-al treilea ne va conduce la obiectivul de 33 hertzi.

Astfel, omenirea va fi într-o nouă calitate, într-o nouă matrice de informații energetice. Și în această privință, cred că este clar pentru toată lumea, că nu toți vor intra în noua matrice. Este mai ușor ca o cămilă să treacă prin urechea unui ac, decît un bogat să intre în împărăția cerului.

Întrebarea acum este doar în metoda de tranziție. Noi vom salta imediat peste două scări sau vom trece printr-o adaptare treptată?

Această întrebare a fost ridicată de mine de mai multe ori în publicații. Eu și așa și așa am explicat deja că există două căi care ne vor conduce la un singur scop. Acesta sunt un căile evolutiv și revoluționar. Dar, aparent, chiar primul salt cuantic și schimbarea atomului de hidrogen nu i- au convins pe sataniștii și pe slujitorii lor să se gîndească la pielea lor, pentru că vor fi cu siguranță distruși.

Iar începutul unei offensive totale asupra Moldovei suverane (centrul principalelor evenimente pe Pămînt) ne privează de posibilitatea unei tranziții pașnice evolutive din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu.

Ei bine, atunci. Am preîntîmpinat și pindoșii, pe rumanoizii, și pe toți ceilalți papi, evreii, monarhii de mai multe ori, că lumea va trece inevitabil în stadiul de foc. Nu vreți cu bine, va fi cu răul.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr