Sveatoslav Mazur: Sionismul mondial ș-a pierdut lupta

Lupta sfîrșitului nu a avut loc. Evreii ș-au pierdut controlul asupra situației. Deja întreaga lume a început să vorbească despre crimele lor.

Dacă mai devreme ei au fost în stare să suprime unitățile care înțeleg semnificația a ceea ce se întîmplă,  apoi acum arborele informațiilor care au căzut pe capetele lor sioniste, nu le permite să se concentreze asupra rezistenței la noua ordine mondială. Acest arbore, fără îndoială, îi va mătură de pe fața Pămîntului, și cu ei – fosta întreaga ordine  satanică. Nu a rămas prea mult de așteptat. Bulgărea de zăpadă a fost deja rulată și este imposibil să o oprești.

Toate încercările de a dezlănțui un nou război mondial au fost de asemenea nereușite. Și banii pentru organizarea lui au fost investiți nu mici. În curînd îi vor zbura capurile  vinoveților în eșecul principal a mileniului.

Fără îndoială, suntem pe pragul unei noi perioade de tranziție. Și, așa cum fac oamenii înțelepți, este necesar să ne uităm în viitor.

Ce ne așteaptă după ce proiectul neoliberal se va prăbuși, iar nimic nou nu va veni la acest nivel.  Este necesar să avem dinainte grijă de faptul, că resursele mari vor fi eliberate de planul lui satana, care vor va necesita aplicarea lor la acțiune. Și  un astfel de proiect deja există. Acesta este proiectul de construire a unei rețele de noi temple globale pe Pămînt — sincronizatoare care pot înlocui principalele direcții de influență asupra vieții umane. Aceasta sunt educație, sănătate, religie etc. Numai aceste centre, care leagă omul cu Dumnezeu, vor putea să aducă întreaga omenire din lumea iluziei în lumea adevărului și să restaureze pe Pămînt o bună ordine Divină.

Haosul controlat nu a avut loc. Trebuie să fie  recunosc aceasta. De aceea reformarea lumii pe un nou model de construcție Divină este inevitabilă.

Eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului, Isus Hristos celei de a doilea venire, am pregătit un plan pentru construirea unei noi ordini mondiale. Nu există nici o alternativă acestui plan. Acesta este motivul pentru care elitele anterioare vor trebui să se închine  voinței lui Dumnezeu și să transmite conducerea în mîinile mele.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagist

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать + шесть =