Sveatoslav Mazur: „Nu doar cu singura pîine va trăi omul, dar cu orice cuvînt, pornit din gura lui Dumnezeu“

Acest citat  lui Isus Hristos răspunde la principalele întrebări: pentru ce venise Isus Hristos pe Pămînt în prima Sa dată semnificativă. Mulți gînditori astăzi vorbesc despre aceea, cum anume va apărea în fața pamîntenilor Isus Hristos a doua oară: în  forma singurului om, care s-a născut de la  părinți obișnuiți, sau va apărea ca Rege a Regilor în fața oamenilor  pe un nor, creînd o varietate de minuni.

Și cel mai important, despre ce vorbește majoritatea, inclusiv iudeii, care visează la venirea lui Moshiach, că El, primind puterea absolută,  cu o tijă de fier va conduce toate națiunile, pedepsind pe fiecare, cine  va îndrăzni să nu-L asculte.

Dar, de fapt, eu, Isus Hristos al doilea  veniri, destul de clar v-am explicat vouă, cititorilor și telespectatorilor mei, semnificația evenimentelor care au loc.

Isus Hristos venise pe Pămînt prima dată și acuma a doua oară doar pentru aceea, ca să scoată puterea de la Lucifer și s-o transmită în mîinile lui  Dumnezeu Atotputernicul — Stăpînul tuturor lumilor și popoarelor.

Faptul este că această procedură are unele proprietăți. Lumea noastră septenară nu poate interacționa în mod direct cu Creatorul datorită faptului, că Creatorul are o capacitate energoinformațională foarte mare. Prin urmare, interacțiunea cu El este posibilă numai prin ierarhia ascensiunii de la simplu la compicat, prin transmiterea acestei puterei de la lumea animală umană, printr-o perioadă de tranziție trecătoare a stării spiritual-animală umană la starea lui Divină. În acest caz, puterea ca ștafeta se transmite din mînă în mînă la cel ales de Dumnezeu anume pentru aceea, ca să nu fie nici o ispită să fie atribuită pe mii de ani.

Cu toate acestea, anume acest incident a avut loc cu Lucifer. În loc ca el să predea puterea lui Isus Hristos, el și-a asumat-o și astfel s-a pus în afara legii. Eu, fiul lui Dumnezeu și mesagerul Lui, acum, în cea de-a doua venire pe Pămînt, am reușit să iau puterea de la acest trădător. Dar nu la un nou nivel de dezvoltare, așa cum evreii visează, pentru a-mi  atribui-o însuși, ci pentru aceea, ca, întinzînd mîna prin sfera spirituală, s-o transmit la Dumnezeu Tatăl, astfel pentru a proteja populația planetei noastre de la un nou Lucifer, indiferent cum el va fi numit și sub ce ideologie va apărea înaintea oamenilor. Acest eveniment va fi punctul culminant al șederii mele pe acest Pămînt.

Deja 26 mai 2018, exact la ora 12:00 pe timpul moldovenesc, la Orheiul Vechi, în Moldova, în centrul planetei noastre, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doilea veniri, voi transmite puterea, scoasă de la Lucifer, în mîinile lui Dumnezeu Atotputernicul — Tatăl tuturor lumilor și popoarele, și nimeni pe planeta noastră nu va  putesa să mă împiedice să îndeplinesc această acțiune sacră.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr