Sveatoslav Mazur: Adevărul este simplu si disponibil pentru fiecare /partea 2/

Partea 1

Multi cititori si prietenii mei, comentînd articolele mele, iși dau o intrebare:de unde eu știu tot aceasta și de ce eu sunt atît de convins in succesul proectului meu «Moldova Mare»? Necătind la aceea, ca trolli, desigur că vorbesc una și aceeași, in felul ca “se vede că el sub influeăța fumatului ori drogurilor grele a născocit un proiect de-al sau, în centrul căruia se află Moldova Mare, și, ca nebunul, îl avansează, necătind la orice argumente.”

 

Și prietenilor mei — tovarășilor-confederaților și oponenților mei voi spune una:  proiectul Moldova Mare, chiar dacă și este cheiea în construirea ordinei mondiale noi, totuși el este doar un component al lumii noi Divine, care a venit pe planeta noastră. Și tot ce eu fac pe parcursul mai mult decît douăzeci și cinci de ani, este doar scopul unic al realizării informației primite, codate în unica rugăciune, scrise în Biblie, Tatăl nostru. Rugaciunea Tatăl nostru este, în esența sa, planul practic de realizare a trecerii întregii omeniri la un nivel nou al dizvoltării. Anume cu ideea aceasta Mîntuitorul nostru Isus Hristos si a venit atuncea pe Pamînt.

 

De aici urmează și soarta Lui. Puterile diavolului în fața Romei Antice și evreilor-cabaliștilor au înțeles, că venirea Messiei și realizarea planului Lui a trecerii planetei  la nivelul nou al dizvoltării înseamnă pierderea finală și completă a puterii lor asupra omenirii și autodistrugerea finala și completă. De aici și urmează faptele lor. După aceea, cînd Isus Hristos în pustie a refuzat de la propunerea diavolului să-l trădeze pe Dumnezeu, adică și planul Lui al trecerii omenirii la realitatea noua Divină, și să primeasă pentru aceasta în schimb puterea absolută pe Pămînt și toate valorile lumii, soarta Lui s-a înțeles.

 

Pentru aceea, ca planul Dumnezeului să nu aibă loc, Roma și cabaliștii au ucis fiul lui Dumnezeu și cu aceasta și-au prelungit viața pe planetă pe două mii de ani lungi. În acest caz ei și-au agravat soarta tot în multe ori. Toate consecințele grave în toata lumea atît, cît și pentru poporul evreilor s-au întămplat direct după execuția despicabilă a mesagerului lui Dumnezeu.

 

Deci, în următoarele două mii de ani, fiecare 500 de ani au fost făcute eforturi de a reînnoi procesul trecerii întregii lumi la etapul nou al dizvoltării. Și numai eu, Sveatoslav Mazur, mesager al Domnului Tatălui Autotputernic, războinicul slăvit al Cetatei Lui principale, Ordinului nostru spațial Cavaler al  Mesei Rotunde, am putut realiza ideia pusă în rugaciunea Tatăl nostru. În calitate de dovezi al acestei fapte poate să fie un șir de materiale ale mele, video și articole, fiindcă ele sunt legate nu cu ideile mele proprii, ci cu planul Tatălui-Dumnezeului.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать + 1 =