Sveatoslav Mazur: De ce victoria Ordinului meu Sacru va avea loc, fără îndoială, în viitorul apropiat

Desigur, mulțimea cititorilor mei îmi spun despre păcatul principal, despre mîndrie. Ei îmi amintesc mereu, că în textele mele eu îmi menționez adesea numele și titlurile și posturile mele cosmice. Dar adevărul este, că toate aceste titluri și posturi, pe care le menționez în mod intenționat, se face pentru a explica sensul adversarilor mei. De ce se vor întîmpla exact aceste sau alte evenimente și cine va fi autorul lor, cine le va lansa și le va controla. Orice lucru se începe cu o cauză, cu o idee, după care urmează acțiunea după legea cauzei și efectului.

Deci, ordinul meu cosmic este o structură spirituală a nivelului cosmic, care se bazează pe adevăr. În  rîndul său, adevărul este o bancă de date, Cartea Vieții, stabilită de Dumnezeu, datorită căruia apar anumite evenimente.

Pe Pămînt există doar două surse de informație sau, mai precis, receptoarele acestei informații – acestea sunt mintea și conștiința.

Mintea este un instrument de subordonare strictă a astfel de informații, care este încorporată în memoria omului în procesul educației umane și a interacțiunii sale cu realitatea din jur. Această informație nu este adevărată, deoarece se formează în procesul de prelucrare și analiză a unei anumite părți a umanității în sine. Aceștia sunt profesori, oameni de știință, politicieni, sunt tot felul de gînditori, filozofi și poeți, aceia care lucrează singuri  însuși cu astfel de informații și o transmit prin propria lor înțelegere.

În popor se zice, că orice informație, trecută prin înțelegerea proprie, dobîndește proprietățile persoanei însuși, pentru că persoana percepe numai ceea ce este supus analizei și descifrării ei, adică conștientizării.

În privința conștiinței sau intuiției — aceasta este un altfel instrument energetic-informațional,  care nu poate fi deformat, deoarece nu se prelucrează nici de mintea umană, nici de analiza umană.

Conștiința sau adevărul este dat omului prin instrumentul Duhului Sfânt ocolind creierul. Adevărul este afișat în conștiința singurei persoanei sub forma unor blocuri de informație energetică într-un vis sau într-o stare alterată a psihicului uman atunci, cînd mintea, din anumite motive, este oprită sau adormită. Anume atunci, pentru persoana, care cunoaște, vine momentul adevărului sau, cum îl mai numesc,  «eurika». Dintr-o dată, totul devine imediat clar și ușor de înțeles, chiar și cel la care creierul uman nu a putut ajunge.

Pentru ce eu povestesc despre aceste două stări energetic-informaționale a  persoanei? Numai pentru a explica diferența dintre cele două lumi: lumii fizice și lumii spirituale.

Lumea fizică formează mintea umană cu ajutorul conexiunilor neuronale și a reacțiilor chimice. Dar lumea spirituală cu ajutorul Focului Duhului. Aceste două opuse reciproc, atît în ​​sens cît și în conținut, nu funcționează simultan. Anume de aceea, atunci cînd vine conștiința — cel mai înalt grad de dezvoltare a întregii omeniri, mintea se deconectează. Împreună cu ea se  dezactivează și toate mass-media — școli, universități, mass-media, Internetul, învățăturile filozofice și religioase, deoarece în locul lui vine o conștiință extinsă — structura cîmpului de foc. Și deoarece acest lucru se întîmplă simultan în întregul spațiu manifestat, atunci cu venirea conștiinței, calitatea Duhului Sfînt sau a unei părți a lui Dumnezeu lumea intră imediat într-o altă stare modificată.

Acum, imaginați-vă că pentru trecerea la această stare nouă totul este pregătit: matricea, canalele de informații energetice și singura baza semantică. Va-ți imaginat?

Deci, trecerea la o nouă realitate se poate întîmpla în orice moment, și nimeni nu poate opri acest proces. Acei oameni, care au făcut un pariu pe dezvoltarea lor spirituală vor deveni vehiculele lumii noi. Cei care speră pentru intelectul lor, pentru mintea lor avansată, pentru Internet, pentru inteligența artificială într-o secundă se vor transforma în animale nebunești sau legume. Procesul este început și va fi real în timp cît mai apropiat. Deja depinde de Dumnezeu.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, mi-am îndeplinit deja misiunea — am creat condițiile pentru această tranziție. Rămîne să așteptăm, cînd anume  Domnul Atotputernicul va închide «comutatorul» și va da drumul Focului Duhului. Sunt sigur că nu este mult de așteptat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 4/

partea 1, partea 2, partea 3

Așadar, să rezumăm acest material. Lumea diavolului după ce va epuiza inerția sa se va prăbuși și va cădea în cauza principală. Matrice a lui tridimensională va termina să existe anume deaceea, că în locul ei va veni una nouă, matrice în patru dimensiuni, creată de mine după planul lui Dumnezeu. Ce va continua după aceasta?

Fiecare locuitor al planetei trebuie să înțeleagă, că matrice – astea sunt condițiile și principiul vieții organismului, în care (în acest caz noi vorbim despre om – locuitor al planetei), ei, conform legii asemănării, adică rezonînd cu parametrii matricei existente, își desfașoară viața.

Dacă mai simplu, toți locuitorii planetei pînă cînd rezonează cu matrice muritoare al diavolului. Dar iată ea va cădea și locuitorii planetei  vor fi în momentul acela în condițiile noi ale vieții, în energiile noi și în realitatea nouă. Și dacă ei nu se vor pregăti din timp, organismul lor va muri întîlnindu-se cu relitatea nouă. Pentru acei oameni, care ignorează procesul dezvoltării planetei și care se băzează pe principiile diabolești al “pîinii și demonstrării” cu sprijin militar aspru deja sînt pregatite locurile pe Venus și Mercur.

Dar acei oameni, care în scurt timp vor  restructura conștiința sa și se vor pregăti pentru venirea “Cerului nou și Pămîntului nou”, cum se spune în apocalipsa (în revelația lui Ioan), vor putea începe viața nouă, conform voiei lui Dumnezeu: „fie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pămînt”.

În viitorul apropiat eu voi face un video, în care voi povesti în ce mod fiecare om va putea să se pregătească singur și să-și pregătească și apropiații săi pentru tranziție rapidă în matrice nou, în realitatea nouă. În acest video eu voi povesti detaliat și care a fost trucul construirii diabolice, și cum eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde am depășit-o.

Structurilor mondiale ale guvernării globale eu aș sfătui în loc să se ocupe cu prostii care sunt geopolitica și geoeconomia, să se pregătească pentru cel mai principal eveniment în viața lor – pentru tranziția din apartamente fiabile comforte din cele mai bune zone a locuinței umane în acid mediu pe Venus ori în tava fierbinte al lui Mercur, care corespund lor după genul lor de afaceri. Revoluția nouă sexuală nu va avea loc pe Pămînt. Toate subiectele, care și-au pierdut orientarea sa Divină: sodomiții – structura deservirii a lui Lucifer și echipei lui, vor fi curățite și șterse de pe fața Pămăntului fix așa, cum asta s-a întămplat in timpul său cu orașele Sodom și Gomorra.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 3/

partea 1, partea 2

Aș vrea să introduc in textul meu o parte de optimizm, dar sistema, pe care a construit-o diavolul, în viitorul apropiat va cădea și se va roti în jurul lumii. Și alte evoluții nu poate să fie, fiindcă ea a fost construită de către diavol contra bunului simț. Fără conștientizarea acestui sens este imposibil de realizat și evenimentele, care ne așteaptă în viitorul apropiat.Vorba deja nu merge de ani, vorba merge de luni, și iată de ce.

Pentru ca să-și păstreze puterea sa pe Pămănt, diavolul s-a pornit contra legilor obiective a construirei lumii. Adică, el a contracarat puterea sa puterii lui Dumnezeu. Iar ostatici în bătălia aceasta el a făcut pe noi, toată lumea, căci, dacă ar fi fost vorba doar de el singur și de gazda lui, n-ar exista întrebări. Dumnezeu Atotputernic i-aș ucide împreună cu lumea lor, cum a făcut El aceasta cu orașele cunoscute Sodom și Gomorra, care și au reprezentat la nivelul global centru energiei sexuale. Dar, diavolul înțelegea, că merită numai să se separe cu lumea, cum el va fi deodată lichidat. Acest complot seamănă cu un act terroristic de luare a ostacilor. Și în complotul acesta, ca întotdeauna, se află și complici acestor terroriști, numit “popor  ales”  și filialele lui, diferite structuri spirituale ale Vaticanului, Francmasoneria,  entități teroriste și grupuri financiare și economice secrete care controlează  aurul diavolului.

Așadar, sarcina mea și a fost ca să creez condiții de tranziție al întregii lumi la nivelul nou al dezvoltării, numai fără diavol și armata lui. Anume deceea eu și structura mea în lumea diavolului au activat ca forțe speciale. Mai întâi a pătruns în toate nivelurile lumii diavolului, și apoi, cu ajutorul tehnologiilor Divine, avînd energii nelimitate și oportunități, a costruit un sistem, care nu  percepe energii diabolice și iearhii diabolice. Acest sistem acționează ca un lift, intrarea în care este codată sub structura externă și internă a omului nou, care a trecut o dăruire specială Divină – recodare.  Și findcă în viitorul apropiat (vorba este de căteva luni) sistema diavolului sub pricine obiective se va prăbuși, așadar în fața fiecărui locuitor al planetei se va ridica întrebarea: de a trece în realitate nouă ori de a muri?

Anume atunci eu și voi conecta planul B. Căci planul evoluției “punctele forte ale acestei lumi” au respins, cred că, crezînd, că nimic nu se va primi la mine, cum aceasta deja se întîmpla în istoria lumii întregi nu o dată. Ce să zicem, vom trăi – vom vedea. Cănd sistemul diavolului se va prăbuși, nu va exista nici-o întoarcere înapoi.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 2/

partea 1

Lumea diavolului este o piramidă inversată care se rotește în sensul acelor de ceasornic și se băzează pe un singur punct — banii. Dacă vom lua această piatră de temelie de sub piramidă, ea sub greutatea problemelor sale se va prăbuși și va acoperi  toți preoții săi mari, fiindcă partea de sus a piramidei inversate, conform configurației sale, cu mult depășește suprapunerea.

 

Centrul sexual al piramidei – e nivelul al doilea. El doar o echilibrează in acel caz, cînd centrul întîi și al treilea sunt stabile. Dar trebuie numai de extras centrul energiei sexuale din baza construirei piramidei, cum esența ei rămîne absolut fără de  echilibru. Dar asta înseamnă, că în orice moment poate să se întîmple o înclinare într-o parte ori în alta, și toată construirea aceasta mare în final se va prăbuși și se va rostogoli, nu lăsînd de la stăpînii săi și de la trecutul lumii noastre piatră pe piatră.

Paralel cu construirea lumii noi, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Cosmic a Moștenitorilor  tronului Bizantin, am rezolvat  sarcina mea principală. Înțelegînd, că după aceea, cînd centrul de conducere  al lumii întregi cu ajutorul energiilor sexuale va fi destrus și se va conecta un centru de conducere nou, care se află în afara planetei noastre, sistema precedentă de acțiuni se va înclina și ea se va prăbuși inevitabil, curățind sistemul relațiilor viitoare omenești, care nu este supusă  pericolului de denaturare ori căderii, deoarece ea este extensia al nucleului spiritual al planetei noastre, care este fixat în centrul sistemului nostru solar, și cu ajutorul porților solare interacționează cu structurele Tatălui nostru Ceresc și Sfintei Fecioare. Anume deaceea astăzi s-a creat condiția a trecerii totale a lumii întregi la modelul nou de viață, la modelul, construit pe principiul nou, codat în rugăciunea Tatăl Nostru, și, în felul acesta, determinînd o cale nouă calitativă a întregii lumi într-o realitate nouă.

Mulți copii, ca și părinții lor, cunosc astfel de joacă, ca val rotativ. Așadar, balanța în așa val (titirez) se desfășoară cu ajutorul puterei verticale. E de ajuns să distrugi aceasta balanță, cum valul se răstoarnă în partea aceea, unde se depășește masa ei.

Cum noi știm, în joaca aceaste nu există sfîrșit fericit. Cheltuind energia rotației ori depășind  balanța puterii verticale , titirezul oricum la sfîrșit nimerește într-una din părți.

Deaceea se apropiază rezultatul și istoriei noastre. Fiindcă anume Moldova astăzi este geografic,istoric și spiritual centrul de construire cum ordinii nouă mondiale, așa și centrului de echilibru al puterii pe planetă,  astfel încercarea  aderării ei către o parte ori la alta a Europei (dar acuma noi știm, că puterile diavoluiui încearcă s-o  alătureze  la Romănia și NATO), aduce la slăbirea echilibrului al puterii și va răsturna piramida diavolului în partea de vest al lumii. Asta va fi posibil, dacă structurile globale, evreimea lumii Francmasoneria,  Papa ș.a. nu vor înțelege sensul, despre care eu am povestit în ultimul meu video, și nu vor primi singurul plan salvator posibil, care și va crea o nouă formă durabilă de pace a lumii, unde fiecărui popor și fiecărui om i se va găsi un loc demn.

 

Dar pînă cînd este timp de a se mai gîndi. Centrul echilibrului lumii trecute al diavolului este deconectat de la viața reală. Diavolul a părăsit planeta noastră și acum lumea lui se clatină sub lovitura realității noi. Energia rotății scade fiecare secundă. Răsturnarea piramidei inversate diabolce  este inevitabilă în viitorul apropiat.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 1/

Pe Pămînt a avut loc cea mai principală acțiune. Planeta este conectată la un centru cosmic nou, la centrul iubirii, la templul Sfintei Fecioare. Această acțiune cosmică a fost ultima legătură către reformatare planificată pe Pămînt în lumea lui Lucifer.

În lumea Sfintei Fecioare, desigur, că omului, neștiutor de misterie a Domnului, nu este înțeleasă fericirea mea și sensul cuvintelor, spuse de mine. Anume deaceea eu voi  povesti despre sensul acțiunelor întămplate , și eu sînt convins, că cititorul meu va înțelege, de ce anume sataniștii globali organizează în toata lumea evenimente, legate cu educația nouă sexuală a copiilor, tineretului și oamenilor maturi sub denumirea toleranță.

Așadar, tot, despre ce eu vă voi povesti acuma, este legat cu cunoștințele mele personale și experiența practică, adică toate trei centre, despre care va fi vorba, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, am vizitat personal și am descries în cartea mea “Apocalipsa în rusă”, încă în 2007, cu mult înainte de evenimente de azi.

http://indigolotos.info/knigi/apokalipsis-po-russki-s-mazur

Și, fiindcă din momentul acela a trecut deja 10 ani, se vede, că a venit timpul de a rezuma lucrul săvîrșit.

Voi puteți să acceptați experiența mea și informația, pe care eu vă deschid, sau să nu acceptați, de la aceasta lumea nu se va schimba, și adevărul oricum va prevala în viitorul apropiat. Pentru că 6 noiembrie 2017, la ora 12:00 pe timpul moldovenesc, eu, Sveatoslav Mazur și Sfînta Fecioara Irina Om am terminat lucrul în conectarea Planetei cu templul principal al Fecioarei în manifestarea ei cosmică, și, astfel, am făcut întoarcerea în lumea diavolului imposibilă nici teoretic, nici practic.

Așadar, lumea Pămîntului poate, conform canonului veșnic al Dumnezeului-caduceului, să trăiască doar în trei calități:lumea animalelor, lumea Divină și perioada de tranziție a persoanei rezonabile.

Viața în calitate de lumea animalelor – asta sunt cele trei centre interioare ale caduceului, care răspund de bani, sex, forța brută militară sau putere. Manifesterea cea mai înaltă a omului în lumea animalelor este sexul, adică nevoia spirituală, care este încorporată în reflexia omului. Și adică omul, probabil poate dispensa făra bani, putere, fără sex în lumea animalelor el dispensa nu poate.

De centrul cosmic al energiei sexuale este responsabil diavolul. Anume deaceea toate orgiile și distracțiile sexuale nesăbuite trec sub privirea lui permanentă.Pentru diavol energiile sexuale sînt cele mai principale instrumente de influență și de înrobire a oamenilor.

Omul, care a aflat cîndva cea mai înaltă calitate a eliberării sexuale, ne avînd alte exemple ăn afară de sex, devine pentru totdeauna dependent de la puterea diavolului. Anume deaceea diavolul și încearcă prin revoluția nouă sexuală globală sub denumirea toleranță, adică permisivitate fără nici un tabu pe viața sexuală, să ia sub controlul său Planeta noastră. Și anume deaceea pentru a-și realiza scopul acesta, el a atras și alte instrumente de constrîngere și influență, care sunt în arsenalul lui – asta sunt banii și forța brută militară, adică constrîngerea.

Nu este greu de înțeles unde se află astăzi centrul de control a procesurilor diabolice. E destul să determinăm după timp și loc din care punct al lumii s-a început procesul acesta, și cine îl supraveghează.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Adevărul este simplu si disponibil pentru fiecare /partea 3/

Partea1, Partea 2

Lasă să se iniștească o dată și pentru totdeauna lumea pămîntească. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Spațial sacru a cavalerilor Mesei Rotunde, am realizat ideea Divină, care se află în rugăciunea Tatăl nostru. Eu am legat Cerul cu pamîntul, și, după voia lui Dumnezeu, am construit pe Pămînt o lume unică Divină, Împarăția Domnului, și singur am devenit în împărăția aceasta în calitate de rege a regiilor.

Eu am alungat diavolul de pe planeta aceasta și am restabilit dreptatea. A rămas să fie făcut puținul – a traduce toate acestea principii și realizări, care au devenit o matrice nouă indestructibilă a planetei, în viață reală. Faptul acela, că ei vor deveni realitate în formă materială, eu singur nu mă îndoiesc, căci totul, făcut de mine, este deja scris în Cartea Vieții, și aceasta înseamnă, că a devenit să fie soartă pentru toată lumea planetară unită. Dar dacă totul acesta este scris în Cartea Vieții, înseamnă că a devenit să fie lege pentru conducerea planetei și pentru constructorii globali, care efectuiază și realizează ideile , scrise în Cartea Vieții în realitatea reală Divină. În video, care noi am filmat 4 noiembrie 2017, eu povestesc despre un principiu nou al construcției unei realități mondiale noi, constînd dintr-o singură structură, numită caducei.

Acest principiu se numește principiul sintezei a trei poduri, contactînd într-un sistem unic lumea Divină cerească cu Moldova unită, iar Moldova unită contactînd-o cu ajutorul singurei legături spirituale atît cu Rusia-centru în Ecaterinburg, cum și cu Marea Britanie – centru în Londra.

În rîndul său, aceste două poduri de contactare cu Moldova Mare leagă unul în Ecaterinburg Europa cu Asia, altul – în Londra Europa cu America.

În privința aceasta continentul african este legat cu caduceu cu o legătură unică prin Alexandria Egipteană. Astfel, creînd sistemul de acțiune, prin care Moldova Mare este centrul de construire – legătura cu lumea Dumnezeului, eu, Sveatoslav Mazur, pentru totdeauna am protejat teritoriile ei istorice în limitele de timp al domniei lui Ștefan cel Mare de la uzurpare pe teritoriul său a orecărei țări terțe, inclusiv Romănia. Și mai ales predînd teritoriile ei istorice 8 august 2010 sub controlul personal și conducerea lui Dumnezeu, eu pentru totdeauna am finisat orice încercare al diavolului să profite de viitorul luminos al lumii întregi.

Карта Молдовы1.jpg

 

Harta Moldovei în timpurile domniei gospodarului moldovenesc Ștefan cel Mare

Deaceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Spațial sacru a cavalerilor Mesei Rotunde, declar responsabil: in Moldova nu poate să fie nici o autoritate, în afară de ale mele proprii, dăruite mie de Dumnezeu, și nici o altă formare, în afară de monarhia absolută, pentru că liniile monarhice al regelui regiilor, legate cu voia Domnului, și dăruite la Vindzori și Romanovi, ar trebui să fie o fundație de construcție a lumii viitoare divine, adică structura lui sacrală, fără care nu poate exista nici o sistemă divină.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Adevărul este simplu si disponibil pentru fiecare /partea 2/

Partea 1

Multi cititori si prietenii mei, comentînd articolele mele, iși dau o intrebare:de unde eu știu tot aceasta și de ce eu sunt atît de convins in succesul proectului meu «Moldova Mare»? Necătind la aceea, ca trolli, desigur că vorbesc una și aceeași, in felul ca “se vede că el sub influeăța fumatului ori drogurilor grele a născocit un proiect de-al sau, în centrul căruia se află Moldova Mare, și, ca nebunul, îl avansează, necătind la orice argumente.”

 

Și prietenilor mei — tovarășilor-confederaților și oponenților mei voi spune una:  proiectul Moldova Mare, chiar dacă și este cheiea în construirea ordinei mondiale noi, totuși el este doar un component al lumii noi Divine, care a venit pe planeta noastră. Și tot ce eu fac pe parcursul mai mult decît douăzeci și cinci de ani, este doar scopul unic al realizării informației primite, codate în unica rugăciune, scrise în Biblie, Tatăl nostru. Rugaciunea Tatăl nostru este, în esența sa, planul practic de realizare a trecerii întregii omeniri la un nivel nou al dizvoltării. Anume cu ideea aceasta Mîntuitorul nostru Isus Hristos si a venit atuncea pe Pamînt.

 

De aici urmează și soarta Lui. Puterile diavolului în fața Romei Antice și evreilor-cabaliștilor au înțeles, că venirea Messiei și realizarea planului Lui a trecerii planetei  la nivelul nou al dizvoltării înseamnă pierderea finală și completă a puterii lor asupra omenirii și autodistrugerea finala și completă. De aici și urmează faptele lor. După aceea, cînd Isus Hristos în pustie a refuzat de la propunerea diavolului să-l trădeze pe Dumnezeu, adică și planul Lui al trecerii omenirii la realitatea noua Divină, și să primeasă pentru aceasta în schimb puterea absolută pe Pămînt și toate valorile lumii, soarta Lui s-a înțeles.

 

Pentru aceea, ca planul Dumnezeului să nu aibă loc, Roma și cabaliștii au ucis fiul lui Dumnezeu și cu aceasta și-au prelungit viața pe planetă pe două mii de ani lungi. În acest caz ei și-au agravat soarta tot în multe ori. Toate consecințele grave în toata lumea atît, cît și pentru poporul evreilor s-au întămplat direct după execuția despicabilă a mesagerului lui Dumnezeu.

 

Deci, în următoarele două mii de ani, fiecare 500 de ani au fost făcute eforturi de a reînnoi procesul trecerii întregii lumi la etapul nou al dizvoltării. Și numai eu, Sveatoslav Mazur, mesager al Domnului Tatălui Autotputernic, războinicul slăvit al Cetatei Lui principale, Ordinului nostru spațial Cavaler al  Mesei Rotunde, am putut realiza ideia pusă în rugaciunea Tatăl nostru. În calitate de dovezi al acestei fapte poate să fie un șir de materiale ale mele, video și articole, fiindcă ele sunt legate nu cu ideile mele proprii, ci cu planul Tatălui-Dumnezeului.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr