Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 1/

Pe Pămînt a avut loc cea mai principală acțiune. Planeta este conectată la un centru cosmic nou, la centrul iubirii, la templul Sfintei Fecioare. Această acțiune cosmică a fost ultima legătură către reformatare planificată pe Pămînt în lumea lui Lucifer.

În lumea Sfintei Fecioare, desigur, că omului, neștiutor de misterie a Domnului, nu este înțeleasă fericirea mea și sensul cuvintelor, spuse de mine. Anume deaceea eu voi  povesti despre sensul acțiunelor întămplate , și eu sînt convins, că cititorul meu va înțelege, de ce anume sataniștii globali organizează în toata lumea evenimente, legate cu educația nouă sexuală a copiilor, tineretului și oamenilor maturi sub denumirea toleranță.

Așadar, tot, despre ce eu vă voi povesti acuma, este legat cu cunoștințele mele personale și experiența practică, adică toate trei centre, despre care va fi vorba, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, am vizitat personal și am descries în cartea mea “Apocalipsa în rusă”, încă în 2007, cu mult înainte de evenimente de azi.

http://indigolotos.info/knigi/apokalipsis-po-russki-s-mazur

Și, fiindcă din momentul acela a trecut deja 10 ani, se vede, că a venit timpul de a rezuma lucrul săvîrșit.

Voi puteți să acceptați experiența mea și informația, pe care eu vă deschid, sau să nu acceptați, de la aceasta lumea nu se va schimba, și adevărul oricum va prevala în viitorul apropiat. Pentru că 6 noiembrie 2017, la ora 12:00 pe timpul moldovenesc, eu, Sveatoslav Mazur și Sfînta Fecioara Irina Om am terminat lucrul în conectarea Planetei cu templul principal al Fecioarei în manifestarea ei cosmică, și, astfel, am făcut întoarcerea în lumea diavolului imposibilă nici teoretic, nici practic.

Așadar, lumea Pămîntului poate, conform canonului veșnic al Dumnezeului-caduceului, să trăiască doar în trei calități:lumea animalelor, lumea Divină și perioada de tranziție a persoanei rezonabile.

Viața în calitate de lumea animalelor – asta sunt cele trei centre interioare ale caduceului, care răspund de bani, sex, forța brută militară sau putere. Manifesterea cea mai înaltă a omului în lumea animalelor este sexul, adică nevoia spirituală, care este încorporată în reflexia omului. Și adică omul, probabil poate dispensa făra bani, putere, fără sex în lumea animalelor el dispensa nu poate.

De centrul cosmic al energiei sexuale este responsabil diavolul. Anume deaceea toate orgiile și distracțiile sexuale nesăbuite trec sub privirea lui permanentă.Pentru diavol energiile sexuale sînt cele mai principale instrumente de influență și de înrobire a oamenilor.

Omul, care a aflat cîndva cea mai înaltă calitate a eliberării sexuale, ne avînd alte exemple ăn afară de sex, devine pentru totdeauna dependent de la puterea diavolului. Anume deaceea diavolul și încearcă prin revoluția nouă sexuală globală sub denumirea toleranță, adică permisivitate fără nici un tabu pe viața sexuală, să ia sub controlul său Planeta noastră. Și anume deaceea pentru a-și realiza scopul acesta, el a atras și alte instrumente de constrîngere și influență, care sunt în arsenalul lui – asta sunt banii și forța brută militară, adică constrîngerea.

Nu este greu de înțeles unde se află astăzi centrul de control a procesurilor diabolice. E destul să determinăm după timp și loc din care punct al lumii s-a început procesul acesta, și cine îl supraveghează.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × один =