Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 4/

partea 1, partea 2, partea 3

Așadar, să rezumăm acest material. Lumea diavolului după ce va epuiza inerția sa se va prăbuși și va cădea în cauza principală. Matrice a lui tridimensională va termina să existe anume deaceea, că în locul ei va veni una nouă, matrice în patru dimensiuni, creată de mine după planul lui Dumnezeu. Ce va continua după aceasta?

Fiecare locuitor al planetei trebuie să înțeleagă, că matrice – astea sunt condițiile și principiul vieții organismului, în care (în acest caz noi vorbim despre om – locuitor al planetei), ei, conform legii asemănării, adică rezonînd cu parametrii matricei existente, își desfașoară viața.

Dacă mai simplu, toți locuitorii planetei pînă cînd rezonează cu matrice muritoare al diavolului. Dar iată ea va cădea și locuitorii planetei  vor fi în momentul acela în condițiile noi ale vieții, în energiile noi și în realitatea nouă. Și dacă ei nu se vor pregăti din timp, organismul lor va muri întîlnindu-se cu relitatea nouă. Pentru acei oameni, care ignorează procesul dezvoltării planetei și care se băzează pe principiile diabolești al “pîinii și demonstrării” cu sprijin militar aspru deja sînt pregatite locurile pe Venus și Mercur.

Dar acei oameni, care în scurt timp vor  restructura conștiința sa și se vor pregăti pentru venirea “Cerului nou și Pămîntului nou”, cum se spune în apocalipsa (în revelația lui Ioan), vor putea începe viața nouă, conform voiei lui Dumnezeu: „fie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pămînt”.

În viitorul apropiat eu voi face un video, în care voi povesti în ce mod fiecare om va putea să se pregătească singur și să-și pregătească și apropiații săi pentru tranziție rapidă în matrice nou, în realitatea nouă. În acest video eu voi povesti detaliat și care a fost trucul construirii diabolice, și cum eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde am depășit-o.

Structurilor mondiale ale guvernării globale eu aș sfătui în loc să se ocupe cu prostii care sunt geopolitica și geoeconomia, să se pregătească pentru cel mai principal eveniment în viața lor – pentru tranziția din apartamente fiabile comforte din cele mai bune zone a locuinței umane în acid mediu pe Venus ori în tava fierbinte al lui Mercur, care corespund lor după genul lor de afaceri. Revoluția nouă sexuală nu va avea loc pe Pămînt. Toate subiectele, care și-au pierdut orientarea sa Divină: sodomiții – structura deservirii a lui Lucifer și echipei lui, vor fi curățite și șterse de pe fața Pămăntului fix așa, cum asta s-a întămplat in timpul său cu orașele Sodom și Gomorra.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × один =