Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 2/

partea 1

Lumea diavolului este o piramidă inversată care se rotește în sensul acelor de ceasornic și se băzează pe un singur punct — banii. Dacă vom lua această piatră de temelie de sub piramidă, ea sub greutatea problemelor sale se va prăbuși și va acoperi  toți preoții săi mari, fiindcă partea de sus a piramidei inversate, conform configurației sale, cu mult depășește suprapunerea.

 

Centrul sexual al piramidei – e nivelul al doilea. El doar o echilibrează in acel caz, cînd centrul întîi și al treilea sunt stabile. Dar trebuie numai de extras centrul energiei sexuale din baza construirei piramidei, cum esența ei rămîne absolut fără de  echilibru. Dar asta înseamnă, că în orice moment poate să se întîmple o înclinare într-o parte ori în alta, și toată construirea aceasta mare în final se va prăbuși și se va rostogoli, nu lăsînd de la stăpînii săi și de la trecutul lumii noastre piatră pe piatră.

Paralel cu construirea lumii noi, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Cosmic a Moștenitorilor  tronului Bizantin, am rezolvat  sarcina mea principală. Înțelegînd, că după aceea, cînd centrul de conducere  al lumii întregi cu ajutorul energiilor sexuale va fi destrus și se va conecta un centru de conducere nou, care se află în afara planetei noastre, sistema precedentă de acțiuni se va înclina și ea se va prăbuși inevitabil, curățind sistemul relațiilor viitoare omenești, care nu este supusă  pericolului de denaturare ori căderii, deoarece ea este extensia al nucleului spiritual al planetei noastre, care este fixat în centrul sistemului nostru solar, și cu ajutorul porților solare interacționează cu structurele Tatălui nostru Ceresc și Sfintei Fecioare. Anume deaceea astăzi s-a creat condiția a trecerii totale a lumii întregi la modelul nou de viață, la modelul, construit pe principiul nou, codat în rugăciunea Tatăl Nostru, și, în felul acesta, determinînd o cale nouă calitativă a întregii lumi într-o realitate nouă.

Mulți copii, ca și părinții lor, cunosc astfel de joacă, ca val rotativ. Așadar, balanța în așa val (titirez) se desfășoară cu ajutorul puterei verticale. E de ajuns să distrugi aceasta balanță, cum valul se răstoarnă în partea aceea, unde se depășește masa ei.

Cum noi știm, în joaca aceaste nu există sfîrșit fericit. Cheltuind energia rotației ori depășind  balanța puterii verticale , titirezul oricum la sfîrșit nimerește într-una din părți.

Deaceea se apropiază rezultatul și istoriei noastre. Fiindcă anume Moldova astăzi este geografic,istoric și spiritual centrul de construire cum ordinii nouă mondiale, așa și centrului de echilibru al puterii pe planetă,  astfel încercarea  aderării ei către o parte ori la alta a Europei (dar acuma noi știm, că puterile diavoluiui încearcă s-o  alătureze  la Romănia și NATO), aduce la slăbirea echilibrului al puterii și va răsturna piramida diavolului în partea de vest al lumii. Asta va fi posibil, dacă structurile globale, evreimea lumii Francmasoneria,  Papa ș.a. nu vor înțelege sensul, despre care eu am povestit în ultimul meu video, și nu vor primi singurul plan salvator posibil, care și va crea o nouă formă durabilă de pace a lumii, unde fiecărui popor și fiecărui om i se va găsi un loc demn.

 

Dar pînă cînd este timp de a se mai gîndi. Centrul echilibrului lumii trecute al diavolului este deconectat de la viața reală. Diavolul a părăsit planeta noastră și acum lumea lui se clatină sub lovitura realității noi. Energia rotății scade fiecare secundă. Răsturnarea piramidei inversate diabolce  este inevitabilă în viitorul apropiat.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 1 =