Sveatoslav Mazur: De ce victoria Ordinului meu Sacru va avea loc, fără îndoială, în viitorul apropiat

Desigur, mulțimea cititorilor mei îmi spun despre păcatul principal, despre mîndrie. Ei îmi amintesc mereu, că în textele mele eu îmi menționez adesea numele și titlurile și posturile mele cosmice. Dar adevărul este, că toate aceste titluri și posturi, pe care le menționez în mod intenționat, se face pentru a explica sensul adversarilor mei. De ce se vor întîmpla exact aceste sau alte evenimente și cine va fi autorul lor, cine le va lansa și le va controla. Orice lucru se începe cu o cauză, cu o idee, după care urmează acțiunea după legea cauzei și efectului.

Deci, ordinul meu cosmic este o structură spirituală a nivelului cosmic, care se bazează pe adevăr. În  rîndul său, adevărul este o bancă de date, Cartea Vieții, stabilită de Dumnezeu, datorită căruia apar anumite evenimente.

Pe Pămînt există doar două surse de informație sau, mai precis, receptoarele acestei informații – acestea sunt mintea și conștiința.

Mintea este un instrument de subordonare strictă a astfel de informații, care este încorporată în memoria omului în procesul educației umane și a interacțiunii sale cu realitatea din jur. Această informație nu este adevărată, deoarece se formează în procesul de prelucrare și analiză a unei anumite părți a umanității în sine. Aceștia sunt profesori, oameni de știință, politicieni, sunt tot felul de gînditori, filozofi și poeți, aceia care lucrează singuri  însuși cu astfel de informații și o transmit prin propria lor înțelegere.

În popor se zice, că orice informație, trecută prin înțelegerea proprie, dobîndește proprietățile persoanei însuși, pentru că persoana percepe numai ceea ce este supus analizei și descifrării ei, adică conștientizării.

În privința conștiinței sau intuiției — aceasta este un altfel instrument energetic-informațional,  care nu poate fi deformat, deoarece nu se prelucrează nici de mintea umană, nici de analiza umană.

Conștiința sau adevărul este dat omului prin instrumentul Duhului Sfânt ocolind creierul. Adevărul este afișat în conștiința singurei persoanei sub forma unor blocuri de informație energetică într-un vis sau într-o stare alterată a psihicului uman atunci, cînd mintea, din anumite motive, este oprită sau adormită. Anume atunci, pentru persoana, care cunoaște, vine momentul adevărului sau, cum îl mai numesc,  «eurika». Dintr-o dată, totul devine imediat clar și ușor de înțeles, chiar și cel la care creierul uman nu a putut ajunge.

Pentru ce eu povestesc despre aceste două stări energetic-informaționale a  persoanei? Numai pentru a explica diferența dintre cele două lumi: lumii fizice și lumii spirituale.

Lumea fizică formează mintea umană cu ajutorul conexiunilor neuronale și a reacțiilor chimice. Dar lumea spirituală cu ajutorul Focului Duhului. Aceste două opuse reciproc, atît în ​​sens cît și în conținut, nu funcționează simultan. Anume de aceea, atunci cînd vine conștiința — cel mai înalt grad de dezvoltare a întregii omeniri, mintea se deconectează. Împreună cu ea se  dezactivează și toate mass-media — școli, universități, mass-media, Internetul, învățăturile filozofice și religioase, deoarece în locul lui vine o conștiință extinsă — structura cîmpului de foc. Și deoarece acest lucru se întîmplă simultan în întregul spațiu manifestat, atunci cu venirea conștiinței, calitatea Duhului Sfînt sau a unei părți a lui Dumnezeu lumea intră imediat într-o altă stare modificată.

Acum, imaginați-vă că pentru trecerea la această stare nouă totul este pregătit: matricea, canalele de informații energetice și singura baza semantică. Va-ți imaginat?

Deci, trecerea la o nouă realitate se poate întîmpla în orice moment, și nimeni nu poate opri acest proces. Acei oameni, care au făcut un pariu pe dezvoltarea lor spirituală vor deveni vehiculele lumii noi. Cei care speră pentru intelectul lor, pentru mintea lor avansată, pentru Internet, pentru inteligența artificială într-o secundă se vor transforma în animale nebunești sau legume. Procesul este început și va fi real în timp cît mai apropiat. Deja depinde de Dumnezeu.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, mi-am îndeplinit deja misiunea — am creat condițiile pentru această tranziție. Rămîne să așteptăm, cînd anume  Domnul Atotputernicul va închide «comutatorul» și va da drumul Focului Duhului. Sunt sigur că nu este mult de așteptat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × три =