Rezultatul victoriei binelui asupra răului se va marca cu întoarcerea memoriei profunde fiecărui care trăiește pe planetă

Omul ar trebui să realizeze o idee simplă: pe Pămînt există o dictatură rigidă a puterii individuale, deoarece într-un alt mod, sistemul în cosmos nu funcționează.

Astfel de concepte, precum libertatea și democrația, nu sunt reale în lumea dictaturii absolute. Iată de ce evreii îl așteaptă pe Moshiah, care, în opinia lor, va profita de puterea lui Lucifer. Dar eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am anunțat că eu unul singur, mesagerul Domnului, am dreptul la putere absolută pe planetă, și că numai dinastia  mea Mazur va înlocui în curînd dictatura lui Lucifer sau diavolul pe Pămînt, considerați cum vi-i comod.

Dar de ce oamenii nimic nu știu despre asta și cedează la tot felul de momeli, adică diferite  teorii și ideologii? Faptul este că Dumnezeu Cel Atotputernic controlează lumea manifestată printr-o conștiință extinsă. Și acei oameni, care au reușit să ajungă la nivelul de interacțiune Divină cu Creatorul, au primit  posibilitatea de a-și atrage cunoștințele dintr-un singur  calculator cosmic, adică din centru, în  care sînt concentrate toate cunoștințele absolute și despre prezent și trecut și viitor. Conform acestor cunoștințe și se formează realitatea aceasta ori aceea, adică programul de dezvoltare. Ea se realizează deplin în conformitate cu acest program, numit Cartea Vieții, aume deaceea că acest program este asigurat de către voința lui Dumnezeu și a ierarhiilor Sale — soldați, învățători, constructori etc.

Deci, omul a fost tăiat în mod intenționat de la acest centru de cunoștințe, pentru că Lucifer și armata lui au încercat să-și creeze propria lume particulară în lumea deja existentă, Divină. De aici apar toate eșecurile și excesele vieții noastre de zi cu zi. Încercările lui Lucifer de a reconstrui realitatea cu ajutorul minții umane nu au dus la nimic. La urma urmei, mintea umană nu este adaptată să proceseze un strat imens de informații globale și cosmice. În plus, nu are o amintire profundă, adică nu este adaptată (datorită faptului că este putredă) să acumuleze informații din mai multe încarnări.

Iată noi și am primit lumea surogată a diavolului. Toate încercările alchimistului, prin ordinul său, de a crea o cauză principală a dezvoltării lumii – o alternativă lui Dumnezeu, adică o ființă vie și activă (homunculus), nu au fost încoronate cu succes. De aceea, realizîndu-și înfrîngerea, diavolul a decis să distrugă întreaga omenire, deoarece înțelege că va trebui să răspundă pentru crimele sale.

În sarcina mea intrau mai multe aspecte. Primul- să scot puterea lui diavol de pe planetă  și astfel să-l încurc să distrugă toată omenirea. Și, în al doilea rînd, și cel mai important, a fost să întorc toată omenirea la sînul dezvoltării Divine. Adică să traduc fiecare locuitor al planetei din captivitatea animalului de la începutul său, de la captivitatea minții pînă la împărăția lui Dumnezeu, în domeniul conștiinței extinse. Această acțiune este posibilă numai prin sinteza Duhului Sfînt, adică prin unirea omului animal cu esența sa spirituală și prin acordarea acestei persoane unei noi calități, calității Spiritului și a conștiinței extinse. Victoria Spiritului  asupra materiei va fi marcată cu cel mai important eveniment. Omului și întregii omeniri  i se va întoarce memoria sa profundă și el își va da seama de semnificația existenții  sale atît pe Pămînt, cît și în întreaga lume Divină manifestată.

Noi suntem acuma deja în faza de tranziție într-o nouă realitate. Mulți dintre prietenii mei au realizat deja o posibilitate nouă  de a lucra cu computerul universal, adică cu memoria sa profundă. Rămîne puțin — să terminăm traducerea întregii omeniri în această stare nouă și ascensiunea mea la locul meu, determinat de Dumnezeu, la tronul puterii absolute pe planetă, la puterea Regelui regilor. Căci sistemul creat de Dumnezeu, inclusiv planeta noastră, este guvernat numai de dictatura absolută, sau, în mod diferit, prin responsabilitatea personală față de Dumnezeu Atotputernicul pentru lucrarea încredințată  de El.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать − 2 =