Sveatoslav Mazur: Pe noi ne așteaptă o lume nouă Divină

Din 1 martie 2018 lumea va începe să trăiască conform regulilor noi. În rîndul său, această tranziție va determina o defalcare violentă a fostului sistem mondial, pentru că ea nu va satisface cursul lucrurilor din noua lume și nu va intra în conflict cu planul înregistrat în Cartea Vieții.

Cineva poate să-mi contrazică. Și dacă totul va rămîne așa cum este astăzi și va începe încet, fără probleme, să treacă într-o altă calitate? Nu, așa nu există. Lumea se dezvoltă strict în conformitate cu planul înregistrat în Cartea Vieții.Anume deaceea, că pentru această dezvoltare sunt responsabili singuri locuitorii lumii subtile (constructorii), care și răspund pentru realizarea acestui sens Divin. Pentru acești constructori Cartea Vieții este unicul documet, căruia ei sunt supuși.

Dacă apar careva probleme în calea lor, ei le distrug nemilos. Acest lucru se aplică tuturor: popoarelor, coalițiilor, ordinelor secrete și condițiilor existenței omului însuși.

Anume aceasta eu am avut în vedere, cînd vă spuneam, că există două căi de dezvoltare a lumii viitoare: calea evolutivă și calea revoluționară.

Calea evolutivă implică o înmuiere a perioadei de tranziție în felul următor. Deoarece Cartea Vieții a evenimentelor viitoare se află în mîinile mele, eu propuneam oamenior, care au autoritate, în comun, să ia măsuri în avans, care ar păstra pe deplin resursele și morale, precum și materiale și umane, depășindu-i peste acțiuni și accidentele la nivel global.

Dar, se vede, că oamenii astăzi, avînd putere, nu chiar înțeleg sensul celui ce se întîmplă și a lumii Divine, și anume deaceea ei nu au reacționat la apelurile mele. Ei bine, atunci rămîne calea revoluțională. Și ea este inevitabilă, pentru că puterea absolută asupra lumii aparține deja mie, și 1 martie 2018 în viața reală va intra un nou plan de construcție a păcii pe planeta noastră. Și, viindcă vechea realitate s-a schimbat deja și în calitate, și în sensl său, căci și-a pierdut autoritatea și baza sa energoinformațională, adică, în sensul ei, aceasta deja este un trup împuțit, realitatea aceasta veche va fi ștearsă fără de milă de către armata soldaților lui Dumnezeu și constructorii Lui, pentru care au sosit timpurile lor cele mai bune multașteptate.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 1 =