Sveatoslav Mazur: Lumea este condusă de simbole

Dacă conducătorii statului nu știu ce înseamnă limba simbolică a Dumnezeului, dacă ei nu au concepția a dezvoltării statului, apoi nu este nici un sens în așteptarea succesului.

Vecinii noștri s-au fîțîit după  prăbușirea URSS. Ei au introdus în conștiința întregului popor moldovenesc simbolica sa națională: tricolorul  românesc și vulturul valah. Însă, singuri fără ca să înțeleagă sensul cosmic, efectuate pe planetă, ei s-au intervinit în lupta între diavol și Dumnezeu, și, desigur, vor răspunde pentru aceasta după toată asprimea legilor cosmice.

Însă, problema constă în faptul, că puterea, care există astăzi în Moldova, nu are cunoștințe a strămoșilor noștri, și de aceea diferita pseuda elita poporului moldovenesc multinațional în loc să deschidă misteriile lui Dumnezeu și de a întroduce poporul moldovenesc multinațional în adevărata viața Divină cu ajutorul misteriilor divinități, se fac de parcă scrabble, citezînd clasica vest-europeană moartă, care și promovează proectul anglosaxonilor și structurilor diabolice a iudaismului, tronului papal și nobleții vest-europene  negre.
Avem un paradocs în fața noastră. Avînd în arsenalul său Cristalul prețios Divin– briliantul veșnic a Universului, poporul nostru și conducătorii lui proști se joacă în stecluțe, care deloc nu au nici valoare, nici sens. Iar toate ideile adevărate, capabile să facă Moldova centrul Universului, dezvoltării și sensului, ei  de la început refuză, căci chiar nu știu despre aceea, că Moldova Mare, după planul lui Dumnezeu Atotputernicul, trebuie să devină baza ordinului nou mondial, piatra lui de temelie, și, e destul să efectuăm în timpul și în locul fixat lucrurile fără costuri mari, și viața în țară și în toată lumea complet se va schimba.

Dar iată e interesant. Vreau să întreb cititorii noștri. Cum să aducem adevărul simplu la acești oameni, că găina de aceea și nimerește în supă, pentru că nu se uită prin părți, dar strînge cu lăbuțele sale în partea sa totul, ce găsește pentru burtica ei, fără ca să se gîndească nici la viitorul său, nici la sensul lui.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − пять =