Sveatoslav Mazur: Evreii și-au pierdut lupta cu omenirea

Evreii au căzut în plasa învățăturii lor. Ei din această învățătură nu pot scăpa, deoarece orice învățătură este un cadru rigid care se termină într-o zi. De aceea a venit timpul evenimentelor principale. Evreilor, „epistaxis“, este necesar să unească toată omenirea într-o singură esență pentru ca, a realizînd unitatea, să transmită această putere absolută esenții unice posibile – lui Moshiach.

Acesta este motivul pentru care ei caută să pedepsească dizidenților, să unescă între ele religiile nesupuse, și, desigur, conducîndu-le și unind împreună toate fluxurile financiare-economice, să ia controlul unui singur guvern mondial.

Aceasta ei trebuie să facă pentru a personifica puterea pe planetă. Adică să transfere planeta noastră multinațională în categoria unei corporații globale cu un singur director general, al cărui nume este Moshiach.

Astfel, toate procesele globale de astăzi, și anume: distrugerea conștiinței naționale a popoarelor, globalizarea, digitalizarea și criza financiar-economică mondială, unite sub steagul lui Lucifer, sub steagul evreimii mondiale, este supusă aceluiași scop. Și nu există alte scopuri pentru evreimea mondială. Iar după ce timpul pentru implementarea acestui proiect a expirat deja, procesele pe care le vom vedea în viitorul apropiat vor fi trecătoare și globale.

Noi, înțelegînd semnificația a ceea ce se întîmplă, deja ne-am pregătit pentru acest proces de unificare, pentru că doar eu singur, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru și mesagerul lui Dumnezeu, au dreptul și mandatul cerului la singura dominația mondială. Și anume de aceea înțeleg, că în viitorul apropiat, în fața comunității internaționale se va ridica o singură întrebare: cine de fapt este un unic conducător legitim al lumii, cel pe care l-a trimis pe Pămînt Dumnezeul cel Atotputernic Tatăl a tuturor timpurilor și popoarelor, sau cel pe care l-au tradus evreii din rîndurile lor?

Acesta și va fi momentul adevărului. Și atunci, cînd evreii își vor da seama că au pierdut, și că soarta lor este complet și în mod unic în mîinile mele, și potențialul economic financiar al controlului lor, se va întîmpla un eveniment de care nimeni astăzi  încă nu știe. Se va întîmpla transferul planetei noastre ca a singurei corporației globale de la bilanța evreilor, adică, de la bilanța lui Lucifer, la bilanța Ordinului nostru Divin, la bilanța lui Isus Hristos.

Trecerea la următorul nivel al corporației în stare de faliment a lumii evreiești planetei Pămînt, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos,  deja am realizat în Orheiul Vechi, în centrul inimii lumii 26 mai 2018 și de aceea toate încercările evreilor de a rămîne la putere au devenit deja lipsite de sens, pentru că acolo, în Orheiul Vechi, pentru veșnicie, eu am închis proiectul avraamic, în cadrul rigid al căruia ei au trăit pînă ziua de azi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × два =